EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0637-20230108

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/637 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsob, jakým instituce zveřejňují informace uvedené v části osmé hlavách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1423/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295 (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/2023-01-08

02021R0637 — CS — 08.01.2023 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/637

ze dne 15. března 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsob, jakým instituce zveřejňují informace uvedené v části osmé hlavách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1423/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 136 21.4.2021, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1018 ze dne 22. června 2021,

  L 224

6

24.6.2021

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/631 ze dne 13. dubna 2022,

  L 117

3

19.4.2022

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2453 ze dne 30. listopadu 2022,

  L 324

1

19.12.2022
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/637

ze dne 15. března 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsob, jakým instituce zveřejňují informace uvedené v části osmé hlavách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1423/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Zpřístupňování klíčových ukazatelů a přehledu objemů rizikově vážených expozic

1.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 447 písm. a) až g) a čl. 438 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU KM1 uvedené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze II tohoto nařízení.
2.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 438 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU OV1 uvedené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze II tohoto nařízení.
3.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 438 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU OVC uvedené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze II tohoto nařízení.
4.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 438 písm. f) a g) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU INS1 a EU INS2 uvedených v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Zpřístupňování informací o cílech a zásadách v oblasti řízení rizik

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 435 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulek EU OVA a EU OVB uvedených v příloze III tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 3

Zpřístupňování informací o oblasti působnosti

1.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 436 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU LI1 a EU LI3 uvedených v příloze V tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze VI tohoto nařízení.
2.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 436 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU LI2 a tabulky EU LIA uvedených v příloze V tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze VI tohoto nařízení.
3.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 436 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU PV1 uvedené v příloze V tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze VI tohoto nařízení.
4.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 436 písm. f), g) a h) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU LIB uvedené v příloze V tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 4

Zpřístupňování informací o kapitálu

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 437 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 437 písm. a), d), e) a f) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU CC1 a EU CC2 uvedených v příloze VII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze VIII tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 437 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU CCA uvedené v příloze VII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 5

Zpřístupňování informací o proticyklických kapitálových rezervách

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 440 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 440 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCYB1 uvedené v příloze IX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze X tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 440 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCYB2 uvedené v příloze IX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze X tohoto nařízení.

Článek 6

Zpřístupňování informací o pákovém poměru

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 451 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 451 odst. 1 písm. a), b) a c) a odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU LR1, EU LR2 a EU LR3 uvedených v příloze XI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XII tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 451 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU LRA uvedené v příloze XI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XII tohoto nařízení.

▼M1

Článek 6a

Zpřístupňování informací o ukazatelích globálního systémového významu

1.  
G-SVI zveřejní informace o hodnotách ukazatelů použitých pro stanovení jejich hodnocení uvedených článku 441 nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž použijí jednotný formát pro zpřístupňování informací uvedený v článku 434a nařízení (EU) č. 575/2013, který se použije pro shromažďování hodnot ukazatelů relevantními orgány, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, s výjimkou doplňkových údajů a doplňkových položek shromážděných v souladu s uvedeným článkem.
2.  
G-SVI zveřejní informace uvedené v odstavci 1 ve své zprávě o pilíři 3 ke konci roku. G-SVI opětovně zveřejní informace uvedené v odstavci 1 ve své první zprávě o pilíři 3 po konečném předložení hodnot ukazatelů relevantním orgánům, pokud se předložené údaje liší od údajů zveřejněných ve zprávě o pilíři 3 ke konci roku.

▼B

Článek 7

Zpřístupňování informací o požadavcích na likviditu

Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 435 odst. 1 a článku 451a nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 435 odst. 1 a čl. 451a odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU LIQA uvedené v příloze XIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XIV tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 451a odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU LIQ1 a tabulky EU LIQB uvedených v příloze XIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XIV tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 451a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU LIQ2 uvedené v příloze XIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XIV tohoto nařízení.

Článek 8

Zpřístupňování informací o expozicích vůči úvěrovému riziku a riziku rozmělnění a o úvěrové kvalitě

1.  

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článcích 435 a 442 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 435 odst. 1 písm. a), b), d) a f) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU CRA uvedené v příloze XV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XVI tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 442 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU CRB uvedené v příloze XV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XVI tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 442 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CQ3 uvedené v příloze XV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XVI tohoto nařízení;

d) 

informace uvedené v čl. 442 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR1-A uvedené v příloze XV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XVI tohoto nařízení;

e) 

informace uvedené v čl. 442 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR2 uvedené v příloze XV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XVI tohoto nařízení.

2.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 442 písm. c), e) a f) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU CR1, EU CQ1 a EU CQ7, sloupců a, c, e, f a g v šabloně EU CQ4 a sloupců a, c, e a f v šabloně EU CQ5, které jsou uvedeny v příloze XV tohoto nařízení, a podle pokynů uvedených v příloze XVI tohoto nařízení.
3.  
Velké instituce, u nichž poměr mezi hrubou účetní hodnotou úvěrů a jiných pohledávek, na něž se vztahuje čl. 47a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a celkovou hrubou účetní hodnotou úvěrů a jiných pohledávek, na něž se vztahuje čl. 47a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, činí 5 % nebo více, ke zpřístupnění informací uvedených v čl. 442 písm. c) a f) nařízení (EU) č. 575/2013 kromě šablon a sloupců uvedených v odstavci 2 použijí také šablony EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 a EU CQ8 a sloupce b a d v šablonách EU CQ4 a EU CQ5, které jsou uvedeny v příloze XV tohoto nařízení, a řídí se přitom pokyny uvedenými v příloze XVI. Tyto informace zpřístupňují jednou ročně.
4.  
Pro účely odstavce 3 se ze jmenovatele i čitatele uvedeného poměru vyloučí úvěry a jiné pohledávky určené k prodeji, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání.
5.  
Instituce začnou zpřístupňovat informace podle odstavce 3, pokud prahovou hodnotu 5 % uvedenou v odstavci 3 dosáhnou nebo přesáhnou ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích během čtyř čtvrtletí předcházejících referenčnímu datu zpřístupňování informací. Pokud jde o referenční datum prvního zpřístupnění informací, instituce zpřístupní dotčené informace za použití šablon uvedených v odstavci 3, jestliže k tomuto referenčnímu datu zpřístupňování informací překročí prahovou hodnotu 5 %.
6.  
Povinnost zpřístupňovat informace podle odstavce 3 se na instituce přestane vztahovat, pokud prahové hodnoty 5 % nedosáhnou ve třech po sobě jdoucích čtvrtletích během čtyř čtvrtletí předcházejících referenčnímu datu zpřístupňování informací.

Článek 9

Zpřístupňování informací o použití technik snižování úvěrového rizika

Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 453 písm. a) až f) nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 453 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU CRC uvedené v příloze XVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XVIII tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 453 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR3 uvedené v příloze XVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XVIII tohoto nařízení.

Článek 10

Zpřístupňování informací o použití standardizovaného přístupu

Instituce, které počítají objemy rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu, zpřístupňují informace uvedené v článku 444 a čl. 453 písm. g), h) a i) nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 444 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU CRD uvedené v příloze XIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XX tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 453 písm. g), h) a i) a čl. 444 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR4 uvedené v příloze XIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XX tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 444 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR5 uvedené v příloze XIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XX tohoto nařízení; v případě informací o hodnotách expozic odečtených od kapitálu, jež jsou uvedeny v tomtéž článku, použijí instituce šablonu EU CC1 uvedenou v příloze VII tohoto nařízení, přičemž se řídí pokyny uvedenými v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 11

Zpřístupňování informací o použití přístupu IRB k úvěrovému riziku

Instituce, které počítají objemy rizikově vážených expozic podle přístupu IRB, zpřístupňují informace uvedené v článcích 438 a 452 a čl. 453 písm. g) a j) nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 452 písm. a) až f) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU CRE a šablony EU CR6-A uvedených v příloze XXI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXII tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 452 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR6 uvedené v příloze XXI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXII tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 453 písm. g) a j) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU CR7-A a EU CR7 uvedených v příloze XXI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXII tohoto nařízení;

d) 

informace uvedené v čl. 438 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR8 uvedené v příloze XXI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXII tohoto nařízení;

e) 

informace uvedené v čl. 452 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU CR9 a EU CR9.1 uvedených v příloze XXI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXII tohoto nařízení.

Článek 12

Zpřístupňování informací o specializovaných úvěrových expozicích a akciových expozicích podle metody zjednodušené rizikové váhy

Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 438 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CR10 uvedené v příloze XXIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXIV tohoto nařízení.

Článek 13

Zpřístupňování informací o expozicích vůči úvěrovému riziku protistrany

Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 438 písm. h) a článku 439 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 439 písm. a), b), c) a d) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU CCRA uvedené v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 439 písm. f), g), k) a m) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCR1 uvedené v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 439 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCR2 uvedené v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení;

d) 

informace uvedené v čl. 439 písm. l) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU CCR3 a EU CCR4 uvedených v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení;

e) 

informace uvedené v čl. 439 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCR5 uvedené v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení;

f) 

informace uvedené v čl. 439 písm. j) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCR6 uvedené v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení;

g) 

informace uvedené v čl. 438 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCR7 uvedené v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení;

h) 

informace uvedené v čl. 439 písm. i) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU CCR8 uvedené v příloze XXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVI tohoto nařízení.

Článek 14

Zpřístupňování informací o expozicích vůči sekuritizovaným pozicím

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 449 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 449 písm. a) až i) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU SECA uvedené v příloze XXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVIII tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 449 písm. j) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU SEC1 a EU SEC2 uvedených v příloze XXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVIII tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 449 písm. k) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU SEC3 a EU SEC4 uvedených v příloze XXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVIII tohoto nařízení;

d) 

informace uvedené v čl. 449 písm. l) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU SEC5 uvedené v příloze XXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXVIII tohoto nařízení.

Článek 15

Zpřístupňování informací o použití standardizovaného přístupu a interních modelů pro tržní riziko

1.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 445 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU MR1 uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXX tohoto nařízení.
2.  

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článcích 435, 438 a 455 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace týkající se tržního rizika uvedené v čl. 435 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU MRA uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXX tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 455 písm. a), b), c) a f) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU MRB uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXX tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 455 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU MR2-A uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXX tohoto nařízení;

d) 

informace týkající se interních modelů pro tržní riziko, jež jsou uvedeny v čl. 438 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013, za použití šablony EU MR2-B uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXX tohoto nařízení;

e) 

informace uvedené v čl. 455 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU MR3 uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXX tohoto nařízení;

f) 

informace uvedené v čl. 455 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU MR4 uvedené v příloze XXIX tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXX tohoto nařízení.

Článek 16

Zpřístupňování informací o operačním riziku

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 435, čl. 438 písm. d) a článcích 446 a 454 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU ORA a šablony EU OR1 uvedených v příloze XXXI tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXII tohoto nařízení.

▼M2

Článek 16a

Zpřístupňování informací o expozicích vůči úrokovému riziku u pozic nezahrnutých do obchodního portfolia

1.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 448 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU IRRBB1 uvedené v příloze XXXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXVIII tohoto nařízení.
2.  
Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 448 odst. 1 písm. c) až g) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU IRRBBA uvedené v příloze XXXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXVIII tohoto nařízení.
3.  
Pokud instituce zpřístupňují informace podle odstavce 1 nebo 2 poprvé, nepožaduje se poskytnutí těchto informací k předchozímu referenčnímu datu.

▼B

Článek 17

Zpřístupňování informací o zásadách odměňování

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 450 nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

informace uvedené v čl. 450 odst. 1 písm. a) až f) a písm. j) a k) a informace uvedené v čl. 450 odst. 2 uvedeného nařízení za použití tabulky EU REMA uvedené v příloze XXXIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXIV tohoto nařízení;

b) 

informace uvedené v čl. 450 odst. 1 písm. h) bodě i) a písm. h) bodě ii) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU REM1 uvedené v příloze XXXIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXIV tohoto nařízení;

c) 

informace uvedené v čl. 450 odst. 1 písm. h) bodě v), písm. h) bodě vi) a písm. h) bodě vii) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU REM2 uvedené v příloze XXXIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXIV tohoto nařízení;

d) 

informace uvedené v čl. 450 odst. 1 písm. h) bodě iii) a písm. h) bodě iv) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablony EU REM3 uvedené v příloze XXXIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXIV tohoto nařízení;

e) 

informace uvedené v čl. 450 odst. 1 písm. g) a i) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU REM4 a EU REM5 uvedených v příloze XXXIII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXIV tohoto nařízení.

Článek 18

Zpřístupňování informací o zatížených a nezatížených aktivech

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 443 nařízení (EU) č. 575/2013 za použití šablon EU AE1, EU AE2 a EU AE3 a tabulky EU AE4 uvedených v příloze XXXV tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXVI tohoto nařízení.

▼M3

Článek 18a

Zpřístupňování informací o environmentálních, sociálních a správních rizicích (rizicích ESG)

1.  

Instituce zpřístupňují informace uvedené v článku 449a nařízení (EU) č. 575/2013 takto:

a) 

kvalitativní informace o environmentálních, sociálních a správních rizicích za použití tabulek 1, 2 a 3 obsažených v příloze XXXIX tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze XL tohoto nařízení;

b) 

kvantitativní informace o riziku přechodu v souvislosti se změnou klimatu za použití šablon 1 až 4 obsažených v příloze XXXIX tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze XL tohoto nařízení;

c) 

kvantitativní informace o fyzických rizicích v souvislosti se změnou klimatu za použití šablony 5 obsažené v příloze XXXIX tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze XL tohoto nařízení;

d) 

kvantitativní informace o zmírňujících opatřeních spojených s hospodářskými činnostmi, které se podle článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ( 1 ) kvalifikují jako environmentálně udržitelné, vůči těm protistranám, na které se vztahují články 19a nebo 29a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 2 ), vůči domácnostem a vůči místním vládám uvedeným v části 1 bodu 42 písm. b) přílohy V prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ( 3 ), za použití šablon 6, 7 a 8 obsažených v příloze XXXIX tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze XL tohoto nařízení;

e) 

kvantitativní informace o dalších zmírňujících opatřeních a expozicích rizikům souvisejícím se změnou klimatu, které se nekvalifikují jako environmentálně udržitelné hospodářské činnosti podle článku 3 nařízení (EU) 2020/852, ale podporují protistrany v procesu přechodu nebo přizpůsobování se pro cíle zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, a to za použití šablony 10 obsažené v příloze XXXIX tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze XL tohoto nařízení.

2.  
Instituce se mohou rozhodnout, že zveřejní kvantitativní informace o zmírňujících opatřeních a expozicích rizikům souvisejícím se změnou klimatu a spojeným s hospodářskými činnostmi, které se kvalifikují jako environmentálně udržitelné podle článku 3 nařízení (EU) 2020/852, vůči protistranám, které jsou nefinančními podniky podle části 1 bodu 42 písm. e) přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2021/451, na které se nevztahují povinnosti týkající se zpřístupňování informací stanovené v článcích 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU a na které se nevztahují povinnosti týkající se zpřístupňování informací stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/2178 ( 4 ), za použití šablony 9 obsažené v příloze XXXIX tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze XL tohoto nařízení.

Pro účely výpočtu procentního podílu expozic činnostem, které splňují požadavky stanovené v článku 3 nařízení (EU) 2020/852 (expozice v souladu s taxonomií), vůči těmto protistranám mohou instituce:

a) 

použít případně dostupné informace získané od jejich protistran na dobrovolném a dvoustranném základě prostřednictvím procesů poskytování úvěrů a pravidelného přezkumu a sledování úvěrů;

b) 

v případě, že protistrana není schopna nebo ochotna poskytnout příslušné údaje na dvoustranném základě, použít interní odhady a zástupné ukazatele a v komentáři připojeném k šabloně vysvětlit, v jakém rozsahu byly tyto interní odhady a zástupné ukazatele použity a které interní odhady a zástupné ukazatele byly použity;

c) 

v případě, že nejsou schopny shromáždit dotčené informace na dvoustranném základě nebo nemohou použít interní odhady nebo zástupné ukazatele anebo nemohou shromáždit tyto informace nebo použít tyto odhady a zástupné ukazatele způsobem, který není pro ně nebo jejich protistrany příliš zatěžující, vysvětlit tuto neschopnost v komentáři připojeném k šabloně.

Pro účely písmene a) informují instituce své protistrany, že poskytování těchto informací je dobrovolné.

3.  

Není-li v pokynech stanovených v příloze XL tohoto nařízení stanoveno jinak, instituce ode dne 31. prosince 2022 zpřístupňují informace obsažené v článku 449a nařízení (EU) č. 575/2013 v tato data:

a) 

v případě zpřístupnění informací jednou za rok: 31. prosince;

b) 

v případě zpřístupnění informací dvakrát za rok: 30. června a 31. prosince každého roku.

▼B

Článek 19

Obecná ustanovení

1.  
V případě, že instituce některé informace v souladu s článkem 432 nařízení (EU) č. 575/2013 nezpřístupní, číslování řádků ani sloupců se nemění.
2.  
Instituce v průvodním komentáři k dané šabloně nebo tabulce jasně uvedou, které řádky či sloupce nejsou vyplněny a z jakého důvodu byly informace vynechány.
3.  
Informace požadované podle článku 431 nařízení (EU) č. 575/2013 musí být uvedeny jasně a komplexně, aby uživatelé příslušných informací daným zpřístupněným kvantitativním informacím porozuměli, a musí být umístěny vedle šablon, k nimž se příslušné informace vztahují.
4.  

Číselné hodnoty se předkládají takto:

a) 

kvantitativní peněžní údaje se zpřístupní s minimální přesností odpovídající milionům jednotek;

b) 

kvantitativní údaje zpřístupněné v „procentech“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům.

5.  

Instituce vedle informací zpřístupněných v souladu s tímto nařízením dále předloží tyto informace:

a) 

referenční datum zpřístupňování informací a referenční období;

b) 

vykazovací měnu;

c) 

název instituce, jež informace zpřístupňuje, a v příslušných případech její identifikační kód právnické osoby;

d) 

v příslušných případech použitý účetní standard;

e) 

v příslušných případech rozsah konsolidace.

Článek 20

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 1423/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555, prováděcí nařízení (EU) 2016/200 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295 se zrušují.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. června 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IŠablona EU OV1 – Přehled celkového objemu rizikové expozice

 

Celkový objem rizikové expozice

Celkové kapitálové požadavky

a

b

c

T

T-1

T

1

Úvěrové riziko (vyjma úvěrového rizika protistrany)

 

 

 

2

Z toho standardizovaný přístup

 

 

 

3

Z toho základní přístup IRB

 

 

 

4

Z toho rozřazovací přístup

 

 

 

EU 4a

Z toho akcie na základě metody zjednodušené rizikové váhy

 

 

 

5

Z toho pokročilý přístup IRB

 

 

 

6

Úvěrové riziko protistrany (CCR)

 

 

 

7

Z toho standardizovaný přístup

 

 

 

8

Z toho metoda interního modelu

 

 

 

EU 8a

Z toho expozice vůči ústřední protistraně

 

 

 

EU 8b

Z toho úvěrová úprava ocenění (CVA)

 

 

 

9

Z toho ostatní CCR

 

 

 

10

Nepoužije se

 

 

 

11

Nepoužije se

 

 

 

12

Nepoužije se

 

 

 

13

Nepoužije se

 

 

 

14

Nepoužije se

 

 

 

15

Vypořádací riziko

 

 

 

16

Sekuritizované expozice v investičním portfoliu (po uplatnění horního limitu)

 

 

 

17

Z toho přístup SEC-IRBA

 

 

 

18

Z toho přístup SEC-ERBA (včetně IAA)

 

 

 

19

Z toho přístup SEC-SA

 

 

 

EU 19a

Z toho 1 250  % / odpočet

 

 

 

20

Poziční, měnové a komoditní riziko (tržní riziko)

 

 

 

21

Z toho standardizovaný přístup

 

 

 

22

Z toho IMA

 

 

 

EU 22a

Velké expozice

 

 

 

23

Operační riziko

 

 

 

EU 23a

Z toho přístup základního ukazatele

 

 

 

EU 23b

Z toho standardizovaný přístup

 

 

 

EU 23c

Z toho pokročilý přístup k měření

 

 

 

24

Objemy pod prahovými hodnotami pro odpočet (podléhají rizikové váze 250 %)

 

 

 

25

Nepoužije se

 

 

 

26

Nepoužije se

 

 

 

27

Nepoužije se

 

 

 

28

Nepoužije se

 

 

 

29

Celkem

 

 

 Šablona EU KM1 – Klíčové ukazatele

 

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

 

Dostupný kapitál (objem)

1

Kmenový kapitál tier 1

 

 

 

 

 

2

Kapitál tier 1

 

 

 

 

 

3

Celkový kapitál

 

 

 

 

 

 

Objemy rizikově vážených expozic

4

Celkový objem rizikové expozice

 

 

 

 

 

 

Kapitálové poměry (vyjádřeno jako procentní podíl objemu rizikově vážené expozice)

5

Poměr kmenového kapitálu tier 1 (%)

 

 

 

 

 

6

Poměr kapitálu tier 1 (%)

 

 

 

 

 

7

Celkový kapitálový poměr (%)

 

 

 

 

 

 

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizik jiných než je riziko nadměrné páky (vyjádřeno jako procentní podíl objemu rizikově vážené expozice)

EU 7a

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizik jiných než je riziko nadměrné páky (%)

 

 

 

 

 

EU 7b

z toho: z kmenového kapitálu tier 1 (procentní body)

 

 

 

 

 

EU 7c

z toho: z kapitálu tier 1 (procentní body)

 

 

 

 

 

EU 7d

Celkové kapitálové požadavky na základě procesu přezkumu a hodnocení (%)

 

 

 

 

 

 

Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv a celkový kapitálový požadavek (vyjádřeno jako procentní podíl objemu rizikově vážené expozice)

8

Bezpečnostní kapitálová rezerva (%)

 

 

 

 

 

EU 8a

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni členského státu zjištěno makroobezřetnostní nebo systémové riziko (%)

 

 

 

 

 

9

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci (%)

 

 

 

 

 

EU 9a

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (%)

 

 

 

 

 

10

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (%)

 

 

 

 

 

EU 10a

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (%)

 

 

 

 

 

11

Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (%)

 

 

 

 

 

EU 11a

Celkové kapitálové požadavky (%)

 

 

 

 

 

12

Kmenový kapitál tier 1 dostupný po splnění celkových kapitálových požadavků na základě procesu přezkumu a hodnocení (%)

 

 

 

 

 

 

Pákový poměr

13

Celková míra expozic

 

 

 

 

 

14

Pákový poměr (%)

 

 

 

 

 

 

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky (vyjádřeno jako procentní podíl celkové míry expozic)

EU 14a

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky (%)

 

 

 

 

 

EU 14b

z toho: z kmenového kapitálu tier 1 (procentní body)

 

 

 

 

 

EU 14c

Celkové požadavky na pákový poměr na základě procesu přezkumu a hodnocení (%)

 

 

 

 

 

 

Kapitálová rezerva k pákovému poměru a požadavek na souhrnný pákový poměr (vyjádřeno jako procentní podíl celkové míry expozic)

EU 14d

Požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru (%)

 

 

 

 

 

EU 14e

Souhrnný požadavek na pákový poměr (%)

 

 

 

 

 

 

Ukazatel krytí likvidity

15

Vysoce kvalitní likvidní aktiva celkem (vážená hodnota – průměr)

 

 

 

 

 

EU 16a

Odtok peněžních prostředků – celková vážená hodnota

 

 

 

 

 

EU 16b

Přítok peněžních prostředků – celková vážená hodnota

 

 

 

 

 

16

Čistý odtok peněžních prostředků celkem (upravená hodnota)

 

 

 

 

 

17

Ukazatel krytí likvidity (%)

 

 

 

 

 

 

Ukazatel čistého stabilního financování

18

Celkové dostupné stabilní financování

 

 

 

 

 

19

Celkové požadované stabilní financování

 

 

 

 

 

20

Ukazatel NSFR (%)

 

 

 

 

 Šablona EU INS1 – Účasti v pojišťovnách

 

a

b

Hodnota expozice

Výše rizikové expozice

1

Kapitálové nástroje držené v pojišťovnách, zajišťovnách nebo pojišťovacích holdingových společnostech, které se neodečítají od kapitálu

 

 Šablona EU INS2 – Informace finančních konglomerátů o kapitálu a ukazateli kapitálové přiměřenosti

 

a

T

1

Doplňkové kapitálové požadavky finančního konglomerátu (objem)

 

2

Ukazatel kapitálové přiměřenosti finančního konglomerátu (%)

 Tabulka EU OVC – Informace o interním postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti

Interní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti + průběžné posouzení rizik banky, způsob, jak hodlá banka riziko zmírnit, a jak velký současný a budoucí kapitál je po zvážení ostatních zmírňujících faktorů nezbytný

Pole s volně zadávanými kvalitativními údaji

Právní základ

Řádek

Text ve volném formátu

Čl. 438 písm. a) CRR

(a)

Přístup k hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu

Čl. 438 písm. c) CRR

(b)

Na vyžádání daného příslušného orgánu výsledek interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti instituce
PŘÍLOHA II

Pokyny k šablonám pro zpřístupňování přehledů

Šablona EU OV1 – Přehled celkového objemu rizikové expozice. Pevně daný formát

1. Při vyplňování šablony EU OV1, obsažené v příloze I tohoto prováděcího nařízení, pro účely čl. 438 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „CRR“) ( 5 ) se instituce řídí následujícími pokyny.

2. V komentáři připojeném k šabloně instituce dle potřeby vysvětlí, jaký dopad má uplatnění minimálních hodnot kapitálu a neuplatnění odpočtu položek od kapitálu na výpočet objemů kapitálu a rizikově vážených expozic.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a

Celkový objem rizikové expozice

Celkový objem rizikové expozice vypočtený podle čl. 92 odst. 3 a článků 95, 96 a 98 CRR.

b

Celkový objem rizikové expozice (T-1)

Celkový objem rizikové expozice zveřejněný v předchozím období, za něž se informace zpřístupňují.

c

Celkové kapitálové požadavky

Kapitálové požadavky odpovídající objemům rizikově vážených expozic pro jednotlivé kategorie rizika.

Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Úvěrové riziko (vyjma úvěrového rizika protistrany)

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy II kapitol 1 až 4 CRR a podle článku 379 CRR. Objemy rizikově vážených expozic pro sekuritizované expozice v investičním portfoliu a pro úvěrová rizika protistrany (CCR) jsou vyloučeny a uvedeny v řádcích 6 a 16 této šablony. Do hodnoty uvedené v tomto řádku instituce zahrnou objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky pro riziko volných dodávek vypočtené podle článku 379 CRR.

2

Úvěrové riziko (vyjma úvěrového rizika protistrany) – z toho standardizovaný přístup

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené v souladu se standardizovaným přístupem ke kapitálovým požadavkům (část třetí hlava II kapitola 2 CRR a článek 379 CRR).

3

Úvěrové riziko (vyjma úvěrového rizika protistrany) – z toho základní přístup IRB

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle kapitálových požadavků – základního přístupu založeného na interním ratingu (část třetí hlava II kapitola 3 CRR), vyjma objemů rizikově vážených expozic uvedených v řádku 4 pro specializované úvěrové expozice podléhající rozřazovacímu přístupu a v řádku EU 4a pro akcie na základě metody zjednodušené rizikové váhy a včetně objemů rizikově vážených expozic a kapitálových požadavků vypočtených v souladu s článkem 379 CRR.

4

Úvěrové riziko (vyjma úvěrového rizika protistrany) – z toho rozřazovací přístup

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky pro specializované úvěrové expozice podléhající rozřazovacímu přístupu vypočtené podle čl. 153 odst. 5 CRR.

EU 4a

Úvěrové riziko (vyjma úvěrového rizika protistrany) – z toho akcie na základě metody zjednodušené rizikové váhy

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky pro akcie na základě metody zjednodušené rizikové váhy vypočtené podle čl. 155 odst. 2 CRR.

5

Úvěrové riziko (vyjma úvěrového rizika protistrany) – z toho pokročilý přístup IRB

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle kapitálových požadavků – pokročilého přístupu založeného na interním ratingu (část třetí hlava II kapitola 3 CRR), vyjma objemů rizikově vážených expozic uvedených v řádku 4 pro specializované úvěrové expozice podléhající rozřazovacímu přístupu a v řádku EU 4a pro akcie na základě metody zjednodušené rizikové váhy a včetně objemů rizikově vážených expozic a kapitálových požadavků vypočtených v souladu s článkem 379 CRR.

6

Úvěrové riziko protistrany (CCR)

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy II kapitoly 6 CRR pro úvěrové riziko protistrany.

7

CCR – z toho standardizovaný přístup

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy II kapitoly 6 oddílu 3 CRR.

8

CCR – z toho metoda interního modelu (IMM)

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle článku 283 CRR.

EU 8a

CCR – z toho expozice vůči ústřední protistraně

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy II kapitoly 6 oddílu 9 CRR.

EU 8b

CCR – z toho úvěrová úprava ocenění (CVA)

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy VI kapitoly CRR.

9

CCR – z toho ostatní CCR

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky pro CCR neuvedené v řádcích 7, 8, EU 8a a EU 8b.

10

Nepoužije se

11

Nepoužije se

12

Nepoužije se

13

Nepoužije se

14

Nepoužije se

15

Vypořádací riziko

Objem rizikové expozice (REA) a kapitálové požadavky vypočtené pro vypořádací riziko a riziko dodání podle článku 378 CRR.

16

Sekuritizované expozice v investičním portfoliu (po uplatnění horního limitu)

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy II kapitoly 5 CRR.

17

Sekuritizace – z toho přístup SEC-IRBA

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle regulačního přístupu SEC-IRBA použitého podle pořadí metod stanoveného v článku 254 CRR.

18

Sekuritizace – z toho přístup SEC-ERBA (včetně IAA)

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle regulačního přístupu SEC-ERBA (včetně IAA) použitého podle pořadí metod stanoveného v článku 254 CRR.

19

Sekuritizace – z toho přístup SEC-SA

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle regulačního přístupu SEC-SA použitého podle pořadí metod stanoveného v článku 254 CRR.

EU 19a

Sekuritizace – z toho 1 250  % / odpočet

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky pro sekuritizované expozice v investičním portfoliu vypočtené s rizikovou vahou 1 250  % nebo s odpočtem od kapitálu podle části třetí hlavy II kapitoly 5 CRR.

20

Poziční, měnové a komoditní riziko (tržní riziko)

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy IV kapitoly CRR.

21

Tržní riziko – z toho standardizovaný přístup

Objemy rizikově vážených expozic a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy IV kapitol 2 až 4 CRR.

22

Tržní riziko – z toho IMA

Objem rizikové expozice a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy IV kapitoly 5 CRR.

EU 22a

Velké expozice

Objem rizikové expozice a kapitálové požadavky vypočtené podle čl. 92 odst. 3 písm. b) bodu ii) CRR.

23

Operační riziko

Objem rizikové expozice a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy III CRR.

EU 23a

Operační riziko – z toho přístup základního ukazatele

Objem rizikové expozice a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy III kapitoly 2 CRR.

EU 23b

Operační riziko – z toho standardizovaný přístup

Objem rizikové expozice a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy III kapitoly 3 CRR.

EU 23c

Operační riziko – z toho pokročilý přístup k měření

Objem rizikové expozice a kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy III kapitoly 4 CRR.

24

Objemy pod prahovými hodnotami pro odpočet (podléhající rizikové váze 250 %)

Hodnota odpovídá součtu hodnot položek podléhajících rizikové váze 250 % podle čl. 48 odst. 4 CRR po použití 250% rizikové váhy. Tyto hodnoty zahrnují:

— odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů, jejichž souhrnná výše je rovna nebo nižší než 10 % položek kmenového kapitálu tier 1 instituce, vypočtené podle čl. 48 odst. 1 písm. a) CRR,

— významné investice v subjektech finančního sektoru, přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 těchto subjektů, jejichž souhrnná výše je rovna nebo nižší než 10 % hodnoty položek kmenového kapitálu tier 1 instituce, vypočtené podle čl. 48 odst. 1 písm. b) CRR.

Údaje v tomto řádku se uvedou pouze pro informaci, neboť zde uvedená hodnota je zahrnuta i v řádku 1, kde musí instituce zpřístupnit informace o úvěrovém riziku.

25

Nepoužije se

26

Nepoužije se

27

Nepoužije se

28

Nepoužije se

29

Celkem

Celkový objem rizikové expozice vypočtený podle čl. 92 odst. 3 a článků 95, 96 a 98 CRR.

Šablona EU KM1 – Klíčové ukazatele Pevně daný formát

3. Při vyplňování šablony EU KM1, obsažené v příloze I tohoto prováděcího nařízení, pro účely čl. 447 písm. a) až g) CRR a čl. 438 písm. b) CRR se instituce řídí následujícími pokyny.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a–e

Období T, T-1, T-2, T-3 a T-4, za něž se informace zpřístupňují, jsou vymezena jako čtvrtletní období a vyplňují se podle četnosti stanovené v článcích 433a, 433b a 433c CRR.

Instituce, které zpřístupňují informace obsažené v této šabloně čtvrtletně, uvedou údaje za období T, T-1, T-2, T-3 a T-4; instituce, které zpřístupňují informace obsažené v této šabloně pololetně, uvedou údaje za období T, T-2 a T-4 a instituce, které zpřístupňují informace obsažené v této šabloně ročně, uvedou údaje za období T a T-4.

Instituce uvedou data odpovídající obdobím, za která se informace zpřístupňují.

Zpřístupnění údajů za předchozí období se nepožaduje, jsou-li údaje zpřístupňovány poprvé.

Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Kmenový kapitál tier 1

Hodnota kmenového kapitálu tier 1 je hodnota, kterou instituce zpřístupňují v příloze VII tohoto prováděcího nařízení (řádek 29 šablony EU CC1 Skladba regulatorního kapitálu).

2

Kapitál tier 1

Hodnota kapitálu tier 1 je hodnota, kterou instituce zpřístupňují v příloze VII tohoto prováděcího nařízení (řádek 45 šablony EU CC1 Skladba regulatorního kapitálu).

3

Celkový kapitál

Hodnota celkového kapitálu je hodnota, kterou instituce zpřístupňují v příloze VII tohoto prováděcího nařízení (řádek 59 šablony EU CC1 Skladba regulatorního kapitálu).

4

Celkový objem rizikové expozice

Hodnota celkového objemu rizikové expozice (TREA) je hodnota, kterou instituce zpřístupňují v příloze VII tohoto prováděcího nařízení (řádek 60 šablony EU CC1 Skladba regulatorního kapitálu).

5

Poměr kmenového kapitálu tier 1 (%)

Poměr kmenového kapitálu tier 1 je hodnota, kterou instituce zpřístupňují v příloze VII tohoto prováděcího nařízení (řádek 61 šablony EU CC1 Skladba regulatorního kapitálu).

6

Poměr kapitálu tier 1 (%)

Kapitálový poměr tier 1 je hodnota, kterou instituce zpřístupňují v příloze VII tohoto prováděcího nařízení (řádek 62 šablony EU CC1 Skladba regulatorního kapitálu).

7

Celkový kapitálový poměr (%)

Celkový kapitálový poměr je hodnota, kterou instituce zpřístupňují v příloze VII tohoto prováděcího nařízení (řádek 63 šablony EU CC1 Skladba regulatorního kapitálu).

EU 7a

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizik jiných než je riziko nadměrné páky (%)

Dodatečné kapitálové požadavky pro řešení rizik jiných, než je riziko nadměrné páky, které ukládá příslušný orgán podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, vyjádřené jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice.

EU 7b

z toho: z kmenového kapitálu tier 1 (procentní body)

Část dodatečných kapitálových požadavků pro řešení rizik jiných, než je riziko nadměrné páky, uložených příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, kterou je třeba splnit kmenovým kapitálem tier 1 podle čl. 104a odst. 4 prvního a třetího pododstavce.

EU 7c

z toho: z kapitálu tier 1 (procentní body)

Část dodatečných kapitálových požadavků pro řešení rizik jiných, než je riziko nadměrné páky, uložených příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, kterou je třeba splnit kapitálem tier 1 podle čl. 104a odst. 4 prvního a třetího pododstavce.

EU 7d

Celkové kapitálové požadavky na základě procesu přezkumu a hodnocení (poměr TSCR) (v %)

Součet hodnot určených v bodech i) a ii):

i)  celkový kapitálový poměr (8 %) uvedený v čl. 92 odst. 1 písm. c) CRR;

ii)  dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizik jiných, než je riziko nadměrné páky (požadavky pilíře 2 – P2R), které ukládá příslušný orgán podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD a které se určují podle kritérií stanovených v obecných pokynech EBA ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení a zátěžového testování v rámci dohledu (1) (dále jen „EBA SREP GL“), vyjádřené jako procentní podíl celkových objemů rizikově vážených expozic.

Tato položka vyjadřuje poměr celkového kapitálového požadavku procesu přezkumu a hodnocení v rámci dohledu (TSCR), který instituci sdělil příslušný orgán. TSCR je vymezen v oddílu 1.2 EBA SREP GL.

Pokud příslušný orgán nesdělil žádné dodatečné kapitálové požadavky uložené k řešení rizik jiných, než je riziko nadměrné páky, uvádí se pouze bod i).

8

Bezpečnostní kapitálová rezerva (%)

Hodnota kapitálu, který jsou instituce povinny udržovat podle čl. 128 odst. 1) a článku 129 CRD, vyjádřená jako procento celkových objemů rizikově vážených expozic.

EU 8a

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni členského státu zjištěno makroobezřetnostní nebo systémové riziko (%)

Výše bezpečnostní rezervy, je-li na úrovni členského státu zjištěno makroobezřetnostní nebo systémové riziko, která může být v souladu s článkem 458 CRR vyžadována jako doplněk k bezpečnostní kapitálové rezervě, vyjádřená jako procento celkových objemů rizikově vážených expozic.

9

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci (%)

Hodnota kapitálu, který jsou instituce povinny udržovat podle čl. 128 odst. 2, článku 130 a článků 135 až 140 CRD, vyjádřená jako procento celkových objemů rizikově vážených expozic.

Procentní podíl odráží objem kapitálu potřebný ke splnění příslušných požadavků na kapitálové rezervy k datu zpřístupnění.

EU 9a

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (%)

Hodnota kapitálu, který jsou instituce povinny udržovat podle čl. 128 odst. 5, článků 133 a 134 CRD, vyjádřená jako procento celkových objemů rizikově vážených expozic.

Procentní podíl odráží objem kapitálu potřebný ke splnění příslušných požadavků na kapitálové rezervy k datu zpřístupnění.

10

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (%)

Hodnota kapitálu, který jsou instituce povinny udržovat podle čl. 128 odst. 3 a článku 131 CRD, vyjádřená jako procento celkových objemů rizikově vážených expozic.

Procentní podíl odráží objem kapitálu potřebný ke splnění příslušných požadavků na kapitálové rezervy k datu zpřístupnění.

EU 10a

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (%)

Hodnota kapitálu, který jsou instituce povinny udržovat podle čl. 128 odst. 4) a článku 131 CRD, vyjádřená jako procento celkových objemů rizikově vážených expozic.

Procentní podíl odráží objem kapitálu potřebný ke splnění příslušných požadavků na kapitálové rezervy k datu zpřístupnění.

11

Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (%)

Podle čl. 128 bodu 6 CRD, vyjádřený jako procento celkových objemů rizikově vážených expozic.

EU 11a

Celkové kapitálové požadavky (OCR) (v %)

Součet hodnot v bodech i) a ii):

i)  poměr TSCR uvedený v řádku EU 7d;

ii)  v rozsahu, který je právně použitelný, poměr požadavku kombinovaných kapitálových rezerv podle čl. 128 bodu 6 CRD.

Tato položka vyjadřuje poměr celkového kapitálového požadavku (OCR) vymezeného v oddíle 1.2 EBA SREP GL.

Nepoužije-li se žádný požadavek rezerv, zpřístupňuje se pouze bod i).

12

Kmenový kapitál tier 1 dostupný po splnění celkových kapitálových požadavků na základě procesu přezkumu a hodnocení (%)

13

Celková míra expozic

Celková míra expozic v souladu s hodnotou, kterou instituce zpřístupňují v příloze XI tohoto prováděcího nařízení (řádek 24 šablony EU LR2 – LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru).

14

Pákový poměr (%)

Pákový poměr v souladu s hodnotou, kterou instituce zpřístupňují v příloze XI tohoto prováděcího nařízení (řádek 25 šablony EU LR2 – LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru).

EU 14a

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky (%)

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky, které ukládá příslušný orgán podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, vyjádřené jako procentní podíl celkové míry expozic.

Dodatečné kapitálové požadavky v souladu s hodnotou, kterou instituce zpřístupňují v příloze XI tohoto prováděcího nařízení (řádek EU-26a šablony EU LR2 – LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru).

EU 14b

z toho: z kmenového kapitálu tier 1 (procentní body)

Část dodatečných kapitálových požadavků k řešení rizika nadměrné páky uložených příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, kterou je třeba splnit kmenovým kapitálem tier 1 podle čl. 104a odst. 4 třetího pododstavce.

Dodatečné kapitálové požadavky v souladu s hodnotou, kterou instituce zpřístupňují v příloze XI tohoto prováděcího nařízení (řádek EU-26b šablony EU LR2 – LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru).

EU 14c

Celkové požadavky na pákový poměr na základě procesu přezkumu a hodnocení (%)

Součet hodnot v bodech i) a ii):

i)  minimální požadavek na pákový poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d) CRR, případně požadavek na upravený pákový poměr vypočtený podle čl. 429a odst. 7 CRR;

ii)  dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky (požadavky pilíře 2 – P2R), které ukládá příslušný orgán podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, vyjádřené jako procentní podíl celkové míry expozic.

Tato položka vyjadřuje celkový požadavek na pákový poměr na základě procesu přezkumu a hodnocení (TSLRR), který instituci sdělil příslušný orgán.

Pokud příslušný orgán neuložil žádné dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky, uvádí se pouze bod i).

EU 14d

Požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru (%)

Čl. 92 odst. 1a CRR

Příslušná kapitálová rezerva k pákovému poměru v souladu s hodnotou, kterou instituce zpřístupňují v příloze XI tohoto prováděcího nařízení (řádek 27 šablony EU LR2 – LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru).

EU 14e

Souhrnný požadavek na pákový poměr (%)

Součet řádků EU 14c a EU 14d

15

Vysoce kvalitní likvidní aktiva celkem (vážená hodnota – průměr)

Instituce jako váženou hodnotu uvádějí hodnotu likvidních aktiv podle článku 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (2) před uplatněním mechanismu úprav stanoveného v čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

EU 16a

Odtok peněžních prostředků – celková vážená hodnota

Instituce uvedou součet vážené hodnoty svého odtoku peněžních prostředků uvedeného v příloze XIII (řádek 16 šablony EU LIQ1 – Kvantitativní informace o ukazateli krytí likvidity).

EU 16b

Přítok peněžních prostředků – celková vážená hodnota

Instituce uvedou součet vážené hodnoty svého přítoku peněžních prostředků uvedeného v příloze XIII (řádek 20 šablony EU LIQ1 – Kvantitativní informace o ukazateli krytí likvidity).

16

Čistý odtok peněžních prostředků celkem (upravená hodnota)

Instituce uvedou upravenou hodnotu čistého odtoku likvidity, který se rovná odtoku celkem minus snížení za plně vyjmutý přítok minus snížení za přítok podléhající limitu ve výši 90 % minus snížení za přítok podléhající limitu ve výši 75 %.

17

Ukazatel krytí likvidity (%)

Instituce jako upravenou hodnotu zpřístupňují procentní podíl položky „Ukazatel krytí likvidity (v %)“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

Ukazatel krytí likvidity se rovná poměru mezi rezervou v oblasti likvidity úvěrové instituce a jejím čistým odtokem likvidity v průběhu krizového období 30 kalendářních dnů a vyjadřuje se v procentech.

18

Celkové dostupné stabilní financování

Instituce zpřístupňují objem dostupného stabilního financování vypočteného podle části šesté hlavy IV kapitoly 3 CRR, uvedeného v příloze XIII (řádek 14 šablony EU LIQ2 – Ukazatel čistého stabilního financování).

19

Celkové požadované stabilní financování

Instituce zpřístupňují objem požadovaného stabilního financování vypočteného podle části šesté hlavy IV kapitoly 4 CRR, uvedeného v příloze XIII (řádek 33 šablony EU LIQ2 – Ukazatel čistého stabilního financování).

20

Ukazatel NSFR (%)

NSFR vypočtený podle článku 428b CRR.

(1)   

Revidované obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení a zátěžového testování v rámci dohledu ze dne 19. července 2018 (EBA/GL/2018/03).

(2)   

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).

Šablona EU INS1 – Účasti v pojišťovnách. Pevně daný formát

4. Při vyplňování šablony EU INS1, obsažené v příloze I tohoto prováděcího nařízení, pro účely čl. 438 písm. f) CRR se instituce řídí následujícími pokyny.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a

Hodnota expozice

Hodnota expozice kapitálových nástrojů držených v jakékoli pojišťovně, zajišťovně nebo pojišťovací holdingové společnosti, které instituce při výpočtu svých kapitálových požadavků na individuálním, subkonsolidovaném a konsolidovaném základě neodečítají od kapitálu podle článku 49 CRR.

b

Výše rizikové expozice

Objem rizikové expozice kapitálových nástrojů držených v jakékoli pojišťovně, zajišťovně nebo pojišťovací holdingové společnosti, které instituce při výpočtu svých kapitálových požadavků na individuálním, subkonsolidovaném a konsolidovaném základě neodečítají od kapitálu podle článku 49 CRR.

Šablona EU INS2 – Informace finančních konglomerátů o kapitálu a ukazateli kapitálové přiměřenosti. Pevně daný formát

5. Při vyplňování šablony EU INS2, obsažené v příloze I tohoto prováděcího nařízení, pro účely čl. 438 písm. g) CRR se instituce řídí následujícími pokyny.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Doplňkové kapitálové požadavky finančního konglomerátu (objem)

Objem doplňkových kapitálových požadavků finančního konglomerátu vypočtených podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2002/87 (1) a přílohy I uvedené směrnice při použití metod 1 nebo 2 stanovených v příloze I.

2

Ukazatel kapitálové přiměřenosti finančního konglomerátu (%)

Ukazatel kapitálové přiměřenosti finančního konglomerátu vypočtený podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu (ES) 2002/87 a přílohy I uvedené směrnice při použití metod 1 nebo 2 stanovených v příloze I.

(1)   

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

Tabulka EU OVC – Informace o interním postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti. Flexibilní formát

6. Při vyplňování šablony EU OVC, obsažené v příloze I tohoto prováděcího nařízení, pro účely čl. 438 písm. a) a c) CRR se instituce řídí následujícími pokyny.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

a)

Přístup k hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu

Instituce uvedou shrnutí svého přístupu k hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem.

b)

Na vyžádání daného příslušného orgánu výsledek interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti instituce

Tyto informace instituce zpřístupní pouze na žádost daného příslušného orgánu.
PŘÍLOHA IIITabulka EU OVA – Přístup instituce k řízení rizik

Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

Právní základ

Řádek

Kvalitativní informace – volně zadávané

Čl. 435 odst. 1 písm. f) CRR

(a)

Zpřístupnění stručného prohlášení o riziku schváleného vedoucím orgánem

Čl. 435 odst. 1 písm. b) CRR

(b)

Informace o struktuře správy a řízení pro jednotlivé druhy rizik

Čl. 435 odst. 1 písm. e) CRR

(c)

Prohlášení schválené vedoucím orgánem o přiměřenosti opatření k řízení rizik

Čl. 435 odst. 1 písm. c) CRR

(d)

Zpřístupňování informací o rozsahu a povaze systémů hlášení a/nebo měření rizik

Čl. 435 odst. 1 písm. c) CRR

(e)

Zpřístupňování informací o hlavních rysech systémů hlášení a měření rizik

Čl. 435 odst. 1 písm. a) CRR

(f)

Strategie a procesy řízení jednotlivých kategorií rizik

Čl. 435 odst. 1 písm. a) a d) CRR

(g)

Informace o strategiích a postupech řízení, zajišťování a snižování rizik, jakož i sledování efektivity zajištění a snižování rizikaTabulka EU OVB – Zpřístupňování informací o systémech správy a řízení

Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

Právní základ

Řádek

Text ve volném formátu

Čl. 435 odst. 2 písm. a) CRR

(a)

Počet funkcí ve vedoucím orgánu společnosti zastávaných členy vedoucího orgánu

Čl. 435 odst. 2 písm. b) CRR

(b)

Informace o politice přijímání pracovníků pro výběr členů vedoucího orgánu a jejich skutečných znalostech, dovednostech a zkušenostech

Čl. 435 odst. 2 písm. c) CRR

(c)

Informace o politice různorodosti s ohledem na výběr členů vedoucího orgánu

Čl. 435 odst. 2 písm. d) CRR

(d)

Informace o tom, zda instituce zřídila zvláštní výbor pro rizika a jaká je četnost zasedání výboru

Čl. 435 odst. 2 písm. e) CRR

(e)

Popis toku informací o riziku pro vedoucí orgán
PŘÍLOHA IV

Pokyny k zpřístupňování informací o cílech a zásadách v oblasti řízení rizik

Tabulka EU OVA – Přístup instituce k řízení rizik. Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

1. Informace uvedené v čl. 435 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ( 6 ) (dále jen „CRR“) zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění tabulky EU OVA, obsažené v příloze III tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

a)

Stručné prohlášení o riziku schválené vedoucím orgánem při uplatnění čl. 435 odst. 1 písm. f) CRR popisuje, jak model podnikání určuje celkový rizikový profil a jak je s ním propojen: například klíčová rizika související s modelem podnikání a to, jak se každé z těchto rizik odráží a popisuje ve zpřístupněných údajích o riziku nebo jak je rizikový profil instituce propojen s tolerancí rizik schválenou vedoucím orgánem.

V prohlášení o riziku při uplatnění čl. 435 odst. 1 písm. f) CRR uvádějí instituce rovněž povahu, rozsah, účel a ekonomickou podstatu podstatných transakcí v rámci skupiny, přidružených společností a spřízněných stran. Zpřístupnění informací by mělo být omezeno na transakce, které mají podstatný dopad na rizikový profil instituce (včetně rizika poškození pověsti) nebo rozdělení rizik v rámci skupiny. Instituce rovněž zahrnou klíčové ukazatele a údaje, které ukazují, jak je rizikový profil instituce propojen s tolerancí k riziku stanovenou vedoucím orgánem.

b)

K informacím, které mají být zpřístupněny při uplatnění čl. 435 odst. 1 písm. b) CRR, patří struktura řídicího a kontrolního systému pro jednotlivé druhy rizik: funkce přidělené v rámci instituce (sem případně patří dohled a přenesení pravomoci a rozdělení funkcí mezi vedoucí orgán, obchodní útvary a útvar řízení rizik podle druhu rizika, obchodního útvaru a další příslušné informace); vztahy mezi orgány a útvary, které se angažují v procesech řízení rizik (sem patří podle potřeby vedoucí orgán, výbor pro rizika, útvar řízení rizik, funkce kontroly dodržování předpisů (compliance), útvar interního auditu); a organizační postupy a postupy vnitřní kontroly.

