Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1005(02)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 292, 5.10.2011, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 292/6


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 292/03

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 1359:1998

Plynoměry – Membránové plynoměry

 

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Měřiče tepla – Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 1434-2:2007

Měřiče tepla – Část 2: Požadavky na konstrukci

 

 

EN 1434-2:2007/AC:2007

 

 

CEN

EN 1434-4:2007

Měřiče tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu

 

 

EN 1434-4:2007/AC:2007

 

 

CEN

EN 1434-5:2007

Měřiče tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření

 

 

CEN

EN 12261:2002

Plynoměry – Turbínové plynoměry

 

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

EN 12261:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12405-1:2005+A2:2010

Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu

EN 12405-1:2005

Pozn. 2.1

31.10.2011

CEN

EN 12480:2002

Plynoměry – Rotační objemové plynoměry

 

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A2:2011

Vodoměry – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 14154-1:2005+A1:2007

Pozn. 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14154-2:2005+A2:2011

Vodoměry – Část 2: Instalace a podmínky použití

EN 14154-2:2005+A1:2007

Pozn. 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14154-3:2005+A2:2011

Vodoměry – Část 3: Zkušební metody a zařízení

EN 14154-3:2005+A1:2007

Pozn. 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14236:2007

Ultrazvukové plynoměry pro domácnosti

 

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky – Měřicí vybavení (třídy přesnosti A, B a C)

 

 

Cenelec

EN 50470-2:2006

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Část 2: Zvláštní požadavky – Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B)

 

 

Cenelec

EN 50470-3:2006

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Část 3: Zvláštní požadavky – Střídavé statické činné elektroměry (třídy A, B a C)

 

 

Cenelec

EN 62058-11:2010

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Přejímací kontrola – Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly

IEC 62058-11:2008 (Modifikovaná)

 

 

Cenelec

EN 62058-21:2010

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Přejímací kontrola – Část 21: Zvláštní požadavky pro činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a indexy tříd A a B)

IEC 62058-21:2008 (Modifikovaná)

 

 

Cenelec

EN 62058-31:2010

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Přejímací kontrola – Část 31: Zvláštní požadavky pro statické činné elektroměry (třídy 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a indexy tříd A, B a C)

IEC 62058-31:2008 (Modifikovaná)

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES.

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (Cen a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


Top