EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1214(02)

Každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2022 (Zpráva Eurostatu ze dne 28. října 2022 o každoroční aktualizaci odměn a důchodů úředníků EU za rok 2022 podle článků 64 a 65 a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, kterou se s účinností od 1. července 2022 upravují odměny zaměstnanců v aktivní službě a důchody zaměstnanců v důchodu a kterou se s účinností od 1. července 2022 aktualizují koeficienty použitelné na odměny zaměstnanců v aktivní službě vykonávajících služební povinnosti v různých místech zaměstnání v rámci EU i mimo ni, na důchody zaměstnanců v důchodu podle země bydliště a na převody důchodů (Ares(2022)7485371).) 2022/C 474/10

PUB/2022/1548

OJ C 474, 14.12.2022, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 474/38


Každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2022 (1)

(2022/C 474/10)

1.1   

Tabulka základních měsíčních platů pro každou platovou třídu a platový stupeň ve funkčních skupinách AD a AST uvedená v článku 66 služebního řádu, použitelná ode dne 1. července 2022:

1.7.2022

PLATOVÉ STUPNĚ

PLATOVÉ TŘÍDY

1

2

3

4

5

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

2.   

Tabulka základních měsíčních platů pro každou platovou třídu a platový stupeň ve funkční skupině AST/SC uvedená v článku 66 služebního řádu, použitelná ode dne 1. července 2022:

1.7.2022

PLATOVÉ STUPNĚ

 

PLATOVÉ TŘÍDY

1

2

3

4

5

6

5 319,31

5 542,85

5 775,76

5 936,43

6 018,46

5

4 701,38

4 898,94

5 105,53

5 246,82

5 319,31

4

4 155,24

4 329,84

4 511,80

4 637,32

4 701,38

3

3 672,53

3 826,85

3 987,69

4 098,60

4 155,24

2

3 245,90

3 382,31

3 524,45

3 622,49

3 672,53

1

2 868,84

2 989,40

3 115,02

3 201,66

3 245,90

3.   

Tabulka koeficientů použitelných na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie podle článku 64 služebního řádu obsahující:

koeficienty použitelné ode dne 1. července 2022 na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců podle článku 64 služebního řádu (sloupec 2 tabulky níže),

koeficienty použitelné ode dne 1. ledna 2023 podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody prováděné úředníky a ostatními zaměstnanci (sloupec 3 tabulky níže),

koeficienty použitelné ode dne 1. července 2022 na důchody podle čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu (sloupec 4 tabulky níže).

 

Odměny

Převody

Důchody

Země/místo

1.7.2022

1.1.2023

1.7.2022

Bulharsko

65,0

60,9

 

Česko

95,5

82,8

 

Dánsko

134,7

136,5

136,5

Německo

100,6

100,6

100,6

Karlsruhe

95,6

 

 

Mnichov

112,2

 

 

Estonsko

94,1

98,1

 

Irsko

136,3

129,0

129,0

Řecko

89,4

84,8

 

Španělsko

97,4

93,4

 

Francie

116,8

107,7

107,7

Chorvatsko

80,0

69,9

 

Itálie

94,7

94,1

 

Varese

92,0

 

 

Kypr

82,6

82,9

 

Lotyšsko

85,9

80,9

 

Litva

87,4

76,6

 

Maďarsko

69,6

58,8

 

Malta

92,1

94,7

 

Nizozemsko

109,8

110,7

110,7

Rakousko

108,8

110,6

110,6

Polsko

71,7

62,0

 

Portugalsko

95,5

89,7

 

Rumunsko

70,1

59,1

 

Slovinsko

87,1

83,6

 

Slovensko

81,3

80,9

 

Finsko

117,3

118,9

118,9

Švédsko

124,9

114,3

114,3

Spojené království

 

 

125,4

4.1   

Výše příspěvku na rodičovskou dovolenou podle čl. 42a druhého pododstavce služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022 – 1 123,91 EUR.

4.2   

Výše příspěvku na rodičovskou dovolenou podle čl. 42a třetího pododstavce služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022 – 1 498,55 EUR.

5.1   

Výše základního příspěvku na domácnost podle čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022 – 210,20 EUR.

5.2   

Výše příspěvku na vyživované dítě podle čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022 – 459,32 EUR.

5.3   

Výše příspěvku na vzdělání podle čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022 – 311,65 EUR.

5.4   

Výše příspěvku na vzdělání podle čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022 – 112,21 EUR.

