EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CO0121

Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 15. června 2022.
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).
Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přijatelnost kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku.
Věc C-121/22 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:492

  Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 15. června 2022 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO

(věc C-121/22 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přijatelnost kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz bod 12)

2. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz body 13-15)

3. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost uvedené otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz body 16-18, 20-22)

4. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz bod 19)

Výrok

1) 

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2) 

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ponese vlastní náklady řízení.

Top