Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0182

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/182]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/182/oj

7.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/5


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 70/2017

ze dne 5. května 2017,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/182]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1840 ze dne 14. října 2016, kterým se mění příloha IV směrnice Rady 2009/156/ES, pokud jde o diagnostické metody moru koní (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/9 ze dne 4. ledna 2017, kterým se schvalují některé laboratoře v Maroku a na Tchaj-wanu k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů vztahujících se na živá zvířata, kromě ryb a živočichů pocházejících z akvakultury. Jak je uvedeno v odstavci 2 úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, právní předpisy týkající se těchto záležitostí se nepoužijí na Island. Toto rozhodnutí se tudíž na Island nepoužije.

(4)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(5)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I Dohody o EHP se kapitola I mění takto:

1)

V části 4.1 se v bodě 3 (směrnice Rady 2009/156/ES) doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„, ve znění:

32016 D 1840: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1840 ze dne 14. října 2016 (Úř. věst. L 280, 18.10.2016, s. 33).“

2)

V části 8.1 se v bodě 2 (směrnice Rady 2009/156/ES) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 D 1840: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1840 ze dne 14. října 2016 (Úř. věst. L 280, 18.10.2016, s. 33).“

3)

V části 4.2. se za bod 102 (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1235) doplňuje nový bod, který zní:

„103.

32017 D 0009: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/9 ze dne 4. ledna 2017, kterým se schvalují některé laboratoře v Maroku a na Tchaj-wanu k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (Úř. věst. L 3, 6.1.2017, s. 32).

Tento akt se nevztahuje na Island.“

Článek 2

Znění prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1840 a (EU) 2017/9 v norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 6. května 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. května 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 280, 18.10.2016, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 3, 6.1.2017, s. 32.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top