Help Print this page 

Document 02001L0016-20100719

Title and reference
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/16/2010-07-19
Multilingual display
Text

2001L0016 — CS — 19.07.2010 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/16/ES

ze dne 19. března 2001

o interoperabilitě konvenčního železničního systému

(Úř. věst. L 110, 20.4.2001, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008

L 191

1

18.7.2008

Top