EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0141

Reber v. OHIM

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. července 2014.
Reber Holding GmbH & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).
Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Obrazová ochranná známka Walzer Traum – Námitka národní slovní ochranné známky Walzertraum – Pojem ‚řádné užívání ochranné známky‘ – Nezohlednění předchozích rozhodnutí – Zásada rovného zacházení.
Věc C‑141/13 P.

Keywords
Výrok

Keywords

Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria pro posouzení (Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2) (viz body 29, 32)

2. Ochranná známka Společenství – Podání přihlášky ochranné známky Společenství – Identifikace výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka – Užití obecných označení uvedených v záhlavích tříd Niceského třídění – Povinnost přihlašovatele upřesnit výrobky nebo služby, na které se jeho přihláška vztahuje (Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3) (viz body 40, 41)

3. Ochranná známka Společenství – Rozhodnutí Úřadu – Zásada rovného zacházení – Zásada řádné správy – Předchozí rozhodovací praxe Úřadu – Zásada legality (viz bod 45)

4. Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Pouhé zopakování žalobních důvodů a argumentů předložených před Tribunálem – Neurčení dovolávaného nesprávného právního posouzení – Nepřípustnost [Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 112 odst. 1 první pododstavec písm. c)] (viz bod 54)

Výrok

Výrok

1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) Společnosti Reber Holding GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. července 2014 – Reber Holding v. OHIM

(Věc C‑141/13 P)

 ( 1 )

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka Walzer Traum — Námitka národní slovní ochranné známky Walzertraum — Pojem ‚řádné užívání ochranné známky‘ — Nezohlednění předchozích rozhodnutí — Zásada rovného zacházení“

1. 

Ochranná známka Společenství — Vyjádření třetích stran a námitky — Přezkum námitek — Důkaz užívání starší ochranné známky — Skutečné užívání — Pojem — Kritéria pro posouzení (Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2) (viz body 29, 32)

2. 

Ochranná známka Společenství — Podání přihlášky ochranné známky Společenství — Identifikace výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka — Užití obecných označení uvedených v záhlavích tříd Niceského třídění — Povinnost přihlašovatele upřesnit výrobky nebo služby, na které se jeho přihláška vztahuje (Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3) (viz body 40, 41)

3. 

Ochranná známka Společenství — Rozhodnutí Úřadu — Zásada rovného zacházení — Zásada řádné správy — Předchozí rozhodovací praxe Úřadu — Zásada legality (viz bod 45)

4. 

Kasační opravný prostředek — Důvody kasačního opravného prostředku — Pouhé zopakování žalobních důvodů a argumentů předložených před Tribunálem — Neurčení dovolávaného nesprávného právního posouzení — Nepřípustnost [Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 112 odst. 1 první pododstavec písm. c)] (viz bod 54)

Výrok

1) 

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) 

Společnosti Reber Holding GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


( 1 ) – Úř. věst. C 141, 18.5.2013.

Top