EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0269-20211213

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/2021-12-13

02014R0269 — CS — 13.12.2021 — 033.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 269/2014

ze dne 17. března 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(Úř. věst. L 078 17.3.2014, s. 6)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 284/2014 ze dne 21. března 2014,

  L 86

27

21.3.2014

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 433/2014 ze dne 28. dubna 2014,

  L 126

48

29.4.2014

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 476/2014 ze dne 12. května 2014,

  L 137

1

12.5.2014

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 477/2014 ze dne 12. května 2014,

  L 137

3

12.5.2014

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 577/2014 ze dne 28. května 2014,

  L 160

7

29.5.2014

 M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 753/2014 ze dne 11. července 2014,

  L 205

7

12.7.2014

 M7

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 783/2014 ze dne 18. července 2014,

  L 214

2

19.7.2014

 M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 810/2014 ze dne 25. července 2014,

  L 221

1

25.7.2014

►M9

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 811/2014 ze dne 25. července 2014,

  L 221

11

25.7.2014

 M10

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 826/2014 ze dne 30. července 2014,

  L 226

16

30.7.2014

►M11

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 959/2014 ze dne 8. září 2014,

  L 271

1

12.9.2014

 M12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2014 ze dne 8. září 2014,

  L 271

8

12.9.2014

 M13

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1225/2014 ze dne 17. listopadu 2014,

  L 331

1

18.11.2014

 M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1270/2014 ze dne 28. listopadu 2014,

  L 344

5

29.11.2014

 M15

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/240 ze dne 9. února 2015,

  L 40

7

16.2.2015

►M16

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/427 ze dne 13. března 2015,

  L 70

1

14.3.2015

►M17

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1514 ze dne 14. září 2015,

  L 239

30

15.9.2015

►M18

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/353 ze dne 10. března 2016,

  L 67

1

12.3.2016

 M19

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1661 ze dne 15. září 2016,

  L 249

1

16.9.2016

 M20

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1955 ze dne 8. listopadu 2016,

  L 301

1

9.11.2016

►M21

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/437 ze dne 13. března 2017,

  L 67

34

14.3.2017

 M22

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1374 ze dne 25. července 2017,

  L 194

1

26.7.2017

 M23

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1417 ze dne 4. srpna 2017,

  L 203I

1

4.8.2017

►M24

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1547 ze dne 14. září 2017,

  L 237

37

15.9.2017

►M25

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1549 ze dne 14. září 2017,

  L 237

44

15.9.2017

 M26

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2153 ze dne 20. listopadu 2017,

  L 304

3

21.11.2017

 M27

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/388 ze dne 12. března 2018,

  L 69

11

13.3.2018

 M28

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/705 ze dne 14. května 2018,

  L 118I

1

14.5.2018

►M29

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1072 ze dne 30. července 2018,

  L 194

27

31.7.2018

 M30

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1230 ze dne 12. září 2018,

  L 231

1

14.9.2018

 M31

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1929 ze dne 10. prosince 2018,

  L 313I

1

10.12.2018

►M32

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/92 ze dne 21. ledna 2019,

  L 19

1

22.1.2019

►M33

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/408 ze dne 14. března 2019,

  L 73

9

15.3.2019

►M34

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/409 ze dne 14. března 2019,

  L 73

16

15.3.2019

►M35

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M36

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1403 ze dne 12. září 2019,

  L 236

1

13.9.2019

 M37

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/119 ze dne 28. ledna 2020,

  L 22I

1

28.1.2020

►M38

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/398 ze dne 13. března 2020,

  L 78

1

13.3.2020

►M39

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1267 ze dne 10. září 2020,

  L 298

1

11.9.2020

►M40

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/... ze dne 1. října 2020,

  L 318

1

1.10.2020

►M41

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/446 ze dne 12. března 2021,

  L 87

19

15.3.2021

►M42

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1464 ze dne 10. září 2021,

  L 321

1

13.9.2021

►M43

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1791 ze dne 11. října 2021,

  L 359I

1

11.10.2021

►M44

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2193 ze dne 13. prosince 2021,

  L 445I

4

13.12.2021


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 066, 11.3.2015, s.  20 (477/2014)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 066, 11.3.2015, s.  21 (810/2014)

 C3

Oprava, Úř. věst. L 199, 29.7.2015, s.  46 (284/2014)

 C4

Oprava, Úř. věst. L 253, 30.9.2017, s.  39 (2017/1549)

 C5

Oprava, Úř. věst. L 152, 15.6.2018, s.  60 (2018/705)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 269/2014

ze dne 17. března 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost UkrajinyČlánek 1

Pro účely tohoto nařízení se se rozumí:

a) 

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl před 17. března 2014 nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i) 

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii) 

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii) 

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznání nebo vykonání rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo jeho vydání či vynesení, včetně využití doložky vykonatelnosti;

b) 

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu, rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí zejména finanční záruky a protizáruky nebo úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané obchodní operace nebo s ní související;

c) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;

d) 

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e) 

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména jejich prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f) 

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

g) 

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i) 

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii) 

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) 

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) 

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) 

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) 

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii) 

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h) 

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

▼M3

Článek 2

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené osoby, subjekty či orgány vlastní, drží či ovládají.
2.  
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

▼B

Článek 3

▼M9

1.  

Příloha I obsahuje:

a) 

seznam fyzických osob, které nesou odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, a fyzických osob, které tyto činnosti nebo politiky aktivně podporují nebo je provádějí, a fyzických či právnických osob, subjektů či orgánů s nimi spojených;

b) 

seznam právnických osob, subjektů či orgánů, které materiálně či finančně podporují činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;

c) 

seznam právnických osob, subjektů či orgánů na Krymu nebo v Sevastopolu, jejichž vlastnictví bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem, nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které mají z takového převodu prospěch; nebo

d) 

seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které aktivně poskytují materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a Sevastopolu za destabilizaci východní Ukrajiny nebo které mají z vazby na tyto činitele prospěch; nebo

▼M11

e) 

fyzické či právnické osoby, subjekty či orgány, které provádějí transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině.

▼B

2.  
V příloze I jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů na seznam.
3.  
V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) 

určeny výlučně k hrazení poplatků za běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d) 

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud daný příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno.

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.  

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v článku 2 na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v příslušném členském státě před tímto dnem či po něm;

b) 

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) 

rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I; a

d) 

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.  

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikla přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný příslušný orgán shledal, že:

a) 

příslušné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu, kterou provede fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uvedený v příloze I, a

b) 

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

▼M24

Článek 6a

Odchylně od čl. 2 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států povolit platby podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy) za služby poskytované v přístavech Kerch Fishery Port (Kerčský rybářský přístav), Yalta Commercial Port (Jaltský obchodní přístav) a Evpatoria Commercial Port (Jevpatorijský obchodní přístav) a za služby poskytované GosgidrografiJÍ a odštěpými závody Port-Terminal podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy).

▼B

Článek 7

1.  
Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.
2.  

Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování prostředků na zmrazené účty v případě:

a) 

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b) 

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo

c) 

plateb splatných na základě soudních nebo správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v členském státě nebo vykonatelných v dotčeném členském státě;

jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

Článek 8

1.  

Aniž jsou dotčeny relevantní předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b) 

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.  
Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.
3.  
Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

Článek 9

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 10

1.  
Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, nezakládá žádnou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.  
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 11

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) 

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I;

b) 

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmeni a).

2.  
Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.
3.  
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkoumání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení.

Článek 12

1.  

Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

▼M24

a) 

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních na základě článků 4, 5, 6 a 6a;

▼B

b) 

porušování tohoto nařízení, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.  
Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 13

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 14

1.  
Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
2.  
Rada sdělí své rozhodnutí fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit.
3.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
4.  
Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to nejméně každých 12 měsíců.

Článek 15

1.  
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 16

1.  
Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.
2.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.
3.  
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 17

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b) 

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c) 

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d) 

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e) 

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2

▼C1

Osoby

▼B 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

▼M38

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSENOV(Сергей Валерьевич AKCЁHOB)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергій Валерійович АКСЬОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.11.1972

Místo narození: Bělcy (Bălți), Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Aksjonov byl Nejvyšší radou Krymu dne 27. února 2014 za přítomnosti proruských ozbrojenců zvolen „předsedou vlády Krymu“. Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 2014 prohlášeno úřadujícím ukrajinským prezidentem Oleksandrem Turčynovem za protiústavní. Aksjonov se aktivně zasazoval o uspořádání „referenda“ dne 16. března 2014 a byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Dne 9. dubna 2014 byl prezidentem Putinem jmenován úřadujícím „nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Dne 9. října 2014 byl formálně „zvolen“„nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Do této funkce „opětovně zvolen“ v září 2019.

Člen Státní rady Ruska. Od ledna roku 2017 je členem generální rady strany Jednotné Rusko.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za služby vlasti“ 1. stupně.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТІНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.11.1956

Místo narození: Vladimirovka (také známa jako Vladimirovca), Slobodzejský okres, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) nebo Bogomol, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym sehrál Konstantinov důležitou úlohu v rozhodnutích „Nejvyšší rady“ ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny a vyzýval voliče, aby v „referendu“ konaném 16. března 2014 hlasovali pro nezávislost Krymu. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014.

Od 17. března 2014„předseda“„Státní rady“ tzv. „Republiky Krym“. Do této funkce „opětně zvolen“ v září 2019.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.8.1976

Místo narození: Ulan-Ude, Burjatská ASSR (Ruská SFSR) (nyní Ruská federace)

Coby bývalý místopředseda vlády Krymu sehrál Těmirgalijev důležitou úlohu v souvislosti s rozhodnutími, jež přijala „Nejvyšší rada“ ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny konaného 16. března 2014. Aktivně se zasazoval o připojení Krymu k Ruské federaci.

Dne 11. června 2014 odstoupil z úřadu „prvního místopředsedy vlády“ tzv. Republiky Krym. V současné době je generálním ředitelem společnosti, která řídí Rusko-čínský investiční fond pro regionální rozvoj.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

17.3.2014

▼M42

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.7.1974

Místo narození: Charkov, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Berezovskij byl dne 1. března 2014 jmenován velitelem ukrajinského námořnictva, ale poté složil přísahu krymským ozbrojeným silám, čím porušil svou přísahu ukrajinskému námořnictvu.

Do října 2015 byl zástupcem velitele Černomořské flotily Ruské federace.

Úřadující velitel Tichomořské flotily Ruské federace a viceadmirál.

17.3.2014

▼M41

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.6.1961

Místo narození: Moskva, Ruská federace, nebo Sevastopol, Ukrajina

Čalij se dne 23. února 2014 na základě veřejné aklamace stal „lidovým starostou Sevastopolu“ a toto „zvolení“ přijal. Aktivně se zasazoval o to, aby se Sevastopol po referendu dne 16. března 2014 stal samostatným celkem v rámci Ruské federace. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Od 1. do 14. dubna 2014 byl úřadujícím „gubernátorem“ Sevastopolu a je bývalým „zvoleným“ předsedou zákonodárného shromáždění města Sevastopolu. Bývalý člen „zákonodárného shromáždění“ města Sevastopolu (do září 2019).

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy o vlast“ 1. stupně.

Generální ředitel společnosti Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети“).

17.3.2014

▼M38

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.1.1970 nebo 29.3.1965

Místo narození: Artemivsk (Артемовск) (v roce 2016 přejmenován zpět na Bachmut/Бахмут), Doněcká oblast, Ukrajina

„Premiér“ Aksjonov jmenoval Zimu dne 3. března 2014 novým ředitelem Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) na Krymu a Zima toto jmenování přijal. Předal Ruské zpravodajské službě (FSB) důležité informace, včetně databáze. Jednalo se mimo jiné o informace o proevropských aktivistech z Majdanu a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál důležitou úlohu v souvislosti s bráněním orgánům Ukrajiny v kontrole nad krymským územím. Dne 11. března 2014 oznámili bývalí důstojníci Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu vytvoření nezávislé Krymské bezpečnostní služby. Od roku 2015 působí v Ruské zpravodajské službě (FSB).

17.3.2014

▼M18 —————

▼M38

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.9.1953 nebo 28.8.1953

Místo narození: Simferopol, Ukrajina

Jako místopředseda Nejvyšší rady Krymu Cekov inicioval společně se Sergejem Aksjonovem nezákonné rozpuštění vlády Autonomní republiky Krym. Pod pohrůžkou odvolání přiměl Vladimira Konstantinova, aby se do tohoto úsilí zapojil. Veřejně přiznal, že poslanci krymského parlamentu iniciovali pozvání ruských vojáků, aby převzali kontrolu nad Nejvyšší radou Autonomní republiky Krym. Jako jeden z prvních krymských vedoucích představitelů veřejně žádal o připojení Krymu k Rusku.

Člen Rady federace Ruské federace za tzv. „Republiku Krym“ od roku 2014, „opětovně jmenován“ v září 2019.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.1.1958

Místo narození: Abakan, Chakasie, Ruská federace

Bývalý předseda Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace Ruské federace.

Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

V červenci 2017 z funkce předsedy Bezpečnostního a obranného výboru odstoupil. Byl nadále členem Rady federace a Výboru pro vnitřní regulaci a parlamentní záležitosti.

Výnosem č. 372-SF byl Ozerov dne 10. října 2017 jmenován členem dočasné komise Rady federace pro ochranu státní svrchovanosti a zabránění vměšování do vnitřních záležitostí Ruské federace.

Jeho mandát v Radě federace skončil v září 2019. Od října 2019 poradce nadace Rospolitika.

17.3.2014

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 29.9.1952

Místo narození: Samarkand, Uzbekistán

První místopředseda Výboru Rady federace Ruské federace pro mezinárodní záležitosti.

Džabarov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Výboru Rady federace Ruské federace pro mezinárodní záležitosti veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.11.1972

Místo narození: Sverdlovsk (Jekatěrinburg), Ruská federace

Předseda Výboru pro ústavní právo a budování státu při Radě federace Ruské federace.