Při zpřístupňování informací o struktuře a organizaci příslušné funkce řízení rizik instituce doplní zveřejnění o tyto informace:

— informace o celkovém rámci interní kontroly a organizaci kontrolních funkcí (pravomoc, zdroje, stanovy, nezávislost), hlavní úkoly, které plní, a jakékoli současné a plánované významné změny těchto funkcí,

— schválené limity rizik, kterým je instituce vystavena,

— změny vedoucích útvarů interní kontroly, řízení rizik, funkce kontroly dodržování předpisů (compliance) a interního auditu,

— způsoby sdělování, snižování a vymáhání kultury rizik v rámci instituce (např. zda existují kodexy chování, manuály obsahující provozní limity nebo postupy při porušení nebo překročení rizikových prahů nebo postupy, jak upozornit na problémy související s riziky a jak je sdílet mezi obchodními útvary a útvary pro rizika).

c)

Prohlášení, které instituce zveřejňují podle čl. 435 odst. 1 písm. e) CRR o přiměřenosti opatření k řízení rizik, musí být schváleno vedoucím orgánem a musí poskytovat záruku, že zavedené systémy řízení rizik jsou přiměřené s ohledem na rizikový profil a strategii instituce.

d)

V rámci zpřístupnění informací požadovaných v čl. 435 odst. 1 písm. c) CRR instituce zpřístupňují rozsah a povahu systémů hlášení a/nebo měření rizik a popis toku informací o riziku k vedoucímu orgánu a vrcholnému vedení.

e)

Při poskytování informací o hlavních rysech systémů hlášení a měření rizik při uplatnění čl. 435 odst. 1 písm. c) CRR instituce zpřístupňují své zásady týkající se systematických a pravidelných přezkumů strategií řízení rizik a pravidelného hodnocení jejich účinnosti.

f)

Zpřístupněné informace o strategiích a postupech řízení rizik při uplatnění čl. 435 odst. 1 písm. a) obsahují kvalitativní informace o zátěžovém testování, jako jsou portfolia, u nichž se zátěžové testování uplatňuje, přijaté scénáře a použité metodiky a využití zátěžového testování při řízení rizik.

g)

U rizik, která vyplývají z podnikatelského modelu institucí, instituce poskytují informace o strategiích a postupech řízení, zajišťování a snižování rizik, jakož i sledování efektivity zajištění a snižování rizika podle čl. 435 odst. 1 písm. a) a d).

Tabulka EU OVB – Zpřístupňování informací o systémech správy a řízení. Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

2. Informace uvedené v čl. 435 odst. 2 CRR zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění tabulky EU OVB, obsažené v příloze III tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

a)

Instituce uvedou počet míst ve vedoucích orgánech společností zastávaný členy vedoucího orgánu podle čl. 435 odst. 2 písm. a) CRR. Při zpřístupnění těchto informací se použijí tyto specifikace:

— instituce v oblasti působnosti čl. 91 odst. 3 a 4 směrnice (EU) 2013/36 (1) (dále jen „CRD“) zpřístupňují počet míst ve vedoucích orgánech vypočtený podle uvedeného článku,

— instituce uvedou počet funkcí ve vedoucím orgánu skutečně zastávaných každým členem vedoucího orgánu (ať už se jedná o společnost skupiny či nikoli, kvalifikovanou účast nebo instituci v rámci téhož institucionálního systému ochrany a ať už je funkce ve vedoucím orgánu výkonnou nebo nevýkonnou funkcí) bez ohledu na to, zda funkce ve vedoucím orgánu existuje v rámci subjektu, který sleduje nebo nesleduje obchodní cíl,

— pokud byla příslušným orgánem schválena další funkce ve vedoucím orgánu, všechny instituce, v nichž daný člen zastává funkci ve vedoucím orgánu, tuto skutečnost zveřejní spolu s názvem příslušného orgánu, který další funkci ve vedoucím orgánu schválil.

b)

Při zpřístupňování informací týkajících se politiky přijímání pracovníků pro výběr členů vedoucího orgánu podle čl. 435 odst. 2 písm. b) CRR uvedou instituce informace o skutečných znalostech, dovednostech a zkušenostech členů. Instituce uvedou informace o politice, která případně vyplývá z plánování nástupnictví, a o všech předvídatelných změnách v celkovém složení vedoucího orgánu.

c)

Při zpřístupňování své politiky různorodosti podle čl. 435 odst. 2 písm. c) CRR instituce uvedou informace o cílech a veškerých příslušných cílových hodnotách stanovených v dané politice a o rozsahu, v jakém bylo těchto cílů a cílových hodnot dosaženo.

Instituce zpřístupňují zejména politiku týkající se genderové diverzity, včetně těchto údajů:

— pokud byl stanoven cíl pro nedostatečně zastoupené pohlaví a pro politiky týkající se rozmanitosti co do věku, vzdělání, profesních zkušeností a zeměpisného původu, stanovenou cílovou hodnotu a rozsah, v jakém je cílů dosaženo,

— není-li cílové hodnoty dosaženo, instituce uvedou důvody a případně opatření přijatá ke splnění cílové hodnoty v určité lhůtě.

d)

Instituce uvedou informace o tom, zda zřídily zvláštní výbor pro rizika a kolikrát tento výbor pro rizika zasedal, podle čl. 435 odst. 2 písm. d) CRR.

e)

V rámci údajů o toku informací o riziku pro vedoucí orgán při uplatnění čl. 435 odst. 2 písm. e) CRR instituce popisují postup zveřejňování rizik vůči vedoucímu orgánu, zejména četnost, rozsah a hlavní obsah zpráv o rizikové expozici a způsob, jakým se vedoucí orgán podílel na vymezení obsahu, který má být zpřístupněn.

(1)   

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
PŘÍLOHA VŠablona EU LI1 – Rozdíly mezi rozsahem účetní a obezřetnostní konsolidace a přiřazování kategorií účetní závěrky ke kategoriím regulačních rizik

 

a

b

c

d

e

f

g

Účetní hodnoty vykázané ve zveřejněné účetní závěrce

Účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace

Účetní hodnoty položek

Podléhají rámci pro úvěrové riziko

Podléhají rámci pro úvěrové riziko protistrany

Podléhají rámci pro sekuritizaci

Podléhají rámci pro tržní riziko

Nepodléhají kapitálovým požadavkům ani odpočtům od kapitálu

 

Rozdělení podle kategorií aktiv v rozvaze ve zveřejněné účetní závěrce

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Aktiva celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení podle kategorií závazků v rozvaze ve zveřejněné účetní závěrce

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Závazky celkem

 

 

 

 

 

 

 Šablona EU LI2 – Hlavní zdroje rozdílů mezi regulatorními hodnotami expozic a účetními hodnotami v účetní závěrce

 

a

b

c

d

e

Celkem

Položky podléhající příslušnému rámci

Rámec pro úvěrové riziko

Rámec pro sekuritizaci

Rámec pro úvěrové riziko protistrany

Rámec pro tržní riziko

1

Výše účetní hodnoty aktiv, na niž se vztahuje působnost obezřetnostní konsolidace (podle šablony EU LI1)

 

 

 

 

 

2

Výše účetní hodnoty pasiv, na niž se vztahuje působnost obezřetnostní konsolidace (podle šablony EU LI1)

 

 

 

 

 

3

Čistá výše, na niž se vztahuje působnost obezřetnostní konsolidace, celkem

 

 

 

 

 

4

Podrozvahové hodnoty

 

 

 

 

 

5

Rozdíly v ocenění

 

 

 

 

 

6

Rozdíly vzniklé z titulu rozdílných pravidel započtení, mimo rozdíly uvedené na řádku 2

 

 

 

 

 

7

Rozdíly vzniklé z titulu zohlednění rezerv

 

 

 

 

 

8

Rozdíly vzniklé z titulu použití technik snižování úvěrového rizika

 

 

 

 

 

9

Rozdíly vzniklé z titulu úvěrových konverzních faktorů

 

 

 

 

 

10

Rozdíly vzniklé z titulu sekuritizace s převodem rizika

 

 

 

 

 

11

Ostatní rozdíly

 

 

 

 

 

12

Hodnoty expozic posuzované pro regulatorní účely

 

 

 

 

 Šablona EU LI3 – Přehled rozdílů v rozsahu konsolidace (podle jednotlivých subjektů)

a

b

c

d

e

f

g

h

Název subjektu

Metoda účetní konsolidace

Metoda obezřetnostní konsolidace

Popis subjektu

Plná konsolidace

Poměrná konsolidace

Ekvivalenční metoda

Ani konsolidováno, ani odečteno

Odečteno

 

Subjekt A

Plná konsolidace

X

 

 

 

 

Úvěrová instituce

Subjekt N

Plná konsolidace

 

X

 

 

 

Úvěrová instituce

Subjekt Z

Plná konsolidace

 

 

 

X

 

Pojišťovací subjekt

Subjekt AA

Plná konsolidace

 

 

X

 

 

Nevýznamná leasingová společnostTabulka EU LIA – Vysvětlení rozdílů mezi hodnotami pro účely účetnictví a regulace

Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

Právní základ

Řádek

Kvalitativní informace – volně zadávané

Čl. 436 písm. b) CRR

(a)

Rozdíly mezi sloupci a) a b) v šabloně EU LI1

Čl. 436 písm. d) CRR

(b)

Kvalitativní informace o hlavních rozdílech vyplývajících z rozdílného rozsahu konsolidace pro účetní a regulatorní účely podle šablony EU LI2Tabulka EU LIB – Ostatní kvalitativní informace o oblasti působnosti

Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

Právní základ

Řádek

Kvalitativní informace – volně zadávané

Čl. 436 písm. f) CRR

(a)

Překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků v rámci skupiny

Čl. 436 písm. g) CRR

(b)

Dceřiné podniky nezahrnuté do konsolidace, jejichž kapitál je nižší, než je požadováno

Čl. 436 písm. h) CRR

(c)

Využití výjimky podle článku 7 CRR nebo individuální konsolidace podle článku 9 CRR

Čl. 436 písm. g) CRR

(d)

Souhrnná částka, o niž je skutečný kapitál nižší, než je požadováno, ve všech dceřiných podnicích nezahrnutých do konsolidaceŠablona EU PV1 – Úpravy v rámci obezřetného oceňování

Pevně daný formát

 

a

b

c

d

e

EU e1

EU e2

f

g

h

Kategorie rizika

AVA na úrovni kategorie – nejistota ocenění

Celkem na úrovni kategorie po diverzifikaci

 

 

AVA na úrovni kategorie

Vlastní kapitál

Úrokové sazby

Cizí měna

Úvěr

Komodity

AVA zohledňující nepodchycená úvěrová rozpětí

AVA zohledňující investiční náklady a náklady na financování

Z toho: základní postup celkem v obchodním portfoliu

Z toho: základní postup celkem v neobchodním portfoliu

1

Nejistota tržních cen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Náklady na uzavření pozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Koncentrované pozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Předčasné ukončení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Modelové riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Operační riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Budoucí administrativní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dodatečná úprava ocenění (AVA) celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA VI

Pokyny k zpřístupňování informací o oblasti působnosti regulatorního rámce

Šablona EU LI1 – Rozdíly mezi rozsahem účetní a regulatorní konsolidace a přiřazování kategorií účetní závěrky ke kategoriím regulačních rizik. Flexibilní formát.

1. Informace uvedené v čl. 436 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 ( 7 ) (dále jen „CRR“) zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění šablony EU LI1, obsažené v příloze V tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1 až XXX

Aktiva celkem

Struktura řádků se shoduje se strukturou řádků rozvahy použité v posledním dostupném účetním výkaznictví instituce.

„Účetním výkaznictvím“ se rozumí roční individuální nebo konsolidované účetní závěrky vymezené v článcích 4 a 24 směrnice (EU) 2013/34 (1), jakož i (v příslušných případech) finanční výkazy ve smyslu mezinárodních účetních standardů schválených v EU v rámci provádění nařízení (ES) č. 1606/2002 (2).

1 až XXX

Závazky celkem

Struktura řádků se shoduje se strukturou řádků rozvahy použité v posledním dostupném účetním výkaznictví instituce.

„Účetním výkaznictvím“ se rozumí roční individuální nebo konsolidované účetní závěrky vymezené v článcích 4 a 24 směrnice (EU) 2013/34, jakož i (v příslušných případech) finanční výkazy ve smyslu mezinárodních účetních standardů schválené v EU v rámci provádění nařízení (ES) 1606/2002.

(1)   

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(2)   

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a

Účetní hodnoty vykázané ve zveřejněné účetní závěrce

Hodnota vykázaná na straně aktiv a na straně pasiv rozvahy, která je stanovena na základě požadavků na konsolidaci v příslušném účetním rámci včetně rámců na základě směrnice (EU) 2013/34/EU a směrnice (EHS) 86/635 (1) nebo mezinárodních účetních standardů schválených v EU

b

Účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace

Hodnota vykázaná na straně aktiv a na straně pasiv rozvahy, která je stanovena na základě požadavků na regulatorní konsolidaci v části první hlavě II oddílech 2 a 3 CRR.

Pokud je rozsah účetní konsolidace zcela shodný s rozsahem obezřetnostní konsolidace, sloupce a) a b) této přílohy se sloučí.

c

Účetní hodnoty položek spadajících do rámce pro úvěrové riziko

Účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace položek (jiných než podrozvahových položek), na které se vztahuje část třetí hlava II kapitoly 2 a 3 CRR.

d

Účetní hodnoty položek spadajících do rámce pro úvěrové riziko protistrany

Účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace položek (jiných než podrozvahových položek), na které se vztahuje část třetí hlava II kapitola 6 CRR.

e

Účetní hodnoty položek spadajících do rámce pro sekuritizaci

Účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace položek (jiných než podrozvahových položek) z investičního portfolia, na které se vztahuje část třetí hlava II kapitola 5 CRR.

f

Účetní hodnoty položek spadajících do rámce pro tržní riziko

Účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace položek (jiných než podrozvahových položek), na které se vztahuje část třetí hlava IV CRR. V tomto sloupci se uvádějí položky odpovídající sekuritizovaným pozicím v obchodním portfoliu, na které se vztahuje požadavky části třetí hlavy IV CRR.

g

Účetní hodnoty položek nepodléhajících kapitálovým požadavkům nebo podléhajících odpočtu od kapitálu

Účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace položek (jiných než podrozvahových položek), které nepodléhají kapitálovým požadavkům podle CRR; účetní hodnoty podle obezřetnostní konsolidace položek (jiných než podrozvahových položek), které podléhají odpočtům od kapitálu podle části druhé CRR.

Odečítané položky mohou zahrnovat například položky vyjmenované v článcích 37, 38, 39, a 41 CRR.

Hodnotami u aktiv se rozumí částky skutečně odečtené od kapitálu, a to se zohledněním veškerých započtení proti závazkům povolených na základě odpočtu podle příslušných článků části druhé CRR (a jakýkoli prahových hodnot těchto odpočtů).

Použije-li se na položky vyjmenované v čl. 36 odst. 1 písm. k) a v článku 48 CRR riziková váha 1 250  % namísto odpočtu, nebudou uvedeny ve sloupci g) této šablony, ale v ostatních příslušných sloupcích šablony EU LI1. To platí také pro veškeré ostatní položky s rizikovou vahou 1 250  % podle požadavků CRR.

Hodnotami u pasiv se rozumí objem závazků, které musí být zohledněny při stanovení výše aktiv, která mají být odečtena od kapitálu, podle příslušných článků v části druhé CRR. Kromě toho se v tomto sloupci uvedou všechny závazky jiné než ty, které i) jsou relevantní pro uplatnění požadavků části třetí hlavy II kapitoly 4 CRR, nebo ii) které jsou relevantní pro uplatnění požadavků části třetí hlavy II kapitoly 6 CRR a části třetí hlavy IV CRR.

vše

Pokud jediná položka podléhá kapitálovým požadavkům podle více rámců pro rizika, uvedou se hodnoty ve všech sloupcích odpovídajících příslušným kapitálovým požadavkům. V důsledku toho může být součet hodnot ve sloupcích c) až g) této šablony vyšší než hodnota ve sloupci b) této šablony. Instituce poskytnou kvalitativní vysvětlení aktiv a pasiv, na která se vztahují kapitálové požadavky více rámců pro rizika vyjmenované v části třetí CRR.

(1)   

SMĚRNICE RADY 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).

Šablona EU LI2 – Hlavní zdroje rozdílů mezi regulatorními hodnotami expozic a účetními hodnotami v účetní závěrce. Pevně daný formát

2. Informace uvedené v čl. 436 písm. d) CRR zpřístupní instituce podle následujících pokynů k vyplnění šablony EU LI2, obsažených v příloze V tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Výše účetní hodnoty aktiv, na niž se vztahuje působnost obezřetnostní konsolidace

Hodnoty ve sloupcích b) až e) této šablony jsou shodné s hodnotami ve sloupcích c) až f) šablony EU LI1.

2

Výše účetní hodnoty pasiv, na niž se vztahuje působnost obezřetnostní konsolidace

Hodnoty ve sloupcích b) až e) této šablony jsou shodné s hodnotami ve sloupcích c) až f) šablony EU LI1.

3

Čistá výše, na niž se vztahuje působnost obezřetnostní konsolidace, celkem

Výše po rozvahovém započtení aktiv a pasiv podle obezřetnostní konsolidace bez ohledu na způsobilost těchto aktiv a pasiv pro konkrétní pravidla započtení při uplatnění části třetí hlavy II kapitol 4 a 5 a části třetí hlavy IV CRR.

Hodnota v tomto řádku se bude rovnat hodnotě v řádku 1 po odečtení hodnoty v řádku 2 této šablony.

4

Podrozvahové hodnoty

Obsahují původní podrozvahové expozice, před případným použitím konverzního faktoru, ze sestaveného prohlášení o podrozvaze podle obezřetnostní konsolidace ve sloupcích a) až d) této šablony.

5

Rozdíly v ocenění

Dopad účetní hodnoty úprav ocenění podle části druhé hlavy I kapitoly 2 článku 34 CRR a části třetí hlavy I kapitoly 3 článku 105 CRR na expozice v obchodním a investičním portfoliu oceněné reálnou hodnotou v souladu s příslušným účetním rámcem.

Tato hodnota je v souladu s hodnotou v řádku 7 šablony EU CC1 a také s hodnotou v řádku 12 sloupci f) šablony EU PV1.

6

Rozdíly vzniklé z titulu rozdílných pravidel započtení, mimo rozdíly uvedené na řádku 2 této šablony

Tato položka se týká hodnoty čisté rozvahové a podrozvahové expozice po uplatnění konkrétních pravidel započtení podle části třetí hlavy II kapitol 4 a 5 a části třetí hlavy IV CRR. Dopad uplatnění pravidel započtení může být záporný (v případě, že je nutné započíst více expozic, než je použití rozvahového započtení v řádku 2 této šablony) nebo kladný (v případě, že je po uplatnění pravidel započtení v CRR započtena nižší hodnota, než je hodnota rozvahového započtení v řádku 2 této šablony).

7

Rozdíly vzniklé z titulu zohlednění rezerv

Opětovné začlenění specifických a obecných úprav o úvěrové riziko do hodnoty expozice (ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 183/2014 (1)), které byly odečteny v souladu s příslušným účetní rámcem od účetní hodnoty expozic podle části třetí hlavy II kapitoly 3 CRR pro účely vážení rizik. Pokud jde o expozice, které jsou rizikově vážené podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR, pak jestliže je účetní hodnota v účetní závěrce podle obezřetnostní konsolidace snížena o složky představující obecné úpravy o úvěrové riziko podle výše uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, tyto složky musí být začleněny zpět do hodnoty expozice.

8

Rozdíly vzniklé z titulu použití technik snižování úvěrového rizika

Dopad použití technik snižování úvěrového rizika ve smyslu CRR na hodnotu expozice podle obezřetnostní konsolidace.

9

Rozdíly vzniklé z titulu úvěrových konverzních faktorů

Dopad použití příslušných konverzních faktorů podle CRR na hodnotu expozice podrozvahových expozic podle obezřetnostní konsolidace.

Konverzní faktor pro podrozvahové položky, které mají být rizikově váženy při uplatnění části třetí hlavy II CRR, se stanoví v souladu s články 111, 166, 167 a 182 (v rozsahu platném pro úvěrové riziko) a článkem 246 CRR (v rozsahu platném pro riziko sekuritizace).

10

Rozdíly vzniklé z titulu sekuritizace s převodem rizika

Dopad použití sekuritizovaných transakcí k převodu úvěrového rizika na třetí strany podle CRR na hodnotu expozice podrozvahových expozic.

11

Jiné rozdíly (jsou-li relevantní)

Další faktory významně ovlivňující rozdíly mezi účetními hodnotami podle účetní závěrky v rámci regulatorní působnosti a hodnotami expozic posuzovanými pro regulatorní účely.

Instituce doplní kvantitativní údaje uvedené v tomto řádku o kvalitativní vysvětlení hlavních příčin těchto rozdílů v tabulce EU LIA.

12

Hodnoty expozic posuzované pro regulatorní účely

Celková hodnota považovaná za výchozí bod výpočtu objemu rizikově vážených expozic před uplatněním jiných metod snižování úvěrového rizika, než je započtení v části třetí hlavě II kapitole 4 CRR, a po uplatnění požadavků na započtení v části třetí hlavě II kapitolách 4 a 5 a části třetí hlavě IV téhož nařízení pro jednotlivé kategorie rizik.

Při použití standardizovaného přístupu se jedná o hodnotu po specifických úpravách o úvěrové riziko, dodatečných úpravách ocenění podle článků 34 a 110 CRR a dalším snížení kapitálu souvisejícím s danou položkou aktiv. U podrozvahových položek vyjmenovaných v příloze I tohoto prováděcího nařízení je hodnotou expozice nominální hodnota po odečtení specifických úprav o úvěrové riziko vynásobená použitelným procentním podílem podle čl. 111 odst. 1 písm. a) a d) CRR.

Při přístupu IRB se uvede hodnota expozice ve smyslu článků 166, 167 a 168 CRR.

Účetní hodnoty vykázané v účetní závěrce v rámci obezřetnostní konsolidace se tedy uvedou v odpovídajících řádcích 1 až 3 této šablony, zatímco původní podrozvahové expozice se zveřejní v řádku 4 této šablony. Jakýkoli specifický regulatorní přírůstek nebo úbytek týkající se těchto hodnot je třeba zahrnout do řádků 5 až 11 této šablony, aby bylo vysvětleno, jak tyto hodnoty sesouhlasit s hodnotou expozice, která je pro regulatorní účely výchozím bodem výpočtu objemu rizikově vážených expozic v souladu s každým z rámců uvedených ve sloupcích b) až e) této šablony. To znamená, že zejména u úvěrového rizika se hodnoty expozic posuzované pro regulatorní účely, které se uvádějí v řádku 12 této šablony, budou lišit od účetních hodnot vykázaných účetní závěrce v rámci obezřetnostní konsolidace, a to z titulu konkrétního regulatorního režimu účetních opravných položek při výpočtu objemu rizikově vážených expozic.

(1)   

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 183/2014 ze dne 20. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění výpočtu specifických a obecných úprav o úvěrové riziko (Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 3).Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a

Celkem

Hodnota celkem ve sloupci a) šablony EU LI2 = hodnoty ve sloupci b) šablony EU LI1 – hodnoty ve sloupci g) šablony EU LI1.

 

Členění sloupců v kategoriích regulačního rizika b) až e) odpovídá členění vyjmenovanému v části třetí CRR:

b

Rámec pro úvěrové riziko

Expozice v části třetí hlavě II CRR

Expozice v rámci pro úvěrové riziko odpovídají buď výši expozice při uplatnění standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku (viz část třetí hlava II kapitola 2 článek 111 CRR), nebo expozicím v selhání v přístupu IRB k úvěrovému riziku (viz část třetí hlava II kapitola 3 články 166, 167 a 168 CRR).

c

Rámec pro sekuritizaci

Expozice z investičního portfolia uvedené v části třetí hlavě II kapitole 5 CRR.

Sekuritizované expozice se určují v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 5 článkem 246 CRR.

d

Rámec úvěrového rizika protistrany (CCR)

Expozice uvedené v části třetí hlavě II kapitole 6 CRR

e

Rámec pro tržní riziko

Expozice tržnímu riziku odpovídající pozicím podléhajícím rámci pro tržní riziko v části třetí hlavě IV CRR.

V tomto sloupci se vyplňují pouze řádky 1 až 3 a řádek 12 této šablony.

vše

Pokud jediná položka podléhá kapitálovým požadavkům podle více rámců pro rizika, uvedou se hodnoty ve všech příslušných sloupcích odpovídajících kapitálovým požadavkům. V důsledku toho může být součet hodnot ve sloupcích b) až e) této šablony vyšší než hodnota ve sloupci a) této šablony. Instituce poskytnou kvalitativní vysvětlení aktiv a pasiv, na která se vztahují kapitálové požadavky více rámců pro rizika vyjmenované v části třetí CRR.

Šablona EU LI3 – Přehled rozdílů v rozsahu konsolidace (podle jednotlivých subjektů)

3. Informace uvedené v čl. 436 písm. b) CRR zpřístupní instituce podle pokynů k vyplnění šablony EU LI3, obsažené v příloze V tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

 

Řádky jsou flexibilní. Zpřístupňují se informace o subjektech, které jsou zahrnuty v účetní a regulatorní konsolidaci definované v souladu s platným účetním rámcem a částí první hlavou II oddíly 2 a 3 CRR, u nichž se metoda účetní konsolidace liší od metody regulatorní konsolidace. Jeden řádek na každý subjekt.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a

Název subjektu

Obchodní název jakéhokoli subjektu zahrnutého do regulatorní a účetní konsolidace instituce nebo z ní vyňatého.

b

Metoda účetní konsolidace

Metoda konsolidace použitá v souladu s platným účetním rámcem

c až g

Metoda regulatorní konsolidace

Metoda konsolidace zavedená pro účely části první hlavy II kapitoly 2 CRR.

Uvádějí se přinejmenším informace o metodách vyjmenovaných v čl. 436 písm. b) CRR.

Instituce zaškrtnou hodící se sloupce, aby označily metodu konsolidace u jednotlivých subjektů podle účetního rámce a zda jsou jednotlivé subjekty v rámci obezřetnostní konsolidace i) plně konsolidovány; ii) poměrně konsolidovány; iii) zaúčtovány podle ekvivalenční metody; iv) nejsou ani konsolidovány ani odečteny, nebo v) odečteny.

h

Popis subjektu

Stručný popis subjektu a uvedení (minimálních) informací o odvětví jeho činnosti.

Tabulka EU LIA – Vysvětlení rozdílů mezi hodnotami pro účely účetnictví a regulace. Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

4. Informace uvedené v čl. 436 písm. b) a d) CRR zpřístupní instituce podle následujících pokynů k vyplnění šablony EU LIA, obsažené v příloze V tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

a)

Instituce vysvětlí a vyčíslí, jak vznikly jakékoli významné rozdíly mezi hodnotami ve sloupcích a) a b) v šabloně EU LI1 bez ohledu na to, zda tyto rozdíly plynou z rozdílných pravidel konsolidace nebo z použití různých účetních standardů mezi účetní a regulatorní konsolidací.

b)

Instituce vysvětlí, jak vznikly rozdíly mezi účetními hodnotami podle obezřetnostní konsolidace a hodnotami posuzovanými pro účely regulace vykázanými v šabloně EU LI2.

