EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0626-20191214

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/2019-12-14

02019R0626 — CS — 14.12.2019 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/626

ze dne 5. března 2019

o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 131 17.5.2019, s. 31)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1981 ze dne 28. listopadu 2019,

  L 308

72

29.11.2019
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/626

ze dne 5. března 2019

o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení se týká seznamů třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je z hlediska bezpečnosti potravin podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „čerstvým masem“ čerstvé maso podle definice v bodě 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

2) „masnými polotovary“ masné polotovary podle definice v bodě 1.15 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

3) „masem“ maso podle definice v bodě 1.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

4) „drůbeží“ drůbež podle definice v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

5) „volně žijící zvěří“ volně žijící zvěř podle definice v bodě 1.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

6) „vejci“ vejce podle definice v bodě 5.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

7) „vaječnými výrobky“ vaječné výrobky podle definice v bodě 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

8) „masnými výrobky“ masné výrobky podle definice v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

9) „opracovanými žaludky, močovými měchýři a střevy“ opracované žaludky, močové měchýře a střeva podle definice v bodě 7.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

10) „mlži“ mlži podle definice v bodě 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

11) „produkty rybolovu“ produkty rybolovu podle definice v bodě 3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

12) „syrovým mlékem“ syrové mléko podle definice v bodě 4.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

13) „mléčnými výrobky“ mléčné výrobky podle definice v bodě 7.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

14) „mlezivem“ mlezivo podle definice v bodě 1 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

15) „výrobky z mleziva“ výrobky z mleziva podle definice v bodě 2 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

16) „žabími stehýnky“ žabí stehýnka podle definice v bodě 6.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

▼M1

17) „hlemýždi“ hlemýždi podle definice v bodě 6.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a jakékoli jiné druhy hlemýžďů čeledi Helicidae, Hygromiidae nebo Sphincterochilidae určené k lidské spotřebě;

▼B

18) „taveným nebo škvařeným živočišným tukem“ tavený nebo škvařený živočišný tuk podle definice v bodě 7.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

19) „škvarky“ škvarky podle definice v bodě 7.6 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

20) „želatinou“ želatina podle definice v bodě 7.7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

21) „kolagenem“ kolagen podle definice v bodě 7.8 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

22) „medem“ med podle definice v bodě 1 části IX přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ( 1 );

23) „včelařskými produkty“ včelařské produkty podle definice v bodě 2 části IX přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013;

24) „masem plazů“ maso plazů podle definice v čl. 2 bodě 16 nařízení (EU) 2019/625;

25) „hmyzem“ hmyz podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení (EU) 2019/625.

Článek 3

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků do Unie

Zásilky čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

Článek 4

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků do Unie

Zásilky masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 798/2008 ( 2 ).

Článek 5

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu do Unie

Zásilky masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 6

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka do Unie

Zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) rozhodnutí 2007/777/ES.

Zásilky sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků určených k lidské spotřebě se však povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s částí 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 7

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup střívek do Unie

Zásilky střívek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 8

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie

Zásilky živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I. Vstup přitahovacích svalů hřebenatkovitých (Pectinidae) nepocházejících z akvakultury, jež jsou zcela odděleny od vnitřností a pohlavních žláz, do Unie se nicméně povolí rovněž ze třetích zemí, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.

Článek 9

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup produktů rybolovu jiných než uvedených v článku 8 do Unie

Zásilky produktů rybolovu určených k lidské spotřebě jiných než uvedených v článku 8 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

Článek 10

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva do Unie

Zásilky syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 605/2010.

Článek 11

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup žabích stehýnek do Unie

Zásilky žabích stehýnek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III.

▼M1

Článek 12

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů do Unie

Zásilky hlemýžďů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III tohoto nařízení.

▼B

Článek 13

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků do Unie

Zásilky tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) bodem i) rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 14

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup želatiny a kolagenu do Unie

▼M1

1.  Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2.  Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z drůbeže se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu.

▼B

3.  Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z produktů rybolovu se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4.  Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 15

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1.  Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek čerstvého masa určitých kopytníků do Unie v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

2.  Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z drůbeže, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž je povolen dovoz drůbežího masa příslušných druhů v souladu s ustanoveními zmíněné části uvedené přílohy.