Klišas dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině. Ve veřejných prohlášeních se Klišas snažil ospravedlnit ruský vojenský zásah na Ukrajině tvrzením, že „ukrajinský prezident podporuje výzvu krymských orgánů adresovanou prezidentovi Ruské federace o poskytnutí všezahrnující pomoci na obranu občanů Krymu“.

17.3.2014

▼M41

12.

Nikolaj Ivanovič RYZHKOV

(Николай Иванович РЫЖКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.9.1929

Místo narození: Dylejevka, Doněcká oblast, Ukrajinská SSR, nyní Ukrajina

Člen Výboru Rady federace Ruské federace pro federální záležitosti, regionální politiku a severní oblasti.

Ryžkov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Za zapojení do procesu anexe mu byl v roce 2014 propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy o vlast“ 1. stupně.

17.3.2014

▼M38 —————

▼M38

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 3.4.1957

Místo narození: Ordžonikidze (Vladikavkaz), Severní Osetie, Ruská federace

Bývalý člen Výboru pro mezinárodní záležitosti při Radě federace Ruské federace. Jeho povinnosti člena uvedené rady Ruské federace skončily v září 2017.

Od září 2017 je prvním místopředsedou parlamentu Severní Osetie.

Totoonov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

▼M25 —————

▼M38

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.2.1953

Místo narození: Puškin, Leningradská oblast, Ruská federace

Člen Rady Státní dumy; lídr frakce Spravedlivé Rusko ve Státní dumě Ruské federace.

Inicioval návrh zákona umožňující Ruské federaci přijmout, pod záminkou ochrany ruských občanů, do svého uspořádání území cizí země bez souhlasu této země nebo mezinárodní smlouvy.

17.3.2014

▼M42

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.7.1970

Místo narození: Petrohrad (dříve Leningrad), Ruská federace

Bývalý místopředseda Státní dumy Ruské federace.

Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu. Osobně vedl demonstrace na podporu použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Bývalý místopředseda a stávající člen zahraničního výboru Státní dumy Ruské federace.

Člen předsednictví Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko.

17.3.2014

▼M38

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 4.1.1968

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý předseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro záležitosti Společenství nezávislých států (člen Liberálně-demokratické strany Ruska).

Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu.

V současné době předseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro zahraniční věci.

17.3.2014

▼M39

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.9.1961

Místo narození: Vitebsk (Běloruská SSR), nyní Bělorusko

Bývalý velitel Černomořské flotily, admirál.

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Náčelník štábu a první zástupce vrchního velitele ruského námořnictva.

17.3.2014

▼M38

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.7.1958

Místo narození: Siva, Permská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý velitel ruského Západního vojenského okruhu, jehož jednotky jsou rozmístěny na Krymu. Byl zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění do Ruska. Od listopadu 2015 je velitelem sjednoceného štábu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.3.1958

Místo narození: Ordžonikidze (Vladikavkaz), Severoosetinská ASSR, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý velitel ruského Jižního vojenského okruhu, jehož ozbrojené síly se nacházejí na Krymu; pod Galkinovo velení spadá Černomořská flotila; velká část přesunu ozbrojených sil na Krym probíhala přes Jižní vojenský okruh.

Vojenské síly Jižního vojenského okruhu jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění do Ruska. Pod velení ruského Jižního vojenského okruhu spadá rovněž Černomořská flotila.

V současné době je zaměstnán v ústředním aparátu ruského ministerstva obrany. Od 19. ledna roku 2017 působí jako poradce ministra obrany.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.12.1963

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý místopředseda vlády Ruské federace. Veřejně vyzýval k anexi Krymu.

Od roku 2018 zastává funkci generálního ředitele v jedné státní korporaci.

21.3.2014

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.1.1961

Místo narození: Záporoží (Ukrajinská SSR), nyní Ukrajina

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace. Veřejně vyzýval k anexi Krymu.

Od října 2019 ministr pro integraci a makroekonomiku v Euroasijské hospodářské komisi.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (roz. TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (roz. ТЮТИНА))

Pohlaví: žena

Datum narození: 7.4.1949,

Místo narození: Šepetovka, Chmelnycká oblast (Kamenec Podolský) (Ukrajinská SSR), nyní Ukrajina

Předsedkyně Rady federace. Dne 1. března 2014 na zasedání Rady federace veřejně podpořila rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

21.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.10.1954

Místo narození: Petrohrad (dříve Leningrad), Ruská federace

Bývalý předseda Státní dumy. Veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině. Veřejně podpořil smlouvu o znovusjednocení Ruska a Krymu a související federální ústavní zákon.

V současné době ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace (od října 2016). Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.4.1954

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Prezidentským výnosem ze dne 9. prosince 2013 byl jmenován ředitelem ruské federální státní tiskové agentury „Rossija Segodňa“.

Ústřední postava vládní propagandy podporující rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.3.1963

Místo narození: Sevastopol (Ukrajinská SSR), Ukrajina

Bývalý zástupce velitele Černomořské námořní flotily; kontradmirál.

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

V současné době admirál, velitel ruské Baltské námořní flotily.

21.3.2014

▼M41

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.9.1956

Místo narození: Záporoží (Ukrajinská SSR), Ukrajina

Bývalý zástupce velitele Černomořské námořní flotily, kontradmirál.

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Na základě výnosu prezidenta Ruské federace byl dne 26. září 2017 z této funkce odvolán a propuštěn z vojenské služby.

Bývalý člen Rady federace Ruské federace, zastupující anektované město Sevastopol. V současné době působí jako poslanec v „zákonodárném shromáždění“ města Sevastopolu.

21.3.2014

▼M39

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.9.1964

Místo narození: Solncevo, Lipecká oblast, Ruská federace

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace. Byl organizátorem procesu na Krymu, jehož prostřednictvím byla místní krymská společenství mobilizována k akcím zaměřeným na oslabení ukrajinských orgánů na Krymu.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

21.3.2014

▼M38

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.10.1955

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Předseda krymské volební komise. Odpovědný za organizaci krymského referenda. Podle ruského systému odpovědný za podpis výsledků „referenda“.

Jako předseda krymské volební komise se podílel na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 a regionálních a místních voleb dne 8. září 2019 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

21.3.2014

▼M38 —————

▼M38

32.

generálporučík Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.12.1959

Místo narození: Oš, Kyrgyzská SSR, nyní Kyrgyzstán

Bývalý faktický velitel ruských jednotek rozmístěných na území protiprávně anektovaného Krymu (jež Rusko nadále oficiálně označuje za „místní domobranu“). Bývalý zástupce velitele Jižního vojenského okruhu. V současné době je vedoucím oddělení veřejné správy a národní bezpečnosti na Vojenské akademii ruského generálního štábu.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (rozená DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (rozená ДМИТРИЕВА))

Pohlaví: žena

Datum narození: 9.12.1954

Místo narození: Buj, Kostromská oblast, Ruská federace

Bývalá poslankyně Státní dumy. Tvůrkyně a spolupředkladatelka nedávných legislativních návrhů v Rusku, které by měly regionům jiných zemí umožnit, aby se připojily k Rusku bez předchozího souhlasu jejich centrálních orgánů.

Od září 2015 členka Rady federace za Omskou oblast. V současné době je místopředsedkyní Výboru Rady federace pro ústavní právo a budování státu.

21.3.2014

▼M41

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.11.1958

Místo narození: Bandurovo, Kirovogradská oblast, Ukrajinská SSR, nyní Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Bývalý místopředseda vlády. Odpovědný za dohled nad začleněním anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace. Zástupce personálního vedoucího kanceláře prezidenta Ruské federace. Je zvláštním vyslancem prezidenta pro zvládání konfliktů na Ukrajině.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.9.1949

Místo narození: Moskva nebo Ostrov, Pskovská oblast, Ruská federace

Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro tzv. „Krymský federální okruh“, odpovědný za provádění ústavních pravomocí ruské hlavy státu na území anektované Autonomní republiky Krym. Bývalý nestálý člen Rady bezpečnosti Ruské federace.

Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Severokavkazský federální okruh (do června 2018).

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky. Od října 2020 honorární konzul Nikaraguy na Krymu.

29.4.2014

▼M38

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.10.1965

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Bývalý ministr pro záležitosti Krymu. Odpovědný za začlenění anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace.

Bývalý náměstek personálního ředitele ruské vlády, odpovědný za organizaci práce vládní komise pro socioekonomický rozvoj tzv. „Republiky Krym“.

Bývalý personální ředitel Účetní komory Ruské federace. Od září 2019 auditor Účetní komory Ruské federace.

29.4.2014

▼M42

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.8.1960

Místo narození: Alagir, Severoosetinská autonomní SSR, RSFSR (nyní Ruská federace)

Bývalý gubernátor anektovaného ukrajinského města Sevastopolu.

Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Sibiřský federální okruh. Člen Bezpečnostní rady Ruské federace.

Od 9. dubna 2021 úřadující nejvyšší představitel Severní Osetie.

29.4.2014

▼M38

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Pohlaví: žena

Datum narození: 7.5.1962

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Od roku 2014 členka Rady federace Ruska za anektovanou Autonomní republiku Krym, opětovně jmenována v roce 2019.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M39

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.12.1961

Místo narození: Taštagol, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý místopředseda Státní dumy. Odpovědný za iniciování legislativy k začlenění anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace. Poslanec Dumy, předseda frakce Jednotné Rusko.

29.4.2014

▼M18 —————

▼M38

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.9.1955

Místo narození: Kazaň, Ruská federace

Náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, první náměstek ministra obrany Ruské federace, armádní generál. Odpovědný za masivní rozmístění ruských vojenských jednotek u hranic s Ukrajinou a za to, že nezabránil vyhrocení situace.

29.4.2014

▼M39

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПІВ)

(také znám jako Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.7.1993 nebo 6.7.1991

Místo narození: Praha, Česká republika

Aktivní člen „Luhanské gardy“. Účastnil se obsazení budovy oblastní kanceláře bezpečnostní služby v Luhansku.

Je i nadále aktivním bojovníkem armády „Luhanské lidové republiky“.

29.4.2014

▼M25 —————

▼M38

45.

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрій Євгенович ПУРГІН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.1.1972

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Aktivní účastník a organizátor separatistických akcí, koordinátor akcí „ruských turistů“ v Doněcku. Spoluzakladatel „občanské iniciativy Donbasu pro euroasijskou unii“. Bývalý „první místopředseda Rady ministrů“. Do 4. září 2015„předseda“„Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

V únoru roku 2017 byl na základě rozhodnutí tzv. „Lidové rady“ zbaven mandátu člena „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛІН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.5.1981

Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast), Ukrajina

Jeden z vedoucích představitelů tzv. „Doněcké lidové republiky“. V roce 2014 se účastnil obsazení a okupace sídla oblastní správy v Doněcku. Do 4. září 2015 tzv. „místopředseda“„Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Od 4. září 2015„předseda“„Lidové rady Doněcké lidové republiky“. Od 7. září 2018 je tzv. „úřadujícím nejvyšším představitelem Doněcké lidové republiky“. Po tzv. volbách konaných 11. listopadu 2018 je tzv. „nejvyšším představitelem Doněcké lidové republiky“.

29.4.2014

▼M39

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.5.1983

Místo narození: Charcyzk, Doněcká oblast, Ukrajina

Jeden z vedoucích představitelů ideologicky radikální organizace „Lidové milice Donbasu“. Aktivně se účastnil obsazení řady státních budov v Doněcké oblasti.

Bývalý člen „Lidové rady Doněcké lidové republiky“ a jejího „Výboru pro zahraniční politiku, vnější vztahy, informační politiku a informační technologie“.

29.4.2014

▼M38

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (také znám jako Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.12.1970

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Identifikován jako člen hlavní zpravodajské služby (GRU) generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. Byl zapojen do událostí ve Slovjansku. Vedoucí představitel veřejného hnutí „Nové Rusko“ (Novorossija). Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Dne 4. listopadu 2016 uspořádal v Moskvě Ruský pochod pro ruské nacionalisty, kteří podporují separatisty na východní Ukrajině.

Nadále aktivně podporuje separatistické činnosti na východní Ukrajině.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 4.2.1964

Místo narození: Aleksejevka, Saratovská oblast, Ruská federace

Bývalý první zástupce personálního vedoucího prezidentské kanceláře Ruska. Odpovědný za dohled nad politickým začleněním anektované ukrajinské oblasti Krym k Ruské federaci.

V současné době od 5. října 2016 předseda Státní dumy Ruské federace.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.2.1957

Místo narození: Barnaul, Ruská federace

Bývalý velitel ruských výsadkářských sil, generálplukovník. Z titulu své vysoké funkce nese odpovědnost za nasazování ruských výsadkářských jednotek na Krymu.

V současné době předseda Obranného výboru Státní dumy Ruské federace.

12.5.2014

▼M42

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.5.1960

Místo narození: Ignatovo, Vologdská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý předseda Ústavně-právního výboru Státní dumy. Odpovědný za to, že umožnil přijetí legislativy týkající se anexe Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.

Bývalý člen Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko. Poradce předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina. V současné době výzkumný pracovník Ústavu státu a práva institutu Ruské akademie věd.

Spolupředseda Ruského sdružení právníků.

12.5.2014

▼M38

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.1.1971

Místo narození: obec Skvorcovo, Simferopolská oblast, Krym, Ukrajina

Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Krym. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů krymským obyvatelům.

12.5.2014

▼M42

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.12.1965 nebo 19.12.1962

Místo narození: Simferopol, Krym nebo Záporoží, Ukrajina

Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Sevastopol. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů obyvatelům Sevastopolu.

Bývalý vedoucí úřadu Zákonodárného shromáždění Sevastopolu.

Poradce gubernátora Sevastopolu.

12.5.2014

▼M38

54.

