EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0153

2007/153/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007 , kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2007) 675) (Text s významem pro EHP )

OJ L 67, 7.3.2007, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 323–327 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 98 - 102

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; Zrušeno 32012D0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/153(1)/oj

7.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. března 2007,

kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému

(oznámeno pod číslem K(2007) 675)

(Text s významem pro EHP)

(2007/153/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému (2), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2006/679/ES (3) byla stanovena první technická specifikace („TSI“) pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému.

(2)

Rozhodnutím Komise 2002/731/ES (4), jež bylo zrušeno a nahrazeno rozhodnutím 2006/860/ES, byla stanovena první technická specifikace („TSI“) pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému.

(3)

S ohledem na technický pokrok je nutno aktualizovat seznam povinných specifikací uvedený v příloze A rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, zejména z důvodu zohlednění dohody dosažené ohledně verze 2.3.0 specifikace systémových požadavků v rámci pracovní skupiny Evropské agentury pro železnice. Je třeba, aby se tato verze použila jak na vysokorychlostní, tak na konvenční železniční systém.

(4)

Aby mohl být zohledněn technický vývoj nebo sociální požadavky, odpovídá Evropská agentura pro železnice podle čl. 6 odst. 2 směrnice 96/48/ES a čl. 6 odst. 2 směrnice 2001/16/ES za vypracování revize a aktualizaci TSI a za vypracování doporučení pro výbor uvedený v článku 21.

(5)

Podle čl. 12 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (5) Evropská železniční agentura zajišťuje přizpůsobování TSI technickému pokroku, vývoji trhu a sociálním požadavkům a navrhuje Komisi změny TSI, které považuje za nezbytné.

(6)

Evropská agentura pro železnice přijala dne 24. října 2006 doporučení o seznamu povinných specifikací pro konvenční a vysokorychlostní železniční systém uvedeném v TSI.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam povinných specifikací uvedený v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí 2006/679/ES o subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému, se nahrazuje seznamem povinných specifikací, jenž tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Seznam povinných specifikací uvedený v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí 2006/860/ES o subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému, se nahrazuje seznamem povinných specifikací, jenž tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne vyhlášení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. března 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6. Směrnice ve znění směrnice 2004/50/ES (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 114).

(2)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2004/50/ES.

(3)  Úř. věst. L 284, 16.10.2006, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/860/ES (Úř. věst. L 342, 7.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 245, 12.9.2002, s. 37. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/447/ES (Úř. věst. L 155, 30.4.2004, s. 65).

(5)  Úř. věst. L 220, 21.6.2004, s. 3.


PŘÍLOHA

„SEZNAM POVINNÝCH SPECIFIKACÍ

Index č.

Reference

Název dokumentu

Verze

1

UIC ETCS FRS

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

4.29

2

99E 5362

ERTMS/ETCS Functional Statements

2.0.0

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.2.9

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.3.0

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Vyhrazeno 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.1.2

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.0.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

UNISIG SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents

1.1.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.2.0 ##

17

Záměrně vynecháno

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Záměrně vynecháno

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Záměrně vynecháno

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.2.11

28

Vyhrazeno

Reliability – Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface ‚k‘

1.0.0

30

Záměrně vynecháno

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.0

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a

Záměrně vynecháno

 

 

36b

Záměrně vynecháno

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Záměrně vynecháno

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e

Záměrně vynecháno

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.2.5

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.2.5

41

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Záměrně vynecháno

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.1.2

44

Vyhrazeno

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface ‚K‘ Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface ‚G‘ Specification

1.0.1

47

Vyhrazeno

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Vyhrazeno

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP

 

51

Vyhrazeno

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Vyhrazeno

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Záměrně vynecháno

 

 

55

Vyhrazeno

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Vyhrazeno

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

 

59

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Vyhrazeno

GSM-R version management

 

62

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

 

##

podmíněna schválením frekvence ze strany CEPT.“


Top