EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0280

Nařízení Komise (EU) č. 280/2013 ze dne 22. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému Text s významem pro EHP

OJ L 84, 23.3.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 132 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušeno 32014R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/280/oj

23.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 280/2013

ze dne 22. března 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4b nařízení Komise (ES) č. 62/2006 ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému (2) stanoví, že Evropská železniční agentura aktualizuje dokumenty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 62/2006 na základě žádostí o změnu potvrzených před 13. květnem 2012.

(2)

Komise obdržela doporučení Evropské železniční agentury ERA/REC/06a-2012/INT ze dne 24. července 2012, aby aktualizovala přílohu A nařízení (ES) č. 62/2006 tak, aby odkazovala na technickou dokumentaci, která byla upravena v souladu s procesem řízení změn („konečná základní vývojová úroveň 5.2“).

(3)

Nařízení (ES) č. 62/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha A nařízení (ES) č. 62/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 13, 18.1.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA A

SEZNAM PRŮVODNÍCH DOKUMENTŮ

Seznam povinných specifikací

Index č.

Odkaz

Název dokumentu

Verze

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

TAF TSI — PŘÍLOHA A.5: Obrázky a schémata logického sledu zpráv TAF TSI

1.0


Dodatek

Odkaz

Název dokumentu

Verze

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

TAF TSI – PŘÍLOHA D.2: DODATEK A (PLÁNOVÁNÍ CEST VOZŮ/ILU)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

TAF TSI – PŘÍLOHA D.2: DODATEK B – PROVOZNÍ DATABÁZE VOZŮ A INTERMODÁLNÍCH JEDNOTEK (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

TAF TSI – PŘÍLOHA D.2: DODATEK C – REFERENČNÍ SOUBORY

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

TAF TSI – PŘÍLOHA D.2: DODATEK D – ÚDAJE O OMEZENÍCH NA INFRASTRUKTUŘE

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

TAF TSI – PŘÍLOHA D.2: DODATEK E – SPOLEČNÉ ROZHRANÍ

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

TAF TSI – PŘÍLOHA D.2: DODATEK F – TAF TSI MODEL ÚDAJŮ A ZPRÁV

1.1“


Top