Viacheslav PONOMARIOV

Vyacheslav VolodymyrovichPONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОв)

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.5.1965

Místo narození: Slovjansk (Doněcká oblast), Ukrajina

Bývalý samozvaný „lidový starosta“ města Slovjansk (do 10. června 2014). Ponomarjov vyzval Vladimira Putina, aby vyslal ruské vojenské oddíly na ochranu města a později jej požádal o dodávku zbraní. Ponomarjovovi lidé jsou zapojení do únosů (zajali aktivistku Irmu Kratovou a reportéra Vice News Simona Ostrovského, kteří byli oba později propuštěni; zadrželi vojenské pozorovatele působící v souladu s Vídeňským dokumentem OBSE). Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

12.5.2014

▼M39

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (také znám jako Bes (Běs))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Ігор Миколайович БЕЗЛЕР)

také znám jako Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.12.1965

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Jeden z bývalých vůdců samozvané milice z města Horlivka. Převzal kontrolu nad budovou ukrajinské tajné služby (Ukrajinská bezpečnostní služba, SBU) v Doněcké oblasti a poté obsadil místní sídlo ministerstva vnitra ve městě Horlivka. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, pod jehož vedením byl zapojen do vraždy člena městské rady města Horlivka Volodymyra Rybaka.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

▼M38

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ))

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1980

Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast), Ukrajina

Jeden z bývalých vůdců ozbrojených sil samozvané „Doněcké lidové republiky“. Podle Pušilina, jednoho z vůdců tzv. Doněcké lidové republiky, je cílem těchto sil „chránit lid Doněcké lidové republiky a její územní celistvost“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.6.1970

Místo narození: Dněpropetrovsk (nyní Dněpro), Ukrajina

Bývalý poslanec parlamentu (Rady); v této funkci veřejně vyzýval k vytvoření tzv. „Federální republiky Nové Rusko“ (Novorossija), složené z jihovýchodních oblastí Ukrajiny. Bývalý „předseda“ tzv. „Parlamentu Svazu lidových republik“ („Parlament Nového Ruska“).

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

▼M42

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.5.1980

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý předseda ústřední volební komise „Doněcké lidové republiky“. Aktivně organizoval referendum o sebeurčení „Doněcké lidové republiky“ konané dne 11. května 2014. Bývalý „ministr práce a sociálních věcí“.

Na Ukrajině je proti němu vedeno trestní řízení.

12.5.2014

▼M38

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергійович МАЛИХІН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 12.1.1981

Bývalý předseda volební komise „Luhanské lidové republiky“. Aktivně organizoval „referendum“ dne 11. května 2014 o sebeurčení „Luhanské lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické politiky.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Pohlaví: žena

Datum narození: 18.3.1980

Místo narození: Michajlovka, Vorošilovgradská oblast, Ukrajinská SSR, nebo Jevpatorija, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslankyně Státní dumy, zvolena za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Bývalá prokurátorka tzv. „Republiky Krym“. Aktivně prováděla ruskou anexi Krymu.

V současné době místopředsedkyně Výboru pro mezinárodní záležitosti, členka Komise pro vyšetřování zahraničního vměšování do vnitřních záležitostí Ruské federace, členka Výboru Státní dumy Ruské federace pro bezpečnost a boj proti korupci.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.2.1979

Místo narození: Sevastopol, Krym, Ukrajina

Bývalý prokurátor města Sevastopol; v této funkci aktivně prováděl anexi Sevastopolu Ruskem.

Prokurátor Adygejské republiky.

12.5.2014

▼M41

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1972

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý tzv. „předseda vlády Doněcké lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“ (například 8. července 2014 prohlásil, že „naše vojsko provádí zvláštní operaci proti ukrajinským ‚fašistům‘“), signatář memoranda o porozumění o „Novoruském svazu“. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky; předsedá „Svazu donbaských dobrovolníků“.

Předseda rady „Svazu donbaských dobrovolníků“. Aktivně zapojen do náboru a výcviku „dobrovolníků“ vysílaných do bojů v Donbasu.

12.7.2014

▼M38

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.12.1972

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr bezpečnosti Doněcké lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistickou činnost bezpečnostních složek tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.7.2014

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадійович КАЛЮСЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.10.1975

Bývalý tzv. „faktický místopředseda vlády pro sociální věci Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Віталійович ХРЯКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.11.1958

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr informací a hromadných sdělovacích prostředků ‚Doněcké lidové republiky‘“. V současnosti poslanec tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za proseparatistickou propagandu tzv. „vlády“„Doněcké lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce na východní Ukrajině.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.1.1964

Místo narození: Iževsk, Ruská federace

Bývalý tzv. „předseda Rady ministrů Luhanské lidové republiky“, potvrzen dne 8. července 2014.

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Nadále vyvíjí činnost na podporu separatistických struktur Luhanské lidové republiky.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович НІКІТІН)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.11.1971

Místo narození: Šargun, Uzbekistán

Bývalý tzv. „místopředseda Rady ministrů Luhanské lidové republiky“ (dříve byl tzv. „premiérem Luhanské lidové republiky“ a je bývalý mluvčí „Armády jihovýchodu“).

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Odpovědný za prohlášení Armády jihovýchodu, že se ukrajinské prezidentské volby nemohou v „Luhanské lidové republice“ konat z důvodu „nového“ statusu regionu.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN

(Олексій В'ячеславович КАРЯКІН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.4.1980 nebo 7.4.1979

Místo narození: Stachanov, Luhanská oblast, Ukrajina

Do 25. března 2016 byl tzv. „předsedou Nejvyšší rady Luhanské lidové republiky“, odpovědným za separatistické „vládní“ činnosti „Nejvyšší rady“, odpovědným za vyzvání Ruské federace k uznání nezávislosti „Luhanské lidové republiky“.

Signatář memoranda o porozumění o „Novoruském svazu“.

Bývalý člen tzv. „Lidové rady Luhanské lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

V současné době předseda tzv. „Veřejné komory Luhanské lidové republiky“.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрій Володимирович ІВАКІН)

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.8.1954

Místo narození: Perevalsk (Luhanská oblast), Ukrajina

Bývalý „ministr vnitra Luhanské lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 24.6.1964 nebo 25.6.1964 nebo 26.6.1964

Místo narození: Luhansk (možná Kelmenci, Černovická oblast), Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr obrany“ a bývalý tzv. „nejvyšší představitel Luhanské lidové republiky“; v těchto funkcích byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Bývalý zvláštní zástupce tzv. „Luhanské lidové republiky“ pro provádění Minských dohod.

12.7.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.6.1956 nebo 6.10.1956

Místo narození: Dzeržinsk, Doněcká oblast, Ukrajina

Velitel kozáckých sil.

Odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.7.2014

▼M17 —————

▼M38

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.9.1950

Místo narození: Kurumoch, Kujbyševská oblast, Ruská federace

Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; bývalý ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Ke dni 4. ledna 2017 byl ředitelem Ruského institutu pro strategická studia. Je rovněž předsedou představenstva společnosti Almaz-Antey.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11.7.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (Petrohrad, Ruská federace)

Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.11.1951

Místo narození: Perm, Ruská federace

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; ředitel Federální bezpečnostní služby (FSB). Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

▼M39

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.10.1956

Místo narození: Žetikara, Kazašská SSR (nyní Kazachstán)

Člen a zástupce tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

▼M38

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.12.1950

Místo narození: Vladivostok, Ruská federace

Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Je nadále předsedou Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko.

Předseda představenstva státního podniku Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.5.1954

Velitel pátého odboru Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB).

Jakožto vyšší důstojník (generálplukovník) FSB stojí v čele odboru odpovědného za dohled nad zpravodajskými operacemi a mezinárodními aktivitami.

25.7.2014

▼M42

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.7.1981

Místo narození: Kujbyšev (Samara), Ruská federace

Bývalý poslanec Státní dumy.

Jako poslanec dumy oznámil inauguraci „faktického velvyslanectví“ neuznané tzv. „Doněcké lidové republiky“ v Moskvě a přispívá k narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Bývalý předseda Výboru ruské Státní dumy pro tělesnou výchovu, sport a mládež.

Od 20. července 2020 úřadující gubernátor Chabarovského kraje.

Od 6. února 2021 koordinátor regionální kanceláře Liberálně-demokratické strany Ruska.

25.7.2014

▼M38

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.10.1976

Místo narození: Centaroj, Čečensko, Ruská federace

Prezident Čečenské republiky. Kadyrov učinil prohlášení na podporu protiprávní anexe Krymu a na podporu ozbrojeného povstání na Ukrajině. Mimo jiné dne 14. června 2014 prohlásil, „že učiní vše na pomoc při obnově Krymu“. V této souvislosti mu úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym udělil medaili „za osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl při protiprávní anexi Krymu. Kromě toho dne 1. června 2014 uvedl, že je na požádání připraven vyslat na Ukrajinu 74 000 čečenských dobrovolníků.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.12.1960

Místo narození: Vyselki, Krasnodarský kraj, Ruská federace

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraje.

Úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym mu udělil medaili „za osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl při protiprávní anexi Krymu. Při této příležitosti úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym uvedl, že Tkačov byl jedním z prvních, kdo vyjádřil novému „vedení“ Krymu podporu.

Bývalý ministr zemědělství Ruské federace.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрійович ГУБАРЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.2.1983 (nebo 10.3.1983)

Místo narození: Severodoněck, Ukrajina

Jeden ze samozvaných vůdců „Doněcké lidové republiky“. Požádal o ruskou intervenci na východní Ukrajině, a to i prostřednictvím rozmístění ruských mírových sil. Měl vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Gubarev byl odpovědný za nábor osob pro ozbrojené síly separatistů.

Je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil se za „lidového gubernátora“.

Přestože byl zatčen za ohrožování územní celistvosti Ukrajiny a následně propuštěn, i nadále hraje významnou roli v separatistických činnostech, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 5.7.1983 nebo 10.3.1983

Místo narození: Kachovka (Chersonská oblast), Ukrajina

Jakožto bývalá tzv. „ministryně zahraničních věcí“ byla odpovědná za obhajování tzv. „Doněcké lidové republiky“, čímž narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

Bývalá poslankyně tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“ (do listopadu 2018).

25.7.2014

▼M42

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.2.1960

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý tzv. „náměstek ministra obrany“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak Berezin podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky. Současný předseda Rady Svazu spisovatelů „Doněcké lidové republiky“ a poslanec „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

25.7.2014

▼M38

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.4.1956

Místo narození: Oděsa, Ukrajina

Samozvaný „prezident“ tzv. „Republiky Nové Rusko“, který vyzval Rusko k rozmístění jednotek na Ukrajině. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

25.7.2014

▼M39

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (také znám jako Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.6.1972 (nebo 23.7.1972)

Místo narození: Obec Frontovka, Vinnycká oblast, Ukrajina

Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak Zdryljuk podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (také znám jako Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.2.1951

Místo narození: Novosibirsk, Ruská federace

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý náměstek předsedy vlády „Doněcké lidové republiky“, který je odpovědný za bezpečnost a výkon práva. V této funkci byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

Člen správní rady a zástupce generálního ředitele státního podniku „United Engine Corporation“, člen správní rady státního podniku „JSC Research and Production Enterprise Temp“, pojmenovaného po F. Korotkovi.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

25.7.2014

▼M38

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 31.5.1960

Místo narození: Zagorsk (Sergijev Posad), Ruská federace

Jako první náměstek personálního ředitele prezidentské kanceláře je odpovědný za udělování pokynů ruským sdělovacím prostředkům s cílem ovlivnit informování ve prospěch separatistů na Ukrajině a ve prospěch anexe Krymu, čímž podporoval destabilizaci na východě Ukrajiny a anexi Krymu.

30.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Pohlaví: žena

Datum narození: pravděpodobně 23.7.1981

Bývalá mluvčí tzv. „vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“, která činila prohlášení ospravedlňující mimo jiné sestřelení ukrajinského vojenského letadla, držení rukojmích a bojové činnosti nelegálních ozbrojených skupin, což mělo za následek narušení územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny.

Bývalá mluvčí tiskové služby „Luhanské lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.1.1954

Místo narození: Dzeržinsk (Doněcká oblast), Ukrajina

Bývalý poslanec tzv. „Lidové rady“ a bývalý předseda tzv. „Nejvyšší rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“; stál u zrodu politik a uspořádání nezákonného „referenda“, které vedly k vyhlášení tzv. „Doněcké lidové republiky“, což bylo porušením územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky. V současné době je předsedou Komunistické strany „Doněcké lidové republiky“.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБІСОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.11.1967

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Přijetím funkce tzv. „ministra vnitra Republiky Krym“, do níž ho jmenoval ruský prezident (dekret č. 301) dne 5. května 2014, a svou činností ve funkci tzv. „ministra vnitra“ narušuje územní celistvost, svrchovanost a jednotu Ukrajiny.

V červnu 2018 byl z funkce tzv. „ministra vnitra Republiky Krym“ odvolán. Poradce „předsedy“ Rady ministrů tzv. „Republiky Krym“.

30.7.2014

▼M39

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.12.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (Petrohrad, Ruská federace)

Arkadij Rotenberg je přední ruský podnikatel, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina. Od března roku 2014 získal Rotenberg nebo jeho společnosti státní zakázky v celkové hodnotě více než 7 miliard USD. V roce 2015 byl Rotenberg uveden na prvním místě každoročního seznamu státních zakázek seřazených podle hodnoty, poté co mu byly ruskou vládou uděleny zakázky v hodnotě 555 miliard rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena bez formálních soutěžních řízení. Dne 30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij Medveděv výnos, jímž byla Rotenbergově společnosti Strojgazmontaž udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované Autonomní republiky Krym.

30.7.2014

 

 

 

Prostřednictvím těchto zakázek má finanční prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci východní Ukrajiny.

