EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0551

Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 24. listopadu 2021.
Jeronimo Martins Polska S.A. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.
Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Riviva – Starší slovní ochranná známka Evropské unie RIVELLA – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Částečné zamítnutí přihlášky k zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Důkaz o řádném užívání starší ochranné známky – Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001].
Věc T-551/20.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:816

 Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 24. listopadu 2021 –
Jeronimo Martins Polska v. EUIPO – Rivella International (Riviva)

(věc T-551/20)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Riviva – Starší slovní ochranná známka Evropské unie RIVELLA – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Částečné zamítnutí přihlášky k zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Důkaz o řádném užívání starší ochranné známky – Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“

1. 

Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Výklad zohledňující ratio legis čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009

(Nařízení Rady č. 207/2009, bod 10 odůvodnění, čl. 42 odst. 2 a 3; nařízení Komise č. 2868/95, článek 1, pravidlo 22 odst. 3)

(viz bod 23)

2. 

Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria pro posouzení – Požadavek konkrétních a objektivních důkazů

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 42 odst. 2 a 3; nařízení Komise č. 2868/95, článek 1, pravidlo 22 odst. 3)

(viz body 24–27)

3. 

Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria pro posouzení – Územní rozsah užívání

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 a čl. 42 odst. 2)

(viz bod 37)

4. 

Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 52, 53, 84)

5. 

Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Posouzení nebezpečí záměny – Určení relevantní veřejnosti – Úroveň pozornosti veřejnosti

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 55)

6. 

Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených výrobků nebo služeb – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz bod 59)

7. 

Ochranná známka Evropské unie – Rozhodnutí Úřadu – Zásada rovného zacházení – Zásada řádné správy – Dřívější rozhodovací praxe Úřadu – Zásada legality

(Nařízení Rady č. 207/2009)

(viz body 79, 80)

8. 

Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Slovní ochranné známky Riviva a RIVELLA

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 85–88)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 1. července 2020 (věc R 2420/2019‑4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Rivella International a Jeronimo Martins Polska.

Výrok

1) 

Žaloba se zamítá.

2) 

Společnosti Jeronimo Martins Polska S.A. se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top