EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024XC01004

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)

C/2024/11

Úř. věst. C, C/2024/1004, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1004/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1004/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série C


C/2024/1004

22.1.2024

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006  (1) )

(Text s významem pro EHP)

(C/2024/1004)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2024) 11

15. ledna 2024

1,2-dichlorethan

Č. ES: 203-458-1 Č. CAS: 107-06-2

Lanxess Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569, Köln, Německo

REACH/23/39/0/R1

Průmyslové použití jakožto činidla zvyšujícího bobtnání polystyren-divinylbenzenových kopolymerových kuliček při výrobě silně kyselých kationtových iontoměničových pryskyřic

22. listopadu 2028

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)   Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1004/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)


Top