Help Print this page 

Document 01969R1191-20091203

Title and reference
Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1191/2009-12-03
Multilingual display
Text

1969R1191 — CS — 03.12.2009 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1191/69

ze dne 26. června 1969

o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách

(Úř. věst. L 156, 28.6.1969, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007

L 315

1

3.12.2007

Top