Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0064

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 14–14 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/64/oj

31.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/19


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2013

ze dne 3. května 2013,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2012 ze dne 31. srpna 2012 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2013, 2014 a 2015 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2012 zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1274/2011 (2), které je začleněno do Dohody o EHP, a které je proto třeba v Dohodě o EHP zrušit.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, jak je upřesněno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP. Toto rozhodnutí se tedy na Lichtenštejnsko nevztahuje.

(4)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1)

Bod 68 (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1274/2011) se zrušuje.

2)

Za bod 73 (nařízení Komise (EU) č. 1048/2012) se vkládá nový bod, který zní:

„74.

32012 R 0788: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2012 ze dne 31. srpna 2012 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2013, 2014 a 2015 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 235, 1.9.2012, s. 8).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

V článku 1 se doplňuje toto:

„V letech 2013, 2014 a 2015 může Island nadále odebírat vzorky a provádět analýzy u stejných 61 pesticidů, které byly v potravinách na jeho trhu kontrolovány v roce 2012.“

b)

V příloze II bodě 5 se doplňuje toto:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)““.

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) č. 788/2012 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 4. května 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. května 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 235, 1.9.2012, s. 8.

(2)  Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top