Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN13/07

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - Příloha XIII: Seznam uvedený ve článku 24 aktu o přistoupení: Slovinsko - 7. Sociální politika a zaměstnanost

OJ L 236, 23.9.2003, p. 910–911 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN13/07Úřední věstník L 236 , 23/09/2003 S. 0910 - 0911


7. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST

1. 31986 L 0188: Směrnice Rady 86/188/EHS ze dne 12. května 1986 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku při práci (Úř. věst. L 137, 24.5.1986, s. 28), naposledy pozměněná:

- 31998 L 0024: směrnicí Rady 98/24/ES ze dne 7.4.1998 (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

Ve Slovinsku nebude směrnice 86/188/EHS uplatňována do 31. prosince 2005.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o rozvrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

2. 31991 L 0322: Směrnice Komise 91/322/EHS ze dne 29. května 1991 o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci (Úř. věst. L 177, 5.7.1991, s. 22).

Ve Slovinsku nebude směrnice 91/322/EHS uplatňována do 31. prosince 2005.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o rozvrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

3. 31998 L 0024: Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

Ve Slovinsku nebude směrnice 98/24/ES uplatňována do 31. prosince 2005.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o rozvrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

4. 32000 L 0039: Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000, kterou se stanoví první seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, přijatý podle směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Úř. věst. L 142, 16.6.2000, s. 47).

Ve Slovinsku nebude směrnice 2000/39/ES uplatňována do 31. prosince 2005.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o rozvrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

5. 32000 L 0054: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21).

Ve Slovinsku nebude směrnice 2000/54/ES uplatňována do 31. prosince 2005.

Ode dne přistoupení až do konce uvedeného období bude Slovinsko nadále Komisi pravidelně poskytovat aktualizované informace o rozvrhu a opatřeních přijatých k zajištění souladu s touto směrnicí.

--------------------------------------------------

Top