EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0434

Věc C-434/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Španělsko) dne 7. srpna 2015 – Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, S.L.

OJ C 363, 3.11.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 363/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Španělsko) dne 7. srpna 2015 – Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, S.L.

(Věc C-434/15)

(2015/C 363/27)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Asociación Profesional Elite Taxi

Žalovaná: Uber Systems Spain, S.L.

Předběžné otázky

1)

Vzhledem k tomu, že podle čl. 2 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES (1) ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu jsou z působnosti této směrnice vyloučeny služby v oblasti dopravy: Mají se činnosti, které vykonává žalovaný subjekt za úplatu a jež spočívají ve zprostředkování kontaktu mezi majitelem vozidla a osobou, která se potřebuje přemístit na území města, a ve správě počítačových prostředků – rozhraní a softwarové aplikace, které žalovaný orgán nazval „chytré telefony a technologická platforma“ – umožňujících tento vzájemný kontakt, považovat za pouhou činnost v oblasti dopravy, nebo se má mít za to, že představují elektronickou zprostředkovací službu nebo službu informační společnosti v té podobě, jak ji definuje čl. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2) ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti?

2)

Lze mít při posuzování právní povahy této činnosti za to, že se zčásti jedná o službu informační společnosti, a musí se v takovémto případě na službu elektronického zprostředkování uplatnit zásada volného pohybu služeb, za podmínek zaručených právní úpravou Společenství – článkem 56 SFEU a směrnicemi 2006/123/ES a 2000/31/ES (3)?

3)

Pokud se bude mít za to, že služba, kterou vykonává UBER SYSTEMS SPAIN, S.L., není službou v oblasti dopravy, a že tedy spadá mezi případy, na něž se vztahuje směrnice 2006/123, vyvstává otázka, zda není obsah článku 15 zákona o nekalé hospodářské soutěži – který se týká porušení právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž – v rozporu se směrnicí 2006/123, konkrétně s článkem 9 týkajícím se svobody usazování a povolovacích režimů, vzhledem k tomu, že v rámci odkazu na vnitrostátní zákony a právní předpisy není zohledněna skutečnost, že režim získávání licencí či povolení nesmí být žádným způsobem omezující či nepřiměřený, tj., že nesmí nepřiměřeně bránit svobodě usazování.

4)

Pokud se potvrdí, že na službu, kterou poskytuje UBER SYSTEMS SPAIN, S.L., je použitelná směrnice 2000/31/ES, vyvstává otázka, zda způsob, jakým členský stát omezuje volný pohyb elektronických zprostředkovatelských služeb z jiného členského státu a který spočívá v podmínění poskytování dané služby držením povolení či licence nebo ve vydání soudního příkazu k ukončení poskytování elektronické zprostředkovatelské služby, a to na základě použití vnitrostátních právních předpisů upravujících nekalou hospodářskou soutěž, představuje legitimní opatření odpovídající výjimkám stanoveným v odstavci 2 s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 4 směrnice 2000/31/ES.


(1)  Úř. věst. L 376, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 204, s. 37; Zvl. vyd. 13/20, s. 337.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399).


Top