EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1011(01)

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 390/02

C/2022/6922

OJ C 390, 11.10.2022, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 390/2


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 390/02)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí  (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel(é) povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 6922

4. října 2022

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

Č. ES: –, č. CAS: –

BioMérieux SA, Chemin de l’Orme, 69280, Marcy-l’Etoile, Francie

REACH/22/28/0

Průmyslové použití pro její vlastnosti neiontového detergentu ve formulaci činidel pro molekulární aplikace pro přípravu a zkoušky in vitro

4. ledna 2033

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

REACH/22/28/1

Průmyslové použití pro její vlastnosti neiontového detergentu za účelem kontroly množství nespecifických reakcí ve formulaci činidel in vitro pro klinické a průmyslové imunotesty pro zkoušky in vitro

4. ledna 2033

REACH/22/28/2

Průmyslové použití pro její vlastnosti neiontového detergentu, používá se k extrakci biologického materiálu, který je dále formulován a nanesen na předměty určené pro klinické a průmyslové aplikace pro zkoušky in vitro

4. ledna 2025


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


Top