EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TJ0651

Rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 7. září 2022.
Hans-Wilhelm Saure v. Evropská komise.
Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Korespondence Komise ohledně množství a dodacích lhůt vakcín proti nemoci COVID-19 společnosti BioNTech – Žaloba na neplatnost – Výslovná rozhodnutí přijatá po implicitním odepření přístupu – Absence překážky litispendence z důvodu nepřípustnosti jiné žaloby – Úplné a částečné odepření přístupu – Výjimky týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce, ochrany právního poradenství, ochrany rozhodovacího procesu a ochrany obchodních zájmů třetí osoby.
Věc T-651/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:526

 Rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 7. září 2022 – Saure v. Komise

(věc T‑651/21) ( 1 )

„Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Korespondence Komise ohledně množství a dodacích lhůt vakcín proti nemoci COVID-19 společnosti BioNTech – Žaloba na neplatnost – Výslovná rozhodnutí přijatá po implicitním odepření přístupu – Absence překážky litispendence z důvodu nepřípustnosti jiné žaloby – Úplné a částečné odepření přístupu – Výjimky týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce, ochrany právního poradenství, ochrany rozhodovacího procesu a ochrany obchodních zájmů třetí osoby“

1. 

Soudní řízení – Přípustnost žaloby – Námitka překážky litispendence – Totožnost účastníků řízení, předmětu věci a žalobních důvodů dvou žalob – Návrhová žádání totožná s návrhovými žádáními obsaženými v žalobě, která byla prohlášena za nepřípustnou – Odpadnutí překážky litispendence – Přípustnost

(Jednací řád Tribunálu, článek 86)

(viz body 20–23)

2. 

Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce – Plná použitelnost ustanovení nařízení 2018/1725 – Povinnost žadatele prokázat nezbytnost předání dotčených osobních údajů – Povinnost orgánu ověřit i bez návrhu, zda nebylo zasaženo do legitimních zájmů dotčené osoby

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 1 písm. b), a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1725, čl. 3 odst. 1, článek 5 a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b)]

(viz body 31–37)

3. 

Orgány Evropské unie – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Nařízení 2018/1725 – Žádost o přístup k osobním údajům – Povinnost prokázat nezbytnost předání dotyčných údajů – Rozsah – Veřejný zájem odůvodňující zpřístupnění údajů – Dovolávání se důvodů souvisejících s ochranou národní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti – Dovolávání se zásady transparentnosti – Nutnost uplatnit konkrétní tvrzení týkající se daného případu

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, bod 2 odůvodnění a čl. 4 odst. 1 písm. b), a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1725, bod 28 odůvodnění a čl. 9 odst. 1 písm. b)]

(viz body 41, 42, 45–51)

4. 

Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana právního poradenství – Rozsah – Nezpřístupnění stanoviska právní služby Komise, které obsahuje návrhy smluvních ujednání týkajících se jednání s výrobci vakcín proti nemoci COVID-19 – Převažující veřejný zájem na zpřístupnění – Neexistence

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, body 2 a 6 odůvodnění a čl. 4 odst. 2 druhá odrážka a odst. 7)

(viz body 58–60, 62–69)

5. 

Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana rozhodovacího procesu – Působnost – Dokumenty týkající se probíhajících jednání, jejichž cílem je uzavření předběžných dohod o nákupu vakcín proti nemoci COVID-19 – Převažující veřejný zájem na zpřístupnění dokumentů – Neexistence – Uplatnění časově omezené výjimky

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 3 první pododstavec a odst. 7)

(viz body 76–77, 84–93)

6. 

Orgány Evropské unie – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana obchodních zájmů třetí osoby – Odepření přístupu – Povinnost uvést odůvodnění – Rozsah – Možnost využití obecných domněnek, které se použijí na určité kategorie dokumentů

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001, čl. 4 odst. 2 první odrážka)

(viz body 100–104, 107, 110–112)

Výrok

1) 

Žaloba se zamítá.

2) 

Hansi-Wilhelmovi Sauremu se ukládá náhrada nákladů řízení.


( 1 ) – Úř. věst. C 481, 29.11.2021.

Top