Je bývalým majitelem společnosti Strojgazmontaž, jíž byla udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované Autonomní republiky Krym, aby se tak upevnila její integrace do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti Ukrajiny. Podobně získala společnost Strojgazmontaž v lednu roku 2017 státní zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na výstavbu železniční tratě na mostě přes Kerčský průliv, což opět dále narušuje územní celistvost Ukrajiny.

 

 

 

 

Je majitelem dvou společností – Mostotrest a Strojgazmontaž-Most, které jsou označeny z důvodu činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (subjekt č. 43 a subjekt č. 46 v této příloze).

Za jeho úlohu při výstavbě mostu přes Kerčský průliv mu bylo v březnu 2020 uděleno státní vyznamenání „Hrdina práce Ruské federace“.

Je předsedou představenstva nakladatelství Prosveščenije, které zejména realizovalo projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. veřejnou propagační kampaň, která měla přesvědčit krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijícími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.

 

▼M38

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 3.7.1974

Místo narození: Puškino, Moskevská oblast, Ruská federace

Konstantin Malofejev je úzce napojen na ukrajinské separatisty na východě Ukrajiny a na Krymu. Je bývalým zaměstnavatelem Aleksandra Borodaje, bývalého tzv. „předsedy vlády“„Doněcké lidové republiky“; během procesu anexe Krymu udržoval styky se Sergejem Aksjonovem, tzv. „předsedou vlády“ tzv. „Republiky Krym“. Ukrajinská vláda zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho údajné materiální a finanční podpory separatistům. Ukrajinská vláda zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho údajné materiální a finanční podpory separatistů. Kromě toho se několikrát veřejně vyjadřoval ve prospěch anexe Krymu a začlenění Ukrajiny do Ruska; konkrétně v červnu 2014 prohlásil, že „do Ruska nelze začlenit celou Ukrajinu. Možná východ (Ukrajiny)“.

Konstantin Malofejev takto svým jednáním podporuje destabilizaci východní Ukrajiny.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (Petrohrad, Ruská federace)

Jurij Kovalčuk již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Putinovi. Je spoluzakladatelem družstva Ozero Dača, společnosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina.

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí. Je předsedou a největším akcionářem banky Bank Rossiya; v roce 2013 vlastnil podíl přibližně ve výši 38 %. Tato banka je považována za osobní banku vysoce postavených úředníků Ruské federace.

Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace. Bank Rossiya je významně zainteresována ve skupině National Media Group, která ovládá televizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

30.7.2014

▼M41

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 24.1.1950

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Nikolaj Šamalov již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Putinovi. Je spoluzakladatelem družstva Ozero Dača, společnosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina.

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí. Je druhým největším akcionářem banky Bank Rossiya; v roce 2013 vlastnil podíl přibližně ve výši 10 %. Tato banka je považována za osobní banku vysoce postavených úředníků Ruské federace. Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace.

Bank Rossiya je významně zainteresována ve skupině National Media Group, která ovládá televizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

30.7.2014

▼M33 —————

▼M39

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (také znám jako „Car“)

(Владимир Петрович КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.10.1974

Místo narození: Hirske, Luhanská oblast, Ukrajina

Dne 14. srpna 2014 nahradil Igora Strelkova/Girkina ve funkci tzv. „ministra obrany“„Doněcké lidové republiky“. Od dubna 2014 údajně velí divizi separatistických bojovníků v Doněcku a přislíbil, že vyřeší strategický úkol zastavit ukrajinskou vojenskou agresi. Kononov tudíž podporoval činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V září 2018 byl z funkce tzv. „ministra obrany“ odvolán.

Vedoucí ředitelství pro sociální pomoc penzionovaným příslušníkům ozbrojených sil a výchovu k vlastenectví, které podléhá tzv. „nejvyššímu představiteli Doněcké lidové republiky“.

12.9.2014

▼M38

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.1.1983

Místo narození: Debalcevo, Ukrajina

Spojen s „Lidovými milicemi Donbasu“. Mimo jiné prohlásil, že budou pokračovat v boji i na zbývajícím území země. Ruděnko tudíž podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Poslanec tzv. „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

12.9.2014

▼M21 —————

▼M39

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПІНЧУК)

Pohlaví: mužské

Možné datum narození: 27.12.1977

Místo narození: Tiraspol, Moldavská republika

Bývalý „ministr státní bezpečnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky. Výkonný ředitel a předseda rady velitelů „Svazu donbaských dobrovolníků“.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 1.3.1977

Místo narození: Frunze, Slobodzejská oblast, Moldavská republika

Bývalý tzv. „ministr vnitra“„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

▼M38

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.9.1976

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý zástupce tzv. „Doněcké lidové republiky“ působící v Moskvě. Ve svých prohlášeních hovořil mimo jiné o tom, že milice jsou připraveny na vedení partyzánské války a že se zmocnily zbraňových systémů ukrajinských ozbrojených sil. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Jeden z vedoucích představitelů „Svazu doněckých dobrovolníků“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.7.1956

Místo narození: Cioburciu, Slobodzejská oblast, Moldavská republika

Bývalý tzv. „místopředseda vlády pro sociální věci“„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Chráněnec ruského bývalého místopředsedy vlády Dmitrije Rogozina. Bývalý vedoucí Úřadu Rady ministrů „Doněcké lidové republiky“.

Do března 2017 působil jako tzv. „zplnomocněný zástupce prezidenta“ tzv. „Podněsterské moldavské republiky“ v Ruské federaci.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.9.2014

104.

Georgiy L’vovich MURADOV

(Георгий Львович МУРАДОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.11.1954

Místo narození: Kochmes, Komijská ASSR (nyní Ruská federace)

„Místopředseda vlády“ Krymu a zplnomocněný zástupce Krymu odpovědný prezidentu Putinovi. Od začátku protiprávní anexe hrál Muradov významnou úlohu při upevňování ruské institucionální kontroly nad Krymem. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.5.1971

Místo narození: Džankoj, Ukrajina

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Bývalý tzv. „první místopředseda vlády“ Krymu. Šeremet hrál klíčovou úlohu při organizaci a provedení referenda o sjednocení s Ruskem, které na Krymu proběhlo dne 16. března. V době konání referenda Šeremet údajně velel promoskevským „silám domobrany“ na Krymu. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Dne 18. září 2016 zvolen poslancem Dumy za protiprávně anektovaný Krymský poloostrov.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.2.1948

Místo narození: Krasnojarsk, Ruská federace

Místopředseda Rady federace Ruské federace. Dne 1. března 2014 Vorobjov na zasedání Rady federace veřejně podpořil rozmístění ruských sil na Ukrajině. Následně hlasoval pro přijetí souvisejícího výnosu.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.4.1946

Místo narození: Alma-Ata, Kazašská SSR (nyní Kazachstán)

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR). Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a anexi Krymu. Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny. Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal dohodu s tzv. „Doněckou lidovou republikou“.

12.9.2014

▼M42

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11.8.1949

Místo narození: Klin, Moskevská oblast, Ruská federace

Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí „Republiky Krym“ do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – „Republiky Krym“ a města Sevastopolu s federálním statusem“.

Bývalý nejvyšší představitel Dagestánské republiky.

Od 5. října 2020 poradce prezidenta Ruské federace.

12.9.2014

▼M39

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.8.1957

Místo narození: Stefanidin Dar, Rostovská oblast, Ruská federace

Bývalý předseda („ataman“) Svazu ruských a zahraničních kozáckých sil. Poslanec Státní dumy. První místopředseda Výboru Stání dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.

Podpořil anexi Krymu a přiznal, že ruští kozáci se aktivně účastní ukrajinského konfliktu na straně separatistů podporovaných Moskvou. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

▼M38

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.8.1960

Místo narození: Stěpnoj Dvorec, Ruská federace

Bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

V současné době předseda Výboru ruské Státní dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.

12.9.2014

▼M42

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.4.1948

Místo narození: Opočka, Ruská federace

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou integraci a kontakt s krajany. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí „Republiky Krym“ do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – „Republiky Krym“ a města Sevastopolu s federálním statusem“.

Člen prezídia ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace.

Vůdce celoruského veřejného hnutí „Ruská svornost“, které usiluje o vytvoření jednotné ruské civilizace a o posílení postavení Ruska v rámci bývalého sovětského prostoru a SNS.

12.9.2014

▼M38

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.3.1964

Místo narození: Rudny, Kostanajská oblast, Kazašská SSR (nyní Kazachstán)

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou integraci a kontakt s krajany. Dne 20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

Nadále aktivně podporuje separatistické politiky.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.8.1950

Místo narození: Bogorodick, Ruská federace

První místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.9.1972

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.5.1953

Místo narození: Puškin, Ruská federace

Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

V současné době člen ústřední volební komise.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 7.1.1972

Místo narození: Pavlovo na Něvě, Ruská federace

První místopředsedkyně Výboru Státní dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března 2014 hlasovala pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11.2.1968

Generálmajor ruské armády. Bývalý velitel 76. výsadkářské divize, která se podílela na ruské vojenské přítomnosti na území Ukrajiny, zejména během protiprávní anexe Krymu. Od roku 2018 je zástupcem náčelníka štábu výsadkářské divize.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.8.1952

Místo narození: Čeremchovo, Irkutská oblast, Ruská federace

Sergej Čemezov je znám jako jeden z blízkých spolupracovníků prezidenta Putina (oba působili v Drážďanech jako důstojníci KGB) a je členem nejvyšší rady strany Jednotné Rusko. Má prospěch ze svých vazeb na ruského prezidenta tím, že získává vysoké pozice ve státem kontrolovaných firmách. Je předsedou koncernu Rostec, největší ruské státem kontrolované obranné a průmyslové korporace. Dceřiná společnost koncernu Rostec, Technopromexport, na základě rozhodnutí ruské vlády plánuje vybudování energetických zařízení na Krymu, čímž by se podpořila jeho integrace do Ruské federace.

Dále také společnost Rosoboronexport, dceřiná společnost koncernu Rostec, podporuje integraci krymských společností působících v oblasti obrany do ruského obranného průmyslu, čímž se konsoliduje protiprávní anexe Krymu do Ruské federace.

12.9.2014

▼M42

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.2.1963

Místo narození: Kišiněv, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý poslanec Státní dumy, předseda Komise Státní dumy pro právní ustanovení týkající se rozvoje vojensko-průmyslového komplexu Ruské federace. Je předním členem strany Jednotné Rusko a podnikatelem s významnými investicemi na Ukrajině a na Krymu.

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí „Republiky Krym“ do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – „Republiky Krym“ a města Sevastopolu s federálním statusem“.

V současné době je členem Rady federace Ruské federace. Člen Výboru pro zahraniční věci.

Po sloučení politických stran „Spravedlivé Rusko“, „Za pravdu“ a „Ruští patrioti“ se Babakov stal tajemníkem předsednictva ústřední rady subjektu vzniklého uvedeným sloučením.

12.9.2014

▼M41

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 29.9.1982 nebo 23.9.1982

Jako bývalý tzv. „vedoucí Ústřední volební komise v Luhansku“ nesl odpovědnost za organizaci tzv. „voleb“ konaných 2. listopadu 2014 v „Luhanské lidové republice“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné. V době mezi říjnem 2015 a prosincem 2017 působil jako tzv. „ministr spravedlnosti“„Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedené funkce přijal a vykonával a organizoval nezákonné „volby“, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Zapsán jako notář ve městě Luhansk.

Ve spolupráci se separatistickými orgány nadále podporuje a legitimizuje separatistické politiky.

29.11.2014

▼M42

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (také znám jako Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.9.1981

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Zástupce „Luhanského hospodářského svazu“ v „Národní radě“„Luhanské lidové republiky“. Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „hlavy“„Luhanské lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné. Bývalý „vůdce“ tzv. „Odborové federace“. Poslanec tzv. „Lidové rady Luhanské lidové republiky“.

Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával a že se nezákonných „voleb“ jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

29.11.2014

▼M39

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (také známa jako Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN nebo Larysa AIRAPETYAN)

(roz. ZHILKO)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (roz. ЖИЛКО)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Pohlaví: žena

Datum narození: 21.2.1970

Místo narození: možná Antracyt, Luhanská oblast, Ukrajina

Bývalá tzv. „ministryně zdravotnictví“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Kandidovala v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci „nejvyšší představitelky“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala a oficiálně kandidovala v nezákonných „volbách“, aktivně podporovala činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.11.2014

▼M38

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (také znám jako Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.8.1957

Místo narození: Stalino (nyní Doněck), Ukrajina

Poslanec „Parlamentu“ tzv. Doněcké lidové republiky a předseda veřejného sdružení Svaz veteránů jednotek „Donbass Berkut“ a člen veřejného hnutí „Svobodný Donbas“. Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci nejvyššího představitele tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával a že se nezákonných „voleb“ jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (také znám jako Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Ігорович КОФМАН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.8.1977

Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast), Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr zahraničních věcí“ a tzv. „první místopředseda“„parlamentu“„Doněcké lidové republiky“. Kandidoval v nezákonných „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „nejvyššího představitele“„Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával a že se nezákonných „voleb“ jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

Od června 2019 předseda tzv. „Veřejné komory Doněcké lidové republiky“.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.2.1969

Místo narození: obec Bělozeroje, Romodanovský okres, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý tzv. první místopředseda vlády a bývalý „generální prokurátor“„Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

V současné době je poradcem ředitele moskevské pobočky Vyšetřovací komise Ruské federace (GSU SK).

29.11.2014

▼M36

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.6.1977

Místo narození: Ruská federace

Bývalý „místopředseda vlády pro finance“ tzv. Luhanské lidové republiky.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Nadále aktivně podporuje separatistické struktury Luhanské lidové republiky.

