EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0894

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 894/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

OJ L 142, 31.5.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/894/oj

32002R0894Úřední věstník L 142 , 31/05/2002 S. 0003 - 0003


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 894/2002

ze dne 27. května 2002,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

Whereas:

(1) Teroristický útok ve Spojených státech ze dne 11. září 2001 a politický vývoj následující po těchto událostech vážně postihnul leteckou dopravu provozovanou leteckými dopravci a během zbývajícího období letního letového řádu 2001 a v období zimního letového řádu 2001/2002 měl za následek podstatný pokles v poptávce.

(2) Za účelem zajistit, aby nevyužívání letištních časů přidělených pro tato období nezpůsobilo provozovatelům ztrátu oprávnění na tyto letištní časy, se jeví jako nezbytné jasně a jednoznačně uznat, že tato období byla nepříznivě ovlivněna teroristickými útoky ze dne 11. září 2001.

(3) Proto by nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [4] mělo být změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení Rady (EHS) č. 95/93 se vkládá tento článek:

"Článek 10a

Události ze dne 11. září 2001

Pro účely čl. 10 odst. 3 koordinátoři uznají, že letečtí dopravci mají během období letního letového řádu 2002 a období zimního letového řádu 2002/2003 nárok na stejné série letištních časů, které jim byly přiděleny ke dni 11. září 2001 pro období letního letového řádu 2001 a pro období zimního letového řádu 2001/2002."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. Arias Cañete

[1] Úř. věst. C 103 E, 30.4.2002, s. 350.

[2] Stanovisko ze dne 20. března 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. února 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 25. března 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. května 2002.

[4] Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

Top