EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0060-20210714

Consolidated text: Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/60/2021-07-14

02002L0060 — CS — 14.07.2021 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2002/60/ES

ze dne 27. června 2002,

kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 192, 20.7.2002, p.27)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019,

L 174

64

3.6.2020

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02002L0060-20080903
Top