5.5   

Minimální výše příspěvku za práci v zahraničí podle článku 69 služebního řádu a podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022 – 623,01 EUR.

5.6   

Výše příspěvku za práci v zahraničí podle článku 134 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022 – 447,87 EUR.

6.1   

Výše příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 7 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022:

0 EUR za každý km vzdálenosti od

0 do 200 km

0,2317 EUR za každý km vzdálenosti od

201 do 1 000  km

0,3863 EUR za každý km vzdálenosti od

1 001 do 2 000  km

0,2317 EUR za každý km vzdálenosti od

2 001 do 3 000  km

0,0771 EUR za každý km vzdálenosti od

3 001 do 4 000  km

0,0372 EUR za každý km vzdálenosti od

4 001 do 10 000  km

0 EUR za každý km vzdálenosti nad

10 000  km

6.2   

Výše paušálního příplatku k příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 7 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022:

115,86 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místy uvedenými v odstavci 1 od 600 km do 1 200 km,

231,72 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místy uvedenými v odstavci 1 větší než 1 200 km.

7.1   

Výše příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 8 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. ledna 2023:

0 EUR za každý km vzdálenosti od

0 do 200 km

0,4672 EUR za každý km vzdálenosti od

201 do 1 000  km

0,7787 EUR za každý km vzdálenosti od

1 001 do 2 000  km

0,4672 EUR za každý km vzdálenosti od

2 001 do 3 000  km

0,1556 EUR za každý km vzdálenosti od

3 001 do 4 000  km

0,0751 EUR za každý km vzdálenosti od

4 001 do 10 000  km

0 EUR za každý km vzdálenosti nad

10 000  km

7.2   

Výše paušálního příplatku k příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech podle čl. 8 odst. 2 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. ledna 2023:

233,58 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místem zaměstnání a místem původu od 600 km do 1 200 km,

467,12 EUR, je-li zeměpisná vzdálenost mezi místem zaměstnání a místem původu větší než 1 200 km.

8.   

Výše denního příspěvku podle čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022:

48,28 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

38,94 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

9.   

Dolní hranice příspěvku na zařízení podle čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022:

1 374,47 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

817,25 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

10.1   

Dolní a horní hranice příspěvku v nezaměstnanosti podle čl. 28a odst. 3 druhého pododstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022:

1 648,40 EUR (dolní hranice),

3 296,81 EUR (horní hranice).

10.2   

Výše paušální srážky podle čl. 28a odst. 7 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022:

1 498,55 EUR.

11.   

Tabulka s platovou stupnicí základních platů stanovená v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, použitelná ode dne 1. července 2022:

FUNKČNÍ SKUPINY

1.7.2022

PLATOVÉ STUPNĚ

 

 

FUNKCE

PLATOVÉ TŘÍDY

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 189,80

7 339,32

7 491,93

7 647,74

7 806,79

7 969,13

8 134,84

 

17

6 354,54

6 486,67

6 621,57

6 759,28

6 899,84

7 043,32

7 189,80

 

16

5 616,29

5 733,08

5 852,31

5 974,01

6 098,26

6 225,09

6 354,54

 

15

4 963,81

5 067,04

5 172,43

5 279,99

5 389,80

5 501,87

5 616,29

 

14

4 387,16

4 478,39

4 571,53

4 666,59

4 763,67

4 862,69

4 963,81

 

13

3 877,47

3 958,12

4 040,42

4 124,46

4 210,22

4 297,78

4 387,16

III

12

4 963,75

5 066,96

5 172,35

5 279,89

5 389,68

5 501,76

5 616,17

 

11

4 387,13

4 478,34

4 571,47

4 666,52

4 763,57

4 862,63

4 963,75

 

10

3 877,46

3 958,09

4 040,40

4 124,43

4 210,19

4 297,75

4 387,13

 

9

3 427,03

3 498,29

3 571,04

3 645,32

3 721,12

3 798,48

3 877,46

 

8

3 028,92

3 091,91

3 156,21

3 221,83

3 288,84

3 357,23

3 427,03

II

7

3 426,95

3 498,24

3 570,98

3 645,25

3 721,10

3 798,48

3 877,47

 

6

3 028,79

3 091,76

3 156,08

3 221,72

3 288,72

3 357,13

3 426,95

 

5

2 676,85

2 732,52

2 789,36

2 847,38

2 906,59

2 967,06

3 028,79

 

4

2 365,82

2 415,03

2 465,27

2 516,55

2 568,88

2 622,31

2 676,85

I

3

2 914,51

2 974,99

3 036,75

3 099,76

3 164,08

3 229,76

3 296,81

 

2

2 576,55

2 630,02

2 684,61

2 740,32

2 797,20

2 855,26

2 914,51

 

1

2 277,79

2 325,07

2 373,31

2 422,56

2 472,85

2 524,17

2 576,55

12.   

