Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0091

Nařízení Komise (ES) č. 91/2005 ze dne 20. ledna 2005 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

OJ L 19, 21.1.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/91/oj

21.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 91/2005

ze dne 20. ledna 2005

o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sdělení členských států podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1520/2000 ukazují, že celková částka obdržených žádostí dosahuje 220 145 448 EUR, zatímco částka, která je k dispozici pro osvědčení o náhradě podle čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1520/2000, činí 71 047 745 EUR.

(2)

Koeficient snížení bude vypočten podle čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1520/2000. Tento koeficient by tudíž měl být použit na částky požadované ve formě osvědčení o náhradě použitelných od 1. února 2005 v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na částky žádostí o osvědčení o náhradě použitelných od 1. února 2005 se použije koeficient snížení ve výši 0,678.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu, 20. ledna 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).


Top