EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1675-20180306

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016 , kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/2018-03-06

02016R1675 — CS — 06.03.2018 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1675

ze dne 14. července 2016,

kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 254 20.9.2016, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/105 ze dne 27. října 2017,

  L 19

1

24.1.2018

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/212 ze dne 13. prosince 2017,

  L 41

4

14.2.2018
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1675

ze dne 14. července 2016,

kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Seznam jurisdikcí třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie („vysoce rizikové třetí země“), je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
PŘÍLOHA

Vysoce rizikové třetí země

I.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, aby splnily požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Afghánistán

2

Bosna a Hercegovina

3

Guyana

4

Irák

5

Laoská LDR

6

Sýrie

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

▼M1

10

Etiopie

▼M2

11

Šrí Lanka

12

Trinidad a Tobago

13

Tunisko

▼B

II.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodly se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATFČ.

Vysoce riziková třetí země

1

Írán

III.   Vysoce rizikové třetí země, které představují trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, kterým se opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATFČ.

Vysoce riziková třetí země

1

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

Top