3.  Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z produktů rybolovu, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4.  Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 16

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1.  Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2.  Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z drůbeže, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu.

3.  Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z produktů rybolovu, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4.  Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

5.  Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu uvedených v příloze III oddílu XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení (ES) č. 853/2004 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup surovin získaných z uvedených komodit v souladu článkem 15 tohoto nařízení.

Článek 17

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup medu a jiných včelařských produktů do Unie

Zásilky medu a jiných včelařských produktů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci „Země“ v příloze rozhodnutí Komise 2011/163/EU ( 3 ) a ve sloupci „Med“ v uvedené příloze jsou označeny symbolem „X“.

Článek 18

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup některých vysoce rafinovaných produktů do Unie

Zásilky vysoce rafinovaného chondroitin-sulfátu, kyseliny hyaluronové, jiných hydrolyzovaných výrobků z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z následujících třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

1. v případě surovin získaných z kopytníků, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu;

2. v případě surovin získaných z produktů rybolovu, ze všech třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II;

3. v případě surovin získaných z drůbeže, ze třetích zemí a/nebo území uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

Článek 19

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa plazů do Unie

Zásilky masa plazů určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze Švýcarska ( 4 ), Botswany, Vietnamu, Jihoafrické republiky nebo Zimbabwe.

▼M1

Článek 20

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu do Unie

Zásilky hmyzu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto potraviny pocházejí a jsou zasílány ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IIIa tohoto nařízení.

▼B

Článek 21

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup jiných produktů živočišného původu do Unie

Zásilky produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě jiných než uvedených v článcích 3 až 20 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z následujících třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

1. pokud byly získány z kopytníků, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu;

2. pokud byly získány z drůbeže, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu;

3. pokud byly získány z produktů rybolovu, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II;

4. pokud byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009;

5. pokud byly získány z různých druhů zvířat, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených v bodech 1 až 4 tohoto článku pro každý produkt živočišného původu.

Článek 22

Změna prováděcího nařízení (EU) 2016/759

Prováděcí nařízení (EU) 2016/759 se mění takto:

1. Článek 1 se zrušuje.

2. Příloha I se zrušuje.

Článek 23

Zrušení

Rozhodnutí 2006/766/ES se zrušuje. Odkazy na rozhodnutí 2006/766/ES se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 24

Přechodná ustanovení

Až do 20. dubna 2021 členské státy povolí vstup zásilek střívek uvedených v článku 7 na svá území ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 25

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA ISEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO REGIONŮ TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ JE POVOLEN VSTUP ŽIVÝCH, CHLAZENÝCH, ZMRAZENÝCH NEBO ZPRACOVANÝCH MLŽŮ, OSTNOKOŽCŮ, PLÁŠTĚNCŮ A MOŘSKÝCH PLŽŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ (1) DO UNIE

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AU

Austrálie

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grónsko

 

JM

Jamajka

Pouze mořští plži

JP

Japonsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

KR

Jižní Korea

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

MA

Maroko

Zpracované mlže druhu Acanthocardia tuberculatum musí provázet: a) doplňkové osvědčení o zdravotní nezávadnosti v souladu se vzorem stanoveným v části B dodatku V k příloze VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27); a b) analytické výsledky testu prokazující, že měkkýši neobsahují paralytický toxin (PSP) v množství zjistitelném biologickou testovací metodou.

NZ

Nový Zéland

 

PE

Peru

Pouze vykuchaní Pectinidae (hřebenatkovití) pocházející z akvakultury

TH

Thajsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

US

Spojené státy americké

Státy Washington a Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

(1)   Včetně těch zahrnutých v definici produktů rybolovu v bodě 3.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(2)   V souladu s dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).
PŘÍLOHA IISEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO REGIONŮ TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ JE POVOLEN VSTUP PRODUKTŮ RYBOLOVU JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH V PŘÍLOZE I DO UNIE

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

OMEZENÍ

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

Pouze živí humři

AL

Albánie

 

AM

Arménie

Pouze živí volně žijící raci, tepelně upravení nefarmoví raci a zmrazení nefarmoví raci

