EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1158

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 220/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1158]

Úř. věst. L 215, 23.8.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1158/oj

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/7


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 220/2016

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1158]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/842 ze dne 27. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 167/2008, pokud jde o jméno držitele povolení a obchodní název jednoho kokcidiostatika (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tedy nepoužije na Lichtenštejnsko.

(3)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 1zzzzm (nařízení Komise (ES) č. 167/2008) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP se doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„ve znění:

32016 R 0842: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/842 ze dne 27. května 2016 (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 47).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/842 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2016 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 47.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top