EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1285

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1285 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/338 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám

ST/11368/2022/INIT

OJ L 195, 22.7.2022, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1285/oj

22.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/93


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/1285

ze dne 21. července 2022,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/338 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/338 (1), kterým bylo zavedeno opatření pomoci s finanční referenční částkou 450 000 000 EUR za účelem pokrytí dodávek vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám.

(2)

Dne 23. března 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/471 (2), kterým změnila rozhodnutí (SZBP) 2022/338 a navýšila finanční referenční částku na 900 000 000 EUR.

(3)

Dne 13. dubna 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/636 (3), kterým změnila rozhodnutí (SZBP) 2022/338 a navýšila finanční referenční částku na 1 350 000 000 EUR.

(4)

Dne 23. května 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/809 (4), kterým změnila rozhodnutí (SZBP) 2022/338 a navýšila finanční referenční částku na 1 840 000 000 EUR.

(5)

S ohledem na pokračující ozbrojenou agresi Ruské federace vůči Ukrajině by měla být finanční referenční částka navýšena o dalších 490 000 000 EUR.

(6)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/338 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2022/338 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Doba trvání opatření pomoci je 70 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.“;

2)

v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s opatřením pomoci činí 2 330 000 000 EUR.“;

3)

v článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V souladu s čl. 29 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 může správce pro opatření pomoci po přijetí tohoto rozhodnutí vyzvat k úhradě příspěvků až do výše 2 330 000 000 EUR. Finanční prostředky, jichž se výzva správce pro opatření pomoci týká, se použijí pouze k úhradě výdajů v mezích schválených výborem zřízeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravném rozpočtu na rok 2022 a v rozpočtech na následující roky odpovídajících dotyčnému opatření pomoci.“;

4)

v článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Výdaje související s prováděním opatření pomoci jsou způsobilé od 1. ledna 2022 do dne, který určí Rada. Maximální způsobilé výdaje vzniklé před 11. březnem 2022 činí 450 000 000 EUR. Částka 490 000 000 EUR je způsobilá od 21. července 2022.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/338 ze dne 28. února 2022 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám (Úř. věst. L 60, 28.2.2022, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/471 ze dne 23. března 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám (Úř. věst. L 96, 24.3.2022, s. 43).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/636 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám (Úř. věst. L 117, 19.4.2022, s. 34).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/809 ze dne 23. května 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/338 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám (Úř. věst. L 145, 24.5.2022, s. 40).


Top