EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0638

2011/638/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2011 o referenčních hodnotách pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel podle článku 3e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významem pro EHP

OJ L 252, 28.9.2011, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 52 - 53

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/638/oj

28.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. září 2011

o referenčních hodnotách pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel podle článku 3e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významem pro EHP)

(2011/638/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 3e odst. 3 písm. e) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba přijmout referenční hodnoty, které budou použity při přidělování povolenek zdarma provozovatelům letadel na obchodovací období od 1. ledna do 31. prosince 2012, uvedené v čl. 3c odst. 1 směrnice 2003/87/ES, a na obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, uvedené v čl. 13 odst. 1 ve spojení s článkem 3c odst. 2 uvedené směrnice.

(2)

Množství povolenek podle těchto referenčních hodnot by mělo být stanoveno až do roku 2020 s výjimkou případů, kdy akty přijaté na základě článku 25a směrnice 2003/87/ES vyžadují následné změny.

(3)

Poté, co byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (2) začleněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 6/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (3), do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), mají být referenční hodnoty použity na území EHP.

(4)

Je proto nezbytné založit referenční hodnoty na počtu bezplatných povolenek pro celý EHP, který byl stanoven rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 93/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (4).

(5)

Referenční hodnoty by měly být vypočítány vydělením počtu povolenek pro celý EHP, jež jsou použitelné v obchodovacím období od 1. ledna do 31. prosince 2012, a povolenek, jež jsou použitelné v obchodovacím období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, součtem hodnot údajů o tunokilometrech uvedených v žádostech předložených Komisi v souladu s čl. 3e odst. 2 směrnice 2003/87/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Aniž je dotčen článek 25a směrnice 2003/87/ES, referenční hodnota, která bude použita při přidělování povolenek zdarma provozovatelům letadel podle čl. 3e odst. 1 uvedené směrnice na období od 1. ledna do 31. prosince 2012, je 0,000679695907431681 povolenky na tunokilometr.

2.   Aniž je dotčen článek 25a směrnice 2003/87/ES, referenční hodnota, která bude použita při přidělování povolenek zdarma provozovatelům letadel podle čl. 3e odst. 1 uvedené směrnice na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, je 0,000642186914222035 povolenky na tunokilometr.

Článek 2

Výsledky výpočtů týkajících se počtu povolenek, které mají být přiděleny v souladu se referenčními hodnotami stanovenými v článku 1, se zaokrouhlí dolů na nejbližší povolenku.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. září 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 93, 7.4.2011, s. 35.

(4)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Top