Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1005(01)

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

OJ C 292, 5.10.2011, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 292/2


Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 292/02

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN ISO 9000:2005

Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník (ISO 9000:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 9001:2008

Systémy managementu jakosti – Požadavky (ISO 9001:2008)

16.6.2009

 

 

EN ISO 9001:2008/AC:2009

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 14001:2004

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (ISO 14001:2004)

16.6.2009

 

 

EN ISO 14001:2004/AC:2009

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 14004:2010

Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám (ISO 14004:2004)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 14015:2010

Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO) (ISO 14015:2001)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2001

Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) (ISO 14021:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14024:2000

Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:1999

Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice (ISO 14031:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14040:2006

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Environmentální management – Slovník (ISO 14050:2009)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady (ISO 14063:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15189:2007

Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost (ISO 15189:2007)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorní medicína – Požadavky na referenční měřicí laboratoře (ISO 15195:2003)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Posuzování shody – Slovník a základní principy (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2004

Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci (ISO/IEC 17020:1998)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17021:2011

Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu (ISO/IEC 17021:2011)

Toto je první zveřejnění

EN ISO/IEC 17021:2006

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN ISO/IEC 17024:2003

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (ISO/IEC 17024:2003)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky

Toto je první zveřejnění

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 19011:2002

Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu (ISO 19011:2002)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 22870:2006

Vyšetření u pacienta (VUP) – Požadavky na kvalitu a způsobilost (ISO 22870:2006)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 45011:1998

Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků (ISO/IEC Guide 65:1996)

16.6.2009

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES.

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25190868; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; TEL. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


Top