EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0525

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2003, kterým se odkládá den provedení směrnice Rady 1999/36/ES pro některá přepravitelná tlaková zařízení (oznámeno pod číslem K(2003) 2591)Text s významem pro EHP.

OJ L 183, 22.7.2003, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 350 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 26 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 26 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/525/oj

32003D0525Úřední věstník L 183 , 22/07/2003 S. 0045 - 0045


Rozhodnutí Komise

ze dne 18. července 2003,

kterým se odkládá den provedení směrnice Rady 1999/36/ES pro některá přepravitelná tlaková zařízení

(oznámeno pod číslem K(2003) 2591)

(Text s významem pro EHP)

(2003/525/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/50/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro tlakové bubny, svazky tlakových lahví a cisterny uvedené v článku 2 směrnice 1999/36/ES neexistují žádné podrobné technické specifikace a k přílohám směrnice Rady 94/55/ES ze dne 31. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí [3], naposledy pozměněné směrnicí Komise 2003/28/ES ze dne 7. dubna 2003 [4], a směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [5], naposledy pozměněné směrnicí Komise 2003/29/ES ze dne 7. dubna 2003 [6], nebyly doplněny vhodné odkazy na odpovídající evropské normy. Proto by měl být den provedení směrnice 94/55/ES, pokud jde o tato přepravitelná tlaková zařízení, odložen.

(2) Článek 18 směrnice 1999/36/ES stanoví, že během přechodného období v délce 24 měsíců od provedení této směrnice povolí členské státy uvedení na trh a do provozu takového přepravitelného tlakového zařízení, které na jejich území splňuje předpisy platné před 1. červencem 2001. Proto by mělo být ukončení tohoto období rovněž odloženo.

(3) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí, zřízeného článkem 9 směrnice 94/55/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Den provedení směrnice 1999/36/ES, pokud jde o tlakové bubny, svazky lahví a cisterny, se odkládá na 1. července 2005.

Článek 2

Členské státy povolí uvedení na trh a do provozu zařízení uvedených v článku 1, která na jejich území splňují předpisy platné před 1. červencem 2005, a to na období až 24 měsíců od tohoto dne, a také následné uvedení do provozu zařízení uvedených na trh před tímto dnem.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2003.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. července 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 20.

[2] Úř. věst. L 149, 7.6.2002, s. 28.

[3] Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7.

[4] Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 45.

[5] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25.

[6] Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 47.

--------------------------------------------------

Top