Tabulka EU LIB – Ostatní kvalitativní informace o oblasti působnosti. Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

5. Informace uvedené v čl. 436 písm. f), g) a h) CRR zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění tabulky EU LIB, obsažené v příloze V tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

a)

Instituce zpřístupňují jakékoli současné nebo předpokládané podstatné věcné nebo právní překážky bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mezi mateřským podnikem a jeho dceřinými podniky.

b)

V příslušných případech instituce uvedou název nebo názvy dceřiných podniků nezahrnutých do konsolidace.

c)

Instituce případně uvedou okolnosti, za nichž je využívána výjimka podle článku 7 CRR nebo postup individuální konsolidace stanovený v článku 9 CRR.

d)

V příslušných případech instituce uvedou souhrnnou hodnotu, o niž je skutečný kapitál nižší, než je požadováno, ve všech dceřiných podnicích nezahrnutých do konsolidace a název nebo názvy těchto dceřiných podniků.

Šablona EU PV1 – Šablona EU PV1: Úpravy v rámci obezřetného oceňování: Pevně daný formát

6. Instituce, které pro účely obezřetného oceňování uplatňují k určení dodatečné úpravy ocenění základní postup podle kapitoly III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ( 8 ), zpřístupní informace uvedené v čl. 436 písm. e) CRR podle pokynů uvedených v této příloze k vyplňování šablony EU PV1, kterou uvádí příloha V tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

Řádky 1 až 10

AVA na úrovni kategorie

Dodatečné úpravy ocenění (AVA) na úrovni kategorie pro nejistotu tržních cen, náklady na uzavření pozice, rizika modelů, koncentrované pozice, budoucí administrativní náklady, předčasné ukončení a operační riziko se určí podle článků 9 až 11, resp. 14 až 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

U kategorií nejistoty tržních cen, nákladů na uzavření pozice a rizik modelů, u nichž se uplatní výhoda diverzifikace podle čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 7, resp. čl. 11 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 se AVA na úrovni kategorie uvedou ve sloupcích a) až EU-e2 této šablony jako běžný součet jednotlivých AVA před výhodou diverzifikace. Výhody diverzifikace podle čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 7 a čl. 11 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 se uvádějí ve sloupci f) této šablony.

1

Nejistota tržních cen

Čl. 105 odst. 10 CRR

Dodatečné úpravy ocenění zohledňující nejistotu tržních cen se vypočítají v souladu s článkem 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

2

Nepoužije se

3

Náklady na uzavření pozice

Čl. 105 odst. 10 CRR

Dodatečné úpravy ocenění zohledňující náklady na uzavření pozice se vypočítají v souladu s článkem 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

4

Koncentrované pozice

Čl. 105 odst. 11 CRR

Dodatečné úpravy ocenění zohledňující koncentrované pozice se vypočítají v souladu s článkem 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

5

Předčasné ukončení

Čl. 105 odst. 10 CRR

Dodatečné úpravy ocenění zohledňující předčasné ukončení se vypočítají v souladu s článkem 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

6

Modelové riziko

Čl. 105 odst. 10 CRR

Dodatečné úpravy ocenění zohledňující riziko modelů se vypočítají v souladu s článkem 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

7

Operační riziko

Čl. 105 odst. 10 CRR

Dodatečné úpravy ocenění zohledňující operační riziko se vypočítají v souladu s článkem 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

8

Nepoužije se

9

Nepoužije se

10

Budoucí administrativní náklady

Čl. 105 odst. 10 CRR

Dodatečné úpravy ocenění zohledňující budoucí administrativní náklady se vypočítají v souladu s článkem 15 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

11

Nepoužije se

12

Dodatečné úpravy ocenění celkem

Celková hodnota AVA, která má být odečtena od kapitálu podle článků 34 a 105 CRR, se uvede v řádku 12 sloupci f) této šablony. Tato hodnota je v souladu s hodnotou v řádku 7 šablony EU CC1 a také s hodnotou v řádku 5 sloupci a) šablony EU LI2.

U portfolií, u nichž se uplatňuje základní postup stanovený v kapitole III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 o obezřetném oceňování, je celkovou hodnotou AVA součet hodnot v řádcích 1 až 10 této šablony a hodnot vypočtených podle čl. 7 odst. 2 písm. b) bodů i) až iii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 u portfolií, u nichž se použije záložní postup, pokud taková existují.

U portfolií, u nichž se uplatňuje zjednodušený postup stanovený v kapitole II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 o obezřetném oceňování, je celkovou hodnotou AVA uvedenou ve sloupci f) této šablony hodnota vypočtená v souladu s článkem 5 této kapitoly.

Sloupec

Vysvětlení

a–e

Členění podle KATEGORIÍ RIZIK

Instituce přiřadí svá aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou zahrnuté do výpočtu prahové hodnoty podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 (obchodní a investiční portfolio) podle následujících kategorií rizik: úrokové riziko, měnové riziko, úvěrové riziko, akciové riziko, komoditní riziko.

Členění v těchto sloupcích neobsahuje dodatečné úpravy ocenění vypočtené v souladu s články 12 a 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101, které se uvádějí ve sloupcích EU-e1 a EU-e2 této šablony.

EU e1

AVA na úrovni kategorie – nejistota ocenění: AVA zohledňující nepodchycená úvěrová rozpětí

Čl. 105 odst. 10 CRR, článek 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101

Celková hodnota AVA zohledňující nepodchycená úvěrová rozpětí a její rozdělení mezi AVA zohledňující nejistotu tržních cen, náklady na uzavření pozice nebo riziko modelů se určí v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

EU e2

AVA na úrovni kategorie – AVA zohledňující investiční náklady a náklady na financování

Čl. 105 odst. 10 CRR, článek 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101

Celková hodnota AVA zohledňující investiční náklady a náklady na financování a její rozdělení mezi AVA zohledňující nejistotu tržních cen, náklady na uzavření pozice nebo riziko modelů se určí v souladu s článkem 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

f

Celkem na úrovni kategorie po diverzifikaci

U portfolií, u nichž se uplatňuje základní postup stanovený v kapitole III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 zahrnuje celková hodnota na úrovni kategorie po diverzifikaci celkové hodnoty AVA vypočtené v souladu se základním postupem pro aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou zahrnuté do výpočtu prahové hodnoty podle čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101. Zahrnuty jsou výhody diverzifikace vymezené v souladu s čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 7 a čl. 11 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

Celková hodnota AVA v řádku 12 sloupci f) této šablony u případných portfolií, u nichž se použije záložní postup, zahrnuje hodnoty vypočtené podle čl. 7 odst. 2 písm. b) bodů i) až iii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

U portfolií, u nichž se uplatňuje zjednodušený postup stanovený v kapitole II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 o obezřetném oceňování, je celkovou hodnotou AVA uvedenou v řádku 12 této šablony hodnota vypočtená v souladu s článkem 5 této kapitoly.

g

Z toho: základní postup celkem v obchodním portfoliu

Pro každou příslušnou kategorii AVA, u portfolií, u nichž se použije základní postup stanovený v kapitole III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101, podíl AVA plynoucích z pozic držených v „obchodním portfoliu“: veškeré pozice ve finančních nástrojích a komoditách, jež instituce drží se záměrem obchodovat nebo s cílem zajistit pozice držené se záměrem obchodovat v souladu s článkem 104 CRR.

Zpřístupněná hodnota zahrnuje výhody diverzifikace vymezené podle čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 7 a čl. 11 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.

h

Z toho: základní postup celkem v neobchodním portfoliu

Pro každou příslušnou kategorii AVA, u portfolií, u nichž se použije základní postup stanovený v kapitole III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101, podíl AVA plynoucích z pozic oceňovaných reálnou hodnotou ve finančních nástrojích a komoditách, které nejsou drženy v obchodním portfoliu.

Vykázaná hodnota zahrnuje výhody diverzifikace určené podle čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 7 a čl. 11 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101.
PŘÍLOHA VII

Šablona EU CC1 – Složení regulatorního kapitálu 

(a)

(b)

Výše

Zdroj podle referenčních čísel/písmen v rozvaze na základě regulatorní konsolidace

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy

1

Kapitálové nástroje a související emisní ážio

 

(h)

 

z toho: typ nástroje č. 1

 

 

 

z toho: typ nástroje č. 2

 

 

 

z toho: typ nástroje č. 3

 

 

2

Nerozdělený zisk

 

 

3

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (a jiné rezervy)

 

 

EU-3a

Rezervní fondy na všeobecná bankovní rizika

 

 

4

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 3 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z kmenového kapitálu tier 1

 

 

5

Menšinový podíl (hodnota přípustná v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1)

 

 

EU-5a

Nezávisle ověřený mezitímní zisk snížený o předvídatelné výplaty nebo dividendy

 

 

6

Kmenový kapitál tier 1 před normativními úpravami

 

 

Kmenový kapitál tier 1: normativní úpravy

7

Dodatečné úpravy ocenění (záporná hodnota)

 

 

8

Nehmotná aktiva (snížená o související daňové závazky) (záporná hodnota)

 

(a) mínus (d)

9

Nepoužije se

 

 

10

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku kromě pohledávek vyplývajících z přechodných rozdílů (snížené o související daňové závazky, pokud jsou splněny podmínky čl. 38 odst. 3 CRR) (záporná hodnota)

 

 

11

Oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty spojené se zisky nebo ztrátami ze zajištění peněžních toků z finančních nástrojů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou

 

 

12

Záporné hodnoty vyplývající z výpočtu výše očekávaných ztrát

 

 

13

Zvýšení vlastního kapitálu, které vyplývá ze sekuritizace aktiv (záporná hodnota)

 

 

14

Zisky nebo ztráty ze závazků oceněných reálnou hodnotou, které vyplývají ze změn vlastního úvěrového hodnocení

 

 

15

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků (záporná hodnota)

 

 

16

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 (záporná hodnota)

 

 

17

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, pokud tyto subjekty mají s institucí vztah vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce (záporná hodnota)

 

 

18

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

 

 

19

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

 

 

20

Nepoužije se

 

 

EU-20a

Objem expozice u následujících položek, kterým se má přiřadit riziková váha 1 250  %, pokud se instituce rozhodne pro odpočet jako alternativní postup

 

 

EU-20b

z toho: kvalifikované účasti mimo finanční sektor (záporná hodnota)

 

 

EU-20c

z toho: sekuritizované pozice (záporná hodnota)

 

 

EU-20d

z toho: volné dodávky (záporná hodnota)

 

 

21

Odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů (objem vyšší než 10 % prahová hodnota, snížený o související daňové závazky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 38 odst. 3 CRR) (záporná hodnota)

 

 

22

Objem přesahující 17,65 % prahovou hodnotu (záporná hodnota)

 

 

23

z toho: přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici

 

 

24

Nepoužije se

 

 

25

z toho: odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů

 

 

EU-25a

Ztráty běžného účetního roku (záporná hodnota)

 

 

EU-25b

Předvídatelné daňové platby týkající se položek kmenového kapitálu tier 1, s výjimkou případu, kdy instituce vhodně upraví hodnotu položek kmenového kapitálu tier 1, pokud tyto daňové platby snižují částku, do jejíž výše lze dané položky použít ke krytí rizik nebo ztrát (záporná hodnota)

 

 

26

Nepoužije se

 

 

27

Hodnota kvalifikovaných položek odečtených od položek vedlejšího kapitálu tier 1, která přesahuje hodnotu položek vedlejšího kapitálu tier 1 instituce (záporná hodnota)

 

 

27a

Ostatní normativní úpravy

 

 

28

Normativní úpravy kmenového kapitálu tier 1 celkem

 

 

29

Kmenový kapitál tier 1

 

 

Vedlejší kapitál tier 1: nástroje

30

Kapitálové nástroje a související emisní ážio

 

(i)

31

z toho: podle použitelných účetních standardů považované za vlastní kapitál

 

 

32

z toho: podle použitelných účetních standardů považované za závazky

 

 

33

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 4 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

EU-33a

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494a odst. 1 CRR podléhající postupnému odstranění z vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

EU-33b

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494b odst. 1 CRR podléhající postupnému odstranění z vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

34

Kvalifikovaný kapitál tier 1 zahrnutý do konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1 (včetně menšinových podílů nezahrnutých v řádku 5) vydaný dceřinými podniky a držený třetími stranami

 

 

35

z toho: nástroje vydané dceřinými podniky podléhající postupnému odstranění

 

 

36

Vedlejší kapitál tier 1 před normativními úpravami

 

 

Vedlejší kapitál tier 1: normativní úpravy

37

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 (záporná hodnota)

 

 

38

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, s nimiž je instituce ve vztahu vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce (záporná hodnota)

 

 

39

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

 

 

40

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

 

 

41

Nepoužije se

 

 

42

Hodnota kvalifikovaných položek odečtených od položek kapitálu tier 2, která přesahuje hodnotu položek kapitálu tier 2 instituce (záporná hodnota)

 

 

42a

Ostatní normativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1

 

 

43

Normativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1 celkem

 

 

44

Vedlejší kapitál tier 1

 

 

45

Kapitál tier 1 = kmenový kapitál tier 1 + vedlejší kapitál tier 1

 

 

Kapitál tier 2: nástroje

46

Kapitálové nástroje a související emisní ážio

 

 

47

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 5 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z kapitálu tier 2, jak je popsáno v čl. 486 odst. 4 CRR

 

 

EU-47a

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494a odst. 2 CRR podléhající postupnému odstranění z kapitálu tier 2

 

 

EU-47b

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494b odst. 2 CRR podléhající postupnému odstranění z kapitálu tier 2

 

 

48

Kvalifikované kapitálové nástroje zahrnuté do konsolidovaného kapitálu tier 2 (včetně menšinových podílů a nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nezahrnutých v řádku 5 nebo řádku 34) vydané dceřinými podniky a držené třetími stranami

 

 

49

z toho: nástroje vydané dceřinými podniky podléhající postupnému odstranění

 

 

50

Úpravy o úvěrové riziko

 

 

51

Kapitál tier 2 před normativními úpravami

 

 

Kapitál tier 2: normativní úpravy

52

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček (záporná hodnota)

 

 

53

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, s nimiž je instituce ve vztahu vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce (záporná hodnota)

 

 

54

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

 

 

54a

Nepoužije se

 

 

55

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (snížené o způsobilé krátké pozice) (záporná hodnota)

 

 

56

Nepoužije se

 

 

EU-56a

Hodnota kvalifikovaných položek odečtených od položek způsobilých závazků, která přesahuje hodnotu položek způsobilých závazků instituce (záporná hodnota)

 

 

EU-56b

Ostatní normativní úpravy kapitálu tier 2

 

 

57

Normativní úpravy kapitálu tier 2 celkem

 

 

58

Kapitál tier 2

 

 

59

Celkový kapitál = kapitál tier 1 + kapitál tier 2

 

 

60

Celkový objem rizikové expozice

 

 

Kapitálové poměry a požadavky včetně rezerv

61

Kmenový kapitál tier 1

 

 

62

Kapitál tier 1

 

 

63

Celkový kapitál

 

 

64

Požadavky na kmenový kapitál tier 1 instituce

 

 

65

z toho: požadavek na bezpečnostní kapitálovou rezervu

 

 

66

z toho: požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu

 

 

67

z toho: požadavek na rezervu pro krytí systémového rizika

 

 

EU-67a

z toho: požadavek na rezervu pro globální systémově významnou instituci (G-SVI) nebo jinou systémově významnou instituci (J-SVI)

 

 

EU-67b

z toho: dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizik jiných, než je riziko nadměrné páky

 

 

68

Kmenový kapitál tier 1 (jako procento objemu rizikové expozice) dostupný po splnění minimálních kapitálových požadavků

 

 

Vnitrostátní minima (pokud se liší od Basel III)

69

Nepoužije se

 

 

70

Nepoužije se

 

 

71

Nepoužije se

 

 

Objemy pod prahovými hodnotami pro odpočet (před použitím rizikových vah)

72

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce do kapitálu a způsobilých závazků subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem nižší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic)

 

 

73

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (objem nižší než 17,65 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic)

 

 

74

Nepoužije se

 

 

75

Odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů (objem nižší než 17,65 % prahová hodnota, snížený o související daňové závazky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 38 odst. 3 CRR)

 

 

Použitelné limity pro zahrnování položek do kapitálu tier 2

76

Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu tier 2 s ohledem na expozice, na které se vztahuje standardizovaný přístup (před použitím limitu)

 

 

77

Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do kapitálu tier 2 podle standardizovaného přístupu

 

 

78

Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu tier 2 s ohledem na expozice, na které se vztahuje přístup založený na interním ratingu (před použitím limitu)

 

 

79

Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do kapitálu tier 2 podle přístupu založeného na interním ratingu

 

 

Kapitálové nástroje, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění (použitelné pouze v období od 1. ledna 2014 do 1. ledna 2022)

80

Stávající limit pro nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění

 

 

81

Objem vyloučený z kmenového kapitálu tier 1 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti)

 

(g)

82

Stávající limit pro nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění

 

 

83

Objem vyloučený z vedlejšího kapitálu tier 1 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti)

 

 

84

Stávající limit pro nástroje zahrnované do kapitálu tier 2, na které se vztahují ujednání o postupném odstranění

 

 

85

Objem vyloučený z kapitálu tier 2 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti)

 

 

Šablona EU CC2 – Sesouhlasení regulatorního kapitálu s rozvahou v auditované účetní závěrce

Flexibilní šablona. Obsah řádků musí být v souladu s rozvahou v auditované účetní závěrce instituce. Sloupce jsou pevně dané, ledaže se rozsah účetní konsolidace a regulatorní konsolidace instituce zcela shodují, v takovém případě se sloupce (a) a (b) sloučí. 

a

b

c

Rozvaha dle zveřejněné účetní závěrky

Podle regulatorní konsolidace

Odkaz

Ke konci období

Ke konci období

 

AktivaRozdělení podle kategorií aktiv v rozvaze ve zveřejněné účetní závěrce

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Aktiva celkem

 

 

 

ZávazkyRozdělení podle kategorií závazků v rozvaze ve zveřejněné účetní závěrce

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Závazky celkem

 

 

 

Vlastní kapitál

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Vlastní kapitál celkem

 

 

 

Šablona EU CCA – Základní vlastnosti nástrojů regulatorního kapitálu a nástrojů způsobilých závazků 

a

Kvalitativní nebo kvantitativní informace – volně zadávané

1

Emitent

 

2

Specifický identifikační kód (např. CUSIP, ISIN nebo Bloomberg v případě soukromé investice)

 

2a

Veřejná nebo soukromá investice

 

3

Právní předpisy, jimiž se nástroj řídí

 

3a

Smluvní uznání pravomocí příslušného orgánu k odpisu a konverzi

 

 

Regulační zacházení

 

4

Současné zacházení zohledňující dle potřeby pravidla CRR platná v přechodném období

 

5

Pravidla CRR platná po uplynutí přechodného období

 

6

Způsobilý na individuálním/(sub-)konsolidovaném základě / individuálním a (sub-)konsolidovaném základě

 

7

Typ nástroje (typy upřesní každá jurisdikce)

 

8

Objem uznaný v regulatorním kapitálu nebo způsobilých závazcích (měna v milionech, k poslednímu datu pro vykazování)

 

9

Nominální hodnota nástroje

 

EU-9a

Emisní cena

 

EU-9b

Cena při splacení

 

10

Účetní klasifikace

 

11

Původní datum emise

 

12

Věčný nebo datovaný

 

13

Původní datum splatnosti

 

14

Vypovězení emitentem s výhradou předchozího schválení orgány dohledu

 

15

Datum možného vypovězení, data případného vypovězení a hodnota při splacení

 

16

Data následného vypovězení, je-li to relevantní

 

 

Kupony/dividendy

 

17

Pevná nebo pohyblivá dividenda/kupon

 

18

Kuponová sazba a případný související index

 

19

Existence systému pozastavení výplaty dividend

 

EU-20a

Zcela podle uvážení, částečně podle uvážení nebo povinné (pokud jde o časový harmonogram)

 

EU-20b

Zcela podle uvážení, částečně podle uvážení nebo povinné (pokud jde o objem)

 

21

Existence navýšení či jiné pobídky ke splacení nástroje

 

22

Nekumulativní nebo kumulativní

 

23

Konvertibilní nebo nekonvertibilní

 

24

V případě konvertibilního nástroje, rozhodná událost pro konverzi

 

25

V případě konvertibilního nástroje, konvertibilní zcela nebo částečně

 

26

V případě konvertibilního nástroje, konverzní faktor

 

27

V případě konvertibilního nástroje, povinná nebo nepovinná konverze

 

28

V případě konvertibilního nástroje upřesněte, na jaký typ nástroje lze dotyčný nástroj převést

 

29

V případě konvertibilního nástroje uveďte emitenta nástroje, na nějž je dotyčný nástroj převeden

 

30

Možnost snížení účetní hodnoty

 

31

V případě snížení účetní hodnoty, rozhodná událost pro snížení účetní hodnoty

 

32

V případě snížení účetní hodnoty, snížení v celém rozsahu nebo částečné

 

33

V případě snížení účetní hodnoty, trvalé nebo dočasné snížení

 

34

V případě dočasného snížení účetní hodnoty, popis mechanismu zvýšení účetní hodnoty

 

34a

Druh podřízenosti (pouze u způsobilých závazků)

 

EU-34b

Pořadí nástroje v případě běžného úpadkového řízení

 

35

Pozice v hierarchii podřízenosti v případě likvidace (uveďte typ nástroje bezprostředně nadřazeného dotyčnému nástroji)

 

36

Rysy nesplňující požadavky

 

37

Pokud ano, uveďte rysy nesplňující požadavky

 

37a

Odkaz na úplné znění podmínek nástroje (odkaz)

 

(1) Není-li otázka relevantní, uveďte „nepoužije se“.
PŘÍLOHA VIII

Pokyny k šablonám pro zpřístupňování informací o kapitálu

Šablona EU CC1 – Složení regulatorního kapitálu

1. Informace uvedené v čl. 437 písm. a), d), e) a f) nařízení (EU) č. 575/2013 ( 9 ) (dále jen „CRR“) zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění šablony EU CC1, obsažené v příloze VII tohoto prováděcího nařízení.

2. Pro účely šablony EU CC1 normativní úpravy zahrnují odpočty od kapitálu a obezřetnostní filtry.

3. Instituce musí vyplnit sloupec b) této šablony, aby uvedly zdroj každého významného vstupu, a to s křížovými odkazy na odpovídající řádky v šabloně EU CC2.

4. V komentáři připojeném k šabloně instituce popíší všechna omezení uplatněná na výpočet kapitálu v souladu s CRR a nástroje, obezřetnostní filtry a odpočty, na které se tato omezení vztahují. Provádí-li se výpočet kapitálových poměrů pomocí složek kapitálu určených na jiném základě, než který je stanoven v CRR, uvedou rovněž komplexní objasnění základu použitého pro výpočet těchto poměrů kapitálu.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Kapitálové nástroje a související emisní ážio

Kapitálové nástroje a související emisní ážio v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. a) a b) a články 27, 28 a 29 CRR a seznamem orgánu EBA podle čl. 26 odst. 3 CRR, a dále jejich členění podle typu nástroje.

2

Nerozdělený zisk

Nerozdělený zisk před veškerými normativními úpravami podle čl. 26 odst. 1 písm. c) CRR (před zahrnutím mezitímního čistého zisku nebo ztrát).

3

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (a jiné rezervy)

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření a jiné rezervy podle čl. 26 odst. 1 písm. d) a e) CRR.

EU-3a

Rezervní fondy na všeobecná bankovní rizika

Prostředky na všeobecná bankovní rizika podle čl. 26 odst. 1 písm. f) CRR.

4

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 3 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z kmenového kapitálu tier 1.

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 3 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z kmenového kapitálu tier 1, jak je popsáno v čl. 486 odst. 2 CRR.

5

Menšinový podíl (hodnota přípustná v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1)

Menšinové podíly (hodnota přípustná v konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1) podle článku 84 CRR

EU-5a

Nezávisle ověřený mezitímní zisk snížený o předvídatelné výplaty nebo dividendy

Nezávisle ověřený mezitímní zisk snížený o předvídatelné výplaty nebo dividendy podle čl. 26 odst. 2 CRR

6

Kmenový kapitál tier 1 před normativními úpravami

Součet hodnot v řádcích 1 až EU-5a této šablony

7

Dodatečné úpravy ocenění (záporná hodnota)

Dodatečné úpravy ocenění podle článků 34 a 105 CRR (záporná hodnota)

8

Nehmotná aktiva (snížená o související daňové závazky) (záporná hodnota)

Nehmotná aktiva (snížená o související daňové závazky) podle čl. 36 odst. 1 písm. b) a článku 37 CRR (záporná hodnota)

9

Nepoužije se

10

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku kromě pohledávek vyplývajících z přechodných rozdílů (snížené o související daňové závazky, pokud jsou splněny podmínky čl. 38 odst. 3 CRR) (záporná hodnota).

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku kromě pohledávek vyplývajících z přechodných rozdílů (snížené o související daňové závazky, pokud jsou splněny podmínky čl. 38 odst. 3 CRR) podle čl. 36 odst. 1 písm. c) a článku 38 CRR (záporná hodnota).

11

Oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty spojené se zisky nebo ztrátami ze zajištění peněžních toků z finančních nástrojů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou.

Oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty spojené se zisky nebo ztrátami ze zajištění peněžních toků, které nejsou oceněny reálnou hodnotou, podle čl. 33 odst. 1 písm. a) CRR.

