EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1028(04)

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 414/03

C/2022/7399

OJ C 414, 28.10.2022, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 414/40


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1) )

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 414/03)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel (držitelé) povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 7399

21. října 2022

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

Číslo ES: –, číslo CAS: –

Roche Diagnostics GmbH, Sandhoferstrasse 116, 68305 Mannheim, Německo

REACH/22/37/0

Emulgátor při silikonizaci skleněných nádob používaných jako primární obal léčivých přípravků (NeoRecormon® a MIRCERA®)

4. ledna 2026

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu)


Top