29.11.2014

▼M38

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 29.8.1969 nebo 1973

Místo narození: Sverdlovsk, Luhansk, Ukrajina

Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 11.3.1976

Místo narození: Džambul/Taraz (Kazachstán)

Bývalá „ministryně pro školství, vědu, kulturu a náboženství“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (také znám jako Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.3.1963

Místo narození: Archangelsk, Ruská federace

Bývalý tzv. „ministr Rady ministrů“ (vedoucí úřadu pro vládní záležitosti) „Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.11.2014

▼M42

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (také znám jako Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.3.1961

Místo narození: Vodjanske, Dobropilský okres, Doněcká oblast, Ukrajina

Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина

Bývalý tzv. „ministr školství“„Doněcké lidové republiky“.

Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval k další destabilizaci situace na Ukrajině.

V současnosti je zaměstnán v Doněcké akademii managementu a státní služby, která podléhá tzv. „nejvyššímu představiteli Doněcké lidové republiky“.

Od září 2018 je profesorem na katedře státní a místní správy na Federální státní vysokoškolské vzdělávací instituci „Ruská ekonomická univerzita G. V. Plechanova“, financované ze státního rozpočtu.

29.11.2014

131

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (také znám jako Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.5.1980 nebo 21.10.1983

Místo narození: Snižne, Doněcká oblast, Ukrajina

г. Снежное Донецкой области, Украина

Bývalý člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Bývalý předseda veřejného hnutí „Svobodný Donbas“.

Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Místopředseda výboru Národního shromáždění „Doněcké lidové republiky“ pro průmysl a obchod.

29.11.2014

▼M39

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (také znám jako Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 12.3.1964

Místo narození: Romny, Sumská oblast, Ukrajina

Ромны, Сумская область, Украина

nebo možná obec Gornjatskyj, Perevalský rajón, Luhanská oblast, Ukrajina.

Bývalý „místopředseda“„Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

V současné době působí jako tzv. „ministr zahraničních věcí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

29.11.2014

▼M18 —————

▼M38

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (také znám jako Fritz, Srb)

(Алексей Юрьевич Mильчаков)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.4. 1991

Místo narození: Petrohrad, Ruská federace

Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M25 —————

▼M42

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.6.1966

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Mluvčí a „zástupce velitele“„Lidových milicí“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Zástupce velitele sil „Lidových milicí Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.5.1972 nebo 30.5.1972

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr spravedlnosti“ nezákonné tzv. „Luhanské lidové republiky“. Bývalý předseda „ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval k další destabilizaci situace na Ukrajině.

V červnu 2018 byl z funkce předsedy „ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“ odvolán.

Notář registrovaný v Luhansku.

Nadále podporuje a legitimizuje separatistické politiky.

16.2.2015

▼M25 —————

▼M38

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (také znám jako KUZOVLEV, také znám jako TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, také znám jako КУЗОВЛЕВ, také znám jako ТAMБOB).

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.1.1967

Místo narození: Mičurinsk, Tambovská oblast, Ruská federace

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерaция

Bývalý tzv. vrchní velitel lidových milicí „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Bývalý velitel 8. armády ruských ozbrojených sil. Náčelník štábu a první zástupce velitele ruského Jižního vojenského okruhu.

16.2.2015

▼M39

141.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI (roz. FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ – roz. ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (roz. FILIPPOVA)

(Катерина Володимирівна ГОГIАШВIЛI – roz. ФІЛІППОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 20.1.1988

Místo narození: Krasnoarmijsk (nyní Pokrovsk), Doněcká oblast, Ukrajina

Bývalá tzv. „ministryně spravedlnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Bývalá ředitelka odboru pro organizaci práce tzv. „Rady ministrů Doněcké lidové republiky“. Zástupkyně vedoucího kanceláře tzv. „Ombudsmana Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

▼M38

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.5.1971

Místo narození: Něvinnomyssk, Stavropolský kraj, Ruská federace

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерaция

Bývalý tzv. „ministr pro finance a daně“„Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

V září 2018 byl z funkce tzv. „ministra pro finance a daně“ odvolán. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.1.1967

Místo narození: Baranikovka, Bilovodský okres, Luhanská oblast, Ukrajina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Tzv. „ministr financí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.4.1985

Místo narození: Cherson, Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr komunikací“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ (do října 2019).

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

16.2.2015

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 10.12.1976

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Bývalá tzv. „ministryně pro hospodářský rozvoj a obchod“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Bývalá vedoucí zahraničně ekonomického odboru úřadu předsedy „Luhanské správy“.

16.2.2015

▼M39

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1978 (nebo 23.3.1975)

Místo narození: Krasny Luč, Vorošilovgrad, Luhanská oblast, Ukrajina

Bývalý „generální prokurátor“ tzv. „Luhanské lidové republiky“ (do října 2017). V současné době tzv. „ministr spravedlnosti“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

▼M38

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.5.1955

Místo narození: Omsk, Ruská federace

Jako bývalý náměstek ministra obrany podporoval rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílel na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Od 28. prosince 2016 byl náměstkem ministra zahraničních věcí.

Nyní zastává pozici velvyslance v diplomatickém sboru Ruské federace.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.5.1956

Místo narození: Kaunas, Litva

Bývalý první náměstek ministra obrany (do 17. listopadu 2015); v této funkci se podílel na podpoře rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V současné době zaměstnáván v agentuře Rosatom.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.11.1963

Místo narození: bývalá Německá demokratická republika

Bývalý velitel Západního vojenského okruhu. Bývalý ředitel hlavního útvaru operací a zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. Aktivně se podílí na přípravě a provádění vojenské kampaně ruských sil na Ukrajině.

V souladu s uvedenými činnostmi generálního štábu se operačním velením ozbrojených sil aktivně podílel na vytváření a provádění politiky ruské vlády, která ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Od července 2018 je náměstkem ministra obrany.

16.2.2015

▼M32 —————

▼M38

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.3.1955

Místo narození: Žilino, Kaliningradská oblast, Ruská federace

První místopředseda výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Je zakladatelem občanského hnutí „Krasnaja Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, která organizovala veřejné demonstrace na podporu separatistů, čímž podpořila politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.8.1977

Místo narození: Bekabad, Uzbekistánská SSR (nyní Uzbekistán)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Místopředseda Výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Ruslan Balbek byl v roce 2014 jmenován místopředsedou Rady ministrů tzv. „Republiky Krym“ a v této funkci usiloval o začlenění protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, za což mu byla udělena medaile „za obranu Republiky Krym“. Podpořil anexi Krymu ve veřejných prohlášeních, mimo jiné na svém profilu internetové stránky (krymské pobočky) Jednotné Rusko a v článku zveřejněném dne 3. července 2016 na internetové stránce NTV.

9.11.2016

▼M39

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.10.1972

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Místopředseda Výboru Státní dumy pro finanční trhy.

Konstantin Bacharev byl v březnu 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“ a v srpnu 2014 prvním místopředsedou tohoto orgánu. Přiznal, že byl osobně zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně podpořil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném 22. března 2016 na internetových stránkách gazetakrimea.ru a 23. srpna 2016 na internetových stránkách c-pravda.ru. „Orgány“„Republiky Krym“ mu byl propůjčen řád „za oddanost službě“.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.10.1969

Místo narození: Kular, Usť-Janský okres, Jakutská ASSR (nyní Ruská federace)

Poslanec Státní dumy zvolený za protiprávně anektované město Sevastopol.

Člen výboru Státní dumy pro kontrolu a regulaci a předseda expertního výboru pro vypracování legislativy pro Krym a Sevastopol.

Jakožto člen městské správy Sevastopolu v únoru a březnu roku 2014 podporoval činnost tzv. „lidového starosty“ Alexeje Čalého. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně obhajoval, mimo jiné na svých osobních internetových stránkách a v rozhovoru zveřejněném 21. února 2016 na internetových stránkách nation-news.ru.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy o vlast“ 2. stupně.

9.11.2016

▼M38

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 3.8.1981

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Člen Výboru Státní dumy pro finanční trhy.

Andrej Kozenko byl v březnu roku 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně hájil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 12. března 2016 na internetové stránce gazetacrimea.ru. Za zapojení do procesu anexe mu byla místními „orgány“ udělena medaile „za obranu Republiky Krym“.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 24.6.1965

Místo narození: Belogorsk, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslankyně Státní dumy, zvolena za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Členka Výboru Státní dumy pro kulturu.

Od roku 2012 je členkou Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym a od března roku 2014 podporuje začlenění protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu do Ruské federace. Světlana Savčenková byla v září 2014 zvolena do Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Při mnoha příležitostech ve veřejných prohlášeních, mimo jiné v rozhovorech zveřejněných ve dnech 2. dubna 2016 a 20. srpna 2016 na internetové stránce c-pravda.ru, hájila protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu. V roce 2014 jí byl „orgány“„Republiky Krym“ propůjčen ruský státní řád 2. stupně „za služby vlasti“ a v roce 2015 řád „za oddanost službě“.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 4.7.1971

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Člen Výboru Stání dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.

Pavel Šperov byl v září roku 2014 zvolen do Státní rady tzv. „Republiky Krym“.

Veřejně přiznal, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 3. září 2016 na internetové stránce ldpr-rk.ru, svou úlohu v událostech v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, a zejména svou úlohu při pořádání nezákonného referenda o protiprávní anexi tohoto poloostrova.

9.11.2016

▼M42

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TCHERESOW)

ЧЕРЕЗОВ, Андрей Владимирович

Pohlaví: muž

Datum narození: 12.10.1967

Místo narození: Salair, Kemerovská oblast, Ruská federace

Bývalý náměstek ministra energetiky Ruské federace.

Je zčásti odpovědný za rozhodnutí o přesunutí plynových turbín, které dodala společnost Siemens Gas Turbine Technologies OOO společnosti OAO VO Technopromexport a které mají být instalovány na Krymu. Toto rozhodnutí přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

▼M39

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

ГРАБЧАК, Евгений Петрович

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.7.1981

Místo narození: Usť-Labinsk, Krasnodarský kraj, Ruská federace

Bývalý vedoucí odboru na Ministerstvu energetiky Ruské federace; v této funkci byl na ministerstvu odpovědný za rozvoj projektů v oblasti elektrické energie na Krymu. Tyto projekty přispívají k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a tak narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Náměstek ministra energetiky Ruské federace.

4.8.2017

▼M42

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.2.1970

Místo narození: Moldavská sovětská socialistická republika (nyní Moldavská republika)

Státní příslušnost: ruská

V rámci své funkce generálního ředitele OAO „VO TPE“ vedl jednání se společností Siemens Gas Turbine Technologies OOO o nákupu a dodávce plynových turbín pro elektrárnu v Tamani v Krasnodarském kraji v Ruské federaci. Později byl jakožto generální ředitel OOO „VO TPE“ odpovědný za převoz plynových turbín na Krym a za realizaci projektu výstavby tepelných elektráren Balaklava a Tavricheskaya (Tavrická), v nichž byly turbíny instalovány. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

▼M41

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.2.1977

Místo narození: Omsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý „gubernátor Sevastopolu“ (do července 2019).

Ovsjannikov byl ve volbách dne 10. září 2017 uspořádaných Ruskou federací v protiprávně anektovaném městě Sevastopol zvolen „gubernátorem Sevastopolu“.

Dne 28. července 2016 jej prezident Putin jmenoval úřadujícím „gubernátorem Sevastopolu“. Ve své funkci usiloval o další začlenění protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace a jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V roce 2017 učinil veřejná prohlášení na podporu protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu a u příležitosti výročí nezákonného „krymského referenda“. Vyznamenal veterány tzv. „jednotek domobrany“, jež usnadnily rozmístění ruských sil na Krymském poloostrově před jeho protiprávní anexí Ruskou federací, a vyzýval k tomu, aby se Sevastopol stal jižním hlavním městem Ruské federace.

Bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Ruské federace (do dubna 2020).

21.11.2017

▼M38

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Інна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 20.5.1971

Místo narození: Krym, Ukrajina

Místopředsedkyně krymské volební komise. Z tohoto titulu se podílela na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 a voleb do místních a regionálních orgánů dne 8. září 2019 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22.8.1979

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Tajemnice krymské volební komise. Z tohoto titulu se podílela na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 a voleb do místních a regionálních orgánů dne 8. září 2019 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

▼M42

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.7.1970

Místo narození: Rjazaň, Ruská federace

Bývalý předseda sevastopolské volební komise. Z tohoto titulu se podílel na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Vrchní federální inspektor pro moskevskou oblast.

Od 6. dubna 2021 asistent zplnomocněného zástupce prezidenta Ruské federace v Centrálním federálním okruhu.

14.5.2018

▼M39

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 7.6.1968

Místo narození: Novorossijsk, Ruská federace

Bývalý místopředseda sevastopolské volební komise (do května 2019). Z tohoto titulu se podílel na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

▼B

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 1964 (pravděpodobně: 21. dubna)

Bývalá tajemnice sevastopolské volební komise (do května 2019). Z tohoto titulu se podílela na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA / Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валеріївна ПОЗДНЯКОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 30.3.1982

Místo narození: Šachty, Rostovská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalá „předsedkyně“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořila a prováděla činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Vedoucí ředitelství pro vnitřní politiku, které je součástí úřadu tzv. „nejvyššího představitele Doněcké lidové republiky“.

