EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CO0654

Delphi Hungary

Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2014.
Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV).
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – DPH – Směrnice 2006/112/ES – Článek 183 – Vrácení nadměrného odpočtu DPH – Vnitrostátní úprava, která vylučuje placení úroků z prodlení souvisejících s DPH, jejíhož vrácení se nebylo možné domoci v přiměřené lhůtě kvůli podmínce, která byla shledána v rozporu s unijním právem – Zásada rovnocennosti.
Věc C‑654/13).

Keywords
Výrok

Keywords

Právo Evropské unie 

Přímý účinek 

Vnitrostátní daně neslučitelné s unijním právem 

Vrácení 

Pravidla 

Použití vnitrostátního práva 

Meze 

Dodržení zásady rovnocennosti a zásady efektivity 

Ověření příslušející vnitrostátnímu soudu (Směrnice Rady 2006/112, článek 183) (viz body 29

39 a výrok)

Výrok

Výrok

Unijní právo, zejména článek 183 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takové právní úpravě a praxi členského státu, jako jsou právní úprava a praxe ve věci v původním řízení, které vylučují placení úroků z prodlení souvisejících s částkou daně z přidané hodnoty, jejíhož vrácení se nebylo možné domoci v přiměřené lhůtě kvůli vnitrostátnímu ustanovení, jež bylo shledáno v rozporu s unijním právem. Vzhledem k tomu, že daná oblast není upravena právními předpisy Evropské unie, je věcí vnitrostátního práva, aby při dodržení zásad rovnocennosti a efektivity stanovilo pravidla placení takových úroků, která nesmí být méně příznivá než pravidla platná pro žaloby zakládající se na nedodržení vnitrostátního práva a mající podobný předmět a titul jako žaloby založené na porušení unijního práva, ani nesmí být nastavena způsobem, který by v praxi znemožňoval nebo nepřiměřeně ztěžoval výkon práv přiznaných unijním právním řádem, což musí předkládající soud ve věci, která mu byla předložena, ověřit. Vnitrostátní soudy jsou povinny v případě potřeby neaplikovat ustanovení vnitrostátního právního předpisu, které je v rozporu s unijním právem.

Top

Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2014 –

Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó

(Věc C‑654/13) ( 1 )

„Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 183 — Vrácení nadměrného odpočtu DPH — Vnitrostátní úprava, která vylučuje placení úroků z prodlení souvisejících s DPH, jejíhož vrácení se nebylo možné domoci v přiměřené lhůtě kvůli podmínce, která byla shledána v rozporu s unijním právem — Zásada rovnocennosti“

Právo Evropské unie — Přímý účinek — Vnitrostátní daně neslučitelné s unijním právem — Vrácení — Pravidla — Použití vnitrostátního práva — Meze — Dodržení zásady rovnocennosti a zásady efektivity — Ověření příslušející vnitrostátnímu soudu (Směrnice Rady 2006/112, článek 183) (viz body 29–39 a výrok)

Výrok

Unijní právo, zejména článek 183 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takové právní úpravě a praxi členského státu, jako jsou právní úprava a praxe ve věci v původním řízení, které vylučují placení úroků z prodlení souvisejících s částkou daně z přidané hodnoty, jejíhož vrácení se nebylo možné domoci v přiměřené lhůtě kvůli vnitrostátnímu ustanovení, jež bylo shledáno v rozporu s unijním právem. Vzhledem k tomu, že daná oblast není upravena právními předpisy Evropské unie, je věcí vnitrostátního práva, aby při dodržení zásad rovnocennosti a efektivity stanovilo pravidla placení takových úroků, která nesmí být méně příznivá než pravidla platná pro žaloby zakládající se na nedodržení vnitrostátního práva a mající podobný předmět a titul jako žaloby založené na porušení unijního práva, ani nesmí být nastavena způsobem, který by v praxi znemožňoval nebo nepřiměřeně ztěžoval výkon práv přiznaných unijním právním řádem, což musí předkládající soud ve věci, která mu byla předložena, ověřit. Vnitrostátní soudy jsou povinny v případě potřeby neaplikovat ustanovení vnitrostátního právního předpisu, které je v rozporu s unijním právem.


( 1 ) – Úř. věst. C 85, 22.3.2014

Top