EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0716

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/716 ze dne 11. května 2016, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (oznámeno pod číslem C(2016) 2772) (Text s významem pro EHP)

C/2016/2772

OJ L 125, 13.5.2016, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/716/oj

13.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/24


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/716

ze dne 11. května 2016,

kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES

(oznámeno pod číslem C(2016) 2772)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (1), a zejména na článek 38 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 (2) se nahrazuje stávající regulační rámec týkající se sítě EURES, jak je stanoven v kapitole II nařízení (EU) č. 492/2011.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2012/733/EU (3) se stanoví prováděcí pravidla pro fungování Evropské sítě služeb zaměstnanosti (dále jen „síť EURES“), zejména pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání.

(3)

Nařízením (EU) 2016/589 se stanoví nová pravidla pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovně se zřizuje síť EURES, a sice začleněním všech aspektů, na něž se vztahuje prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU.

(4)

Prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU by proto mělo být z důvodu právní jistoty a jasnosti zrušeno, a to nejpozději ke dni, kdy uvedené nařízení (EU) 2016/589 vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU se zrušuje s účinkem ode dne 12. května 2016, což je datum vstupu v platnost nařízení (EU) 2016/589.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. května 2016.

Za Komisi

Marianne THYSSEN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/733/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 21).


Top