10.12.2018

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO / Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валеріївна КРАВЧЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22.2.1983

Místo narození: Sverdlovsk (Jekatěrinburg), SSSR (nyní Ruská federace)

„Předsedkyně“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Ze své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořila činnosti a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонід Іванович ПАСІЧНИК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.3.1970

Místo narození: Vorošilovgrad – Luhansk, Vorošilovgradská oblast, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

„Zvolený vůdce“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA / Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолійович БІДЬОВКА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.3.1981

Místo narození: Makkijivka – Doněcká oblast, Ukrajina

„Předseda“ tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.12.1987

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Místo narození: Luhansk „Předseda“ tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské republiky“. Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексій Олексійович НАЙДЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.6.1980

Místo narození: Doněck, Ukrajina

„Místopředseda“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

10.12.2018

▼M39

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.4.1985

Místo narození: Obec Lekarstvennoje, Autonomní republika Krym, Ukrajina

Bývalý „tajemník“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Úřadující předseda „ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

(Максим Олександрович СВІДЧЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.4.1978

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

„Místopředseda“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 31.5.1986

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

„Tajemnice“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

10.12.2018

▼B

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.1.1963

Místo narození: Kaliningrad, Ruská federace

Vedoucí ředitelství pro hranice při Federální bezpečnostní službě Ruské federace pro „Republiku Krym a město Sevastopol“, kontradmirál. V této funkci byl odpovědný za akce námořní flotily pobřežní stráže Ruské federace vedené 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, jež bránila přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.6.1971

Místo narození: Ivanovská oblast, Ruská federace

Zástupce vedoucího ředitelství pro hranice – vedoucí oddělení pobřežní stráže při Federální bezpečnostní službě Ruské federace pro „Republiku Krym a město Sevastopol“. V této funkci se účastnil operací proti ukrajinským lodím a jejich posádkám během akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, jež bránila přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

▼M39

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.8.1978 nebo 4.12.1975

Velící důstojník hlídkové lodě „Don“ (označení 353) náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených dne 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám a najíždělo do remorkéru ukrajinského námořnictva „Jany Kapu“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.12.1969

Místo narození: Astrachaň, Ruská federace

Velící důstojník hlídkové lodě „Izumrud“ náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 26.1.1971

Vedoucí útvaru kerčského kontrolního stanoviště pro „Republiku Krym a město Sevastopol“ při Federální bezpečnostní službě Ruské federace. Podílel se na operacích proti ukrajinským lodím během akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

▼M38

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.6.1976

Místo narození: Ruzajevka, Mordvinsko (Ruská federace)

Vedoucí útvaru kontrolního stanoviště pro „Republiku Krym a město Sevastopol“ při Federální bezpečnostní službě Ruské federace. V této funkci odpovídal za koordinaci akcí sil Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským plavidlům a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

▼M39

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.11.1986

Velel protiponorkové lodi „Suzdalec“ náležející Černomořské flotile Ruské federace, která se 25. listopadu 2018 účastnila akcí Ruské federace proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, a aktivně se podílel na blokádě remorkéru „Jany Kapu“ a zajištění dělového člunu „Nikopol“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

▼M34

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 22.8.1961

Místo narození: Ussurijsk, Přímořský kraj, Ruská federace

Velitel Jižního vojenského okruhu ruských ozbrojených sil, generálplukovník odpovědný za vojenské síly v regionu včetně protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu. V této funkci byl odpovědný za akce černomořské flotily a dalších vojenských sil Ruské federace vedené 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

▼M39

184.

Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.3.1960

Místo narození: Krasnodar, SSSR (nyní Ruská federace)

Předseda sevastopolské volební komise. V této funkci se podílel na organizaci místních voleb v protiprávně anektovaném městě Sevastopolu, které se konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лідія Олександрівна БАСОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 1972

Místopředsedkyně sevastopolské volební komise. V této funkci se podílela na organizaci místních voleb v protiprávně anektovaném městě Sevastopolu, které se konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)

Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардівна ПИРКОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22.8.1967

Místo narození: Sevastopol, SSSR (nyní Ukrajina)

Tajemnice sevastopolské volební komise. V této funkci se podílela na organizaci místních voleb v protiprávně anektovaném městě Sevastopolu, které se konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисівна АЛТАБАЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 27.5.1956

Místo narození: Uglič, SSSR (nyní Ruská federace)

Členka Rady federace Ruské federace za protiprávně anektované město Sevastopol. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрій Михайлович ГОЦАНЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.7.1966

Místo narození: Novaja Derevňa / Nove Selo, SSSR (nyní Ruská federace)

Premiér tzv. „Republiky Krym“. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci tzv. Krymské republiky do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.11.1971

Místo narození: Sevastopol, SSSR (nyní Ukrajina)

Předseda tzv. „zákonodárného shromáždění“ protiprávně anektovaného města Sevastopolu. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

▼M41

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV

(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.12.1980

Místo narození: Krasnojarsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Tzv. „gubernátor“ protiprávně anektovaného města Sevastopolu. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

▼M40

191.

Alexander Nikolaevich GANOV

(Александр Николаевич ГАНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 24.10.1974

Místo narození: Voroněž (Ruská federace)

Generální ředitel společnosti JSC TC Grand Service Express, která provozuje železniční dopravu mezi Ruskem a protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem. Podporuje tedy začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

1.10.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.11.1967

Místo narození: neznámé

Číslo pasu: 722706177 (v roce 2015)

Zástupce generálního ředitele pro infrastrukturní projekty ve společnosti Strojgazmontaž (Stroigazmontazh, SGM), jež od roku 2015 zajišťovala dohled nad výstavbou mostu přes Kerčský průliv (včetně železniční části mostu), který spojuje Rusko a protiprávně anektovaný Krymský poloostrov. Podporuje tedy začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

1.10.2020

▼M43

193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26. 11. 1964

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine

Soudce soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15. 2. 1959

Místo narození: Kyrgyzstán

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine

Předseda soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

195.

Yevgeniy Sergeyevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.5.1974

Místo narození: Berjozovksaja, Danilovský obvod, Volgogradská oblast, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Adresa: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation (Vojenské státní zastupitelství Jižního vojenského okruhu Ruské federace); Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tel. (+7) 8863263-04-67, (+7) 8863282-79-68

Prokurátor vojenské prokuratury Jižního vojenského okruhu Ruské federace v Rostově na Donu.

Stíhal proukrajinské aktivisty pronásledované za to, že se stavěli proti anexi Krymského poloostrova Ruskou federací. U soudu v Ruské federaci podával obžaloby proti ukrajinským občanům, kteří byli násilně převezeni z okupovaného Krymského poloostrova. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5. 2. 1981

Vyšetřovatel zvláštních případů v prvním oddělení vyšetřování, ředitelství pro vyšetřování zvláště důležitých případů hlavního vyšetřovacího oddělení Vyšetřovacího výboru Ruska pro Krymskou republiku a město Sevastopol.

Byl zapojen do politicky motivovaných vyšetřování vedoucích představitelů medžlisu krymských Tatarů, kteří byli stíháni za svoji aktivní opozici proti protiprávní anexi Krymského poloostrova. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.1.1970 nebo 8.7.1963

Státní příslušnost: ruská

Adresa (pracovní): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Vedoucí Federální bezpečnostní služby (FSB) na Krymu a v Sevastopolu a regionálního protiteroristického výboru.

Vedl jednotky FSB, které stupňovaly represivní kampaň proti oponentům nezákonné okupace Krymského poloostrova Ruskou federací. Někteří z proukrajinských aktivistů zadržených jednotkami FSB pod jeho velením byli násilně převezeni do Krasnodaru a Rostova na Donu v Rusku. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10. 5. 1964

Místo narození: Charkov, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Adresa: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine nebo Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Místopředseda soudu Ústředního obvodu v Simferopolu a bývalý soudce soudu Kyjevského obvodu v Simferopolu.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22. 3. 1974

Místo narození: Romany, Poltavská oblast, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská (Unie neuznává pasy vydané na Krymu Ruskou federací)

Soudkyně Nejvyššího soudu Republiky Krym.

V politicky motivovaných soudních řízeních vedených proti oponentům protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu přijala řadu předpojatých rozhodnutí. Tím aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

200.

Vladimir Nikolayevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11. 11. 1977

Místo narození: Voroněž, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Číslo pasu, číslo průkazu totožnosti, jiná čísla dokladů totožnosti: 03 01 118013.

Vedoucí hlavního vyšetřovacího oddělení vyšetřovací komise Ruska pro Republiku Krym a město Sevastopol.

Dohlížel na činnost uvedené komise v politicky motivovaných soudních řízeních proti proukrajinským aktivistům pronásledovaným za jejich činnost zaměřenou na boj proti protiprávní anexi a obnovení územní celistvosti Ukrajiny.

Vedl práci vyšetřovatelů, čímž aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

11. 10. 2021

▼M44

201.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

(Дмитрий Валерьевич УТКИН)

Funkce: zakladatel a velitel Wagnerovy skupiny; generální ředitel společnosti Concord Management and Consulting

Hodnost: podplukovník (ruská armáda)

Přezdívka: Vagner/Wagner

Datum narození: 1.6.1970 nebo 11.6.1970

Identifikační číslo Wagnerovy skupiny: M-0209

Místo narození: Asbest, Sverdlovská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Adresa: Pskov, Ruská federace

Pohlaví: muž

Dimitriy Utkin (Dimitrij Utkin), bývalý důstojník ruské vojenské zpravodajské služby (GRU), je zakladatel Wagnerovy skupiny a odpovídá za koordinaci a plánování operací za účelem nasazení žoldnéřů Wagnerovy skupiny na Ukrajině.

Z titulu své velitelské funkce v rámci Wagnerovy skupiny byl osobně přítomen v bojové oblasti na Ukrajině a koordinoval a plánoval činnosti příslušníků Wagnerovy skupiny.

Vzhledem ke své velitelské funkci nese tudíž odpovědnost za činnosti narušující a ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a aktivně je provádí.

13.12.2021

202.

Denis Yurievich KHARITONOV

(Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ)

Funkce: zástupce oblastního předsedy astrachaňské pobočky Svazu donbaských dobrovolníků; poslanec Dumy Astrachaňské oblasti; žoldnéř Wagnerovy skupiny

Datum narození: 16.3.1980

Místo narození: Astrachaňská oblast, Ruská SFSR

Státní příslušnost: ruská

Číslo pasu: 76 2759110

Vydalo ministerstvo vnitra 30001

Konec platnosti: 10.3.2030

Adresa: obec Iljinka, Astrachaňská oblast, Ruská federace

Pohlaví: muž

Denis Kharitonov (Denis Charitonov) je zástupce oblastního předsedy astrachaňské pobočky Svazu donbaských dobrovolníků, poslanec Dumy Astrachaňské oblasti a žoldnéř Wagnerovy skupiny.

Bojoval v Donbasu v separatistickém praporu Step, kde velel četě pro přenosné protiletadlové raketové komplety. Připustil, že během působení v Donbasu osobně sestřelil ukrajinský vrtulník a dva letouny Su-25.

Byl mu udělen řád „Za zásluhy o vlast“ Ruské federace. Bylo mu rovněž uděleno interní ocenění Wagnerovy skupiny a ocenění od předsedy Svazu donbaských dobrovolníků a bývalého předsedy vlády tzv. Doněcké lidové republiky Aleksandra Borodaie (Alexandra Borodaje) (na něhož se vztahují omezující opatření na základě rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP). Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující a ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

13.12.2021

203.

Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Funkce: nezávislý pracovník ruské vojenské zpravodajské služby (GRU) a žoldnéř Wagnerovy skupiny

Datum narození:21.7.1981

Státní příslušnost: ruská

Adresa: možná: Astrachaň, Kirovský okres, Raskolnikova 11, byt 5, Ruská federace

Pohlaví: muž

Sergey Shcherbakov (Sergej Ščerbakov) je nezávislý pracovník ruské vojenské zpravodajské služby (GRU) a žoldnéř Wagnerovy skupiny.

Bojoval v Donbasu za proruské separatistické síly jako příslušník vojenské jednotky pro přenosné protiletadlové raketové komplety v rámci proruského separatistického praporu Step, který v Donbasu sestřelil ukrajinský vrtulník a dva letouny Su-25. Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky narušující a ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

13.12.2021

▼M4

Subjekty

▼B 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

▼M39

1.

Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“

(dříve znám jako PJSC Chernomorneftegaz)

Prospekt Kirova 52, Simferopol, Krym, Ukrajina 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefonní číslo:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@gas.crimea.ru

Registrační číslo: 1149102099717

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parlament“ usnesení vyhlašující vyvlastnění majetku patřící podniku Černomorněftěgaz jménem „Krymské republiky“. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 29. listopadu 2014 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Černomorněftěgaz“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз“). Zřizovatel: Ministerstvo paliv a energetiky „Republiky Krym“ (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

▼M25 —————

▼M39

3.

Tzv. Luhanská lidová republika

„Луганская народная республика“ (ЛНР)

„Luganskaya narodnaya respublika“ (LNR)

Oficiální informace:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Tzv. Luhanská lidová republika byla vyhlášena 27. dubna 2014. Je odpovědná za uspořádání nezákonného „referenda“11. května 2014. Dne 12. května 2014 byla vyhlášena nezávislost. Dne 22. května 2014 vytvořily tzv. Doněcká lidová republika a tzv. Luhanská lidová republika tzv. Federální stát Nové Rusko. Tyto kroky představují porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Rovněž je zapojena do náboru osob do separatistické „Armády jihovýchodu“ a dalších nezákonných ozbrojených separatistických skupin, čímž narušuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

4.

Tzv. „Doněcká lidová republika“

„Донецкая народная республика“ (ДНР)

„Donetskaya narodnaya respublika“ (DNR)

Oficiální informace:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

Tzv. „Doněcká lidová republika“ byla vyhlášena 7. dubna 2014.

Je odpovědná za uspořádání nezákonného referenda 11. května 2014. Dne 12. května 2014 byla vyhlášena nezávislost.

Dne 24. května 2014 podepsaly tzv. „Doněcká lidová republika“ a tzv. „Luhanská lidová republika“ dohodu o vytvoření tzv. „Federálního státu Nové Rusko“.

Tyto kroky představují porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Rovněž je zapojena do náboru osob do nezákonných ozbrojených separatistických skupin, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

▼M41

5.

Tzv. „Federální stát Nové Rusko“

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Mediální zdroje:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://vk.com/novorossiatv

Dne 24. května 2014 podepsaly tzv. „Doněcká lidová republika“ a tzv. „Luhanská lidová republika“ dohodu o vytvoření tzv. „Federálního státu Nové Rusko“, který nebyl uznán.

