EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0193

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. září 2007.
Société des produits Nestlé SA v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.
Věc C-193/06 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:539

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. září 2007 – Nestlé v. OHIM

(Věc C‑193/06 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚QUICKY‘ – Námitky majitele starších národních slovních ochranných známek QUICKIES – Nebezpečí záměny – Celkové posouzení“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 34–35, 46–47, 76)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 22. února 2006, Nestlé v. OHIM, vedlejší účastník: Quick restaurants SA (věc T‑74/04), kterým Soud zamítl žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. prosince 2003 (věc R 922/2001-2), týkajícího se námitkového řízení mezi Société des produits Nestlé SA a Quick restaurants SA.

Výrok

 

Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 22. února 2006, Nestlé v. OHIM – Quick (QUICKY) (T‑74/04), se zrušuje v rozsahu, ve kterém Soud v rozporu se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství neposoudil vzhledovou podobnost dotčených označení a vycházel z celkovém dojmu, kterým tato označení působí.

 

Ve zbývající části se kasační opravný prostředek zamítá.

 

Věc se vrací zpět Soudu prvního stupně Evropských společenství.

 

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Top