Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009X0612(01)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

OJ L 149, 12.6.2009, p. 80–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/80


Ustanovení čl. 3 odst. 2 Dohody ze dne 19. října 2005 mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1) (dále jen „dohoda“) uzavřené rozhodnutím Rady 2006/325/ES (2) stanoví, že kdykoli jsou přijaty změny nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (3), oznámí Dánsko Komisi, zda se rozhodlo provést obsah těchto změn, či nikoli.

Dne 18. prosince 2008 bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 4/2009 (4) o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Článek 68 nařízení (ES) č. 4/2009 stanoví, že s výhradou přechodných ustanovení čl. 75 odst. 2 nařízení (ES) č. 4/2009 se nařízením (ES) č. 4/2009 mění nařízení (ES) č. 44/2001 tak, že se nahrazují ustanovení uvedeného nařízení vztahující se na vyživovací povinnosti.

V souladu s čl. 3 odst. 2 dohody oznámilo Dánsko Komisi dopisem ze dne 14. ledna 2009 své rozhodnutí provést obsah nařízení (ES) č. 4/2009 v rozsahu, v jakém toto nařízení mění nařízení (ES) č. 44/2001. Z toho vyplývá, že ve vztazích mezi Společenstvím a Dánskem budou uplatňována ustanovení nařízení (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností s výjimkou ustanovení kapitoly III a VII. Ustanovení článku 2 a kapitoly IX nařízení (ES) č. 4/2009 jsou však použitelná pouze v rozsahu, v jakém se týkají příslušnosti, uznávání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí a přístupu ke spravedlnosti.

V souladu s čl. 3 odst. 6 dohody zakládá dánské oznámení mezi Dánskem a Společenstvím vzájemné závazky podle mezinárodního práva. Nařízení (ES) č. 4/2009 tedy představuje změnu dohody v rozsahu, v jakém mění nařízení (ES) č. 44/2001, a považuje se za její přílohu.

S odvoláním na čl. 3 odst. 3 a 4 dohody lze provedení výše uvedených ustanovení nařízení (ES) č. 4/2009 uskutečnit v Dánsku správním opatřením podle oddílu 9 dánského zákona č. 1563 ze dne 20. prosince 2006 o nařízení Brusel I, a proto není třeba souhlasu dánského parlamentu (Folketing). Potřebná správní opatření vstoupila v platnost v den vstupu nařízení (ES) č. 4/2009 v platnost dne 30. ledna 2009.


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.


Top