Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0123

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2008 ze dne 7. listopadu 2008 , kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

OJ L 339, 18.12.2008, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 149 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/123/oj

18.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/115


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 123/2008

ze dne 7. listopadu 2008,

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 108/2008 ze dne 26. září 2008 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení (ES) č. 295/2008 zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (3), které je začleněno do Dohody, a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XXI Dohody se mění takto:

1)

Znění bodu 1 (nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97) se nahrazuje tímto:

32008 R 0295: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Lichtenštejnsko nemusí sbírat údaje vyžadované tímto nařízením, kromě údajů pro podrobný modul pro strukturální statistiku demografie podniků podle čl. 3 odst. 2 písm. i).

Požadované údaje poskytne poprvé pro rok 2009.“

2)

V bodě 20c (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006) se doplňují tato slova:

„ve znění:

32008 R 0295: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 295/2008 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. listopadu 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. listopadu 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 309, 20.11.2008, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top