Help Print this page 

Document 32001D0107

Title and reference
Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2001, kterým se odkládá datum provedení směrnice Rady 1999/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení (oznámeno pod číslem K(2001) 139)Text s významem pro EHP.
OJ L 39, 9.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 371 - 371
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 33 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 34 - 34

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/107(1)/oj
Multilingual display
Text

32001D0107Úřední věstník L 039 , 09/02/2001 S. 0043 - 0043


Rozhodnutí Komise

ze dne 25. ledna 2001,

kterým se odkládá datum provedení směrnice Rady 1999/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení

(oznámeno pod číslem K(2001) 139)

(Text s významem pro EHP)

(2001/107/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení [1], a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na tlakové bubny, svazky tlakových lahví a cisterny uvedené v článku 2 směrnice 1999/36/ES neexistují žádné podrobné technické požadavky a odpovídající odkazy na evropské normy nebyly připojeny k přílohám směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí [2], naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/61/ES [3], a směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [4], naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/62/ES [5]. V důsledku toho by mělo být odloženo datum provedení směrnice o tomto přepravitelném tlakovém zařízení.

(2) Článek 18 směrnice 1999/36/ES stanoví, že během přechodného období 24 měsíců, počínaje dnem provedení této směrnice, členské státy schválí uvedení na trh a do provozu takového přepravitelného tlakového zařízení, které na jejich území splňuje předpisy platné před 1. červencem 2001. V důsledku toho by měl být rovněž učiněn odkaz na ukončení tohoto období.

(3) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 15 směrnice 1999/36/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice 1999/36/ES se datum provedení této směrnice pro tlakové bubny, svazky tlakových lahví a cisterny odkládá na 1. červenec 2003.

Článek 2

Členské státy povolí uvedení na trh a do provozu přepravitelného tlakového zařízení uvedeného v článku 1, které na jejich území splňuje předpisy platné před 1. červencem 2003, a to na období až 2 let od tohoto dne, a také následné uvedení do provozu tohoto zařízení uvedeného na trh před tímto dnem.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. ledna 2001.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 20.

[2] Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7.

[3] Úř. věst. L 279, 1.11.2000, s. 40.

[4] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25.

[5] Úř. věst. L 279, 1.11.2000, s. 44.

--------------------------------------------------

Top