Tento akt je v rozporu s ukrajinským ústavním právem, a tudíž i mezinárodním právem, a ohrožuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

▼M38

6.

International Union of Public Associations „Great Don Army“ (Mezinárodní svaz veřejných sdružení „Velká donská armáda“)

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское“

Oficiální informace:

http://xn80aaaajfjszd7a3b0e.xnp1ai/

http://казакнацгвард.рф/

Telefonní číslo:

+7-8-908-178-65-57

Sociální média: Cossack National Guard (Kozácká národní garda) http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresa: 346465 Ruská federace, Rostovská oblast, October District, St Zaplavskaya, S. Shosseynaya 1

Druhá adresa: Voroshilovskiy prospekt 12/85-87/13, Rostov na Donu, Ruská federace

Registrace byla v roce 2017 zrušena.

„Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou národní gardu“, odpovědnou za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Má vazby na Nikolaye Kozitsyna, jenž je velitelem kozáckých sil a je odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.

25.7.2014

▼M42

7.

Ruské společenství „Sobol“

Русская община „Собол“

Sociální média:

http://vk.com/sobolipress

http://www.русскоедвижение.рф/

Telefonní číslo:

(0652) 60-23-93

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adresa: Ukrajina, Krym, Simferopol, ul. Kiev, 4 (u autobusového nádraží „Central“).

Radikální polovojenská organizace, odpovědná za otevřenou podporu použití síly k ukončení ukrajinské kontroly nad Krymem, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Odpovědná za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

▼M38

8.

Tzv. „Lugansk Guard“ („Luhanská garda“)

„Луганская гвардия“

Sociální média a další informace:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Milice domobrany v Luhansku, odpovědné za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožují stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Mají vazby na Germana PROKOPIVA, aktivního vůdce odpovědného za účast na obsazení budovy oblastní kanceláře Ukrajinské bezpečnostní služby v Luhansku; z obsazené budovy pořídil videozáznam určený prezidentu Putinovi a Rusku.

25.7.2014

▼M36

9.

Tzv.

Army of the Southeast („Armáda jihovýchodu“)

„Армии Юго-Востока“

Sociální média:

https://vk.com/sigma_orel)

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, považovaná za jednu z nejdůležitějších na východní Ukrajině.

Odpovědná za obsazení budovy Bezpečnostní služby v Luhanské oblasti. Důstojník ve výslužbě.

Má vazby na Valeriye BOLOTOVA, jenž byl uveden na seznamu jako jeden z vůdců skupiny.

Má vazby na Vasyla NIKITINA, odpovědného za separatistické „vládní“ činnosti tzv. vlády Luhanské lidové republiky.

25.7.2014

10.

Tzv.

Donbas People's Militia („Donbaské lidové milice“)

(„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса“)

Sociální média:

http://vk.com/polkdonbassa)

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60;

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

vknovoros@yandex.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Telefon pro dobrovolníky v Rusku:

+ 7 499 709-89-06

nebo e-mail: novoross24@mail.ru

Adresa: Doněck Prospekt Zasyadko 13

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina odpovědná za boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. Militantní skupina začátkem dubna roku 2014 mj. ovládla několik vládních budov na východní Ukrajině, čímž narušila územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Má vazby na Pavla Gubareva, který je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a který se prohlásil za „lidového gubernátora“.

25.7.2014

▼M42

11.

„Vostok Brigade“ (Brigáda „Vostok“)

„Бригада Восток“

(také známa jako Prapor „Vostok“; „Батальон Восток“)

Sociální média:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, považovaná za jednu z nejdůležitějších na východní Ukrajině. Odpovědná za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Aktivně se účastnila vojenských operací, které vyústily v obsazení letiště v Doněcku.

Je součástí „1. armádního sboru“ ozbrojených sil tzv. Doněcké lidové republiky.

25.7.2014

▼M25 —————

▼M39

13.

Státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopol seaport“

ГУП ГС „Севастопольский морской порт“

(dříve znám jako státní podnik „Sevastopol commercial seaport“)

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port“)

Nakhimov Square 5, Sevastopol, 299011

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Registrační číslo: 1149204004707

https://www.sevmp.ru/

gupsmp@mail.ru

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský parlament“ přijal dne 17. března.2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Sevastopolský námořní obchodní přístav“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Z hlediska objemu obchodu se jedná o největší obchodní přístav na Krymu. Dne 6. června 2014 byl přeregistrován jako státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopolský námořní přístav“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт“). Zřizovatel: vláda Sevastopolu (Правительство Севастополя).

25.7.2014

▼M25 —————

▼M41

15.

Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“

(dříve znám jako státní podnik Universal -Avia

Государственное предприятие „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)

Aeroflotskaya Street 5, 295021, Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь

Tel.: +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020

unavia_2014@mail.ru

https://universal-avia.ru/

Registrační číslo: 1159102026742

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 24. března.2014 rozhodnutí č. 1794-6/14 „o státním podniku ‚Universal-Avia‘“ (О Государственном предприятии „Универсал-Авиа“), v němž je vyhlášeno, že majetek státního podniku „Universal-Avia“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 15. ledna 2015 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“). Zřizovatel: Ministerstvo dopravy „Republiky Krym“ (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

16.

Federální státní rozpočtová organizace „Sanatorium ‚Nizhnyaya Oreanda‘“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (dříve známa jako rekreační středisko „Nizhnyaya Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Resort „Nižňaja Oreanda“, 298658, Jalta, Oreanda, budova 12, Ukrajina

Санаторий „Нижняя Ореанда“, 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина

www.oreanda-resort.ru

marketing@oreanda-resort.ru

+7 (978) 944 83 00,

+7 (978) 944 83 30

Registrační číslo: 1149102054221

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 21. března 2014 rozhodnutí č. 17676/14 „o otázkách týkajících se zřízení Sdružení sanatorií a rekreačních středisek“, v němž se prohlašuje, že majetek rekreačního střediska „Nižňaja Oreanda“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

Přeregistrována dne 9. října 2014 jako federální státní rozpočtová organizace „Sanatorium Nižňaja Oreanda“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (Федеральное государственное бюджетное учреждение „Санаторий ‚Нижняя Ореанда‘ Управления делами президента Российской федерации“). Zřizovatel: Úřad prezidenta Ruské federace (Управления делами Президента Российской федерации).

25.7.2014

▼M39

17.

Podnik „Republiky Krym“„Azov distillery plant“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод“

„Azovsky likerovodochny zavod“

ul. Železnodorožnaja 40, 296178 Azovskoje, Džankojský rajón, Ukrajina

ул. Железнодорожная, 40, 296178 пгт. Азовское, Джанкойский район, Украина

kód: 01271681

Konkurzní řízení bylo uzavřeno.

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení Státní rady ‚Republiky Krym‘“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území ‚Republiky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek subjektu „Azovskyj likerovodočnyj zavod‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

▼M42

18.

Akciová společnost „Production-Agrarian Union „Massandra““

Aкционерное общество „Производственно-аграрное объединение „Массандра““

(dříve známá jako Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Production-Agrarian Union „Massandra““

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Производственно аграрное объединение „Массандра““)

298650, Krym, Jalta, Massandra, ul. Vinoděla Jegorova 9.

298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9

Internetová stránka: http://massandra.su

+7 978 936 75 04

+7 3654 23 31 96

+7 3654 26 16 83

Registrační číslo: 1209100012648

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení Státní rady „Republiky Krym“ “ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území „Republiky Krym“ “, v němž se prohlašuje, že majetek státního koncernu „National Association of producers „Massandra“ “ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

 

Federální státní rozpočtová organizace „Production-Agrarian Union „Massandra“ “ při Úřadu prezidenta Ruské federace

Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации“

státní koncern „National Association of producers „Massandra“ (Národní sdružení producentů „Massandra“)“

Национальное производственно аграрное объединение „Массандра“

(Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“)

 

Dne 1. srpna 2014 byl přeregistrován jako federální státní rozpočtová organizace „Proizvodstvenno-agrarnoje objedinenije „Massandra“ “ při Úřadu prezidenta Ruské federace (Федеральное государственное унитарное предприятие ‘Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации). Zřizovatel: Úřad prezidenta Ruské federace (Управления делами Президента Российской федерации).

Dne 1. dubna 2019 přeregistrován jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Production-Agrarian Union „Massandra“ “. Dne 1. října 2020 přeregistrován jako akciová společnost „Production-Agrarian Union „Massandra“ “.

▼M39

19.

Federální státní rozpočtový ústav pro vědu a výzkum „All-Russian national scientific research institute for wine growing and wine making ‚Magarach‘ (Všeruský národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘) Ruské akademie věd“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‚Магарач‘ РАН“

Dříve znám jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„National Institute of Wine ‚Magarach‘“

298600, ul. Kirova 31 Jalta, Krym, Ukrajina

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

magarach@rambler.ru

www.magarach-institut.ru

+7(3654) 32-55-91

Registrační číslo: 1159102130857

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení státní rady ‚Republiky Krym‘“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území ‚Republiky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Gosudarstvennnoje predprijatije ‚Agrofirma Magarač‘ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‚Magarač‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

 

Dříve znám jako: „State enterprise ‚Magarach‘ of the national institute of wine“ („Státní podnik Agrofirma ‚Magarač‘ Národního ústavu ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘“) Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

(Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

 

Přeregistrován dne 15. ledna 2015 jako státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“„Národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘“

(Государственное бюджетное учреждение „Республики Крым“„Национальный научно‐исследовательский институт винограда и вина ‚Магарач‘“). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Dne 9. února 2015 bylo státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“ Národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství „Magarač“ přeměněno na federální rozpočtové vědecké zařízení „Všeruský národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘“ Ruské akademie věd.

 

20.

Akciová společnost „‚Novy Svet‘, výrobce šumivých vín“

Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

Dříve znám jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„‚Novy Svet‘, výrobce šumivých vín“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

298032, Krym, Sudak, Novyj Svet, ul. Šaljapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+7-978-9-140-140

+7-(36566)-3-28-45

+7-978-914- 54-74

http://nsvet-crimea.ru/

Registrační číslo: 1179102021460

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení státní rady Republiky Krym č. 1836-6/14“ ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Zavod šampanskich vin ‚Novyj Svet‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.

25.7.2014

 

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin ‚Novy Svet‘“ (a dříve znám jako Státní podnik „‚Novy Svet‘, výrobce šumivých vín“ – „Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‚Novy Svet‘“)

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

 

Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 4. ledna 2015 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„‚Novyj Svet‘, výrobce šumivých vín“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Po reorganizaci byl 29. srpna 2017 nově registrován jako akciová společnost „‚Novyj Svet‘, výrobce šumivých vín“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zřizovatel: Ministerstvo pro regulaci pozemkových a vlastnických vztahů „Republiky Krym“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

21.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION (SPOLEČNOST PRO LETECKOU A KOSMICKOU OBRANU)

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны ‚Алмаз — Антей‘“

(také známa jako CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; také známa jako ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; také známa jako ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей“;)

41 ul. Verejskaja, Moskva 121471, Ruská federace.

Internetová stránka: www.almaz-antey.ru

E-mail:

antey@almaz-antey.ru

Registrační číslo: 1027739001993

Almaz-Antěj je společnost vlastněná ruským státem. Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně raket země-vzduch, jež dodává ruské armádě. Ruské orgány dodávají těžkou vojenskou techniku separatistům na východě Ukrajiny, což přispívá k destabilizaci Ukrajiny. Separatisté tyto zbraně používají i k sestřelování letadel. Jako státem vlastněná společnost přispívá Almaz-Antěj k destabilizaci Ukrajiny.

30.7.2014

▼M41

22.

DOBROLET (také známa jako DOBROLYOT)

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Kód letecké společnosti: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moskva

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Internetová stránka: https://aviakompaniya.com/dobrolet/

www.pobeda.aero

Společnost Dobroljot byla dceřinou společností letecké společnosti vlastněné ruským státem. Od nezákonné anexe Krymu byla společnost Dobroljot výhradním provozovatelem letů mezi Moskvou a Simferopolem. Usnadňovala tak integraci nezákonně anektované „Autonomní republiky Krym“ do Ruské federace a narušovala svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

30.7.2014

23.

Veřejná akciová společnost „Russian National Commercial Bank“

(Публичное акционерное общество „Российский национальный коммерческий банк“)

295000, Simferopol, ul. Naberežnaja pojmenovaná na počest 60. výročí vzniku SSSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Internetová stránka: http://www.rncb.ru

Registrační číslo: 1027700381290

Po nezákonné anexi Krymu připadla Ruská národní komerční banka (RNCB) plně do vlastnictví takzvané „Republiky Krym“. V lednu roku 2016 se stala majetkem Federální agentury pro správu státního majetku, také známé jako Rosimuščestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

Před anexí tato banka nebyla na Krymu zastoupena, nyní se však stala jedním z hlavních subjektů na trhu. Koupí nebo převzetím poboček bank, které se z Krymu stahovaly, banka RNCB materiálně a finančně podporovala činnosti ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruské federace, a tím narušovala územní celistvost Ukrajiny.

Dne 29. ledna 2020 ruská centrální banka rozhodla o reorganizaci Sevastopol Marine Bank za účasti RNCB. Banka se podílela na dvou velkých infrastrukturních projektech na Krymu – financuje výstavbu nového letištního terminálu v Simferopolu a zařízení na výrobu elektřiny (Balaklavské a Tavričeské tepelné elektrárny).

30.7.2014

▼M42

24.

Veřejné hnutí „Doněcká republika“

Общественое движение „Донецкая республика“

Oficiální informace:

http://oddr.info/

orgotdel@oddr.info

Adresa: Doněck, Universitětskaja 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Doněcké lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných „voleb“, aktivně podpořila činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině. Zakladatelem je Andriy PURGIN a v jejím čele stál Alexander ZAKHARCHENKO. Jako kandidáta na funkci „nejvyššího představitele“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ nominovala v roce 2018 Denise PUSHYLINA.