12

Záporné hodnoty vyplývající z výpočtu výše očekávaných ztrát

Záporné hodnoty vyplývající z výpočtu výše očekávaných ztrát podle čl. 36 odst. 1 písm. d) a článku 40 CRR

13

Zvýšení vlastního kapitálu, které vyplývá ze sekuritizace aktiv (záporná hodnota)

Zvýšení vlastního kapitálu, které vyplývá ze sekuritizace aktiv podle čl. 32 odst. 1 CRR (záporná hodnota)

14

Zisky nebo ztráty ze závazků oceněných reálnou hodnotou, které vyplývají ze změn vlastního úvěrového hodnocení

Zisky nebo ztráty ze závazků oceněných reálnou hodnotou, které vyplývají ze změn vlastního úvěrového hodnocení, podle čl. 33 odst. 1 písm. b) CRR

15

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků (záporná hodnota)

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků podle čl. 36 odst. 1 písm. e) a článku 41 CRR (záporná hodnota)

16

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. f) a článku 42 CRR (záporná hodnota)

17

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, pokud tyto subjekty mají s institucí vztah vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, pokud tyto subjekty mají s institucí vztah vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce, jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. g) a článku 44 CRR (záporná hodnota)

18

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic), jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. h), článcích 43, 45 a 46, čl. 49 odst. 2 a 3 a článku 79 CRR (záporná hodnota)

19

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic), jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. i), článcích 43, 45 a 47, čl. 48 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 1 až 3 CRR (záporná hodnota)

20

Nepoužije se

EU-20a

Objem expozice u následujících položek, kterým se má přiřadit riziková váha 1 250  %, pokud se instituce rozhodne pro odpočet jako alternativní postup

Objem expozice u položek, kterým se má přiřadit riziková váha 1 250  %, pokud se instituce rozhodne pro odpočet jako alternativní postup, jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. k) CRR

EU-20b

z toho: kvalifikované účasti mimo finanční sektor (záporná hodnota)

Z hodnoty v řádku EU-20a hodnota týkající se kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor podle čl. 36 odst. 1 písm. k) bodu i) a článků 89 až 91 CRR (záporná hodnota)

EU-20c

z toho: sekuritizované pozice (záporná hodnota)

Z hodnoty v řádku EU-20a hodnota týkající se sekuritizovaných pozic podle čl. 36 odst. 1 písm. k) bodu ii), čl. 243 odst. 1 písm. b), čl. 244 odst. 1 písm. b) a článku 258 CRR (záporná hodnota)

EU-20d

z toho: volné dodávky (záporná hodnota)

Z hodnoty v řádku EU-20a této šablony, hodnota týkající se volných dodávek podle čl. 36 odst. 1 písm. k) bodu iii) a čl. 379 odst. 3 CRR (záporná hodnota)

21

Odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů (objem vyšší než 10 % prahová hodnota, snížený o související daňové závazky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 38 odst. 3 CRR) (záporná hodnota)

Odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů (objem vyšší než 10 % prahová hodnota, snížený o související daňové závazky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 38 odst. 3), jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. c), článku 38 a čl. 48 odst. 1 písm. a) CRR (záporná hodnota)

22

Objem přesahující 17,65 % prahovou hodnotu (záporná hodnota)

Objem přesahující 17,65 % prahovou hodnotu podle čl. 48 odst. 1 CRR (záporná hodnota)

23

z toho: přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici

Z hodnoty v řádku 22 této šablony hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. i) a čl. 48 odst. 1 písm. b) CRR

24

Nepoužije se

25

z toho: odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů

Z hodnoty v řádku 22 této šablony hodnota odložených daňových pohledávek vyplývajících z přechodných rozdílů, jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. c), článku 38 a čl. 48 odst. 1 písm. a) CRR

EU-25a

Ztráty běžného účetního roku (záporná hodnota)

Ztráty za účetní rok podle čl. 36 odst. 1 písm. a) CRR (záporná hodnota)

EU-25b

Předvídatelné daňové platby týkající se položek kmenového kapitálu tier 1, s výjimkou případu, kdy instituce vhodně upraví hodnotu položek kmenového kapitálu tier 1, pokud tyto daňové platby snižují částku, do jejíž výše lze dané položky použít ke krytí rizik nebo ztrát (záporná hodnota)

Hodnota daňových plateb týkajících se položek kmenového kapitálu tier 1 předvídatelných v době výpočtu, s výjimkou případu, kdy instituce vhodně upraví hodnotu položek kmenového kapitálu tier 1, pokud tyto daňové platby snižují hodnotu, do jejíž výše lze dané položky použít ke krytí rizik nebo ztrát, podle čl. 36 odst. 1 písm. l) CRR (záporná hodnota)

26

Nepoužije se

27

Hodnota kvalifikovaných položek odečtených od položek vedlejšího kapitálu tier 1, která přesahuje hodnotu položek vedlejšího kapitálu tier 1 instituce (záporná hodnota)

Hodnota položek odečtených od položek vedlejšího kapitálu tier 1, která přesahuje vedlejší kapitál tier 1 instituce, jak je popsáno v čl. 36 odst. 1 písm. j) CRR (záporná hodnota)

EU-27a

Ostatní normativní úpravy

Instituce v tomto řádku uvedou veškeré příslušné normativní úpravy vykázané v rámci podávání zpráv pro účely dohledu a nezahrnuté v žádném jiném řádku této šablony, případně včetně hodnoty podle přechodných ustanovení IFRS 9, a to až do konce přechodného období.

28

Normativní úpravy kmenového kapitálu tier 1 celkem

Vypočítá se jako součet hodnot v řádcích 7 až EU-20a, 21, 22 a EU-25a až EU-27a této šablony

29

Kmenový kapitál tier 1

Vypočítá se jako řádek 6 minus řádek 28 této šablony

30

Kapitálové nástroje a související emisní ážio

Kapitálové nástroje a související emisní ážio podle článků 51 a 52 CRR

31

z toho: podle použitelných účetních standardů považované za vlastní kapitál

Hodnota v řádku 30 této šablony podle použitelných účetních standardů považovaná za vlastní kapitál

32

z toho: podle použitelných účetních standardů považované za závazky

Hodnota v řádku 30 této šablony podle použitelných účetních standardů považovaná za závazky

33

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 4 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z vedlejšího kapitálu tier 1

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 4 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z vedlejšího kapitálu tier 1, jak je popsáno v čl. 486 odst. 3 CRR

EU-33a

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494a odst. 1 CRR podléhající postupnému odstranění z vedlejšího kapitálu tier 1

EU-33b

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494b odst. 1 CRR podléhající postupnému odstranění z vedlejšího kapitálu tier 1

34

Kvalifikovaný kapitál tier 1 zahrnutý do konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1 (včetně menšinových podílů nezahrnutých v řádku 5) vydaný dceřinými podniky a držený třetími stranami

Kvalifikovaný kapitál tier 1 zahrnutý do konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1 (včetně menšinových podílů nezahrnutých v řádku 5 této šablony) vydaný dceřinými podniky a držený třetími stranami, jak je popsáno v článcích 85 a 86 CRR

35

z toho: nástroje vydané dceřinými podniky podléhající postupnému odstranění

Hodnota v řádku 34 této šablony, která se týká nástrojů vydaných dceřinými podniky podléhajících postupnému odstranění, jak je popsáno v čl. 486 odst. 3 CRR

36

Vedlejší kapitál tier 1 před normativními úpravami

Součet hodnot v řádcích 30, 33, EU-33a, EU-33b a 34 této šablony

37

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, jak je popsáno v čl. 52 odst. 1 písm. b), čl. 56 písm. a) a článku 57 CRR (záporná hodnota)

38

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, s nimiž je instituce ve vztahu vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, pokud tyto subjekty mají s institucí vztah vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce, jak je popsáno v čl. 56 písm. b) a článku 58 CRR (záporná hodnota)

39

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic), jak je popsáno v čl. 56 písm. c) a článcích 59, 60 a 79 CRR (záporná hodnota)

40

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici (po odečtení způsobilých krátkých pozic), jak je popsáno v čl. 56 písm. d) a článcích 59 a 79 CRR (záporná hodnota)

41

Nepoužije se

42

Hodnota kvalifikovaných položek odečtených od položek kapitálu tier 2, která přesahuje hodnotu položek kapitálu tier 2 instituce (záporná hodnota)

Hodnota položek odečtených od položek kapitálu tier 2, která převyšuje kapitál tier 2 instituce, jak je popsáno v čl. 56 písm. e) CRR (záporná hodnota)

EU-42a

Ostatní normativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1

V tomto řádku instituce uvedou veškeré použitelné normativní úpravy vykázané v rámci podávání zpráv pro účely dohledu a nezahrnuté v žádném jiném řádku této šablony

43

Normativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1 celkem

Součet hodnot v řádcích 37 až EU-42a této šablony

44

Vedlejší kapitál tier 1

Vedlejší kapitál tier 1 se vypočítá jako řádek 36 minus řádek 43 této šablony

45

Kapitál tier 1 = kmenový kapitál tier 1 + vedlejší kapitál tier 1

Kapitál tier 1 se vypočítá jako řádek 29 plus řádek 44 této šablony

46

Kapitálové nástroje a související emisní ážio

Kapitálové nástroje a související emisní ážio, jak je popsáno v článcích 62 a 63 CRR

47

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 484 odst. 5 CRR a souvisejícího emisního ážia podléhající postupnému odstranění z kapitálu tier 2, jak je popsáno v čl. 486 odst. 4 CRR

EU-47a

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494a odst. 2 CRR podléhající postupnému odstranění z kapitálu tier 2

EU-47b

Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl. 494b odst. 2 CRR podléhající postupnému odstranění z kapitálu tier 2

48

Kvalifikované kapitálové nástroje zahrnuté do konsolidovaného kapitálu tier 2 (včetně menšinových podílů a nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nezahrnutých v řádku 5 nebo řádku 34) vydané dceřinými podniky a držené třetími stranami

Kvalifikované kapitálové nástroje zahrnuté do konsolidovaného kapitálu tier 2 (včetně menšinových podílů a nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nezahrnutých v řádku 5 nebo řádku 34) vydané dceřinými podniky a držené třetími stranami, jak je popsáno v článcích 87 a 88 CRR

49

z toho: nástroje vydané dceřinými podniky podléhající postupnému odstranění

Z hodnoty v řádku 48 hodnota, která se týká nástrojů vydaných dceřinými podniky podléhajících postupnému odstranění, jak je popsáno v čl. 486 odst. 4 CRR

50

Úpravy o úvěrové riziko

Úpravy z titulu úvěrového rizika podle čl. 62 písm. c) a d) CRR

51

Kapitál tier 2 před normativními úpravami

Součet hodnot v řádcích 46 až 48 a řádku 50 této šablony

52

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do vlastních nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček, jak je popsáno v čl. 63 písm. b) bodu i), čl. 66 písm. a) a článku 67 CRR (záporná hodnota)

53

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, s nimiž je instituce ve vztahu vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, s nimiž je instituce ve vztahu vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit kapitál instituce, jak je popsáno v čl. 66 písm. b) a článku 68 CRR (záporná hodnota)

54

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem vyšší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic), jak je popsáno v čl. 66 písm. c) a článcích 69, 70 a 79 CRR (záporná hodnota)

54a

Nepoužije se

55

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (snížené o způsobilé krátké pozice) (záporná hodnota)

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici (po odečtení způsobilých krátkých pozic), podle čl. 66 písm. d) a článků 69 a 79 CRR (záporná hodnota)

56

Nepoužije se

EU-56a

Hodnota kvalifikovaných položek odečtených od položek způsobilých závazků, která přesahuje hodnotu položek způsobilých závazků instituce (záporná hodnota)

Odpočty od položek kvalifikovaných způsobilých závazků, které převyšují položky způsobilých závazků instituce podle čl. 66 písm. e) CRR (záporná hodnota)

EU-56b

Ostatní normativní úpravy kapitálu tier 2

V tomto řádku instituce uvedou veškeré použitelné normativní úpravy vykázané v rámci podávání zpráv pro účely dohledu a nezahrnuté v žádném jiném řádku této šablony.

57

Normativní úpravy kapitálu tier 2 celkem

Součet hodnot v řádcích 52 až EU-56b této šablony

58

Kapitál tier 2

Kapitál tier 2 se vypočítá jako řádek 51 minus řádek 57 této šablony

59

Celkový kapitál = kapitál tier 1 + kapitál tier 2

Celkový kapitál se vypočítá jako řádek 45 plus řádek 58 této šablony

60

Celkový objem rizikové expozice

Celkový objem rizikové expozice skupiny

61

Kmenový kapitál tier 1

Kmenový kapitál tier 1 (vyjádřený jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice) se vypočítá se jako řádek 29 vydělený řádkem 60 (vyjádřeno jako procentní podíl) podle čl. 92 odst. 2 písm. a) CRR.

62

Kapitál tier 1

Kapitál tier 1 (vyjádřený jako procentní podíl objemu rizikové expozice) se vypočítá jako řádek 45 vydělený řádkem 60 (vyjádřeno jako procentní podíl) této šablony podle čl. 92 odst. 2 písm. b) CRR.

63

Celkový kapitál

Celkový kapitál (vyjádřený jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice) se vypočítá jako řádek 59 vydělený řádkem 60 (vyjádřeno jako procentní podíl) podle čl. 92 odst. 2 písm. c) CRR.

64

Požadavky na kmenový kapitál tier 1 instituce

Celkové kapitálové požadavky na kmenový kapitál tier 1 se vypočítají jako požadavek na kmenový kapitál tier 1 podle čl. 92 odst. 1 písm. a) CRR plus dodatečný požadavek na kmenový kapitál tier 1, který musí instituce držet podle čl. 104 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2013/36 (dále jen „CRD“), plus požadavek kombinované kapitálové rezervy podle čl. 128 odst. 6 CRD, vyjádřené jako procento objemu rizikové expozice.

Vypočítá se jako 4,5 % plus dodatečné požadavky pilíře 2, které musí instituce držet podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, plus požadavek kombinovaných kapitálových rezerv vypočtený podle článků 128, 129, 130, 131 a 133 CRD.

Tento řádek bude uvádět poměr kmenového kapitálu tier 1 relevantní pro posouzení omezení pro rozdělení.

65

z toho: požadavek na bezpečnostní kapitálovou rezervu

Hodnota v řádku 64 (vyjádřená jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice) této šablony, která se týká požadavku bezpečnostní kapitálové rezervy podle článku 129 CRD

66

z toho: požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu

Hodnota v řádku 64 (vyjádřená jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice) této šablony, která se týká požadavku proticyklické kapitálové rezervy podle článku 130 CRD

67

z toho: požadavek na rezervu pro krytí systémového rizika

Hodnota v řádku 64 (vyjádřená jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice) této šablony, která se týká požadavku na rezervu pro krytí systémového rizika podle článku 133 CRD

EU-67a

z toho: požadavek na rezervu pro globální systémově významnou instituci (G-SVI) nebo jinou systémově významnou instituci (J-SVI)

Hodnota v řádku 64 (vyjádřená jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice) této šablony, která se týká požadavku na rezervu pro globální systémově významnou instituci nebo jinou systémově významnou instituci podle článku 131 CRD

EU-67b

z toho: dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizik jiných, než je riziko nadměrné páky

Hodnota v řádku 64 (vyjádřená jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice) této šablony, která se týká dodatečných kapitálových požadavků vyplývajících z procesu kontroly orgánem dohledu, které je třeba splnit kmenovým kapitálem tier 1 podle čl. 104 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU

68

Kmenový kapitál tier 1 (jako procento objemu rizikové expozice) dostupný po splnění minimálních kapitálových požadavků

Vypočítá se jako řádek 61 minus 4,5 (procentního bodu) minus EU-67b minus kmenový kapitál tier 1 použitý institucí na splnění kapitálových požadavků týkajících se vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2.

69

Nepoužije se

70

Nepoužije se

71

Nepoužije se

72

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce do kapitálu a způsobilých závazků subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem nižší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic)

Přímé a nepřímé kapitálové investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici (objem nižší než 10 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) a způsobilé závazky těchto subjektů podle čl. 36 odst. 1 písm. h) a článků 45 a 46, čl. 56 písm. c), článků 59 a 60, čl. 66 písm. c), článků 69, 70 a 72i CRR

73

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici (objem nižší než 17,65 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic)

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici (objem nižší než 17,65 % prahová hodnota po odečtení způsobilých krátkých pozic) podle čl. 36 odst. 1 písm. i), článků 43, 45 a 47, čl. 48 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 1 až 3 CRR (celková hodnota těchto investic, které nejsou uvedeny v řádku 19 a řádku 23 této šablony)

74

Nepoužije se

75

Odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů (objem nižší než 17,65 % prahová hodnota, snížený o související daňové závazky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 38 odst. 3 CRR)

Odložené daňové pohledávky vyplývající z přechodných rozdílů (objem vyšší než 17,65 % prahová hodnota podle čl. 48 odst. 2 písm. b) CRR, snížený o související daňové závazky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 38 odst. 3 CRR) podle čl. 36 odst. 1 písm. c) a článků 38 a 48 CRR (celková hodnota těchto odložených daňových pohledávek, které nejsou uvedeny v řádku 21 a řádku 25 této šablony)

76

Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu tier 2 s ohledem na expozice, na které se vztahuje standardizovaný přístup (před použitím limitu)

Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu tier 2 s ohledem na expozice, na které se vztahuje standardizovaný přístup podle čl. 62 písm. c) CRR

77

Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do kapitálu tier 2 podle standardizovaného přístupu

Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do kapitálu tier 2 podle standardizovaného přístupu podle čl. 62 písm. c) CRR

78

Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu tier 2 s ohledem na expozice, na které se vztahuje přístup založený na interním ratingu (před použitím limitu)

Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu tier 2 s ohledem na expozice, na které se vztahuje přístup založený na interním ratingu podle čl. 62 písm. d) CRR

79

Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do kapitálu tier 2 podle přístupu založeného na interním ratingu

Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do kapitálu tier 2 podle přístupu založeného na interním ratingu podle čl. 62 písm. d) CRR

80

Stávající limit pro nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění

Stávající limit pro nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění, podle čl. 484 odst. 3 a čl. 486 odst. 2 a 5 CRR

81

Objem vyloučený z kmenového kapitálu tier 1 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti)

Objem vyloučený z kmenového kapitálu tier 1 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti) podle čl. 484 odst. 3 a čl. 486 odst. 2 a 5 CRR

82

Stávající limit pro nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění

Stávající limit pro nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění, podle čl. 484 odst. 4 a čl. 486 odst. 3 a 5 CRR

83

Objem vyloučený z vedlejšího kapitálu tier 1 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti)

Objem vyloučený z vedlejšího kapitálu tier 1 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti) podle čl. 484 odst. 4 a čl. 486 odst. 3 a 5 CRR

84

Stávající limit pro nástroje zahrnované do kapitálu tier 2, na které se vztahují ujednání o postupném odstranění

Stávající limit pro nástroje zahrnované do kapitálu tier 2, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění, podle čl. 484 odst. 5 a čl. 486 odst. 4 a 5 CRR

85

Objem vyloučený z kapitálu tier 2 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti)

Objem vyloučený z kapitálu tier 2 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o splacené nástroje a nástroje po splatnosti) podle čl. 484 odst. 5 a čl. 486 odst. 4 a 5 CRR

Šablona EU CC2 – Sesouhlasení regulatorního kapitálu s rozvahou v auditované účetní závěrce

5. Informace uvedené v čl. 437 písm. a) CRR zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění šablony EU CC2, obsažené v příloze VII tohoto prováděcího nařízení.

6. Instituce zpřístupňují rozvahu obsaženou v jejich zveřejněné účetní závěrce. Účetní závěrkou musí být auditovaná účetní závěrka uvádějící údaje ke konci roku.

7. Řádky šablony jsou flexibilní a instituce je vyplní v souladu se svou účetní závěrkou. Položky kapitálu v auditované účetní závěrce zahrnují veškeré položky, které jsou složkami regulatorního kapitálu nebo které jsou odečteny od tohoto kapitálu, včetně vlastního kapitálu, závazků, jako jsou dluhy, nebo jiných rozvahových položek, které ovlivňují regulatorní kapitál, jako jsou nehmotná aktiva, goodwill a odložené daňové pohledávky. Instituce podle potřeby rozšíří položky kapitálu v rozvaze, aby zajistily, že všechny složky obsažené v šabloně pro zveřejňování informací o skladbě kapitálu (šablona EU CC1) budou uvedeny zvlášť. Instituce rozšíří prvky rozvahy pouze na takovou úroveň členění, která je nezbytná k odvození složek požadovaných šablonou EU CC1. Zpřístupnění informací musí být přiměřené složitosti rozvahy instituce,

8. Sloupce jsou pevně dané a informace v nich se uvedou takto:

a. 

Sloupec a): Instituce uvedou číselné údaje vykázané v rozvaze obsažené v jejich zveřejněných účetních závěrkách v souladu s účetním rozsahem konsolidace.

b. 

Sloupec b): Instituce uvedou číselné údaje odpovídající obezřetnostní konsolidaci.

c. 

Sloupec c): Instituce uvedou křížové odkazy mezi položkou kapitálu v šabloně EU CC2 a příslušnými položkami šablony pro zpřístupňování informací o kapitálu EU CC1. Odkaz ve sloupci c) šablony EU CC2 bude propojen s odkazem uvedeným ve sloupci b) šablony EU CC1.

9. 

V následujících případech, kdy je rozsah účetní konsolidace institucí zcela shodný s rozsahem obezřetnostní konsolidace, sloupce a) a b) této přílohy se sloučí a tato skutečnost bude jasně uvedena.

d. 

Pokud instituce plní požadavky stanovené v části osmé CRR na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, rozsah a metoda konsolidace použité pro rozvahu v rámci účetní závěrky jsou však totožné s rozsahem a metodou konsolidace stanovenými podle části první hlavy II kapitoly 2 CRR, a instituce jednoznačně uvedou, že mezi příslušnými rozsahy a metodami konsolidace neexistují rozdíly.

e. 

Pokud instituce plní požadavky stanovené v části osmé CRR na individuálním základě.

Tabulka EU CCA – Základní vlastnosti nástrojů regulatorního kapitálu a nástrojů způsobilých závazků

10. Informace uvedené v čl. 437 písm. b) a c) CRR zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění tabulky EU CCA, obsažené v příloze VII tohoto prováděcího nařízení.

11. Instituce vyplní tabulku EU CCA pro tyto kategorie: nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 a ve smyslu článku 72b CRR nástroje způsobilých závazků.

12. Tabulky obsahují samostatné sloupce s vlastnostmi jednotlivých nástrojů regulatorního kapitálu a nástrojů způsobilých závazků. Mají-li různé nástroje téže kategorie totožné vlastnosti, mohou instituce vyplnit pouze jeden sloupec uvádějící tyto totožné vlastnosti a určit emise, jichž se totožné vlastnosti týkají. Při zpřístupňování informací ve sloupcích pro tyto nástroje je instituce seskupí do tří oddílů (vodorovně v tabulce), aby znázornily, zda jsou nástroje určeny ke splnění i) požadavků týkajících se pouze kapitálu (nikoli však způsobilých závazků); ii) požadavků týkajících se kapitálu i způsobilých závazků nebo iii) požadavků týkajících se pouze způsobilých závazků (nikoli však kapitálu).

13. Ve vztahu k nástrojům způsobilých závazků, které nejsou podřízeny vyloučeným závazkům, instituce zpřístupňují informace týkající se pouze cenných papírů, které jsou zastupitelnými, obchodovatelnými finančními nástroji, s vyloučením úvěrů a vkladů.Pokyny k vyplnění tabulky základních vlastností nástrojů regulatorního kapitálu a způsobilých závazků

Řádek

Vysvětlení

1

Emitent

Instituce uvedou oficiální název emitenta.

Volný text

2

Specifický identifikační kód (např. CUSIP, ISIN nebo Bloomberg v případě soukromé investice)

Volný text

EU-2a

Veřejná nebo soukromá investice

Instituce upřesní, zda byl nástroj předmětem veřejné, nebo soukromé investice.

Výběr z nabídky: [Veřejná] [ Soukromá]

3

Právní předpisy, jimiž se nástroj řídí

Instituce upřesní právní předpisy, jimiž se nástroj řídí.

Volný text

3a

Smluvní uznání pravomocí příslušného orgánu k odpisu a konverzi

Instituce upřesní, zda nástroj obsahuje doložku, podle níž má být na základě rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize nebo relevantního orgánu třetí země trvale odepsána jistina nástroje, nebo má být nástroj konvertován na nástroj zahrnovaný do kmenového kapitálu tier 1 ve smyslu těchto ustanovení:

— pokud jde o nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, čl. 52 odst. 1 písm. p) CRR,

— pokud jde o nástroje zahrnované do kapitálu tier 2, čl. 63 písm. n) nebo o) CRR,

— pokud jde o způsobilé závazky, čl. 72b odst. 2 písm. n) CRR,

— pokud jde o kterýkoli výše uvedený nástroj, který se řídí právem třetí země, článek 55 směrnice (EU) 2019/879 (1) (dále jen „BRRD“).

Odpis a konverze mohou být v souladu s článkem 55 BRRD a současně s kteroukoli z prvních tří odrážek.

Výběr z nabídky: [ANO] [NE]

4

Současné zacházení zohledňující dle potřeby pravidla CRR platná v přechodném období

Instituce upřesní přechodné zacházení s regulatorním kapitálem podle CRR. Rozhodující je původní klasifikace nástroje bez ohledu na případnou reklasifikaci na kapitál nižší třídy.

Výběr z nabídky: [Kmenový kapitál tier 1] [Vedlejší kapitál tier 1] [Kapitál tier 2] [Nezpůsobilé] [Nepoužije se]

Volný text – upřesněte, zda byla část emise reklasifikována na kapitál nižší třídy.

5

Pravidla CRR platná po uplynutí přechodného období

Instituce upřesní zacházení s regulatorním kapitálem podle CRR, aniž by se přihlíželo k přechodnému zacházení.

Výběr z nabídky: [Kmenový kapitál tier 1] [Vedlejší kapitál tier 1] [Kapitál tier 2] [Způsobilé závazky] [Nezpůsobilé]

6

Způsobilý na individuálním/(sub-)konsolidovaném základě / individuálním a (sub-)konsolidovaném základě

Instituce upřesní úroveň nebo úrovně v rámci skupiny, na nichž je nástroj zahrnován do kapitálu / způsobilých závazků.

Výběr z nabídky: [Individuální] [(Sub-)konsolidovaný] [Individuální a (sub-)konsolidovaný]

7

Typ nástroje (typy upřesní každá jurisdikce)

Instituce upřesní typ nástroje v závislosti na jurisdikci.

V případě nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 vyberte název nástroje ze seznamu pro CET1, který zveřejňuje EBA podle čl. 26 odst. 3 CRR.

V případě ostatních nástrojů vyberte z: možností v nabídce, kterou institucím poskytnou jednotlivé jurisdikce – u každého typu nástroje se vloží právní odkazy na články CRR.

8

Objem uznaný v regulatorním kapitálu nebo způsobilých závazcích (měna v milionech, k poslednímu datu pro vykazování)

Instituce upřesní objem uznaný v regulatorním kapitálu nebo způsobilých závazcích.

