EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0802

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/802 ze dne 10. května 2017, kterým se neschvaluje látka PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 5 (Text s významem pro EHP. )

C/2017/2932

OJ L 120, 11.5.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/802/oj

11.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/802

ze dne 10. května 2017,

kterým se neschvaluje látka PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 5

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje látku PHMB (1600; 1.8).

(2)

Účinná látka PHMB (1600; 1.8) byla hodnocena pro použití v přípravcích typu 5, pitná voda, jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Francie, která byla jmenována hodnotícím příslušným orgánem, předložila dne 23. listopadu 2015 hodnotící zprávu a doporučení.

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 12. října 2016 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle uvedeného stanoviska nelze očekávat, že biocidní přípravky používané pro typ přípravku 5 obsahující PHMB (1600; 1.8) splní požadavky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012. Pro uvedený typ přípravku byla v rámci scénářů posuzovaných při hodnocení rizik pro životní prostředí zjištěna nepřijatelná rizika.

(6)

Není proto vhodné schválit PHMB (1600; 1.8) pro použití v biocidních přípravcích typu 5.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účinná látka PHMB (1600; 1.8) (č. ES: není k dispozici, č. CAS 27083-27-8 a 32289-58-0) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 5.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).


Top