EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A1126(02)

Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Organizací pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově

OJ L 304, 26.11.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force

26.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/5


DOHODA

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Organizací pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, a

ORGANIZACE PRO ROZVOJ ENERGETIKY NA KOREJSKÉM POLOOSTROVĚ,

dále jen „organizace KEDO“,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Organizace KEDO byla zřízena na základě Dohody o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově ze dne 9. března 1995, pozměněné dne 19. září 1997, mezi vládami Korejské republiky, Japonska a Spojených států amerických.

(2)

Platnost dohody uzavřené mezi Společenstvím a organizací KEDO skončila dne 31. května 2018.

(3)

Po rozhodnutí ukončit projekt jaderných lehkovodních reaktorů organizace KEDO a po rozhodnutí z roku 2007 plnit povinnosti sekretariátu se značně omezeným personálem a v minimálních kancelářských prostorách výkonná rada organizace KEDO v roce 2018 rozhodla, že organizace KEDO bude pokračovat i po 31. květnu 2018.

(4)

Společenství i organizace KEDO vyjádřily přání pokračovat ve spolupráci s cílem provést ukončení projektu lehkovodních reaktorů a řádnou likvidaci organizace KEDO,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Použití ustanovení předchozí dohody

Pokud není v jednom z níže uvedených článků určeno jinak, zůstávají ustanovení předchozí dohody mezi Společenstvím a organizací KEDO, jejíž platnost skončila dne 31. května 2018, použitelná i podle této dohody.

Článek 2

Příspěvek Společenství

Společenství podle této dohody neposkytuje do rozpočtu organizace KEDO žádné finanční příspěvky.

Článek 3

Doba trvání

Platnost této dohody skončí dne 31. května 2019. Každý rok se automaticky obnoví na dobu jednoho roku, pokud jedna ze stran neoznámí druhé straně alespoň jeden měsíc přede dnem skončení platnosti, že si přeje dohodu ukončit. Může být rovněž ukončena s okamžitou platností, pokud z organizace KEDO odejde kterýkoli z ostatních členů, kteří jsou v současné době zastoupeni ve výkonné radě. Tato dohoda nebude obnovena na dobu delší než do 31. května 2021.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost podpisem Společenství a organizace KEDO a použije se se zpětným účinkem ode dne 1. června 2018.

V Bruselu dne dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce devatenáct, ve dvou vyhotoveních

Za Evropské společenství pro atomovou energii

Ditte JUUL-JØRGENSEN

V New Yorku dne třicátého října roku dva tisíce devatenáct, ve dvou vyhotoveních

Za Organizaci pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově

David WALLACE


Top