Volný text – zejména upřesněte, zda jsou určité části nástrojů vykazovány v různých třídách regulatorního kapitálu a zda se objem uznaný v regulatorním kapitálu liší od emitovaného objemu.

9

Nominální hodnota nástroje

Nominální hodnota nástroje v měně emise a měně použité pro oznamovací povinnosti.

Volný text

EU-9 a

Emisní cena

Emisní cena nástroje

Volný text

EU-9b

Cena při splacení

Cena při splacení nástroje

Volný text

10

Účetní klasifikace

Instituce upřesní účetní klasifikaci.

Výběr z nabídky: [Vlastní kapitál akcionářů] [Závazek – zůstatková hodnota] [Závazek – reálná hodnota] [Menšinový podíl v dceřiném podniku zahrnutém do konsolidace]

11

Původní datum emise

Instituce upřesní datum vydání.

Volný text

12

Věčný nebo datovaný

Instituce upřesní, zda se jedná o datovaný, nebo věčný nástroj.

Výběr z nabídky: [Věčný] [Datovaný]

13

Původní datum splatnosti

U datovaného nástroje instituce upřesní původní datum splatnosti (den, měsíc a rok). V případě věčného nástroje uveďte „bez splatnosti“.

Volný text

14

Vypovězení emitentem s výhradou předchozího schválení orgány dohledu

Instituce upřesní, zda existuje možnost vypovězení emitentem (všechny typy kupních opcí).

Výběr z nabídky: [Ano] [Ne]

15

Datum možného vypovězení, data případného vypovězení a hodnota při splacení

V případě nástroje s možností vypovězení emitentem instituce upřesní první datum vypovězení, existuje-li u nástroje možnost vypovězení k určitému dni (den, měsíc a rok), a mimoto uvede, zda u nástroje existuje možnost vypovězení v případě daňové a/nebo regulativní rozhodné události. Instituce rovněž uvedou cenu při splacení, která pomáhá posoudit trvalost.

Volný text

16

Data následného vypovězení, je-li to relevantní

Instituce upřesní existenci a četnost dat následného vypovězení, je-li to relevantní, což pomáhá posoudit trvalost.

Volný text

17

Pevná nebo pohyblivá dividenda/kupon

Instituce upřesní, zda jsou kupon/dividenda během existence nástroje pevně stanovené, nebo během existence nástroje pohyblivé, nebo v současnosti pevné, v budoucnu se však sazba změní na pohyblivou, nebo v současnosti pohyblivé, v budoucnu se však sazba změní na pevnou.

Výběr z nabídky: [Pevné] [Pohyblivé] [Změna z pevných sazeb na pohyblivé] [Změna z pohyblivých sazeb na pevné]

18

Kuponová sazba a případný související index

Instituce upřesní kuponovou sazbu nástroje a případný související index, k němuž se kuponová/dividendová sazba vztahuje.

Volný text

19

Existence systému pozastavení výplaty dividend

Instituce upřesní, zda nevyplacení kuponu nebo dividendy z nástroje zakazuje výplatu dividend z kmenových akcií (tj. zda existuje systém pozastavení výplaty dividend).

Výběr z nabídky: [ano] [ne]

EU-20a

Zcela podle uvážení, částečně podle uvážení nebo povinné (pokud jde o časový harmonogram)

Instituce upřesní, zda emitent rozhoduje o vyplacení kuponů/dividend zcela podle svého uvážení, částečně podle svého uvážení, nebo zda nemá v tomto ohledu žádnou rozhodovací pravomoc. Rozhoduje-li instituce o zrušení výplat kuponů/dividend za všech okolností podle svého uvážení, musí zvolit možnost „zcela podle uvážení“ (včetně v případech, kdy existuje systém pozastavení výplaty dividend, který instituci nebrání zrušit výplaty u nástroje). Existují-li určité podmínky, které musí být splněny, než je možné výplatu zrušit (např. kapitál pod určitou prahovou hodnotou), musí instituce zvolit možnost „částečně podle uvážení“. Nemůže-li instituce zrušit vyplacení mimo platební neschopnost instituce, musí vybrat možnost „povinné“.

Výběr z nabídky: [Zcela podle uvážení] [Částečně podle uvážení] [Povinné]

Volný text (uveďte důvody rozhodnutí, existenci systémů povinné výplaty dividend, systémů pozastavení výplaty dividend, alternativního mechanismu výplaty kuponu).

EU-20b

Zcela podle uvážení, částečně podle uvážení nebo povinné (pokud jde o objem)

Instituce upřesní, zda emitent rozhoduje o výši kuponu/dividendy zcela podle svého uvážení, částečně podle svého uvážení, nebo zda nemá v tomto ohledu žádnou rozhodovací pravomoc.

Výběr z nabídky: [Zcela podle uvážení] [Částečně podle uvážení] [Povinné]

21

Existence navýšení či jiné pobídky ke splacení nástroje

Instituce upřesní, zda existuje navýšení či jiná pobídka ke splacení nástroje.

Výběr z nabídky: [Ano] [Ne]

22

Nekumulativní nebo kumulativní

Instituce upřesní, zda jsou dividendy/kupony kumulativní nebo nekumulativní.

Výběr z nabídky: [Nekumulativní] [Kumulativní] [Alternativní mechanismus výplaty kuponu]

23

Konvertibilní nebo nekonvertibilní

Instituce upřesní, zda je nástroj konvertibilní, či nikoli.

Výběr z nabídky: [Konvertibilní] [Nekonvertibilní]

24

V případě konvertibilního nástroje, rozhodná událost pro konverzi

Instituce upřesní podmínky konverze nástroje, včetně okamžiku neživotaschopnosti. Pokud může konverzi provést jeden či více orgánů, uvedou se tyto orgány. U každého orgánu se uvádí, zda právní základ pro provedení konverze orgánem stanoví podmínky smlouvy týkající se nástroje (smluvní přístup), nebo zda je právní základ stanoven zákonným způsobem (zákonný přístup).

Volný text

25

V případě konvertibilního nástroje, konvertibilní zcela nebo částečně

Instituce upřesní, zda bude nástroj vždy převeden zcela, zda může být převeden zcela nebo částečně, nebo zda bude vždy převeden částečně.

Výběr z nabídky: [Vždy zcela] [Částečně nebo zcela] [Vždy částečně]

26

V případě konvertibilního nástroje, konverzní faktor

Instituce upřesní konverzní faktor při převedení na nástroj více absorbující ztráty.

Volný text

27

V případě konvertibilního nástroje, povinná nebo nepovinná konverze

U konvertibilních nástrojů instituce upřesní, zda je konverze povinná, nebo nepovinná.

Výběr z nabídky: [Povinná] [Nepovinná] [Nepoužitelné] a [Dle uvážení držitelů] [Dle uvážení emitenta] [Dle uvážení držitelů i emitenta]

28

V případě konvertibilního nástroje upřesněte, na jaký typ nástroje lze dotyčný nástroj převést

U konvertibilních nástrojů instituce upřesní, na jaký typ nástroje lze dotyčný nástroj převést. Pomáhá posoudit schopnost absorbovat ztráty.

Výběr z nabídky: [Kmenový kapitál tier 1] [Vedlejší kapitál tier 1] [Kapitál tier 2] [Jiné]

29

V případě konvertibilního nástroje uveďte emitenta nástroje, na nějž je dotyčný nástroj převeden

Volný text

30

Možnost snížení účetní hodnoty

Instituce upřesní, zda existuje možnost snížení účetní hodnoty.

Výběr z nabídky: [Ano] [Ne]

31

V případě snížení účetní hodnoty, rozhodná událost pro snížení účetní hodnoty

Instituce upřesní rozhodné události, které vedou k snížení účetní hodnoty, včetně okamžiku neživotaschopnosti. Může-li snížení hodnoty provést jeden nebo více orgánů, uvedou se tyto orgány. U každého orgánu se uvede, zda právní základ pro snížení účetní hodnoty orgánem stanoví podmínky smlouvy týkající se nástroje (smluvní přístup), nebo zda je právní základ stanoven zákonným způsobem (zákonný přístup).

Volný text

32

V případě snížení účetní hodnoty, snížení v celém rozsahu nebo částečné

Instituce upřesní, zda bude nástroj vždy odepsán zcela, nebo zda může být odepsán částečně, nebo zda bude vždy odepsán částečně. Pomáhá posoudit úroveň schopnosti absorbovat ztráty při snížení účetní hodnoty.

Výběr z nabídky: [Vždy zcela] [Zcela nebo částečně] [Vždy částečně]

33

V případě snížení účetní hodnoty, trvalé nebo dočasné snížení

V případě snížení účetní hodnoty nástroje instituce upřesní, zda je toto snížení trvalé nebo dočasné.

Výběr z nabídky: [Trvalé] [Dočasné] [Nepoužije se]

34

V případě dočasného snížení účetní hodnoty, popis mechanismu zvýšení účetní hodnoty

Instituce popíší mechanismus zvýšení účetní hodnoty.

Volný text

34a

Druh podřízenosti (pouze u způsobilých závazků)

Instituce upřesní, zda nástroj splňuje některý z typů podřízenosti popsaných v čl. 72b odst. 2 písm. d) bodech i), ii) a iii) CRR.

Výběr z nabídky:

[Smluvní], pokud nástroj splňuje požadavky stanovené v čl. 72b odst. 2 písm. d) bodě i) CRR;

[Stanovená právními předpisy], pokud nástroj splňuje požadavky stanovené v čl. 72b odst. 2 písm. d) bodě ii) CRR;

[Strukturální], pokud nástroj splňuje požadavky stanovené v čl. 72b odst. 2 písm. d) bodě iii) CRR;

[Výjimka z podřízenosti], pokud nástroj nesplňuje žádnou z výše uvedených forem podřízenosti a instituci je povoleno podle čl. 72b odst. 4 CRR zahrnout nepodřízené závazky do položek způsobilých závazků.

EU-34b

Pořadí nástroje v případě běžného úpadkového řízení

Instituce upřesní úroveň nástroje v běžném úpadkovém řízení.

Jak je vymezeno v [prováděcí technické normě pro vykazování minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky].

35

Pozice v hierarchii podřízenosti v případě likvidace (uveďte typ nástroje bezprostředně nadřazeného dotyčnému nástroji)

Instituce upřesní nástroj, jemuž je dotyčný nástroj nejvíce podřízen. Banky ve vyplněné tabulce pro zpřístupňování informací o hlavních rysech případně uvedou čísla sloupců nástrojů, jimž je nástroj nejvíce podřízen.

Volný text

36

Rysy nesplňující požadavky

Instituce upřesní, zda existují rysy nesplňující požadavky.

Výběr z nabídky: [Ano] [Ne]

37

Pokud ano, uveďte rysy nesplňující požadavky

Pokud existují rysy nesplňující požadavky, instituce upřesní jaké.

Volný text

EU-37a

Odkaz na úplné znění podmínek nástroje (odkaz)

Instituce uvedou hypertextový odkaz s přístupem k prospektu emise včetně veškerých podmínek nástroje.

(1)   

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES (Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 296).
PŘÍLOHA IXŠablona EU CCyB1 – Zeměpisné rozdělení úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické rezervy

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Obecné úvěrové expozice

Rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko

Sekuritizované expozice – Hodnota expozice v investičním portfoliu

Celková hodnota expozice

Kapitálové požadavky

Objemy rizikově vážených expozic

Váhy kapitálových požadavků (%)

Sazba proticyklické kapitálové rezervy (%)

Hodnota expozice podle standardizovaného přístupu

Hodnota expozice podle přístupu IRB

Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia pro standardizovaný přístup

Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely

Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko

Rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko

Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizované pozice v investičním portfoliu

Celkem

010

Členění podle zemí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země: 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země: NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šablona EU CCyB2 – Objem proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci

 

a

1

Celkový objem rizikové expozice

 

2

Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci

 

3

Požadavek proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci

 
PŘÍLOHA X

Pokyny k zpřístupňování informací o proticyklických kapitálových rezervách

Šablona EU CCyB1 – Zeměpisné rozdělení úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy Pevný formát pro sloupce, flexibilní formát pro řádky.

1. Informace uvedené v čl. 440 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 ( 10 ) (dále jen „CRR“) zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění šablony EU CCyB1, obsažené v příloze IX tohoto prováděcího nařízení.

2. Oblast působnosti šablony EU CCyB1 je omezena na úvěrové expozice relevantní pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle čl. 140 odst. 4 směrnice (EU) 2013/36 ( 11 ) (dále jen „CRD“).Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

010-01X

Členění podle zemí

Seznam zemí, ve kterých má instituce úvěrové expozice relevantní pro výpočet individuální proticyklické kapitálové rezervy v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 (1).

Počet řádků se může lišit v závislosti na počtu zemí, v nichž má instituce své úvěrové expozice relevantní pro výpočet proticyklické rezervy. Instituce řádky pro jednotlivé země očíslují po sobě jdoucími čísly od 010.

V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014, pokud expozice obchodního portfolia nebo zahraniční úvěrové expozice instituce představují méně než 2 % souhrnu rizikově vážených expozic, může se instituce rozhodnout, že tyto expozice přidělí místu instituce (tj. domovskému členskému státu instituce). Pokud expozice uvedené u místa instituce zahrnují expozice z jiných zemí, jsou expozice z jiných zemí jasně označeny v poznámce k dané šabloně pro zpřístupnění informací.

020

Celkem

Hodnota podle vysvětlivek pro sloupce a) až m) této šablony.

(1)   

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy (Úř. věst. L 309, 30.10.2014, s. 5).Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a

Hodnota obecných úvěrových expozic podle standardizovaného přístupu

Hodnota rozhodných úvěrových expozic stanovená v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. a) CRD a článkem 111 CRR.

Hodnota rozhodných úvěrových expozic stanovená v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. c) CRD a čl. 248 písm. a) a c) CRR se neuvádí zde, ale ve sloupci e) této šablony.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet všech rozhodných úvěrových expozic se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. a) CRD a článkem 111 CRR.

b

Hodnota obecných úvěrových expozic podle přístupu IRB

Hodnota rozhodných úvěrových expozic stanovená v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. a) CRD a s články 166, 167 a 168 CRR.

Hodnota rozhodných úvěrových expozic stanovená v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. c) CRD a čl. 248 písm. a) a c) CRR se neuvádí zde, ale ve sloupci e) této šablony.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet všech rozhodných úvěrových expozic se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. a) CRD a s články 166, 167 a 168 CRR.

c

Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia pro standardizovaný přístup

Součet dlouhých a krátkých pozic rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD vypočtený jako součet dlouhých a krátkých pozic stanovených v souladu s článkem 327 CRR.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Celkový součet všech dlouhých a krátkých pozic rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD vypočtený jako součet dlouhých a krátkých pozic stanovených v souladu s článkem 327 CRR.

d

Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely

Součet těchto hodnot:

— reálné hodnoty hotovostních pozic představujících rozhodné úvěrové expozice stanovené v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD a s článkem 104 CRR,

— pomyslné hodnoty derivátů představujících rozhodné úvěrové expozice stanovené v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet reálné hodnoty všech hotovostních pozic představujících rozhodné úvěrové expozice se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD a s článkem 104 CRR a součet pomyslných hodnot všech derivátů představujících rozhodné úvěrové expozice se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD.

e

Sekuritizované expozice Hodnota expozice v investičním portfoliu

Hodnota expozice rozhodných úvěrových expozic stanovená v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. c) CRD a s čl. 248 písm. a) a c) CRR

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet všech rozhodných úvěrových expozic se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. c) CRD a s čl. 248 písm. a) a c) CRR.

f

Celková hodnota expozice

Součet hodnot ve sloupcích a), b), c), d) a e) této šablony

Řádek 020 (Celkem): Součet všech rozhodných úvěrových expozic se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 CRD.

g

Kapitálové požadavky – Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko

Kapitálové požadavky na rozhodné expozice úvěrového rizika v dané zemi stanovené v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. a) CRD a s částí třetí hlavou II CRR a zohledňující kapitálové požadavky související s případnými úpravami rizikových vah pro jednotlivé země podle článku 458 CRR.

Řádek 020 (Celkem): Součet všech kapitálových požadavků na rozhodné expozice úvěrového rizika se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. a) CRD a s částí třetí hlavou II CRR.

h

Kapitálové požadavky – Rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko

Kapitálové požadavky na rozhodné úvěrové expozice v dané zemi stanovené v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD a s částí třetí hlavou IV kapitolou 2 CRR pro specifické riziko nebo v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 CRR pro dodatečné riziko selhání a migrace.

Řádek 020 (Celkem): Součet všech kapitálových požadavků na rozhodné úvěrové expozice se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. b) CRD a s částí třetí hlavou IV kapitolou 2 CRR pro specifické riziko nebo s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 CRR pro dodatečné riziko selhání a migrace.

i

Kapitálové požadavky – Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizované pozice v investičním portfoliu

Kapitálové požadavky na rozhodné úvěrové expozice v dané zemi stanovené v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. c) CRD a s částí třetí hlavou II kapitolou 5 CRR.

Řádek 020 (Celkem): Součet všech kapitálových požadavků na rozhodné úvěrové expozice se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 písm. c) CRD a s částí třetí hlavou II kapitolou 5 CRR.

j

Kapitálové požadavky – celkem

Součet hodnot ve sloupcích g), h) a i) této šablony

Řádek 020 (Celkem): Součet všech kapitálových požadavků na rozhodné úvěrové expozice se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 CRD.

k

Objemy rizikově vážených expozic

Objemy rizikově vážených expozic u rozhodných úvěrových expozic stanovené v souladu s čl. 140 odst. 4 CRD, členěné podle zemí a zohledňující případné úpravy rizikových vah pro jednotlivé země podle článku 458 CRR.

Řádek 020 (Celkem): Součet všech objemů rizikově vážených expozic u rozhodných úvěrových expozic se stanoví v souladu s čl. 140 odst. 4 CRD.

l

Váhy kapitálových požadavků (v %)

Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi vypočítaná jako podíl celkových kapitálových požadavků na rozhodné úvěrové expozice v dané zemi (řádek 01X, sloupec j) této šablony) na celkových kapitálových požadavcích na všechny úvěrové expozice relevantní pro výpočet proticyklické rezervy podle čl. 140 odst. 4 CRD (řádek 020, sloupec j) této šablony).

Tato hodnota se uvádí jako procento s přesností na 2 desetinná místa.

m

Sazba proticyklické kapitálové rezervy (v %)

Sazba proticyklické kapitálové rezervy platná v dané zemi a stanovená v souladu s články 136, 137, 138 a 139 CRD.

Tento sloupec nezahrnuje sazby proticyklické kapitálové rezervy, které byly stanoveny, ale v době výpočtu individuální proticyklické kapitálové rezervy, jíž se zveřejnění informací týká, zatím nejsou platné.

Tato hodnota se uvádí jako procento se stejným počtem desetinných míst, jaký stanoví články 136, 137, 138 a 139 CRD.

Šablona EU CCyB2 – Objem proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci

3. Informace uvedené v čl. 440 písm. b) CRR zpřístupňují instituce podle následujících pokynů k vyplnění šablony EU CCyB2, obsažené v příloze IX tohoto prováděcího nařízení.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Celkový objem rizikové expozice

Celkový objem rizikové expozice vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 CRR.

2

Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci

Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro danou instituci stanovená v souladu s čl. 140 odst. 1 CRD.

Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci se vypočítá jako vážený průměr sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí v zemích, kde se nacházejí rozhodné úvěrové expozice dané instituce, které jsou uvedeny v řádcích 010.1 až 010.X sloupce m) šablony EU CCyB1.

Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi je podílem kapitálových požadavků na celkových kapitálových požadavcích a je uvedena ve sloupci 1) šablony EU CCyB1.

Tato hodnota se uvádí jako procento s přesností na 2 desetinná místa.

3

Požadavek proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci

Požadavek proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci vypočítaný pomocí proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci uvedené v řádku 2 této šablony, která se uplatní na celkový objem rizikové expozice uvedený v řádku 1 této šablony.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Sloupec

Vysvětlení

a

Hodnota podle vysvětlivek k řádkům 1 až 3 této šablony.
PŘÍLOHA XI

Šablona EU LR1 – LRSum: Shrnutí sesouhlasení účetních aktiv a expozic pákového poměru 

 

a

 

 

Použitelná hodnota

1

Celková aktiva dle zveřejněné účetní závěrky

 

2

Úprava o subjekty, které jsou konsolidovány pro účetní účely, avšak nespadají do působnosti obezřetnostní konsolidace

 

3

(Úprava o sekuritizované expozice, které splňují provozní požadavky na uznání převodu rizika)

 

4

(Úprava o dočasné vynětí expozic vůči centrálním bankám (je-li to relevantní))

 

5

(Úprava o aktiva ve svěřenecké správě, která jsou podle použitelného účetního rámce vykázána v rozvaze, avšak podle čl. 429a odst. 1 písm. i) CRR jsou z celkové míry expozic vyňata)

 

6

Úprava o nákupy a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání účtovaných k datu obchodu

 

7

Úprava o způsobilé transakce sdružování finančních prostředků

 

8

Úprava o derivátové finanční nástroje

 

9

Úprava o transakce s financováním cenných papírů (SFT)

 

10

Úprava o podrozvahové položky (tj. konverze podrozvahových expozic na ekvivalentní výši úvěrů)

 

11

(Úprava z důvodu úprav v rámci obezřetného oceňování a o specifické a obecné rezervy, jež snížily kapitál tier 1)

 

EU-11a

(Úprava o expozice vyňaté z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. c) CRR)

 

EU-11b

(Úprava o expozice vyňaté z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR)

 

12

Další úpravy

 

13

Celková míra expozic

 

Šablona EU LR2 – LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru 

Expozice pákového poměru podle CRR

 

a

b

T

T-1

Rozvahové expozice (s výjimkou derivátů a SFT)

1

Rozvahové položky (s výjimkou derivátů a SFT, avšak včetně kolaterálu)

 

 

2

Navýšení o poskytnutý kolaterál k derivátům odečtený z aktiv v rozvaze podle použitelného účetního rámce

 

 

3

(Odpočty pohledávek vykázaných jako aktiva a plynoucích z hotovostní variační marže poskytnuté v derivátových transakcích)

 

 

4

Úprava o cenné papíry získané v rámci transakcí s financováním cenných papírů vykázané jako aktivum)

 

 

5

(Obecné úpravy o úvěrové riziko u rozvahových položek)

 

 

6

(Hodnota aktiv odečtená při výpočtu kapitálu tier 1)

 

 

7

Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů a SFT)

 

 

Derivátové expozice

8

Reprodukční náklady spojené s derivátovými transakcemi SA-CCR (tj. po odečtení způsobilé hotovostní variační marže)

 

 

EU-8a

Odchylka pro deriváty: příspěvek reprodukčních nákladů na základě zjednodušeného standardizovaného přístupu

 

 

9

Navýšení o potenciální budoucí expozici spojenou s derivátovými transakcemi SA-CCR

 

 

EU-9a

Odchylka pro deriváty: příspěvek potenciální budoucí expozice podle zjednodušeného standardizovaného přístupu

 

 

EU-9b

Expozice určená metodou původní expozice

 

 

10

(Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně na účet klienta) (SA-CCR)

 

 

EU-10a

(Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně na účet klienta) (zjednodušený standardizovaný přístup)

 

 

EU-10b

(Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně na účet klienta) (metoda původní expozice)

 

 

11

Upravená efektivní pomyslná částka písemných úvěrových derivátů

 

 

12

(Upravené efektivní pomyslné kompenzace a odpočty navýšení u písemných úvěrových derivátů)

 

 

13

Celkové derivátové expozice

 

 

Expozice transakcí s financováním cenných papírů (SFT)

14

Hrubá aktiva v SFT (bez vykázání započtení) po úpravě o účetní operace související s prodejem

 

 

15

(Započtené hotovostní pohledávky a závazky související s hrubými aktivy v SFT)

 

 

16

Expozice úvěrového rizika protistrany v případě aktiv v SFT

 

 

EU-16a

Odchylka pro SFT: expozice úvěrového rizika protistrany podle čl. 429e odst. 5 a článku 222 CRR

 

 

17

Expozice transakcí, v nichž instituce jedná jako zmocněnec

 

 

EU-17a

(Vyňaté expozice SFT vůči ústřední protistraně na účet klienta)

 

 

18

Celkové expozice transakcí s financováním cenných papírů

 

 

Ostatní podrozvahové expozice

19

Podrozvahové expozice v hrubé pomyslné hodnotě

 

 

20

(Úpravy z důvodu konverze na ekvivalentní výši úvěrů)

 

 

21

(Obecná rezerva odečtená při výpočtu kapitálu tier 1 a specifická rezerva spojená s podrozvahovými expozicemi)

 

 

22

Podrozvahové expozice

 

 

Vyloučené expozice

EU-22a

(Expozice vyňaté z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. c) CRR)

 

 

EU-22b

(Expozice vyňaté podle čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR (rozvahové a podrozvahové))

 

 

EU-22c

(Vyloučené expozice veřejných rozvojových bank (nebo útvarů) – investice veřejného sektoru)

 

 

EU-22d

(Vyloučené expozice veřejných rozvojových bank (nebo útvarů) – podpůrné úvěry)

 

 

EU-22e

(Vyloučené expozice vyplývající z postoupení podpůrných úvěrů neveřejnými rozvojovými bankami (nebo útvary))

 

 

EU-22f

(Vyloučené zaručené části expozic vyplývajících z vývozních úvěrů)

 

 

EU-22g

(Vyloučený přebytečný kolaterál uložený u trojstranných zmocněnců)

 

 

EU-22h

(Vyloučené služby centrálních depozitářů cenných papírů / institucí související se službami centrálních depozitářů cenných papírů podle čl. 429a odst. 1 písm. o) CRR)

 

 

EU-22i

(Vyloučené služby určených institucí související se službami centrálních depozitářů cenných papírů podle čl. 429a odst. 1 písm. p) CRR)

 

 

EU-22j

(Snížení hodnoty expozice úvěru předběžného financování nebo překlenovacího úvěru)

 

 

EU-22k

(Celkové vyloučené expozice)

 

 

Kapitál a celková míra expozic

23

Kapitál tier 1

 

 

24

Celková míra expozic

 

 

Pákový poměr

25

Pákový poměr (%)

 

 

EU-25

Pákový poměr (vyjma dopadu vynětí investic veřejného sektoru a podpůrných úvěrů) (%)

 

 

25a

Pákový poměr (vyjma dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky) (%)

 

 

26

Regulatorní požadavek na minimální pákový poměr (%)

 

 

EU-26a

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky (%)

 

 

EU-26b

z toho: z kmenového kapitálu tier 1

 

 

27

Požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru (%)

 

 

EU-27a

Souhrnný požadavek na pákový poměr (%)

 

 

Volba přechodných ustanovení a rozhodné expozice

EU-27b

Volba přechodných ustanovení za účelem definice míry kapitálu

 

 

Zpřístupnění středních hodnot

28

Průměr denních hodnot hrubých aktiv v SFT po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků

 

 

29

Hodnota hrubých aktiv v SFT na konci čtvrtletí po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků

 

 

30

Celková míra expozic (včetně dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

 

 

30a

Celková míra expozic (vyjma dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

 

 

31

Pákový poměr (včetně dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

 

 

31a

Pákový poměr (vyjma dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

 

 

Šablona EU LR3 – LRSpl: Rozdělení rozvahových expozic (s výjimkou derivátů, SFT a vyňatých expozic) 

a

 

 

Expozice pákového poměru podle CRR

EU-1

Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů, SFT a vyňatých expozic), z toho:

 

EU-2

Expozice obchodního portfolia

 

EU-3

Expozice bankovního portfolia, z toho:

 

EU-4

kryté dluhopisy

 

EU-5

expozice považované za expozice vůči suverénním subjektům

 

EU-6

expozice vůči regionálním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru, s nimiž se nezachází jako se státy

 

EU-7

instituce

 

EU-8

zajištěné nemovitostmi

 

EU-9

retailové expozice

 

EU-10

podniky

 

EU-11

expozice v selhání

 

EU-12

jiné expozice (např. akciové expozice, sekuritizace a jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku)

 

Tabulka EU LRA: Zpřístupnění kvalitativních informací o pákovém poměru 

 

a

Řádek

Text ve volném formátu

(a)

Popis postupů použitých k řízení rizika nadměrné páky

 

(b)

Popis faktorů, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká

 
PŘÍLOHA XII

Pokyny k zpřístupňování informací o pákovém poměru

Šablona EU LR1 – LRSum: Shrnutí sesouhlasení účetních aktiv a expozic pákového poměru. Šablona s pevně daným formátem.

