EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0085

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2014 ze dne 16. května 2014 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

OJ L 310, 30.10.2014, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/85(2)/oj

30.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 310/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 85/2014

ze dne 16. května 2014,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 1a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES) kapitoly XXIII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32013 R 0681: nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013 (Úř. věst. L 195, 18.7.2013, s. 16).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 681/2013 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. května 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. května 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 195, 18.7.2013, s. 16.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top