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AZ

Ázerbájdžán

Pouze kaviár

BA

Bosna a Hercegovina

 

BD

Bangladéš

 

BJ

Benin

 

BN

Brunej

Pouze produkty akvakultury

BR

Brazílie

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Bělorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Pouze produkty rybolovu, které byly uloveny, případně vykuchány, zmrazeny a zabaleny do konečného obalu na moři

CH

Švýcarsko (1)

 

CI

Pobřeží slonoviny

 

CL

Chile

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbie

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzie

 

GH

Ghana

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambie

 

GN

Guinea

Pouze ryby, které nebyly podrobeny jiným postupům přípravy nebo zpracování, než jsou oddělení hlavy od těla, vykuchání, chlazení nebo mrazení. Neuplatňuje se snížená četnost fyzických kontrol stanovená v rozhodnutí Komise 94/360/ES (Úř. věst. L 158, 25.6.1994, s. 41).

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Izrael

 

IN

Indie

 

IR

Írán

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Jižní Korea

 

KZ

Kazachstán

 

LK

Šrí Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

Pouze kaviár

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severní Makedonie

 

MM

Myanmar/Barma

 

MR

Mauritánie

 

MU

Mauricius

 

MV

Maledivy

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NG

Nigérie

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

PH

Filipíny

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

PK

Pákistán

 

RS

Srbsko

Nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999

 

RU

Rusko

 

SA

Saúdská Arábie

 

SB

Šalomounovy ostrovy

 

SC

Seychely

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

Nezahrnuje ostrovy Tristan da Cunha a Ascension

 

Tristan de Cunha

Nezahrnuje ostrovy Svatá Helena a Ascension

Pouze humři (čerství nebo zmrazení)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Tchaj-wan

 

TZ

Tanzanie

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Spojené státy americké

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Jihoafrická republika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   V souladu s dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).
PŘÍLOHA IIISEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO REGIONŮ TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ JE POVOLEN VSTUP ŽABÍCH STEHÝNEK A HLEMÝŽĎŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ A PŘIPRAVENÝCH V SOULADU S ODDÍLEM XI PŘÍLOHY III NAŘÍZENÍ (ES) Č. 853/2004 DO UNIE

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

OMEZENÍ

AE

Spojené arabské emiráty

 

AL

Albánie

 

▼M1

AM

Arménie

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AZ

Ázerbájdžán

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BD

Bangladéš

 

BJ

Benin

 

BR

Brazílie

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamy

 

BY

Bělorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

CI

Pobřeží slonoviny

 

CL

Chile

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbie

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandy

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzie

 

GH

Ghana

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambie

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Izrael

 

IN

Indie

 

IR

Írán

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Jižní Korea

 

KZ

Kazachstán

 

LK

Šrí Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

Pouze hlemýždi

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severní Makedonie

 

MM

Myanmar/Barma

 

MR

Mauritánie

 

MU

Mauricius

 

MV

Maledivy

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NG

Nigérie

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

OM

Omán

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

PH

Filipíny

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

PK

Pákistán

 

RS

Srbsko

Nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999

 

RU

Rusko

 

SA

Saúdská Arábie

 

SB

Šalomounovy ostrovy

 

SC

Seychely

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

Nezahrnuje ostrovy Tristan da Cunha a Ascension

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Sýrie

Pouze hlemýždi

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Tchaj-wan

 

TZ

Tanzanie

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Spojené státy americké

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Jihoafrická republika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   V souladu s dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

▼M1
PŘÍLOHA IIIa

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO REGIONŮ TŘETÍCH ZEMÍ, Z NICHŽ JE POVOLEN VSTUP HMYZU DO UNIE, PODLE ČLÁNKU 20Kód ISO země

Třetí země nebo regiony třetích zemí

Poznámky

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko

 

KR

Jižní Korea

 

▼B
PŘÍLOHA IVSROVNÁVACÍ TABULKA PODLE ČLÁNKU 23

Rozhodnutí 2006/766/ES

Toto nařízení

Článek 1

Článek 8

Článek 2

Článek 9

Článek 3

Článek 4

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 2 ) Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

( 3 ) Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).

( 4 ) V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

Top