EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Nařízení Komise (ES) č. 1564/2000 ze dne 18. července 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — CS — 04.06.2013 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1564/2000

ze dne 18. července 2000

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(Úř. věst. L 180 19.7.2000, s. 5)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013,

  L 130

1

15.5.2013
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1564/2000

ze dne 18. července 2000

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklaturyČlánek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

S výhradou platných opatření Společenství týkajících se systémů dvojité kontroly a prvotního a následného dohledu Společenství nad textilními výrobky při dovozu do Společenství, mohou být závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu šedesáti dnů.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHAPopis

Zařazení Kód KN

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.  Rukavice z pletené bavlněné tkaniny, která je na vnější straně potažena přírodním kaučukem (latexem).

Tyto rukavice jsou určeny k použití v domácnosti. (Viz fotografie č. 602) (*1)

6116 10 20

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 písm. a) ke kapitole 40, na poznámce 7 ke třídě XI, na poznámce 4 písm. a) ke kapitole 59, na poznámce 1 ke kapitole 61 a na znění kódů KN 6116 , 6116 10 a 6116 10 20 .

Viz též vysvětlivky k harmonizovaného systému k číslům 4015 a 6116 .

Vzhledem k tomu, že hmotnost potažené tkaniny, z níž je rukavice vyrobena, nepřesahuje 1500 g/m, měla by být tato rukavice zařazena jako pletená rukavice do čísla 6116 .

2.  Zhotovený textilní výrobek: stínítko ve tvaru stylizované kočičí hlavy se zaoblenými rohy, o rozměrech přibližně 44 cm x 39 cm.

Tento výrobek je vyroben z průhledné hustě pletené tkaniny s natištěným motivem kočky, která je napnuta a přišita na pružný drátěný rám. Uprostřed tkaniny je umělohmotné přísavné držátko, pomocí něhož je možné stínítko připevnit k okenní tabulce.

(Jiné zhotovené textilní výrobky)

(Viz fotografie č. 596) (*1)

6307 90 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na ►M1  poznámce 7 f) ◄ ke třídě XI, na poznámce 1 ke kapitole 63 a na znění kódů KN 6307 , 6307 90 a 6307 90 10 .

Výrobek nelze zařadit do čísla 8708 „Části, součásti a příslušenství motorových vozidel“, jelikož zakrývá pouze určitou část okna, a není tudíž vhodný pro použití výhradně nebo hlavně se zbožím kapitol 86, 87 nebo 88.

Nepatří ani do čísel 6303 a 6304 , protože se nejedná o vnitřní roletu ani o bytovou textilii.

(*1)   Fotografie jsou pouze ilustrativní.

image

image

Top