Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0115

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

OJ L 64, 10.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 180 - 181

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/115(2)/oj

10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 115/2004

ze dne 6. srpna 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala pilotní projekty pro účast mladých lidí.

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto spolupráci od 1. ledna 2004,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 4 Protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

Za odstavec 2i se vkládá nový odstavec, který zní:

„2j.

Státy ESVO se od 1. ledna 2004 účastní akcí Společenství týkajících se tohoto rozpočtového řádku souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2004:

Rozpočtový řádek 15 07 03:‚Pilotní projekty pro účast mladých lidí‘.“

2.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Státy ESVO finančně přispívají na programy a akce uvedené v odstavcích 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i a 2j v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po posledním oznámení Smíšenému výboru EHP podle čl. 103 odst. 1 Dohody (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. srpna 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top