EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1018

Nařízení Komise (EU) č. 1018/2013 ze dne 23. října 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP

OJ L 282, 24.10.2013, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 282, 24.10.2013, p. 15–17 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1018/oj

24.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 282/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1018/2013

ze dne 23. října 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 přijala Komise nařízení (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (2).

(2)

V době přijetí seznamu schválených zdravotních tvrzení však existovala řada zdravotních tvrzení, jejichž hodnocení Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) či posouzení Komisí nebylo dokončeno (3).

(3)

V rámci těchto tvrzení úřad kladně posoudil zdravotní tvrzení týkající se účinku sacharidů na zachování funkce mozku a navrhl, coby vhodné podmínky používání tohoto tvrzení, že „podle odhadů pokrývá denní přívod 130 g glykemických sacharidů požadavky mozku na glukózu“ (4).

(4)

V čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 se stanoví, že ke schváleným zdravotním tvrzením musí být připojeny veškeré nezbytné podmínky (včetně omezení) jejich používání. Proto by seznam schválených tvrzení měl v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 1924/2006 a s příslušnými stanovisky úřadu zahrnovat formulaci těchto tvrzení a zvláštních podmínek používání těchto tvrzení a případně podmínek používání nebo omezení používání dané potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování.

(5)

Některé členské státy však vyjádřily obavy, že takové schválení doprovázené příslušnými podmínkami používání by propagovalo a prosazovalo konzumaci potravin, jež obsahují jiné cukry než ty, které se v potravinách vyskytují přirozeně. Kromě toho by toto schválení mohlo vést k rozporuplnému a matoucímu pochopení na straně spotřebitelů, a to zejména s ohledem na vnitrostátní dietetická doporučení uvádějící, že je žádoucí snížit spotřebu cukrů. Má se za to, že u tohoto konkrétního zdravotního tvrzení lze řešit protichůdné cíle tak, že se toto tvrzení schválí pouze za zvláštních podmínek používání, které omezí jeho používání buď na potraviny, které mají nízký obsah cukrů, nebo na potraviny, do nichž cukry nebyly přidány, i když mohou obsahovat přirozeně se vyskytující cukry.

(6)

Toto nařízení by se mělo použít šest měsíců po svém vstupu v platnost, aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit požadavkům v něm obsaženým.

(7)

V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006 by rejstřík výživových a zdravotních tvrzení obsahující všechna schválená zdravotní tvrzení měl být aktualizován na základě tohoto nařízení.

(8)

Připomínky a stanoviska, které Komise obdržela od veřejnosti a zúčastněných stran, byly při stanovení opatření v tomto nařízení odpovídajícím způsobem zohledněny.

(9)

Nařízení (EU) č. 432/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 432/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 13. května 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 136, 25.5.2012, s. 1.

(3)  Odpovídá 2232 položkám (ID) v souhrnném seznamu.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (EU) č. 432/2012 se v abecedním pořadí vkládá tato položka:

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Podmínky používání tvrzení

Podmínky používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování

Číslo EFSA Journal

Číslo příslušné položky na souhrnném seznamu předloženém úřadu EFSA k posouzení

„Sacharidy

Sacharidy přispívají k udržování normální funkce mozku

Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 130 g sacharidů z veškerých zdrojů denně.

Tvrzení smí být použito u potravin, které obsahují alespoň 20 g sacharidů, jež jsou metabolizovány v lidském organismu, s výjimkou polyalkoholů, v kvantifikované porci a které splňují podmínky pro výživová tvrzení S NÍZKÝM OBSAHEM CUKRŮ nebo BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ stanovená v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Tvrzení nesmí být použito u potravin, které jsou složeny výlučně z cukrů.

2011;9(6):2226

603,653“


Top