EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0386

2008/386/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2008 , kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 1565) (Text s významem pro EHP)

OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; Zrušeno 32012D0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj

24.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/11


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. dubna 2008,

kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému

(oznámeno pod číslem K(2008) 1565)

(Text s významem pro EHP)

(2008/386/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému (2), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2006/679/ES (3) byla stanovena první technická specifikace pro interoperabilitu („TSI“) subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému.

(2)

Rozhodnutím Komise 2002/731/ES (4) byla stanovena první technická specifikace pro interoperabilitu („TSI“) subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému; toto rozhodnutí bylo zrušeno a nahrazeno rozhodnutím Komise 2006/860/ES (5).

(3)

Rozhodnutím 2007/153/ES byla příloha A rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES přizpůsobena technickému pokroku.

(4)

V zájmu zohlednění dohody dosažené ohledně části (subset) 108 v rámci pracovních skupin Evropské agentury pro železnice je nezbytné provést aktualizaci přílohy A.

(5)

Aby mohl být zohledněn technický vývoj nebo sociální požadavky, odpovídá agentura podle čl. 6 odst. 2 směrnice 96/48/ES a čl. 6 odst. 2 směrnice 2001/16/ES za vypracování revize a aktualizaci TSI a za vypracování doporučení pro výbor uvedený v článku 21.

(6)

Podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (6) zajišťuje Evropská železniční agentura přizpůsobování TSI technickému pokroku, vývoji trhu a sociálním požadavkům a navrhuje Komisi změny TSI, které považuje za nezbytné.

(7)

Evropská agentura pro železnice přijala dne 14. ledna 2008 doporučení o seznamu povinných specifikací a seznamu informativních specifikací, které jsou uvedené v TSI pro konvenční a vysokorychlostní železniční systém.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam povinných specifikací a seznam informativních specifikací uvedené v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí 2006/679/ES o subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému, a v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí 2006/860/ES o subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému, se nahrazují seznamem povinných specifikací a seznamem informativních specifikací, jež tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Do 31. prosince 2008 budou specifikace Evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS), které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí, doplněny o aktualizované společné specifikace pro zkoušky a budou v nich opraveny případné chyby.

Článek 3

Aniž je dotčen článek 7 směrnice 96/48/ES a článek 7 směrnice 2001/16/ES, oznámí členské státy do 31. prosince 2008 Komisi, které z jejich tratí vybavených systémem ETCS jsou nebo budou provozovány podle povinných specifikací použitelných před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

Do téhož data oznámí členské státy Komisi také termín, do kterého budou vlaky splňující specifikace podle tohoto rozhodnutí schopny provozu na každé z jejich tratí vybavených systémem ETCS.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2008.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. dubna 2008.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/32/ES (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/32/ES.

(3)  Úř. věst. L 284, 16.10.2006, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/153/ES (Úř. věst. L 67, 7.3.2007, s. 13).

(4)  Úř. věst. L 245, 12.9.2002, s. 37. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/447/ES (Úř. věst. L 155, 30.4.2004, s. 65.

(5)  Úř. věst. L 342, 7.12.2006, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/153/ES.

(6)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

„SEZNAM POVINNÝCH SPECIFIKACÍ

Index č.

Reference

Název dokumentu

Verze

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Záměrně vynecháno

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Vyhrazeno 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Záměrně vynecháno

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Záměrně vynecháno

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Záměrně vynecháno

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Vyhrazeno

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Záměrně vynecháno

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Záměrně vynecháno

 

 

36b.

Záměrně vynecháno

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Záměrně vynecháno

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Záměrně vynecháno

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Záměrně vynecháno

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Vyhrazeno

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Vyhrazeno

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Vyhrazeno

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Vyhrazeno

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Vyhrazeno

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Záměrně vynecháno

 

 

55.

Vyhrazeno

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Vyhrazeno

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Vyhrazeno

GSM-R Version management

 

62.

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0“

„SEZNAM INFORMATIVNÍCH SPECIFIKACÍ

Index č.

Reference

Název dokumentu

Verze

Typ

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (Index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (Index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (Index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (Index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (Index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (Index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18.

Záměrně vynecháno

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (Index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (Index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (Index 51)

B31.

Vyhrazeno

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (Index 51)

B32.

Vyhrazeno

Guideline for references

 

None

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35.

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (Index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (Index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (Index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (Index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (Index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (Index 1)“


Top