Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vztahy EU s Čínou

Vztahy EU s Čínou

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (EHS) č. 2616/85 o uzavření Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi EU a Čínou

Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi EU a Čínou

Strategická agenda pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020

Společné sdělení (JOIN(2016) 30 final) – Prvky nové strategie EU vůči Číně

Závěry Rady o strategii EU týkající se Číny

CO JE CÍLEM TĚCHTO DOKUMENTŮ?

Stanoví základ pro strategické partnerství mezi EUa Čínou , které se vyvinulo z obchodní a hospodářské spolupráce a bude zahrnovat zahraniční a bezpečnostní věci a dotýkat se také mezinárodních výzev, jako je změna klimatu a celosvětová správa ekonomických záležitostí.

KLÍČOVÉ BODY

Strategická agenda pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020 je hlavním dokumentem pro vztahy těchto dvou stran. Je rozdělena do 4 hlavních kategorií:

 • Mír a bezpečnost: EU a Čína podporují posílenou spolupráci a zintenzivněné dialogy o mezinárodních a regionálních bezpečnostních problémech s globálními dopady.
 • Prosperita: EU a Čína se zaměřují na klíčové iniciativy jako například:
  • otevřenější obchod a investice,
  • výměna průmyslových informací,
  • spolupráce v oblasti zemědělského vývoje, a
  • další spolupráce v oblasti dopravy a rozvoje infrastruktury.
 • Udržitelný rozvoj: EU a Čína zaměřují svou společnou odpovědnost za prosazování celosvětového rozvoje prostřednictvím spolupráce na tyto oblasti:
 • Mezilidské vztahy: EU a Čína společně představují více než čtvrtinu světové populace, a proto rozšiřování kontaktů mezi lidmi na obou stranách je důležité pro zvyšování společného porozumění. Proto je zaměření na kulturu, vzdělávání a dialogy s mladými lidmi. EU a Čína se angažují ve více než 60 pravidelných dialozích o důležitých zahraničněpolitických oblastech a také o technických tématech, jako je průmyslová politika, vzdělávání, cla, jaderná energetika a ochrana spotřebitelů.

Nový přístup

 • Strategie a politika pro vztahy mezi EU a Čínou během nadcházejících 5 let jsou založeny na těchto dokumentech:
 • Společně se zaměřují na tyto cíle:
  • vytvoření silného, jasného a jednotného hlasu pro EU v jejím přístupu k Číně, který bude podporovat demokracii, právní stát, lidská práva, respekt k zásadám Charty Spojených národů a mezinárodního práva,
  • posílení obchodu a investic uzavřením komplexní dohody o investicích. Měly by tak vzniknout rovné podmínky a otevřít se tržní příležitosti pro EU i Čínu, které by po zavedení správných podmínek mohly vést k širším obchodním ambicím, jako je z dlouhodobého hlediska dohoda o volném obchodu. EU také očekává uzavření dohody o zeměpisných označeních na základě nejpřísnějších mezinárodních norem ochrany a
  • prohloubení zásadové, praktické a pragmatické spolupráce mezi zahraniční a bezpečnostní politikou EU a Číny. Obě strany budou těsněji spolupracovat, jak dvoustranně, tak v mnohostranných organizacích, jako je OSN, při řešení globálních problémů, jako je migrace, rozvojová pomoc a boj proti změně klimatu.

KONTEXT

 • Diplomatické vztahy mezi EU (tehdy EHS) a Čínou byly nastoleny v roce 1975. Od té doby se vyvinulo partnerství se zaměřením na boj proti široké škále globálních výzev počínaje nešířením zbraní hromadného ničení, přes bezpečnostní situaci v Asii nebo globální oteplování až po boj proti nedovolené migraci a obchodování s lidmi.
 • Jako strategičtí partneři EU a Čína prohlubují vzájemnou spolupráci v oblasti klíčových mezinárodních a regionálních otázek a společně sdílejí odpovědnost za prosazování míru, prosperity a udržitelného rozvoje k užitku všech.
 • EU je největším obchodním partnerem Číny, zatímco Čína je druhým největším obchodním partnerem EU. Obchodní a investiční vztah mezi těmito dvěma stranami je významným zdrojem bohatství, pracovních míst, rozvoje a inovací pro obě strany.
 • Více informací najdete zde:
  • „Čína a EU“ na internetových stránkách Evropské služby pro vnější činnost

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (EHS) č. 2616/85 ze dne 16. září 1985 o uzavření Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou (Úř. věst. L 250, 19.9.1985, s. 1)

Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou (Úř. věst. L 250, 19.9.1985, s. 2–7)

Strategická agenda pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Prvky nové strategie EU vůči Číně (JOIN(2016) 30 final, 22.6.2016)

Strategie EU týkající se Číny – závěry Rady, (Brusel, 18.7.2016)

Poslední aktualizace 20.03.2017

Top