EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0234

2010/234/: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2010 , kterým se Lucembursku uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – hluk transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2546)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/234/oj

27.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/112


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. dubna 2010,

kterým se Lucembursku uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému

(oznámeno pod číslem K(2010) 2546)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2010/234/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

s ohledem na žádost Lucemburska ze dne 23. září 2009,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 písm. d) směrnice 2008/57/ES předložilo Lucembursko dne 23. září 2009 žádost o částečnou výjimku z rozhodnutí Komise 2006/66/ES (2) (TSI „hluk“) a z rozhodnutí Komise 2006/861/ES (3) (TSI „nákladní vozy“) pro vozy typu NA a AFA společnosti LOHR.

(2)

Žádost o výjimku se týká nákladních vozů používaných pro železniční přepravu nákladních vozidel vyrobených podle konstrukčního návrhu, jenž vznikl před vstupem obou TSI v platnost.

(3)

V souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (4) poskytla Evropská železniční agentura dne 16. prosince 2009 k žádosti o částečnou výjimku technické stanovisko.

(4)

Ve stanovisku se uvádí, že ustanovení šesti oddílů TSI „nákladní vozy“, která popisují táhlové ústrojí, zdvihání a zvedání, připevnění zařízení, kinematický obrys, dynamické chování vozidla a zajišťovací brzdu (v oddílech 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 a 4.2.4.1.2.8), nelze na uvedené vozy použít z důvodu jejich konstrukčních omezení, která vyplývají ze zvláštního charakteru přepravovaného zboží. Pokud jde o TSI „hluk“, dané vozy musí pro dosažení požadovaných brzdných vlastností používat spolu s kompozitními brzdovými špalíky i hlučnější litinové špalíky. Do doby, než bude k dispozici méně hlučná technologie, proto nelze mezní hodnoty hluku projíždějících vozidel (oddíl 4.2.1.1 TSI) dodržet.

(5)

Celkový hospodářský dopad použití obou TSI, a konkrétně oddílů 4.2.3.1 a 4.2.3.4 TSI „nákladní vozy“, na vozy typu NA a AFA společnosti LOHR se odhaduje na téměř 204 milionů EUR. Tato částka a další požadavky, kterým by bylo třeba vyhovět v zájmu souladu s TSI, by nejen výrazně ohrozila hospodářskou životaschopnost projektu, ale i vážně zpomalila či ukončila jeho provádění.

(6)

Výjimka se uděluje na omezenou dobu, kterou by Lucembursko mělo využít k urychlení vývoje inovativních řešení, jež jsou doporučena v harmonizovaných specifikacích a jsou v souladu s dotčenými TSI.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 29 směrnice Rady 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částečná výjimka z technických specifikací pro interoperabilitu „hluk“ a technických specifikací pro interoperabilitu „nákladní vozy“, o kterou dne 23. září 2009 v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. d) směrnice 2008/57/ES požádalo Lucembursko pro vozy typu NA a AFA společnosti LOHR, se uděluje s těmito omezeními:

a)

v případě ustanovení oddílu 4.2.1.1 TSI „hluk“ do doby, než bude k dispozici technické řešení umožňující dosažení souladu;

b)

v případě ustanovení oddílů 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (pouze typ NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 TSI „nákladní vozy“, do doby, než vstoupí v platnost revidované rozhodnutí o TSI „nákladní vozy“.

V každém případě však tato částečná výjimka neplatí pro vozy uvedených dvou typů, které byly uvedeny do provozu po 1. lednu 2015.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Lucemburskému velkovévodství.

V Bruselu dne 26. dubna 2010.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 37, 8.2.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 344, 8.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.


Top