29.11.2014

▼M41

25.

Peace to Luhansk Region (Mir Luganschine) Мир Луганщине (Mír Luhansku)

https://mir-lug.info/

Adresa: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukrajina

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина,

info@mir-lug.info

Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Luhanské lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné. Od 17. února 2018 je předsedou organizace Leonid PASECHNIK, a je tudíž spojena s osobou označenou Radou.

Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných „voleb“, aktivně podpořila činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

29.11.2014

▼M33

26.

Free Donbass (také známa jako „Free Donbas“, „Svobodny Donbass“)

Свободньιй Донбасс (Svobodný Donbas)

http://www.odsd.ru/

Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Doněcké lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných „voleb“, aktivně podpořila činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

29.11.2014

▼M36

27.

People's Union (Narodny Soyuz) (Národní svaz)

Народный союз

Registrace byla v roce 2018 zrušena.

Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské lidové republice konaných dne 2. listopadu 2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných „voleb“, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

29.11.2014

▼M42

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) (Luhanský hospodářský svaz)

Луганский экономический союз

Oficiální informace:

https://vk.com/public97306393

Telegram: https://t.me/s/od_les_lnr

„Lidová organizace“, která nominovala kandidáty do nezákonných tzv. „voleb“ v tzv. „Luhanské lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 a 11. listopadu 2018. Jako kandidáta na funkci „nejvyššího představitele“ tzv. „Luhanské lidové republiky“ nominovala v roce 2014 Olega AKIMOVA, kterého v roce 2018 rovněž nominovala do funkce poslance tzv. „Lidové rady Luhanské lidové republiky“. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné. Předsednictví svazu „Luganskij Economicheskiy Soyuz“ v současné době zastává Zinaida NADIONOVÁ, která je poslankyní „Lidové rady Luhanské lidové republiky“.

Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných „voleb“, aktivně podpořila činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

29.11.2014

▼M36

29.

Cossack National Guard (Kozácká národní garda)

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/)

https://vk.com/kazak_nac_guard)

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Velí jí Nikolaj KOZICYN, který je uveden na seznamu, a proto je s jeho osobou spojována.

Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 2. armády“„Luhanské lidové republiky“.

16.2.2015

▼M39

30.

Prapor „Sparta“

Батальон „Спарта“

https://vk.com/sparta_orb

+380713041088

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“. Je rovněž označován jako vojenská jednotka 08806 a jako „Gvardějský“ prapor. V listopadu 2017 byla jednotka pojmenována po zavražděném separatistickém vojenském veliteli Arsenu Pavlovovi (také známém jako Motorola).

16.2.2015

31.

Prapor „Somali“

Батальон „Сомали“

https://vk.com/club163716218/

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

▼M38

32.

Prapor „Zarya“

(Батальон „Заря“)

https://vk.com/public73385255

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.

Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 2. armády“„Luhanské lidové republiky“.

16.2.2015

▼M42

33.

Prizrak brigade (Brigáda „Prizrak“)

Бригада „Призрак“

Adresa: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

http://prizrak.info/

mail@prizrak.info

+38 (072) 199-86-39

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je součástí tzv. „2. armádního sboru“„Luhanské lidové republiky“.

Bývá označována rovněž jako 14. motostřelecký prapor.

Součást tzv. Lidových milicí „Luhanské lidové republiky“.

16.2.2015

▼M39

34.

Prapor „Oplot“

(Батальон „Оплот“)

Sociální média:

http://vk.com/oplot_info

https://vk.com/5ombroplot

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je rovněž označována jako 5. samostatná motostřelecká brigáda, která je od října 2018 pojmenována po Alexandrovi Zacharenkovi. Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

35.

Prapor „Kalmius“

Батальон „Кальмиус“

https://vk.com/reportage24

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je rovněž označována jako samostatná hlídková dělostřelecká brigáda (jednotka 08802) a je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

▼M21

36.

Prapor „Smert“

Батальон „Смерть“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.

Je součástí tzv. „2. armádního sboru“„Luhanské lidové republiky“.

16.2.2015

▼M39

37.

Hnutí „Novorossiya“ (Novorusko) Igora STRELKOVA

Движение Новороссия Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

https://vk.com/od_novorossia

info@clubnb.ru

Hnutí „Novorossija / Nové Rusko“ vzniklo v listopadu roku 2014 v Rusku a jeho vedoucím je ruský důstojník Igor Strelkov/Girkin (identifikován jako zaměstnanec hlavního zpravodajského ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GRU)).

Podle svých deklarovaných cílů se zaměřuje na poskytování všestranné účinné pomoci „Novému Rusku“, včetně napomáhání milicím bojujícím na východní Ukrajině, čímž podporuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Je spojováno s osobou zařazenou na seznam z důvodu narušování územní celistvosti Ukrajiny.

16.2.2015

▼M36

38.

OAO „VO Technopromexport“ (OAO „VO TPE“)

Také známa jako: Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association“„Technopromexport“

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Adresa: 119019, Moskva, Novyi Arbat s., 15, budova 2

Datum registrace: 27.7.1992

Státní registrační číslo: 1067746244026

Daňové registrační číslo: 7705713236

Probíhá konkurzní řízení.

Společnost OAO „VO TPE“ jakožto smluvní strana společnosti Siemens Gas Turbine Technologies OOO zakoupila plynové turbíny, které měly údajně být určeny pro elektrárnu v Tamanu v regionu Krasnodar v Ruské federaci, a byla jako taková odpovědná za převedení těchto plynových turbín na společnost OOO „VO TPE“, která je poté přesunula za účelem instalace na Krymu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

▼M39

39.

OOO „VO Technopromexport“ (OOO „VO TPE“)

také známa jako: Limited Liability Company „Foreign Economic Association“„Technopromexport“

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт“

Adresa: 119019, Moskva, ul. Nový Arbat 15, budova 2

+7 (495) 989-97-29

www.tpe-vo.ru

E-mail: inform@tpe-vo.ru

Datum registrace: 8.5.2014

Státní registrační číslo: 1147746527279

Daňové registrační číslo: 7704863782

Vlastník plynových turbín, které společnost Siemens Gas Turbine Technologies OOO původně dodala společnosti OAO „VO TPE“. Společnost OOO „VO TPE“ přesunula plynové turbíny za účelem jejich instalace na Krymu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Je odpovědná za realizaci projektu výstavby tepelných elektráren Balaklava a Tavričeskaja (Tauridská), v nichž byly uvedené turbíny instalovány.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

také známa jako: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“

Adresa: 115280 Moskva, Avtozavodskaja 14

http://ia.ru

Datum registrace: 31.1.1994

Státní registrační číslo: 1037739044111

Daňové registrační číslo: 7725056162

Společnost je v likvidaci.

Společnost specializovaná na kontrolní a komunikační systémy pro elektrárny, která uzavřela smlouvy na projekty týkající se výstavby elektráren a instalace plynových turbín v Sevastopolu a Simferopolu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

41.

„Státní jednotný podnik Republiky Krym ‚Crimean Sea Ports‘“ (Krymské námořní přístavy)

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‚Крымские морские порты‘“), včetně poboček:

— Feodosia Commercial Port (Feodosijský obchodní přístav),

— Kerch Ferry (Kerčský trajekt),

— Kerch Commercial Port (Kerčský obchodní přístav).

ul. Kirova 28, Kerč 298312, Krym

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

https://crimeaports.ru

info@crimeaport.ru

Státní registrační číslo: 1149102012620

Daňové registrační číslo: 9111000450

„Krymský parlament“ přijal dne 17. března 2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“ a dne 26. března 2014 usnesení č. 1865-6/14 „o státním podniku ‚Krymské námořní přístavy‘“ („О Государственном предприятии ‚Крымские морские порты‘“), jež prohlašuje, že majetek několika státních podniků, jež byly sloučeny do „státního jednotného podniku Republiky Krym ‚Krymské námořní přístavy‘“, je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tyto podniky fakticky zkonfiskovaly, přičemž podnik „Krymské námořní přístavy“ měl z nelegálního převodu jejich majetku prospěch.

16.9.2017

▼M41

42.

AO Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresa: 7 Yablochkova street, Petrohrad, 197198 Rusko

Internetová stránka: http://gpsm.ru

Email: office@gpsm.ru

Tel: (812) 498-08-14

Státní registrační číslo: 1037828021660

Daňové registrační číslo: 7826717210

Ústav AO „Institute Giprostrojmost – Saint-Petersburg“ se s ohledem na svůj architektonický návrh mostu přes Kerčský průliv podílel na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s Krymským poloostrovem protiprávně anektovaným k Ruské federaci, což narušuje územní celistvost Ukrajiny. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresa: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moskva, 121087 Rusko

www.mostotrest.ru

info@mostro.ru

Tel:(495)6697999

Státní registrační číslo: 1027739167246

Daňové registrační číslo: 7701045732

Společnost PJSC Mostotrest se s ohledem na svoji státní zakázku na údržbu mostu přes Kerčský průliv aktivně podílela na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem; prostřednictvím další zakázky rovněž provozuje železniční trať na tomto mostě. Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkadij Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Adresa: 4 Tankistov street, 298310 Kerč, Krym

Internetová stránka: http://zalivkerch.com

Státní registrační číslo: 1149102028602

Tel: +7(36561)33055

Daňové registrační číslo: 9111001119

Společnost JSC Zaliv Shipyard se aktivně podílela na výstavbě nové železniční tratě směrem k mostu přes Kerčský průliv, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

45.

STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company

Stroygazmontazh Corporation (skupina SGM)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresa: Prospect Vernadskogo 53, Moskva, 119415 Rusko

Internetová stránka: www.ooosgm.com

info@ooosgm.ru

Státní registrační číslo: 1077762942212

Daňové registrační číslo: 7729588440

INN: 9729299794

PSRN: 1207700324941, KPP 772901001.

Korporace Strojgazmontaž (skupina SGM) se s ohledem na státní zakázku na výstavbu mostu přes Kerčský průliv aktivně podílela na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

▼M39

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Adresa:

ul. Barklaja 6, budova 7, Moskva 121087 Rusko

Registrační identifikační číslo: 1157746088170

Daňové identifikační číslo: 7730018980

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Strojgazmontaž Most OOO byla dceřinou společností hlavního dodavatele Strojgazmontaž, která řídila projekt výstavby mostu přes Kerčský průliv a byla zapojena do jeho výstavby. Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkadij Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

▼M29

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД“

Adresa:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019 (Rusko)

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Petrohrad, 195267 Rusko

Registrační identifikační číslo: 1037804006811 (Rusko)

Daňové identifikační číslo: 7802059185

Internetové stránky: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

Společnost CJSC VAD je hlavním dodavatelem zakázky na výstavbu dálnice Tavrida na Krymu, komunikaci přes Kerčský průliv a přístupových komunikací k němu. Dálnice Tavrida zajistí dopravní dostupnost Krymu prostřednictvím systému nově vybudovaných komunikací, které budou sloužit jako hlavní napojení na most přes Kerčský průliv. Společnost CJSC VAD tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

▼M40

48.

Akciová společnost „Lenpromtransproyekt“ (АО „Ленпромтранспроект“)

Adresa: Kondrat’yevskiy Prospekt, 15, budova 5/1, 223 Petrohrad 195197, Ruská federace

Registrační identifikační číslo (OGRN): 1027809210054

Daňové identifikační číslo (INN): 7825064262

Internetová stránka: https://lptp.ru/

E-ail: ptp@sp.ru

Akciová společnost Lenpromtransproyekt se zapojila do projektu propojení železniční infrastruktury protiprávně anektovaného Krymu a Ruska tím, že navrhla železniční přístupové cesty k mostu přes Kerčský průliv a zajišťovala architektonický dohled během výstavby mostu, který spojuje Rusko a protiprávně anektovaný Krymský poloostrov. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

1.10.2020

49.

Akciová společnost „The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate“ (АО „Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск“)

Adresa: ul. Mayakovskogo 14, Aldan 678900, Aldanská oblast, Ruská federace

Registrační identifikační číslo (OGRN): 1121402000213

Daňové identifikační číslo (INN): 1402015986

Internetová stránka: https://dsgd.ru/

E-mail: info@dsgd.ru; gmn@dsgd.ru

Akciová společnost The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate se zapojila do projektu propojení železniční infrastruktury protiprávně anektovaného Krymu a Ruska tím, že poskytovala inženýrské služby během výstavby železničních přístupových cest k mostu přes Kerčský průliv, který spojuje Rusko a protiprávně anektovaný Krymský poloostrov. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

1.10.2020

50.

Federal State Unitary Enterprise „Crimea Railway“ (Федеральное государственное унитарное предприятие „Крымская железная дорога“)

Adresa: 34 ul. Pavlenko, Simferopol 95006, Ukrajina

Registrační identifikační číslo (OGRN): 1159102022738

Daňové identifikační číslo (INN): 9102157783

Internetová stránka: https://crimearw.ru

E-mail: ngkkjd@mail.ru

Společnost Federal State Unitary Enterprise Crimea Railway se zapojila do projektu propojení železniční infrastruktury protiprávně anektovaného Krymu a Ruska tím, že vlastní a provozuje železniční trať na mostě přes Kerčský průliv, který spojuje Rusko a protiprávně anektovaný Krymský poloostrov. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

1.10.2020

51.

First Crimean Insurance Company

(Крымская первая страховая компания)

Adresa: ul. Butakova, 4, Sevastopol, Ukrajina

Registrační identifikační číslo (OGRN): 1149102007933

Daňové identifikační číslo (INN): 9102006047

Internetová stránka: https://kpsk-ins.ru/about

E-mail: info@kspk-ins.ru

Společnost The First Crimean Insurance Company se zapojila do projektu propojení železniční infrastruktury protiprávně anektovaného Krymu a Ruska tím, že poskytla pojištění stavby mostu přes Kerčský průliv. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

1.10.2020

▼B
PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

▼M35

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top