EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2425-20160714

Consolidated text: Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2425 ze dne 21. prosince 2015 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních amířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1325

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2425/2016-07-14

2015R2425 — CS — 14.07.2016 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/2425

ze dne 21. prosince 2015,

kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních amířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1325

(Úř. věst. L 334, 22.12.2015, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1127 ze dne 12. července 2016,

L 188

1

13.7.2016

Top