1. Při vyplňování šablony EU LR1 – LRSum pro účely čl. 451 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 ( 12 ) (dále jen „CRR“) se instituce řídí pokyny obsaženými v tomto oddíle.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Celková aktiva dle zveřejněné účetní závěrky

Instituce uvedou celková aktiva dle údajů zpřístupněných v jejich účetní závěrce podle platného účetního rámce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 77 CRR.

2

Úprava o subjekty, které jsou konsolidovány pro účetní účely, avšak nespadají do působnosti obezřetnostní konsolidace

Instituce uvedou rozdíl mezi celkovou mírou expozic uvedenou v řádku 13 šablony EU LR1 – LRSum a celkovými účetními aktivy uvedenými v řádku 1 šablony EU LR1 – LRSum vyplývající z rozdílů mezi účetní a obezřetnostní konsolidací.

Vede-li tato úprava k nárůstu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li úprava k poklesu expozice, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

3

(Úprava o sekuritizované expozice, které splňují provozní požadavky na uznání převodu rizika)

Čl. 429a odst. 1 písm. m) CRR

Instituce uvedou hodnotu sekuritizovaných expozic z tradičních sekuritizací, které splňují podmínky týkající se převodu významného rizika stanovené v čl. 244 odst. 2 CRR.

Vzhledem k tomu, že se touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

4

(Úprava o dočasné vynětí expozic vůči centrálním bankám (je-li to relevantní))

Čl. 429a odst. 1 písm. n) CRR

V příslušných případech instituce uvedou hodnotu mincí a bankovek představujících zákonné platidlo v jurisdikci centrální banky a aktiv představujících pohledávky vůči centrální bance včetně rezerv držených u centrální banky. Tyto expozice mohou být dočasně vyňaty s výhradou podmínek uvedených v čl. 429a odst. 5 a 6 CRR.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

5

(Úprava o aktiva ve svěřenecké správě, která jsou podle platného účetního rámce vykázána v rozvaze, avšak podle čl. 429a odst. 1 písm. i) CRR jsou z celkové míry expozic vyňata)

Instituce uvedou objem odúčtovaných položek ve svěřenecké správě podle čl. 429a odst. 1 písm. i) CRR.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

6

Úprava o nákupy a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání účtovaných k datu obchodu

Čl. 429g odst. 1 a 2 CRR

Instituce uvedou úpravu účetní hodnoty související s prodeji nebo nákupy s obvyklým termínem dodání čekající na vypořádání účtování k datu obchodu podle čl. 429g odst. 1 a 2 CRR. Úpravu představuje součet těchto položek:

— objem kompenzace mezi hotovostními pohledávkami z prodejů s obvyklým termínem dodání čekajících na vypořádání a hotovostními závazky z nákupů s obvyklým termínem dodání čekajících na vypořádání, jak je povoleno podle platného účetního rámce. Tato hodnota je kladná,

— objem kompenzace mezi hotovostními pohledávkami a hotovostními závazky v případech, kdy jsou příslušné prodeje i nákupy s obvyklým termínem dodání vypořádány na základě dodání proti zaplacení podle čl. 429g odst. 2 CRR. Tato hodnota je záporná.

Prodeje nebo nákupy s obvyklým termínem dodání s vypořádáním účtování k datu vypořádání podle čl. 429g odst. 3 CRR se uvádějí v řádku 10 šablony EU LR1 – LRSum.

Vede-li tato úprava k nárůstu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li úprava k poklesu expozice, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

7

Úprava o způsobilé transakce sdružování finančních prostředků

Čl. 429b odst. 2 a 3 CRR

Instituce uvedou rozdíl mezi účetní hodnotou a hodnotou expozice pákového poměru z dohod o sdružování finančních prostředků v souladu s podmínkami, které uvádí čl. 429b odst. 2 a 3 CRR.

Vede-li tato úprava k nárůstu expozice z důvodu transakcí, které jsou podle platného účetního rámce uváděny na čistém základě, ale nesplňují podmínky pro uvádění na čistém základě podle čl. 429b odst. 2 a 3 CRR, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li tato úprava k poklesu expozice z důvodu transakcí, které nejsou podle platného účetního rámce uváděny na čistém základě, ale splňují podmínky pro uvádění na čistém základě podle čl. 429b odst. 2 a 3 CRR, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

8

Úprava o derivátové finanční nástroje

V případě úvěrových derivátů a kontraktů vyjmenovaných v příloze II CRR instituce uvedou rozdíl mezi účetní hodnotou derivátů vykázaných jako aktiva a hodnotou expozice pákového poměru, která se zjistí podle čl. 429 odst. 4 písm. b), článků 429c a 429d, čl. 429a odst. 1 písm. g) a h) a čl. 429 odst. 5 CRR.

Vede-li tato úprava k nárůstu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li úprava k poklesu expozice, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

9

Úprava o transakce s financováním cenných papírů (SFT)

V případě SFT instituce uvedou rozdíl mezi účetní hodnotou SFT vykázaných jako aktiva a hodnotou expozice pákového poměru, která se zjistí podle čl. 429 odst. 4 písm. a) a c) ve spojení s článkem 429e, čl. 429 odst. 7 písm. b) a čl. 429b odst. 1 písm. b), s čl. 429b odst. 4 a čl. 429a odst. 1 písm. g) a h) CRR.

Vede-li tato úprava k nárůstu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li úprava k poklesu expozice, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

10

Úprava o podrozvahové položky (tj. konverze podrozvahových expozic na ekvivalentní výši úvěrů)

Instituce uvedou rozdíl mezi hodnotou expozice pákového poměru uvedenou v řádku 13 šablony EU LR1 – LRSum a celkovými účetními aktivy v řádku 1 šablony EU LR1 – LRSum, jenž vyplývá ze zahrnutí podrozvahových položek do celkové míry expozic pro účely pákového poměru.

Tato hodnota zahrnuje přísliby k úhradě týkající se nákupů s obvyklým termínem dodání s účtováním k datu vypořádání vypočtené podle čl. 429g odst. 3 CRR.

Vzhledem k tomu, že se touto úpravou celková míra expozic zvyšuje, uvádí se hodnota jako kladná.

11

(Úprava z důvodu úprav v rámci obezřetného oceňování a o specifické a obecné rezervy, jež snížily kapitál tier 1)

Instituce uvedou hodnotu úprav při obezřetném oceňování podle čl. 429a odst. 1 písm. a) a b) CRR a hodnotu případných specifických a obecných úprav rozvahových a podrozvahových položek o úvěrové riziko, které snížily kapitál tier 1, podle čl. 429 odst. 4 poslední věty a čl. 429f odst. 2 CRR. Specifické opravné položky se začlení pouze v případě, že v souladu s platným účetním rámcem již nejsou odečteny od hrubých účetních hodnot.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-11a

(Úprava o expozice vyňaté z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. c) CRR)

Čl. 429a odst. 1 písm. c) a čl. 113 odst. 6 a 7 CRR

Instituce uvedou rozvahovou část expozic vyloučených z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. c) CRR.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-11b

(Úprava o expozice vyňaté z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR)

Čl. 429a odst. 1 písm. j), čl. 116 odst. 4 CRR

Instituce uvedou rozvahovou část expozic vyloučených z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR.

Vzhledem k tomu, že se touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnoty v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

12

Další úpravy

Instituce zde uvedou případný zbývající rozdíl mezi celkovou mírou expozic a celkovými účetními aktivy. Instituce vezmou v úvahu úpravy expozic podle čl. 429 odst. 8 CRR a ostatní úpravy expozic uvedené v čl. 429a odst. 1 písm. d), e), f), h), k), l), o) a p) CRR, které nejsou uvedeny na jiném místě v šabloně.

Vedou-li tyto úpravy k nárůstu expozice, uvedou instituce jejich hodnotu jako kladnou. Vedou-li tyto úpravy k poklesu expozice, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

13

Celková míra expozic

Celková míra expozic (uvedená i v řádku 24 šablony EU LR2 – LRCom), která je součtem předchozích položek.

Šablona EU LR2 – LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru. Šablona s pevně daným formátem.

2. Při vyplňování šablony EU LR2 – LRCom pro účely čl. 451 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 451 odst. 3 CRR, případě se zohledněním čl. 451 odst. 1 písm. c) a čl. 451 odst. 2 CRR, se instituce řídí pokyny obsaženými v tomto oddíle.

3. Instituce ve sloupci a) uvedou hodnoty jednotlivých řádků za období, za něž jsou informace zpřístupňovány, a ve sloupci b) hodnoty řádků za předchozí období.

4. V komentáři připojeném k šabloně instituce vysvětlí skladbu podpůrných úvěrů uvedených v řádcích EU-22d a EU-22e této šablony včetně informací podle druhu protistrany.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

1

Rozvahové položky (s výjimkou derivátů a SFT, avšak včetně kolaterálu)

Články 429 a 429b CRR

Instituce uvedou všechna aktiva s výjimkou kontraktů vyjmenovaných v příloze II CRR, úvěrových derivátů a SFT. Ocenění těchto aktiv provedou instituce podle zásad stanovených v čl. 429 odst. 7 a čl. 429b odst. 1 CRR.

V tomto výpočtu instituce dle potřeby zohlední čl. 429a odst. 1 písm. i), m) a n) CRR, článek 429g a čl. 429 odst. 4 poslední pododstavec CRR.

Instituce v této buňce zohlední obdrženou hotovost nebo cenné papíry, které jsou poskytnuty protistraně prostřednictvím SFT a jsou ponechány v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování podle platného účetního rámce).

V tomto výpočtu instituce nezohlední čl. 429 odst. 8 a čl. 429a odst. 1 písm. a) až h), j) a k) CRR, tj. nesníží o uvedené výjimky hodnotu, která má být v tomto řádku uvedena.

2

Navýšení o poskytnutý kolaterál k derivátům odečtený z aktiv v rozvaze podle platného účetního rámce

Čl. 429c odst. 2 CRR

Instituce uvedou objem poskytnutého kolaterálu k derivátům, pokud se podle platného účetního rámce jeho poskytnutím snižuje objem aktiv, jak stanoví čl. 429c odst. 2 CRR.

Instituce v této buňce nezohlední počáteční marži u derivátových transakcí na účet klienta se způsobilou ústřední protistranou, ani způsobilou hotovostní variační marži ve smyslu čl. 429c odst. 3 CRR.

3

(Odpočty pohledávek vykázaných jako aktiva a plynoucích z hotovostní variační marže poskytnuté v derivátových transakcích)

Čl. 429c odst. 3 CRR

Instituce uvedou pohledávky, jež plynou z variační marže uhrazené v hotovosti protistraně v derivátových transakcích, je-li instituce podle platného účetního rámce povinna uznat tyto pohledávky jako aktivum, za předpokladu splnění podmínek v čl. 429c odst. 3 písm. a) až e) CRR.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

4

Úprava o cenné papíry získané v rámci transakcí s financováním cenných papírů vykázané jako aktivum)

Úprava o cenné papíry obdržené v rámci transakce s financováním cenných papírů, pokud banka ve své rozvaze vykázala cenné papíry jako aktivum. Tyto hodnoty musí být vyňaty z celkové míry expozic podle čl. 429e odst. 6 CRR.

Vzhledem k tomu, že těmito úpravami se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

5

(Obecné úpravy o úvěrové riziko u rozvahových položek)

Příslušný objem obecných úprav o úvěrové riziko u rozvahových položek podle čl. 429 odst. 4 písm. a) CRR, který instituce odečtou v souladu s čl. 429 odst. 4 posledním pododstavcem CRR.

Vzhledem k tomu, že těmito úpravami se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

6

(Hodnota aktiv odečtená při výpočtu kapitálu tier 1)

Čl. 429a odst. 1 písm. a) a b) a čl. 499 odst. 2 CRR

Instituce uvedou výši normativních úprav hodnoty kapitálu tier 1 na základě volby, kterou učiní podle čl. 499 odst. 2 CRR.

Jmenovitě instituce uvedou součet všech úprav, které se týkají hodnoty určitého aktiva a které jsou předepsány v:

— článcích 32 až 35 CRR, nebo

— článcích 36 až 47 CRR, nebo

— článcích 56 až 60 CRR.

Při vyplňování této buňky instituce uvedou hodnotu podle čl. 429a odst. 1 písm. a) CRR.

Rozhodne-li se instituce zveřejňovat kapitál tier 1 v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. a) CRR, zohlední výjimky, alternativy a osvobození týkající se takových odpočtů stanovené v článcích 48, 49 a 79 CRR, aniž by přihlížela k výjimce stanovené v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 CRR. Naopak rozhodne-li se instituce zveřejňovat kapitál tier 1 v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. b) CRR, zohlední výjimky, alternativy a osvobození týkající se takových odpočtů stanovené v článcích 48, 49 a 79 CRR a zároveň přihlédne k výjimkám stanoveným v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 CRR.

Aby nedocházelo k dvojímu vykázání, nezveřejňují instituce úpravy, které již uplatnily podle článku 111 CRR při výpočtu hodnoty expozic, ani úpravy, které nespočívají v odpočtu hodnoty určitého aktiva.

Vzhledem k tomu, že hodnotou v tomto řádku se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v této buňce v závorkách (záporná hodnota).

7

Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů a SFT)

Součet řádků 1 až 6

8

Reprodukční náklady spojené s derivátovými transakcemi SA-CCR (tj. po odečtení způsobilé hotovostní variační marže)

Články 274, 275, 295, 296, 297, 298, 429c a čl. 429c odst. 3 CRR

Instituce uvedou současné reprodukční náklady blíže určené v čl. 275 odst. 1, které jsou spojeny s kontrakty vyjmenovanými v příloze II CRR a s úvěrovými deriváty, včetně podrozvahových kontraktů a úvěrových derivátů. Od těchto reprodukčních nákladů se v souladu s čl. 429c odst. 3 CRR odečte způsobilá hotovostní variační marže, a naopak se nezohlední hotovostní variační marže obdržená u části expozic vůči ústřední protistraně vyňaté v souladu s čl. 429a odst. 1 písm. g) nebo h) CRR.

Jak stanoví čl. 429c odst. 1 CRR, instituce mohou zohlednit dopady smluv o novaci a jiných dohod o započtení v souladu s článkem 295 CRR. Křížové započtení se neuplatňuje. Instituce však mohou provádět započtení v rámci kategorie produktů uvedené v čl. 272 odst. 25 písm. c) CRR a u úvěrových derivátů, pokud se na ně vztahují dohody o křížovém započtení uvedené v čl. 295 písm. c) CRR.

Instituce v této buňce nezohledňují kontrakty oceňované za použití přístupů podle čl. 429c odst. 6, tj. přístupů stanovených v části třetí hlavě II kapitole 6 oddíle 4 nebo 5 CRR (zjednodušeného přístupu SA-CCR nebo metody původní expozice).

Při výpočtu reprodukčních nákladů instituce v souladu s čl. 429c odst. 4 CRR začlení účinek uznání kolaterálu na výpočet NICA u derivátových smluv s klienty, pokud clearing těchto smluv provádí způsobilá ústřední protistrana.

Uvede se částka s koeficientem alfa 1,4, jak je uvedeno v čl. 274 odst. 2 CRR.

EU-8a

Odchylka pro deriváty: příspěvek reprodukčních nákladů na základě zjednodušeného standardizovaného přístupu

Čl. 429c odst. 6 a článek 281 CRR

Tato buňka uvádí míru expozice kontraktů vyjmenovaných v příloze II bodech 1 a 2 CRR vypočtenou podle metody zjednodušeného standardizovaného přístupu podle článku 281 CRR, a to bez dopadu kolaterálu na NICA. Uvede se částka s koeficientem alfa 1,4 uplatněným podle čl. 274 odst. 2 CRR.

Instituce, které zjednodušený standardizovaný přístup používají, nesnižují v souladu s čl. 429c odst. 6 CRR míru expozice o přijatou marži. Nepoužije se tudíž výjimka pro derivátové smlouvy s klienty, pokud clearing těchto smluv provádí způsobilá ústřední protistrana, podle čl. 429c odst. 4 CRR.

V této buňce nezohledňují instituce smlouvy oceňované pomocí SA-CRR nebo metody původní expozice.

9

Navýšení o potenciální budoucí expozici spojenou s derivátovými transakcemi SA-CCR

Články 274, 275, 295, 296, 297, 298, čl. 299 odst. 2 a článek 429c CRR

Instituce uvedou navýšení o potenciální budoucí expozice u kontraktů vyjmenovaných v příloze II CRR a úvěrových derivátů, včetně těch, které jsou podrozvahovými položkami, vypočtených v souladu s článkem 278 CRR pro smlouvy vyjmenované v příloze II CRR a s čl. 299 odst. 2 CRR pro úvěrové deriváty a za použití pravidel započtení podle čl. 429c odst. 1 CRR. Při určování hodnoty expozice těchto smluv mohou instituce zohlednit dopady smluv o novaci a jiných dohod o započtení v souladu s článkem 295 CRR. Křížové započtení se neuplatňuje. Instituce však mohou provádět započtení v rámci kategorie produktů uvedené v čl. 272 odst. 25 písm. c) CRR a u úvěrových derivátů, pokud se na ně vztahují dohody o křížovém započtení uvedené v čl. 295 písm. c) CRR.

V souladu s čl. 429c odst. 5 CRR instituce stanoví hodnotu multiplikátoru pro výpočet potenciální budoucí expozice v souladu s čl. 278 odst. 1 CRR na jedna, s výjimkou derivátových smluv s klienty, pokud clearing těchto smluv provádí způsobilá ústřední protistrana.

Instituce v této buňce nezohledňují kontrakty oceňované za použití přístupů podle čl. 429c odst. 6, tj. přístupů stanovených v části třetí hlavě II kapitole 6 oddíle 4 nebo 5 CRR (zjednodušeného přístupu SA-CCR nebo metody původní expozice).

EU-9a

Odchylka pro deriváty: příspěvek potenciální budoucí expozice podle zjednodušeného standardizovaného přístupu

Čl. 429c odst. 5 CRR

Potenciální budoucí expozice v souladu se zjednodušeným standardizovaným přístupem stanoveným v článku 281 CRR za předpokladu, že se použije multiplikátor ve výši 1. Uvede se částka s koeficientem alfa 1,4 uplatněným podle čl. 274 odst. 2 CRR.

Instituce, které zjednodušený standardizovaný přístup používají, nesnižují v souladu s čl. 429c odst. 6 CRR míru expozice o přijatou marži. Nepoužije se tudíž výjimka pro derivátové smlouvy s klienty, pokud clearing těchto smluv provádí způsobilá ústřední protistrana, podle čl. 429c odst. 5 CRR.

V této buňce nezohledňují instituce smlouvy oceňované pomocí SA-CRR nebo metody původní expozice.

EU-9b

Expozice určená metodou původní expozice

Čl. 429c odst. 6 a část třetí hlava II kapitola 6 oddíly 4 nebo 5 CRR

Instituce uvedou míru expozice kontraktů vyjmenovaných v příloze II bodech 1 a 2 CRR vypočtenou podle metody původní expozice podle části třetí hlavy II kapitoly 6 oddílu 4 nebo 5 CRR.

Instituce, které metodu původní expozice používají, nesnižují v souladu s čl. 429c odst. 6 CRR celkovou míru expozice o přijatou marži.

Instituce, které metodu původní expozice nepoužívají, tuto buňku nevyplňují.

10

(Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně na účet klienta) (SA-CCR)

Čl. 429a odst. 1 písm. g) a h) CRR

Instituce uvedou vyňaté obchodní expozice vůči způsobilé ústřední protistraně, jež plynou z derivátových transakcí na účet klienta (SA-CRR), za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky stanovené v čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnoty v této buňce v závorkách (záporná hodnota).

Zde uvedená hodnota musí být zohledněna i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.

EU-10a

(Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně na účet klienta) (zjednodušený standardizovaný přístup)

Čl. 429a odst. 1 písm. g) a h) CRR

Instituce uvedou vyňaté obchodní expozice vůči způsobilé ústřední protistraně, jež plynou z derivátových transakcí na účet klienta (zjednodušený standardizovaný přístup), za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky stanovené v čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR. Uvede se částka s koeficientem alfa 1,4 uplatněným podle čl. 274 odst. 2 CRR (záporná hodnota).

Uvedená částka musí být zohledněna i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.

EU-10b

(Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně na účet klienta) (metoda původní expozice)

Čl. 429a odst. 1 písm. g) a h) CRR

Instituce uvedou vyňaté obchodní expozice vůči způsobilé ústřední protistraně, jež plynou z derivátových transakcí na účet klienta (metoda původní expozice), za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky stanovené v čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnoty v této buňce v závorkách (záporná hodnota).

Uvedená částka musí být zohledněna i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.

11

Upravená efektivní pomyslná částka písemných úvěrových derivátů

Článek 429d CRR

Instituce uvedou limitovanou pomyslnou hodnotu prodaných úvěrových derivátů (tj. poskytuje-li instituce protistraně zajištění úvěrového rizika), kterou upravuje článek 429d CRR.

12

(Upravené efektivní pomyslné kompenzace a odpočty navýšení u písemných úvěrových derivátů)

Článek 429d CRR

Instituce uvedou limitovanou pomyslnou hodnotu zakoupených úvěrových derivátů (tj. kupuje-li instituce od protistrany zajištění úvěrového rizika) se stejným referenčním jménem jako úvěrové deriváty účtované danou institucí, jestliže zbývající doba splatnosti zakoupeného zajištění je nejméně rovna zbývající době splatnosti prodaného zajištění. Hodnota tudíž nesmí být vyšší než hodnota uvedená v řádku 11 šablony EU LR2 – LRCom pro každé referenční jméno.

Vzhledem k tomu, že o zveřejněnou hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnoty v této buňce v závorkách (záporná hodnota).

Zveřejněná hodnota musí být zohledněna i v předchozí buňce, jako kdyby se žádná úprava nepoužila.

13

Celkové derivátové expozice

Součet řádků 8 až 12

14

Hrubá aktiva v SFT (bez vykázání započtení) po úpravě o účetní operace související s prodejem

Čl. 4 odst. 1 bod 77, článek 206 a čl. 429e odst. 6 CRR

Instituce uvedou účetní hodnotu SFT z rozvahy zjištěnou podle platného účetního rámce bez ohledu na to, jsou-li SFT předmětem rámcové dohody o započtení, která je způsobilá dle článku 206 CRR, jestliže jsou tyto kontrakty vykázány jako aktivum v rozvaze, za předpokladu, že se neuplatní obezřetnostní ani účetní započtení anebo účinky snižování rizika (tj. účetní hodnota z rozvahy upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika).

Pokud navíc platný účetní rámec umožňuje účtovat o transakci SFT jako o prodeji, provedou instituce v souladu s čl. 429e odst. 6 CRR reverzi všech účetních zápisů souvisejících s prodejem.

Instituce do této buňky nezahrnou obdržené peněžní prostředky nebo jakékoli zajištění poskytnuté protistraně prostřednictvím výše uvedených transakcí, které je ponecháno v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování).

15

(Započtené hotovostní pohledávky a závazky související s hrubými aktivy v SFT)

Čl. 4 odst. 1 bod 77, článek 206, čl. 429b odst. 1 písm. b), čl. 429b odst. 4 a čl. 429e odst. 6 CRR

Instituce uvedou hotovostní závazky související s hrubými aktivy v SFT, které byly započteny podle čl. 429b odst. 4 CRR.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

16

Expozice úvěrového rizika protistrany v případě aktiv v SFT

Čl. 429e odst. 1 CRR

Instituce uvedou navýšení o úvěrové riziko protistrany u transakcí SFT včetně transakcí uvedených v podrozvaze, toto navýšení vypočtou podle čl. 429e odst. 2 nebo 3 CRR.

V této buňce instituce zahrnou transakce podle čl. 429e odst. 7 písm. c) CRR.

Instituce do této buňky nezahrnou transakce SFT, v nichž vystupují jako zmocněnec a poskytují zákazníkovi nebo protistraně zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník, v souladu s čl. 429e odst. 7 písm. a) CRR.

