Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0063

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 13–13 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/63/oj

31.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/16


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2013

ze dne 3. května 2013,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1047/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 1048/2012 ze dne 8. listopadu 2012 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 1049/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycitolového sirupu v několika kategoriích potravin (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 1050/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o polyglycitolový sirup (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 1056/2012 ze dne 12. listopadu 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinářských enzymech, pokud jde o přechodná opatření (5), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(6)

Nařízení Komise (EU) č. 1057/2012 ze dne 12. listopadu 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání dimethylpolysiloxanu (E 900) jako odpěňovače v doplňcích stravy (6), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(7)

Nařízení Komise (EU) č. 1058/2012 ze dne 12. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity aflatoxinů v sušených fících (7), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(8)

Nařízení Komise (EU) č. 1147/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání včelího vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokrystalického vosku (E 905) u některých druhů ovoce (8), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(9)

Nařízení Komise (EU) č. 1148/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) a propan-1,2-diol-alginátu (E 405) ve fermentovaných nápojích z hroznového moštu (9), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(10)

Nařízení Komise (EU) č. 1149/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v náplních pro plněné sušené těstoviny (10), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(11)

Nařízení Komise (EU) č. 1183/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (11), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(12)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, během níž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, jak je upřesněno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP. Toto rozhodnutí se tudíž nevztahuje na Lichtenštejnsko.

(13)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1)

V bodě 54zzzt (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32012 R 1047: nařízení Komise (EU) č. 1047/2012 ze dne 8. listopadu 2012 (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 36).“

2)

V bodě 54zzzz (nařízení Komise (ES) č. 1881/2006) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32012 R 1058: nařízení Komise (EU) č. 1058/2012 ze dne 12. listopadu 2012 (Úř. věst. L 313, 13.11.2012, s. 14).“

3)

V bodě 54zzzzq (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008) se doplňují nová slova, která znějí:

„ve znění:

32012 R 1056: nařízení Komise (EU) č. 1056/2012 ze dne 12. listopadu 2012 (Úř. věst. L 313, 13.11.2012, s. 9).“

4)

V bodě 54zzzzr (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32012 R 1049: nařízení Komise (EU) č. 1049/2012 ze dne 8. listopadu 2012 (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 41),

32012 R 1057: nařízení Komise (EU) č. 1057/2012 ze dne 12. listopadu 2012 (Úř. věst. L 313, 13.11.2012, s. 11),

32012 R 1147: nařízení Komise (EU) č. 1147/2012 ze dne 4. prosince 2012 (Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 34),

32012 R 1148: nařízení Komise (EU) č. 1148/2012 ze dne 4. prosince 2012 (Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 37),

32012 R 1149: nařízení Komise (EU) č. 1149/2012 ze dne 4. prosince 2012 (Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 40).“

5)

V bodě 55 (nařízení Komise (EU) č. 10/2011) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32012 R 1183: nařízení Komise (EU) č. 1183/2012 ze dne 30. listopadu 2012 (Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 11).“

6)

V bodě 69 (nařízení Komise (EU) č. 231/2012) se doplňují nová slova, která znějí:

„ve znění:

32012 R 1050: nařízení Komise (EU) č. 1050/2012 ze dne 8. listopadu 2012 (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 45).“

7)

Za bod 72 (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2012) se vkládá nový bod, který zní:

„73.

32012 R 1048: nařízení Komise (EU) č. 1048/2012 ze dne 8. listopadu 2012 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 38).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 1047/2012, (EU) č. 1048/2012, (EU) č. 1049/2012, (EU) č. 1050/2012, (EU) č. 1056/2012, (EU) č. 1057/2012, (EU) č. 1058/2012, (EU) č. 1147/2012, (EU) č. 1148/2012, (EU) č. 1149/2012 a (EU) č. 1183/2012 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. května 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (12).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. května 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 41.

(4)  Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 45.

(5)  Úř. věst. L 313, 13.11.2012, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 313, 13.11.2012, s. 11.

(7)  Úř. věst. L 313, 13.11.2012, s. 14.

(8)  Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 34.

(9)  Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 37.

(10)  Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 40.

(11)  Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 11.

(12)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top