Dolní hranice příspěvku na zařízení podle článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022:

1 033,84 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

612,96 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

13.1   

Dolní a horní hranice příspěvku v nezaměstnanosti podle čl. 96 odst. 3 druhého pododstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022:

1 236,30 EUR (dolní hranice),

2 472,57 EUR (horní hranice).

13.2   

Výše paušální srážky podle čl. 96 odst. 7 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022 činí 1 123,91 EUR.

13.3   

Dolní a horní hranice příspěvku v nezaměstnanosti podle článku 136 pracovního řádu ostatních zaměstnanců použitelná ode dne 1. července 2022:

1 087,66 EUR (dolní hranice),

2 559,24 EUR (horní hranice).

14.   

Výše příspěvků za práci na směny stanovená v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2):

471,12 EUR,

711,08 EUR,

777,48 EUR,

1 059,95 EUR.

15.   

Koeficient použitelný ode dne 1. července 2022 na částky uvedené v článku 4 nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) – 6,8007.

16.   

Tabulka částek stanovených v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelná ode dne 1. července 2022:

1.7.2022

PLATOVÉ STUPNĚ

PLATOVÉ TŘÍDY

1

2

3

4

5

6

7

8

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

 

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

21 733,04

 

 

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 856,62

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

 

 

 

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 292,34

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 399,73

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 726,95

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

 

 

 

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 941,81

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 786,88

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 766,14

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 863,97

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

5 587,18

5 821,96

6 066,59

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 361,87

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 739,00

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

 

 

 

17.   

Výše paušálního příspěvku podle bývalého článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu, použitelná ode dne 1. července 2022:

162,53 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,

249,19 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.

18.   

Tabulka s platovou stupnicí základních platů stanovená v článku 133 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, použitelná ode dne 1. července 2022:

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

2 071,92

2 413,79

2 617,04

2 837,43

3 076,35

3 335,44

3 616,32

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3 920,88

4 251,04

4 609,01

4 997,14

5 417,97

5 874,21

6 368,88

Platová třída

15

16

17

18

19

 

 

Základní plat při plném pracovním úvazku

6 905,20

7 486,70

8 117,17

8 800,70

9 541,84

 

 

19.   

V případě zaměstnanců, jejichž místo zaměstnání se během referenčního období nacházelo v Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Chorvatsku, Itálii (Varese), na Kypru, v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku a Švédsku, se všechny odkazy na 1. července 2022 v bodech 1 až 18 výše považují za odkazy na 16. května 2022 v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) přílohy XI služebního řádu.

20.   

V případě zaměstnanců, jejichž místo zaměstnání se během referenčního období nacházelo v Česku, Litvě, Lotyšsku, Portugalsku a Řecku, se všechny odkazy na 1. července 2022 v bodech 1 až 18 výše považují za odkazy na 1. května 2022 v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) přílohy XI služebního řádu.

21.   

V případě důchodců, jejichž bydliště se během referenčního období nacházelo v Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Irsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku a Švédsku, se všechny odkazy na 1. července 2022 v bodech 1 až 18 výše považují za odkazy na 16. května 2022 v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) přílohy XI služebního řádu.

22.   

V případě důchodců, jejichž bydliště se během referenčního období nacházelo v Česku, Litvě, Lotyšsku a na Slovensku, se všechny odkazy na 1. července 2022 v bodech 1 až 18 výše považují za odkazy na 1. května 2022 v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) přílohy XI služebního řádu.


(1)  Zpráva Eurostatu ze dne 28. října 2022 o každoroční aktualizaci odměn a důchodů úředníků EU za rok 2022 podle článků 64 a 65 a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, kterou se s účinností od 1. července 2022 upravují odměny zaměstnanců v aktivní službě a důchody zaměstnanců v důchodu a kterou se s účinností od 1. července 2022 aktualizují koeficienty použitelné na odměny zaměstnanců v aktivní službě vykonávajících služební povinnosti v různých místech zaměstnání v rámci EU i mimo ni, na důchody zaměstnanců v důchodu podle země bydliště a na převody důchodů (Ares(2022)7485371).

(2)  Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).


Top