Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2272-20151209

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2272 ze dne 7. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2272/2015-12-09

02015R2272 — CS — 09.12.2015 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2272

ze dne 7. prosince 2015

o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

(Úř. věst. L 322 8.12.2015, s. 21)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/251 ze dne 12. února 2019,

  L 42

25

13.2.2019
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2272

ze dne 7. prosince 2015

o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009Článek 1

1.  Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, kruhového průřezu, s vnějším průměrem nejvýše 406,4 mm, s hodnotou uhlíkového ekvivalentu nejvýše 0,86 podle vzorce a chemického rozboru Světového svářečského institutu (IIW) ( 1 ), v současnosti kódů KN ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 23 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 20 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 10 , ex 7304 39 52 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 81 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 10 , ex 7304 59 92 a ex 7304 59 93  ( 2 ) (kódy TARIC 7304191020 , 7304193020 , 7304230020 , 7304291020 , 7304293020 , 7304312020 , 7304318030 , 7304391010 , 7304395220 , 7304395830 , 7304399230 , 7304399320 , 7304518120 , 7304518930 , 7304591010 , 7304599230 a 7304599320 ), pocházejících z Čínské lidové republiky.

▼M1

2.  Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, je pro výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými společnostmi stanovena takto:Společnost

Sazba antidumpingového cla (v %)

Doplňkový kód TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, ČLR

17,7

A949

Ostatní spolupracující společnosti uvedené v příloze

27,2

A950

Všechny ostatní společnosti

39,2

A999

Na výrobky popsané v odstavci 1 a vyráběné společností Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd se nevztahuje žádné antidumpingové clo. Doplňkový kód TARIC stanovený pro společnost Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd je C129 .

▼B

3.  Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHASeznam spolupracujících výrobců uvedených v čl. 1 odst. 2 pod doplňkovým kódem TARIC A950

Název společnosti

Město

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Chan-tan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Cheng-jang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Cheng-jang

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Čang-ťia-kang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Ťiang-jin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Ťiang-jin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Čcheng-tu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Šen-jang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Su-čou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tchien-ťin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wu-si

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wu-si

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wu-si

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Čang-ťia-kang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Čang-ťia-kang( 1 ) Hodnota CEV se stanoví v souladu s technickou zprávou, 1967, IIW doc. IX-555-67, vydanou Světovým svářečským institutem (IIW).

( 2 ) V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 312, 31.10.2014, s. 1). Rozsah definice výrobku je určen popisem výrobku v čl. 1 odst. 1 a současně popisem výrobku podle příslušných kódů KN.

Top