EU-16a

Odchylka pro SFT: expozice úvěrového rizika protistrany podle čl. 429e odst. 5 a článku 222 CRR

Čl. 429e odst. 5 a článek 222 CRR

Instituce uvedou navýšení o transakce SFT včetně transakcí uvedených v podrozvaze, toto navýšení vypočtou podle článku 222 CRR a uplatní příslušnou rizikovou váhu ve výši nejméně 20 %.

V této buňce instituce zahrnou transakce podle čl. 429e odst. 7 písm. c) CRR.

Instituce v této buňce nezahrnou transakce, u kterých je část hodnoty expozice pákového poměru připadající na navýšení stanovena metodou podle čl. 429e odst. 1 CRR.

17

Expozice transakcí, v nichž instituce jedná jako zmocněnec

Čl. 429e odst. 2 a 3 a čl. 429e odst. 7 písm. a) CRR

Hodnota expozice transakcí SFT, v nichž vystupuje jako zmocněnec a poskytuje zákazníkovi nebo protistraně zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník, v souladu s čl. 429e odst. 7 písm. a) CRR, sestává pouze z navýšení vypočteného v souladu s čl. 429e odst. 2, případně 3 CRR.

V této buňce instituce nezahrnou transakce podle čl. 429e odst. 7 písm. c) CRR.

EU-17a

(Vyňaté expozice SFT vůči ústřední protistraně na účet klienta)

Čl. 429a odst. 1 písm. g) a h) a čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR

Instituce uvedou vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně, jež plynou z transakcí SFT na účet klienta, pokud tyto položky splňují podmínky čl. 306 odst. 1 písm. c) CRR.

Je-li vyňatou expozicí vůči ústřední protistraně cenný papír, v této buňce se nezohlední, ledaže se jedná o opětovně zastavený cenný papír, který je podle platného účetního rámce (tj. v souladu s čl. 111 odst. 1 první větou CRR) zohledňován v plné výši.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

Uvedená částka musí být zohledněna i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.

18

Celkové expozice transakcí s financováním cenných papírů

Součet řádků 14 až EU-17a

19

Podrozvahové expozice v hrubé pomyslné hodnotě

Článek 429f CRR

Instituce uvedou nominální hodnotu všech podrozvahových položek ve smyslu čl. 429f CRR před úpravou o konverzní faktory a specifickými úpravami o úvěrové riziko.

20

(Úpravy z důvodu konverze na ekvivalentní výši úvěrů)

Článek 429f CRR

Snížení hrubého objemu podrozvahových expozic v důsledku použití úvěrových konverzních faktorů. Vzhledem k tomu, že snižuje celkovou míru expozic, hodnota uvedená v tomto řádku negativně přispívá k výpočtu celkového součtu, který se uvádí v řádku 22 šablony EU LR2 – LRCom.

21

(Obecná rezerva odečtená při výpočtu kapitálu tier 1 a specifická rezerva spojená s podrozvahovými expozicemi)

Čl. 429 odst. 4 a čl. 429f odst. 1 a 2 CRR

Instituce mohou snížit hodnotu ekvivalentní úvěrové expozice podrozvahové položky o odpovídající hodnotu specifických úprav o úvěrové riziko odečtených od kapitálu tier 1. Na tento výpočet se vztahuje minimální nulová hodnota.

Instituce mohou snížit hodnotu ekvivalentní úvěrové expozice podrozvahové položky o odpovídající hodnotu specifických úprav o úvěrové riziko. Na tento výpočet se vztahuje minimální nulová hodnota.

Absolutní hodnota těchto úprav o úvěrové riziko nepřesáhne součet řádků 19 a 20.

Vzhledem k tomu, že se těmito úpravami celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnoty v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

Zveřejněná hodnota musí být zohledněna i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se toto snížení nepoužilo.

22

Podrozvahové expozice

Článek 429f, čl. 111 odst. 1 a čl. 166 odst. 9 CRR; součet řádků 19 až 21

Instituce uvedou hodnoty expozice pákového poměru podrozvahových položek, které určí podle článku 429f CRR, přičemž zohledňují příslušné konverzní faktory.

Instituce přihlédnou k tomu, že řádky 20–21 šablony EU LR2 – LRCom k výpočtu tohoto součtu přispívají negativně.

EU-22a

(Expozice vyňaté z celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. c) CRR)

Čl. 429a odst. 1 písm. c) a čl. 113 odst. 6 a 7 CRR

Instituce uvedou expozice vyloučené podle čl. 429a odst. 1 písm. c).

Zveřejněná hodnota se zohlední i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22b

(Expozice vyňaté podle čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR (rozvahové a podrozvahové))

Čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR

Instituce uvedou expozice vyloučené podle čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR s výhradou splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení.

Zveřejněná hodnota se zohlední i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22c

(Vyloučené expozice veřejných rozvojových bank (nebo útvarů) – investice veřejného sektoru)

Čl. 429a odst. 1 písm. d) a čl. 429a odst. 2 CRR

Expozice vyplývající z aktiv představujících pohledávky vůči ústředním vládám, regionálním vládám, místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru týkající se investic veřejného sektoru, jež lze vyloučit podle čl. 429a odst. 1 písm. d) CRR. To zahrnuje pouze případy, kdy je instituce veřejnou rozvojovou úvěrovou institucí nebo kdy jsou expozice drženy v útvaru, k němuž se přistupuje jako k veřejné rozvojové úvěrové instituci v souladu s čl. 429a odst. 2 posledním pododstavcem CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v této buňce v závorkách (záporná hodnota).

EU-22d

(Vyloučené expozice veřejných rozvojových bank (nebo útvarů) – podpůrné úvěry)

Čl. 429a odst. 1 písm. d) a čl. 429a odst. 2 CRR

Instituce uvedou vyloučené podpůrné úvěry podle čl. 429a odst. 1 písm. d) CRR. To zahrnuje pouze případy, kdy je instituce veřejnou rozvojovou úvěrovou institucí nebo kdy jsou podpůrné úvěry drženy v útvaru, k němuž se přistupuje jako k veřejné rozvojové úvěrové instituci v souladu s čl. 429a odst. 2 posledním pododstavcem CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22e

(Vyloučené expozice vyplývající z postoupení podpůrných úvěrů neveřejnými rozvojovými bankami (nebo útvary))

Čl. 429a odst. 1 písm. e) CRR

Instituce uvedou expozice vyloučené podle čl. 429a odst. 1 písm. e) CRR týkající se částí expozic vyplývajících z postoupení podpůrných úvěrů jiným úvěrovým institucím. To zahrnuje pouze případy, kdy instituce není veřejnou rozvojovou úvěrovou institucí a činnost nespadá do útvaru, k němuž se přistupuje jako k veřejné rozvojové úvěrové instituci v souladu s čl. 429a odst. 2 posledním pododstavcem CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22f

(Vyloučené zaručené části expozic vyplývajících z vývozních úvěrů)

Čl. 429a odst. 1 písm. f) CRR

Zaručené části expozic vyplývajících z vývozních úvěrů, které lze vyloučit, jestliže jsou splněny podmínky čl. 429a odst. 1 písm. f) CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22g

(Vyloučený přebytečný kolaterál uložený u trojstranných zmocněnců)

Čl. 429a odst. 1 písm. k) CRR

Přebytečný kolaterál uložený u trojstranných zmocněnců, který nebyl zapůjčen a který lze vyloučit podle čl. 429a odst. 1 písm. k) CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22h

(Vyloučené služby centrálních depozitářů cenných papírů / institucí související se službami centrálních depozitářů cenných papírů podle čl. 429a odst. 1 písm. o) CRR

Čl. 429a odst. 1 písm. o) CRR

Služby centrálních depozitářů cenných papírů / institucí vztahující se k centrálním depozitářům cenných papírů, které lze vyloučit podle čl. 429a odst. 1 písm. o) CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22i

(Vyloučené služby určených institucí související se službami centrálních depozitářů cenných papírů podle čl. 429a odst. 1 písm. p) CRR

Čl. 429a odst. 1 písm. p) CRR

Služby určených institucí vztahující se k centrálním depozitářům cenných papírů, které lze vyloučit podle čl. 429a odst. 1 písm. p) CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22j

(Snížení hodnoty expozice úvěru předběžného financování nebo překlenovacího úvěru)

Čl. 429 odst. 8 CRR

Hodnota odečtená od hodnoty expozice úvěru předběžného financování nebo překlenovacího úvěru podle čl. 429 odst. 8 CRR.

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

EU-22k

(Vyloučené expozice celkem)

Součet řádků EU-22a až EU-22j

Vzhledem k tomu, že o tuto hodnotu se celková míra expozic snižuje, uvedou instituce hodnotu v tomto řádku v závorkách (záporná hodnota).

23

Kapitál tier 1

Čl. 429 odst. 3 a čl. 499 odst. 1 a 2 CRR

Instituce uvedou výši kapitálu tier 1 vypočtenou na základě volby, kterou učiní podle čl. 499 odst. 2 CRR, uvedenou v řádku EU-27 šablony EU LR2 – LRCom.

Konkrétněji, rozhodne-li se instituce zveřejňovat kapitál tier 1 v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. a) CRR, uvede výši kapitálu tier 1 vypočtenou podle článku 25 CRR, aniž by přihlížela k výjimkám stanoveným v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 CRR.

Naopak rozhodne-li se instituce zveřejňovat kapitál tier 1 v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. b) CRR, uvede výši kapitálu tier 1 vypočtenou podle článku 25 CRR po přihlédnutí k výjimkám stanoveným v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 CRR.

24

Celková míra expozic

Součet hodnot v řádcích 7, 13, 18, 22 a EU-22k šablony EU LR2 – LRCom

25

Pákový poměr (%)

Instituce uvedou hodnotu z řádku 23 šablony EU LR2 – LRCom vyjádřenou jako procento hodnoty v řádku 24 šablony EU LR2 – LRCom.

EU-25

Pákový poměr (vyjma dopadu vynětí investic veřejného sektoru a podpůrných úvěrů) (%)

Podle čl. 451 odst. 2 CRR veřejné rozvojové úvěrové instituce ve smyslu čl. 429a odst. 2 uvedou pákový poměr bez úpravy celkové míry expozic podle čl. 429a odst. 1 písm. d) CRR, tj. úpravy uvedené v řádcích EU-22c a EU-22d této šablony.

25a

Pákový poměr (vyjma dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky) (%)

Pokud celková míra expozic instituce podléhá dočasnému vynětí rezerv u centrální banky podle čl. 429a odst. 1 písm. n) CRR, je tento poměr vymezen jako míra expozic kapitálu tier 1 dělená součtem celkové míry expozic a hodnoty vynětí rezerv u centrální banky, přičemž poměr je vyjádřen jako procentní podíl.

Pokud celková míra expozic instituce nepodléhá dočasnému vynětí rezerv u centrální banky, bude poměr totožný s poměrem uvedeným v řádku 25.

26

Regulatorní požadavek na minimální pákový poměr (%)

Čl. 92 odst. 1 písm. d),čl. 429a odst. 1 písm. n) a čl. 429a odst. 7 CRR

Instituce uvedou minimální požadavek na pákový poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d) CRR. Jestliže instituce vyloučí expozice podle čl. 429a odst. 1 písm. n) CRR, uvedou požadavek na upravený pákový poměr vypočtený v souladu s čl. 429a odst. 7 CRR.

EU-26a

Dodatečné kapitálové požadavky k řešení rizika nadměrné páky (%)

Dodatečné kapitálové požadavky pro řešení rizika nadměrné páky, které ukládá příslušný orgán podle čl. 104 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“), vyjádřené jako procentní podíl celkové míry expozic

EU-26b

z toho: z kmenového kapitálu tier 1 (procentní body)

Část dodatečných kapitálových požadavků pro řešení rizika nadměrné páky uložených příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) CRD, kterou je třeba splnit kmenovým kapitálem tier 1 podle čl. 104a odst. 4 třetího pododstavce

27

Požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru (%)

Čl. 92 odst. 1a CRR

Instituce, na něž se vztahuje čl. 92 odst. 1a CRR uvedou svůj příslušný požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru.

EU-27a

Souhrnný požadavek na pákový poměr (%)

Součet řádků 26, EU-26a a 27 této šablony

EU-27b

Volba přechodných ustanovení za účelem definice míry kapitálu

Čl. 499 odst. 2 CRR

Zde instituce uvedou, pro která přechodná ustanovení o kapitálu se pro účely požadavků na zveřejňování informací rozhodly, a za tímto účelem použijí jeden z těchto dvou údajů:

— „Plně zavedeno“, pokud se instituce rozhodne zpřístupnit pákový poměr v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. a) CRR,

— „Přechodné“, pokud se instituce rozhodne zpřístupnit pákový poměr v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. b) CRR.

28

Průměr denních hodnot hrubých aktiv v SFT po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků

Čl. 451 odst. 3 CRR; aritmetický průměr součtů řádků 14 a 15 na základě součtů počítaných ke každému dni čtvrtletí, za které se zpřístupňují informace

29

Hodnota hrubých aktiv v SFT na konci čtvrtletí po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků

Pokud řádky 14 a 15 vycházejí z hodnot ke konci čtvrtletí, je příslušnou hodnotou součet řádků 14 a 15.

Pokud řádky 14 a 15 vycházejí z průměrných hodnot, je příslušnou hodnotou součet hodnot ke konci čtvrtletí odpovídajících obsahu řádků 14 a 15.

30

Celková míra expozic (včetně dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

Čl. 451 odst. 3 CRR

Celková míra expozic (včetně dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky) za použití hodnot aritmetických průměrů vypočtených ke každému dni čtvrtletí, za které se zpřístupňují informace, pro hodnoty míry expozic spojené s hrubými aktivy v SFT (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků).

30a

Celková míra expozic (vyjma dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

Čl. 451 odst. 3 CRR

Celková míra expozic (vyjma dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky) za použití hodnot aritmetických průměrů vypočtených ke každému dni čtvrtletí, za které se zpřístupňují informace, pro hodnoty míry expozic spojené s hrubými aktivy v SFT (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků).

Pokud celková míra expozic instituce nepodléhá dočasnému vynětí rezerv u centrální banky, bude tato hodnota totožná s hodnotou uvedenou v řádku 30 této šablony.

31

Pákový poměr (včetně dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

Čl. 451 odst. 3 CRR

31a

Pákový poměr (vyjma dopadu případného dočasného vynětí rezerv u centrální banky), která zahrnuje střední hodnotu hrubých aktiv v SFT v řádku 28 (po úpravě o účetní operace související s prodejem a po odečtení souvisejících hotovostních pohledávek a závazků)

Čl. 451 odst. 3 CRR

Šablona EU LR3 – LRSpl: Rozdělení rozvahových expozic (s výjimkou derivátů, SFT a vyňatých expozic). Pevně daný formát

5. Při vyplňování šablony LRSpl pro účely čl. 451 odst. 1 písm. b) CRR se instituce řídí pokyny obsaženými v tomto oddíle.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

EU-1

Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů, SFT a vyňatých expozic), z toho:

Instituce uvedou součet hodnot v řádcích EU-2 a EU-3 šablony EU LR3 – LRSpl.

EU-2

Expozice obchodního portfolia

Instituce uvedou expozice, které jsou součástí hodnoty expozice aktiv patřících do obchodního portfolia, s výjimkou derivátů, SFT a vyňatých expozic.

EU-3

Expozice bankovního portfolia, z toho:

Instituce uvedou součet hodnot v řádcích EU-4 až EU-12 šablony EU LR3 – LRSpl.

EU-4

Kryté dluhopisy

Instituce uvedou součet expozic, který představuje celkovou hodnotu expozice aktiv ve formě krytých dluhopisů ve smyslu článku 129 a čl. 161 odst. 1 písm. d) CRR.

Instituce uvedou celkovou expozici v krytých dluhopisech po odečtení expozic v selhání.

EU-5

Expozice považované za expozice vůči suverénním subjektům

Instituce uvedou součet expozic, který představuje celkovou hodnotu expozice vůči subjektům, které jsou podle CRR považovány za stát. (Ústřední vlády a centrální banky (článek 114 a čl. 147 odst. 2 písm. a) CRR); regionální vlády a místní orgány, které jsou považovány za suverénní subjekty (čl. 115 odst. 2 a 4 a čl. 147 odst. 3 písm. a) CRR), mezinárodní rozvojové banky a mezinárodní organizace, které jsou považovány za suverénní subjekty (čl. 117 odst. 2 a článek 118 a čl. 147 odst. 3 písm. b) a c) CRR), subjekty veřejného sektoru (čl. 116 odst. 4 a čl. 147 odst. 3 písm. a) CRR).)

Instituce uvedou celkovou expozici vůči suverénním subjektům po odečtení expozic v selhání.

EU-6

Expozice vůči regionálním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru, s nimiž se nezachází jako se státy

Instituce uvedou součet expozic, který představuje celkovou hodnotu expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům ve smyslu čl. 115 odst. 1, 3 a 5 CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, a čl. 147 odst. 4 písm. a) CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB; mezinárodním rozvojovým bankám ve smyslu čl. 117 odst. 1 a 3 CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, a čl. 147 odst. 4 písm. c) CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB; mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru ve smyslu čl. 116 odst. 1, 2, 3 a 5 CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, a čl. 147 odst. 4 písm. b) CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB, s nimiž se nezachází jako se suverénními subjekty.

Instituce uvedou výše uvedenou celkovou expozici po odečtení expozic v selhání.

EU-7

Instituce

Instituce uvedou součet expozic, který je celkovou hodnotou expozic vůči institucím, které spadají do působnosti článků 119 až 121 CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, a čl. 147 odst. 2 písm. b) CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB, a které nejsou expozicemi ve formě krytých dluhopisů podle čl. 161 odst. 1 písm. d) CRR a nespadají do působnosti čl. 147 odst. 4 písm. a) až c) CRR.

Instituce uvedou celkovou expozici po odečtení expozic v selhání.

EU-8

Zajištěné nemovitostmi

Instituce uvedou součet expozic, který představuje hodnotu expozice aktiv, která jsou expozicemi zajištěnými nemovitostmi, jež spadají do oblasti působnosti článku 124 CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, a expozicemi podnikům podle čl. 147 odst. 2 písm. c) CRR nebo retailovými expozicemi podle čl. 147 odst. 2 písm. d) CRR, jsou-li tyto expozice zajištěné nemovitostmi podle čl. 199 odst. 1 písm. a) CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB.

Instituce uvedou celkovou expozici po odečtení expozic v selhání.

EU-9

Retailové expozice

Instituce uvedou součet expozic, který představuje celkovou hodnotu expozice aktiv, která jsou retailovými expozicemi podle článku 123 CRR v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, a expozicemi podle čl. 147 odst. 2 písm. d) CRR, jestliže tyto expozice nejsou zajištěny nemovitostmi podle čl. 199 odst. 1 písm. a) CRR – v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB.

Instituce uvedou celkovou expozici po odečtení expozic v selhání.

EU-10

Podniky

Instituce uvedou součet expozic, který představuje celkovou hodnotu expozice aktiv, která jsou expozicemi vůči podnikům (tj. finančním i nefinančním). V případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, se jedná o expozice podnikům, které spadají do působnosti článku 122 CRR, a v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB, jde o expozice podnikům podle čl. 147 odst. 2 písm. c) CRR, pokud tyto expozice nejsou zajištěny nemovitostmi podle čl. 199 odst. 1 písm. a) CRR.

Finančními institucemi se rozumí regulované a neregulované podniky jiné než instituce uvedené v řádku EU-7 této šablony, jejichž hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností vyjmenovaných v příloze I CRD, jakož i podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 CRR, jiné než instituce uvedené v řádku EU-7 této šablony.

Malý a střední podnik je pro účely této buňky definován v souladu s čl. 501 odst. 2 písm. b) CRR.

Instituce uvedou celkovou expozici po odečtení expozic v selhání.

EU-11

Expozice v selhání

Instituce uvedou součet expozic, který představuje celkovou hodnotu expozice aktiv, která jsou v selhání a (v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA) spadají působnosti článku 127 CRR nebo v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB, jsou zařazeny do kategorií expozic vyjmenovaných v čl. 147 odst. 2 CRR, pokud u nich došlo k selhání ve smyslu článku 178 CRR.

EU-12

Jiné expozice (např. akciové expozice, sekuritizace a jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku)

Instituce uvedou součet expozic, který představuje celkovou hodnotu expozice jiných expozic v investičním portfoliu podle CRR (např. akciových expozic, sekuritizací a aktiv nemajících povahu úvěrového závazku; v případě expozic, na které se vztahuje přístup SA, jsou to aktiva zařazená do kategorií expozic vyjmenovaných v čl. 112 písm. k), m), n), o), p) a q) CRR a v případě expozic, na které se vztahuje přístup IRB, v čl. 147 odst. 2 písm. e), f) a g) CRR). Instituce sem zahrnou aktiva, která se při výpočtu kapitálu tier 1 odečítají, a jsou tedy uvedena v řádku 2 šablony EU LR2 – LRCom, s výjimkou pípadů, kdy jsou uvedena v řádcích EU-2, EU-4 až EU-11 šablony EU LR3 – LRSpl.

Tabulka EU LRA – Zpřístupnění kvalitativních informací o pákovém poměru Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

6. Instituce vyplní tabulku EU LRA pro účely čl. 451 odst. 1 písm. d) a e) CRR podle níže uvedených pokynů.Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

a)

Popis postupů použitých k řízení rizika nadměrné páky

Čl. 451 odst. 1 písm. d) CRR

K „popisu postupů použitých k řízení rizika nadměrné páky“ je nutno uvést všechny důležité informace o:

a)  procedurách a zdrojích, jež jsou k posouzení rizika nadměrné páky používány;

b)  případných kvantitativních nástrojích, jež jsou k posouzení rizika nadměrné páky používány, včetně podrobností k případným interním cílovým hodnotám a včetně údaje, jsou-li používány jiné ukazatele než pákový poměr podle CRR;

c)  způsobech, jakými jsou v řízení rizika nadměrné páky zohledňovány nesoulad splatností a zatížení aktiv;

d)  postupech reakce na změny pákového poměru, včetně postupů a lhůt při potenciálním navyšování kapitálu tier 1 za účelem řízení rizika nadměrné páky, anebo postupech a lhůtách při úpravě jmenovatele pákového poměru (celkové míry expozic) za účelem řízení rizika nadměrné páky.

b)

Popis faktorů, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká

Čl. 451 odst. 1 písm. e) CRR

K „popisu faktorů, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká“ je nutno uvést všechny tyto významné informace:

a)  kvantifikaci změny pákového poměru od posledního rozhodného dne;

b)  hlavní faktory pákového poměru od posledního rozhodného dne spolu s uvedením vysvětlujících komentářů k:

(1)  povaze této změny včetně údaje, zda k ní došlo v čitateli, jmenovateli, nebo v obou částech poměru;

(2)  údaji, zda změna vyplynula z interního strategického rozhodnutí, a pokud ano, zda se toto rozhodnutí týkalo pákového poměru přímo, nebo zda se jej dotklo jen nepřímo;

(3)  nejvýznamnějším vnějším faktorům v hospodářském a finančním prostředí, které měly na pákový poměr vliv.
PŘÍLOHA XIII

Tabulka EU LIQA – Řízení rizika likvidity

podle čl. 451a odst. 4 CRRŘádek

Kvalitativní informace – volně zadávané

(a)

Strategie a procesy řízení rizika likvidity včetně politik diverzifikace zdrojů a splatnosti plánovaného financování

 

(b)

Struktura a organizace útvaru řízení rizik (pravomoci, stanovy a jiná opatření)

 

(c)

Popis stupně centralizace řízení likvidity a interakce mezi útvary skupiny

 

(d)

Rozsah a povaha systémů hlášení a měření rizika likvidity

 

(e)

Zásady zajištění a snižování rizika a strategie a postupy sledování trvalé efektivity zajištění a snižování rizika likvidity

 

(f)

Přehled plánů pohotovostního financování banky

 

(g)

Vysvětlení, jak se používá zátěžové testování

 

(h)

Prohlášení schválené vedoucím orgánem o přiměřenosti opatření k řízení rizik likvidity instituce poskytující ujištění, že zavedené systémy řízení rizik likvidity jsou přiměřené s ohledem na profil a strategii instituce

 

(i)

Stručné prohlášení o riziku likvidity schválené vedoucím orgánem, které výstižně popisuje celkový profil rizika likvidity instituce související se strategií podnikání. Prohlášení musí obsahovat klíčové ukazatele a údaje (které nejsou uvedeny v šabloně EU LIQ1 podle této prováděcí technické normy), které poskytují externím zúčastněným stranám komplexní představu o řízení rizika likvidity institucí, včetně toho, jak je profil rizika likvidity instituce propojen s tolerancí k riziku stanovenou vedoucím orgánem.

Ukazatele mohou zahrnovat:

 

— Limity koncentrace v seskupeních kolaterálu a zdrojích financování (produkty i protistrany)

— Uzpůsobené nástroje a ukazatele měření k posouzení struktury rozvahy banky nebo plánování peněžních toků a budoucí likviditní pozice, zohledňující podrozvahová rizika specifická pro danou banku

— Likviditní expozice a potřeby financování na úrovni jednotlivých právnických osob, zahraničních poboček a dceřiných podniků, zohledňující právní, regulační a provozní omezení převoditelnosti likvidity

— Rozvahové a podrozvahové položky v členění podle košů splatnosti a výsledné chybějící likvidity

Šablona EU LIQ1 – Kvantitativní informace o LCR

Rozsah konsolidace: (individuální/konsolidované) 

a

b

c

d

e

f

g

h

Celková nevážená hodnota (průměr)

Celková vážená hodnota (průměr)

EU 1a

Čtvrtletí končící dne (DD. měsíc RRRR)

T

T-1

T-2

T-3

T

T-1

T-2

T-3

EU 1b

Počet datových bodů použitých při výpočtu průměrných hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOCE KVALITNÍ LIKVIDNÍ AKTIVA

1

Vysoce kvalitní likvidní aktiva celkem

image

 

 

 

 

ODTOK LIKVIDITY

2

Retailové vklady a vklady od zákazníků z řad malých podniků, z toho:

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Stabilní vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Méně stabilní vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nezajištěné velkoobchodní financování

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Provozní vklady (všechny protistrany) a vklady v sítích družstevních bank

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Neprovozní vklady (všechny protistrany)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nezajištěné závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Zajištěné velkoobchodní financování

image

 

 

 

 

10

Další požadavky

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Odtok související s expozicemi z derivátů a dalšími požadavky na kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Odtok související se ztrátou financování u dluhových produktů