EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1798-20191028

Consolidated text: Rozhodnutí Evropského Parlamentu A Rady (EU) 2019/1798 ze dne 23. října 2019 o jmenování evropského nejvyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1798/2019-10-28

02019D1798 — CS — 28.10.2019 — 000.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

▼C1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1798

ze dne 23. října 2019

o jmenování evropského nejvyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce

▼B

(Úř. věst. L 274 28.10.2019, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 279I, 31.10.2019, s.  11 (2019/1798)
▼B

▼C1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1798

ze dne 23. října 2019

o jmenování evropského nejvyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce

▼BČlánek 1

Paní Laura Codruța KÖVESIOVÁ je jmenována evropskou nejvyšší žalobkyní Úřadu evropského veřejného žalobce jako dočasná zaměstnankyně zařazená do platové třídy AD 15 na funkční období sedmi let ode dne 31. října 2019, které nelze obnovit.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Top