EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1985 ze dne 4. listopadu 2015 podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 týkající se papírových kapesníků s protivirovým účinkem napuštěných kyselinou citronovou (Text s významem pro EHP)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1985

ze dne 4. listopadu 2015

podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 týkající se papírových kapesníků s protivirovým účinkem napuštěných kyselinou citronovou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. dubna 2015 požádala Belgie Komisi, aby v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 rozhodla, zda jsou papírové kapesníky s protivirovým účinkem uváděné na trh s tvrzením „likviduje 99,9 % chřipkových virů v kapesníku“ biocidním přípravkem nebo ošetřeným předmětem, a pokud by byly považovány za biocidní přípravek, zda by patřily k typu přípravku 1 (přípravky pro osobní hygienu), nebo 2 (dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat).

(2)

Podle informací poskytnutých Belgií se jedná o třívrstvé papírové kapesníky, jejichž prostřední vrstva je napuštěna kyselinou citronovou. Uvádí se, že kyselina citronová je neoddělitelnou součástí struktury kapesníku a zůstává v něm po celou dobu jeho životního cyklu. Poté, co byl papírový kapesník použit, tzn. když se vlhkost v důsledku kýchnutí, kašle či smrkání dostane k prostřední vrstvě, kyselina citronová údajně deaktivuje viry v kapesníku, a zabrání tak jejich zpětnému přenosu na ruce, přenosu mezi osobami prostřednictvím kontaktu rukou a přenosu na povrchy, které se dostanou do kontaktu s kapesníkem.

(3)

Dotčené papírové kapesníky vyhovují definici předmětu podle čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012.

(4)

Papírové kapesníky vyhovují definici ošetřeného předmětu podle čl. 3 odst. 1 písm. l) nařízení (EU) č. 528/2012, jelikož kyselina citronová je do nich záměrně přidána s cílem deaktivovat viry a omezit křížovou kontaminaci těmito viry.

(5)

Na viry se vztahuje definice škodlivého organismu podle čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 528/2012, neboť mohou mít na člověka škodlivý účinek.

(6)

Ničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus je biocidní funkcí.

(7)

Pro určení, zda jsou uvedené papírové kapesníky ošetřeným předmětem či biocidním přípravkem, je tedy nutné stanovit, zda mají či nemají primární biocidní funkci.

(8)

Tvrzení uváděné na baleních kapesníků a v reklamních materiálech zní: „likviduje 99,9 % chřipkových virů v kapesníku“. Prostřednictvím takového tvrzení se zásadní důraz a prvořadý význam klade na biocidní funkci kapesníků, spíše než na jejich ostatní funkce (např. čištění nosu). Papírové kapesníky s protivirovým účinkem tudíž mají primární biocidní funkci.

(9)

Jelikož typ přípravku 1 zahrnuje biocidní přípravky používané k dezinfekci kůže nebo pokožky hlavy, zatímco typ přípravku 2 zahrnuje biocidní přípravky s širším použitím, jako např. dezinfekce povrchů, materiálů či vzduchu, odpovídalo by použití uvedených papírových kapesníků spíše posledně uvedenému typu přípravku.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Papírové kapesníky s protivirovým účinkem napuštěné kyselinou citronovou, uváděné na trh s tvrzením „likviduje 99,9 % chřipkových virů v kapesníku“, se považují za biocidní přípravek podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012 a patří k typu přípravku 2 podle definice v příloze V uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.


Top