EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0333-20200224

Consolidated text: Nařízení Komise (EU) č. 333/2010 ze dne 22. dubna 2010 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/2020-02-24

02010R0333 — CS — 24.02.2020 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 333/2010

ze dne 22. dubna 2010

o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 102 23.4.2010, s. 19)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/897 ze dne 8. června 2016

  L 152

7

9.6.2016

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/146 ze dne 3. února 2020,

  L 31

3

4.2.2020
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 333/2010

ze dne 22. dubna 2010

o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHAIdentifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Složení doplňkové látky:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nejméně s 1,0 × 1010 CFU/g

Charakteristika účinné látky:

Životaschopné spory (CFU) Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Analytická metoda (1):

Stanovení obsahu: metodou distanční desky pomocí trypton-sójového agaru ve všech cílových matricích (EN 15874:2009)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

Selata (odstavená)

3 × 108

1.  V návodu pro použití doplňkové látky, premixu a krmné směsi musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

2.  Pro použití u selat po odstavu do váhy kolem 35 kg.

3.  Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

13. května 2020

(1)   Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives

Top